Categories
Norsk

Eu kan redde svensk poppers

Svenskene vil forby privat bruk og besittelse

Av Svein Skeid

Svenske myndigheter ønsker å forby besittelse og bruk av kjærlighetsmiddelet poppers. Men et hull i loven kan hindre kriminalisering av svenske homser. Den nye loven mot berusende stoffer gjør nemlig unntak for legemidler godkjent i EU.

Svenskene, som nå skal fjerne den moralistiske “bastuklubbsloven” som ikke har hatt noen helsefremmende effekt, slår til med en ny lov som skal forby midler med “euforiserende” eller gledesfremmende egenskaper selv om de ikke er avhengighetsskapende. Det foreligger ingen planer om å forby de gledefremkallende stoffene alkohol, tobakk og kaffe.

Poppers var nevnt i forarbeidene til loven som trådte i kraft 1. april og som forbyr besittelse og bruk av “varer som på grunn av sine inneboende egenskaper medfører fare for menneskers liv eller helse og som kan anvendes for å oppnå rus eller annen påvirkning”.

Poppers var tillatt å selge i Sverige ett år etter at landet ble EU-medlem. Deretter ble det klassifisert som legemiddel og forbudt å omsette. Den nye loven om berusende midler ønsker også å ramme privat besittelse og bruk blant annet av poppers, men det er uklart om homsenes afrodisikum kommer med på listen som myndighetene skal utarbeide.

Henrik Tornberg i den svenske internettavisa Robin1 har nemlig funnet ut at amylnitritt, som er den opprinnelige og beste varianten av poppers, er et lovlig reseptbelagt legemiddel i EU-landet Storbritannia. Det er forøvrig kjent at poppers selges over disk i flere andre EU-land som Spania, Nederland og Danmark.

I Danmark ble forbud mot poppers diskutert for et par år siden. Men daværende sundhetsminister Yvonne Herløv Andersen avslo forslaget om kriminalisering fra den konservative folketingsrepresentanten Henriette Kjær. Poppers ble i og for seg ansett som farlig, men ikke farlig nok eller utbredt nok til å foranledige et forbud, kunne Berlinske Tidende fortelle 27.8.1996. I Danmark fryktet man at illegal handel skulle oppstå dersom middelet ble forbudt. I argumentasjonen mot kriminalisering noterte man at poppers ikke er avhengighetsskapende og at kun tre ulykkestilfeller hadde oppstått i forbindelse med stoffet. I to tilfeller hadde personene drukket den giftige poppersvæsken. Ved et tredje tilfelle fikk en 15-åring øyeskader da han sølte ut den etsende væsken.
SISTE: I det denne artikkelen legges ut får vi opplyst at Revoltbutikken i Stockholm er blitt utsatt for politirassia og tømt for hele sin beholdning av poppers.

Denne artikkelen er hentet fra Skeive nyheter 24.4.1999