Categories
Norsk

Offentlig støtte til SMil-Norge

GRATULERER SMIL!

SMil Norge får offentlig støtte til sitt informasjonsarbeid

Etter lang tids lobbying, har SMil Norge for første gang fått offisiell støtte til informasjonsarbeidet sitt fra det norske Helsedirektoratet, melder foreningen på sine nettsider. Revise F65 gratulerer!

Av Svein Skeid 6. juni 2011

– Dette er nok et eksempel på at norske helsemyndigheter tar fetisjisters og sadomasochisters helse på alvor, sier Svein Skeid, leder av Diagnoseutvalget Revise F65. Det betyr at flere seksuelle minoriteter innlemmes i “det gode selskap” på linje med lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Helsedirektoratet innlemmet høsten 2010 de samme gruppene i kategorien “seksuelle identiteter” og 1. februar 2010 ble transeksuelle, fetisjister og sadomasochister fullstendig fjernet fra den norske versjonen av sykdomslisten ICD, International Classifications of Diseases.

Smil Norge har fått 30.000 kroner i støtte for å utarbeide en informasjonsbrosjyre om BDSM fra Helsedirektoratet. – Vi er veldig glade for at myndighetene her tar ansvar for å sikre bedre informasjonstilbud til alle rundt om i Norge som har spørsmål om sadomasochisme og fetisjisme, sier Leder i SMil Norge.

I søknaden skrev Smil Norge at formålet med brosjyren er «å redusere stigmatisering av vår seksuelle minoritet og å svekke en allmenn oppfatning om at enkelte seksuelle preferanser og seksuelle identiteter kan ses på som en sykdomstilstand, særlig med tanke på “friskmeldingen” av 1. Februar 2010».

Brosjyren vil ta for seg vanlig BDSM-praksis, sikker sex og sikrere BDSM, og viktigheten av å ha et sosialt fellesskap man kan oppsøke og finne trygghet for sin egen seksuelle orientering.

Smil Norges styre tar sikte på å ha brosjyren ferdig i høst.

– Nå ser vi fram til å lage en spennende brosjyre, som vi håper kan bli spredt mange ulike steder, så informasjonen kan nå bredt ut. Vi håper spesielt den kan bli gjort tilgjengelig på helsestasjoner og lignende steder, sier Leder i SMil Norge.

SMil Norge har nesten 5000 registerte brukere på sin nettside. Av foreningens 356 medlemmer er 40 prosent kvinner (pr 2010). LLHs Diagnoseutvalg har sterkt støttet søknaden som nå er innvilget. I 2005 mottok SLM og SMia Helsedirektoratets støtte til brosjyren “SM- og fetisjsex mellom menn”.