Categories
Arkiv 1997 - 2002 Norsk

Ingen nazi-fetisj i SLM

Artikkelen er hentet fra Skeive nyheter 7.7.1999
Av Svein Skeid

– Det har aldri forekommet nazi-fetisjer i SLM-Oslo, og foreningen vil heller ikke i fremtiden være varmestue for den slags udemokratiske elementer om det nå går under betegnelsen fetisj eller ikke. SLM-formannen er ulykkelig over oppslaget og den redaksjonelle omtale av ham i julinummeret av månedsavisa Blikk.

Siste utgave av lesbe- og homseavisa Blikk bringer en reportasje om oppblomstringen av nazipropaganda på internett sammen med et intervju med en ung homse som tidligere tilhørte nazimiljøet på Nordstrand. Samtidig bringer avisa kommentarer fra Smialeder Tone K. Barstad og formannen i SLM – Scandinavian Leather Men Oslo. I følge reportasjen skal SLM-formannen ha uttalt at “folk med nazi-fetisjer [kunne ha] sine egne atskilte fetisjkvelder [i SLM-huset på Grønland]”. “Ingen går med slike uniformer, sier SLM-formannen, som imidlertid ikke synes han kan nekte noen å gå i en naziuniform”, heter det videre i reportasjen.

På lederplass skriver redaktør Arne Walderhaug: “Skal SLM-formannen forsvare at nazi-fetisjer er gangbar mynt, må han enten åpne for ideologien eller så må han hevde at seksualiteten er amoralsk.” “Toppen av usmakelighet på disse [gay nazi internett-]sidene må sies å være et bilde hvor den rosa trekanten og hakekorset er satt sammen; et hakekors inni den rosa trekanten.”

Slo alarm for tre år siden

– SLM-Oslo syns utviklingen med gay nazisider på internett er skremmende, sier SLM-formannen til Skeive nyheter. Vi ble klar over nettsteder med hakekors inni en rosa trekant allerede for tre år siden, etter en henvendelse fra styret i LLH-Oslo, Osloavdelingen til Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring.

– Jeg slo umiddelbart alarm, forteller SLM-formannen. Vi ønsket å demme opp for denne utviklingen for å hindre at de europeiske lærklubbene skulle bli infiltrert av den slags udemokratiske elementer. SLM Oslo hadde da allerede en klar antirasistisk og antinazistisk formålsparagraf på linje med Smia og LLH. Vi ønsket å gjøre en forsterket versjon av vår egen formålsparagraf til en forpliktende antinazi-vedtekt i hele den europeiske lærsammenslutningen ECMC, European Confederation of Motorcycle Clubs.

Dette var etter vår mening påkrevet for å trygge klubbenes adresselister og medlemsarkiver fra å bli misbrukt av antidemokratiske elementer. En klinkende klar vedtekt var også ment som et håndslag til våre fargede medlemmer, samt til de av våre europeiske broderklubber som kjemper mot høyrevold og arbeider med å forklare omverdenen forskjellen på naziterror og samtykkende sm- og fetisj-samspill.

Dette ble en ambisiøs oppgave fordi paraplyorganisasjonen til da ikke hadde engasjert seg i slike “politiske” saker. Allikevel var anti-nazi er en gammel linje i ECMC. Allerede i 1978 debatterte ECMCs årsmøte hvordan en skulle demme opp for naziinfiltratører i egne rekker.

Med et samlet styre i ryggen brakte SLM-formannen saken videre til de nordiske Top of Europe-klubbene våren 1997. Dermed sto et samstemmig norden bak forslaget da det ble fremmet på ECMCs årsmøte i Manchester samme høst. Saken måtte imidlertid opp på enda en generalforsamling før det kunne tre i kraft som en del av lærsammenslutningens grunnlov i Zürich høsten 1998.

Nå er alle de femti europeiske fetisjforeningene forpliktet av formålsparagraf 3g som utvetydig slår fast at “Rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer, handlinger og medlemsskap i slike udemokratiske organisasjoner er uforenlig med medlemsskap i ECMC.”

Den smakløse nazi-illustrasjonen med rosa trekant og hakekors inni ble et viktig argument da SLM-Oslo fikk gjennomslag for sitt forslag i Zürich med 40 av 47 stemmer. Dessverre fant noen av de engelske klubbene ikke å ville stemme for SLMs “politiske” forslag fordi klubbene kun driver sosial virksomhet. I ettertid har imidlertid klubbene Midland Link og MSC Bournemouth kommet til at det var feigt og urett ikke å støtte SLMs forslag. De krever nå at de fem resterende engelske klubbene må gå ut av lærsammenslutningen dersom de ikke kan støtte dens vedtekter.

Anti nazi-pionér

– Vedtaket er en seier for saken og for demokratiet i lærbevegelsen, sier SLM-formannen, som har fått mye pepper fra de fem engelske klubbene fordi han “splitter” lærhomoeuropa i antinazi-spørsmålet. Ingen enkeltklubb eller lærhomoleder har gjort så mye for å forebygge rasisme og nazisme i lærmiljøet som SLM-Oslo og dens formann. Derfor oppfatter han Blikks redaksjonelle kritikk av ham i julinummeret som dypt urettferdig.

Agurk

– Dette er blitt en typisk agurksak, mener SLM-formannen som angrer på at han ikke ba om å få lese intervjuet for å få luket ut de verste feilene i juliutgaven. – Det er selvfølgelig ikke “greit” å vise seg med nazisymboler eller uniformer på SLM, det har heller aldri forekommet. – Klubben vår skal aldri bli noen varmestue for udemokratiske elementer om det nå kalles fetisj eller ei. Hva folk gjør i sine private hjem har verken SLM eller andre mulighet til å kontrollere. Nazi fetisj-fester i klubbens regi ville dessuten være i strid både med SLM og ECMCs vedtekter og mine egne holdninger, poengterer SLM-formannen.

– Jeg tror faktisk det ville være meget upopulært om noen skulle vise seg i den slags utstyr. Selv fetisjklubben London Blues, som var én av seks engelske klubbene som unnlot å stemme for SLM-Oslos forslag sist høst, gjør på sine internettsider det klart at folk med nazi-fetisj ikke har adgang til klubbens lokaler.

I løpet av sine fem år som formann i SLM-Oslo har SLM-formannen fått et godt innblikk i europeisk lærkultur. – På mine mange reiser til London, Amsterdam, Hamburg og Berlin har jeg aldri noen gang observert naziytringer, uniformer eller slike symboler i lærmiljøet, presiserer han. Heller ikke de fem årene jeg bodde i Paris, som med sine fire lærklubber framviser et mangfold av ulike fetisjer.

Anti nazi-emblemer

Derimot ser SLM-formannen ofte anti nazi-merker på sine representasjonsreiser for SLM rundt i Europa. Ved siden av norden, jobber spesielt italienske og tyske lærklubber aktivt mot nazivold, som bare i sistnevnte land rammer én av fem homser.

– Lærhomoer som minoriteten i minoriteten er de første som rammes av nazistenes trakassering, mener SLM-formannen. I flere europeiske land er nazi-angrep på homofile med og uten lær et stort problem.

– Vi vet at nazigruppene som påtok seg ansvaret for bombeattentatet mot homofile og innvandrere i London nylig, har nær kontakt med norske og svenske høyreekstremister. Svenske RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaber”ttigande, har forgjeves krevd lovgivning mot hatmotivert homovold, ikke minst etter flere grove naziangrep på lærhomser gjennom årenes løp. Blikk og Klassekampen har også dokumentert trusler og angrep mot norske homoer med og uten lær fra en van oversprayet med nazisymboler for noen år tilbake.

Men forakten for det som er annerledes når dessverre utover de høyreekstremes rekker. – Det ser vi for eksempel ved høyremoralisters hærverk på Elisabeth Ohlsons bilde av Jesus med lærhomser på Ecce Homo-visningen i Ørebro sist høst. – Senest er den svenske avisa Expressen anmeldt for å ha skrevet at den bomberammede puben Admiral Duncan i London var en lærbar, og at “eierne derfor kan skylde seg selv for nazi-attentatet”.

Som kjent markerte Smia og SLM-Oslo senest i årets homoparade sin solidaritet med ofrene for høyrevold og naziterror med parolen “Homomangfold mot nazivold”.
English
text
No nazi-fetish in SLM
The European leather/SM movement has a long tradition against rasism and nazism. As early as in 1978 the AGM of ECMC – the gay “European Confederation of Motorcycle Clubs” – discussed how to stop Nazi elements from infiltrating their member-clubs.

After a proposal from SLM-Oslo, the ECMC AGM, with their 50 european member clubs in 1998 included an article in their Constitution against “Racist and Nazi attitudes, manifestations and actions, as well as membership in corresponding anti-democratic organizations”.

SLM har gått foran i arbeidet mot rasisme og nazisme i det europeiske lærmiljøet.
Foto: Svein Skeid

SLM Oslo ved 20 års jubiléet i 1996
Mange av våre homoledere var også “sånn”; over hele landet som spydspisser og arbeidsmaur i kampen for alle homoers rettigheter. Men sine innerste hemmeligheter delte de bare med noen få likesinnede…helt til SLM kom på banen 7. mai 1976.

ECMC 25 år 1999
Du har sikkert sett dem på byen med skinnjakker og ECMC-merket på skulderen. Håndtrykket symboliserer kameratskap, respekt og gjensidige avtaler mellom samtykkende voksne homofile menn.