Categories
Norsk Seksualpolitikk

Om utvalget

Bakgrunn, mandat og arbeid

Fetisj/sm-utvalget ble nedsatt av Landsstyremøtet i LLH, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, 2.-4. oktober 1998 på bakgrunn av arbeidsprogram og vedtak på Landsmøtene i 1996 og -98. Mandatet ble senest fornyet på samtlige landsmøter.”

Bildet (til høyre) er fra LLHs Landsmøte 2000 som stadfestet at LLHs fetisj/sm-arbeid “skal pågå til målet er nådd”. (Foto: Svein Skeid)

Utvalgets mandat bygger på LLHs plattform/prinsipprogram.

Ytringsmessig mangfold
I grunnarbeidet for plattformen ligger den landsomfattende Lags- og medlemsundersøkelsen fra 1996, som viser at “et overveldende flertall av medlemmer/tillitsvalgte er imot diskriminering av grupper som butch, skruller, lær- og sm-homoer, og at dette ytringsmessige mangfold er en ressurs.” (Sitat fra LLHs arbeidprogram 1998-2000).

Utvalgets mandat er i sin natur grensesprengende ettersom det involverer samarbeid på tvers av seksuell orientering og landegrenser, og fordi norsk homobevegelse, som den første i verden, jobber både overfor nasjonale “helsemyndigheter, samt overfor Verdens Helseorganisasjon WHO, for opphevelse av umyndiggjørende sykdomsdiagnostisering overfor fetisjister og sadomasochister”. (Sitat fra LLHs arbeidsprogram 1996-98).

Bredt sammensatt utvalg
I tråd med mandatet har det bredt sammensatte utvalget med faste medlemmer og tilkalte fagpersoner, konstituert seg med bifile, lesbiske, homofile og heterofile ressurspersoner fra norske lær, fetisj og sm-organisasjoner, i tillegg til profesjonelle innen sexologi, psykologi og psykiatri.

Utvalget har høstet og mottar stadig faglig og strategisk inspirasjon og kunnskap fra arbeidet i USA og Danmark, land som for henholdsvis åtte og sju år siden fjernet sykdomsstempelet overfor fetisjister, transvestitter og sm-ere.

Vi har også gjennom nasjonale og internasjonale foredrag, workshops, kongresser, seminarer og annonsering i tidsskrifter og på internett, informert og fått kontakt med aktivister, fagpersoner og organisasjoner over hele Europa med samme mål som oss. Dette nettverket utvides stadig.

Utvalget har innhentet faglig dokumentasjon, relevant litteratur og undersøkelser, fra inn og utland, supplert med utvalgsmedlemmenes varierte bakgrunn og erfaring. Utlegging av denne omfattende og unike dokumentasjon på norsk og engelsk er kommet godt i gang siden den ble påbegynt sist høst på utvalgets sider http://www.revisef65.org til nytte for aktivister og fagpersoner verden over.

ILGA-støtte
Utvalget fikk i 1999 støtte fra den 21. Europakonferansen til ILGA Europa i Pisa som påla styret å hjelpe nettverket som er under oppbygging. Generalforsamlingen i den europeiske lærhomse-sammenslutningen ECMC i Milano 2000, vedtok å etablere en prosjektgruppe med samme mandat.

Den betydelige diskriminering som er dokumentert ikke minst overfor lærlesber på utvalgets nettsider, er én av årsakene til at den største amerikanske kvinneorganisasjonen NOW i 1999 fjernet sin tjue år gamle fordømmelse av sadomasochisme. En unik sm-rapport fra en offentlig oppnevnt britisk lovkommisjon har tidligere blant annet slått fast at dårlige levekår og selvfølelse hos lærhomser alvorlig skader hiv-forebyggende arbeid overfor gruppen.

LLHs banebrytende diagnoseprosjekt er et prosess som berører svært mange mennesker. En viktig del av Utvalgets arbeid er å finne allierte og støttespillere nasjonalt og internasjonalt. Det har hele tiden vært klart at slik nettverksbygging og holdningsendringer kan ta lang tid.

Som fremgår av utvalgets nettsider står nå en bred Europa-mobilisering for døren i forbindelse med sommerens Europride 2002 i Köln for å få fetisjvennlige fagfolk til å gi sin støtte overfor utvalget og WHO.

——————————–

OVERSTÅENDE RAPPORT BLE AVSLUTTET VÅREN 2002.

LES MER OM DET I UTVALGETS ÅRSBERETNING FOR 2002.

ÅRSBERETNING 2003

ÅRSBERETNING 2004

ÅRSBERETNING 2005

ÅRSBERETNING 2004-2006

Diagnoseutvalget ReviseF65 1996-2006

ÅRSBERETNING 2007

ÅRSBERETNING 2008

ÅRSBERETNING 2009

HELE UTVALGETS HISTORIE 1994-2009 (PÅ ENGELSK)