Categories
Norsk

Sikker, sunn og samtykkende SM er sunt Fjern fetisj- og sm-diagnosene

Eksempler på uttalelser, dokumentasjon, sitater og støtteerklæringer

Til WHOs komité for oppdatering av ICD

ICD-diagnosene “sadisme” og “masochisme” er lite konsistente fordi overgrep og vold settes i samme kategori som gjensidig og frivillig seksuell lek.” “Enhver form for seksualitet kan perverteres – til og med heteroseksualitet. Jeg mener det kan være nyttig å forbeholde begrepene “perversjon” og “parafili” til overgrep, respektløshet og andre skadelige seksuelle aktiviteter.”
Psykolog og sexolog Odd Reiersøl.

SM-utøvere er blitt påført skade av samfunnet som helhet og av mange grupper som burde vite bedre. Det er ingen troverdige bevis for at SM-ere har flere problemer enn andre seksuelle orienteringer. Det finnes ikke data som antyder at SM fører til vold. All forskning så langt indikerer at SM-utøvere ikke skiller seg ut fra personer med andre seksuelle orienteringer, bortsett fra deres seksuelle atferd.
Charles Moser, Ph.D., M.D.

Å stigmatisere, diagnostisere eller marginalisere samtykkende SM- og lærfolk, kommer ikke til å hjelpe ofre for vold i hjemmet. Tvert imot, falske anmeldelser, utpressing og diagnostisering av friske uskyldige mennesker svekker troverdigheten til reelle ofre for seksuelle overgrep.
Verkstedet Smia-Oslo.

Seksuelle [SM] impulser utgjør en viktig del av hvert menneskes dagligliv, slik at undertrykking av dem kan ha innvirkning på utviklingen eller balansen i enkeltpersonens følelsesliv, lykke og personlighet.
Punktene 10.46 og 10.49 i den offisielt oppnevnte lovkommisjonens dokument nr. 139 1995, utgitt av det britiske innenriksdepartementet.

Til forskjell fra psykiatere og psykologer som hovedsakelig arbeider med psykisk plagede enkeltpersoner som også er interesserte i dominans og underordning, fant jeg ikke at SM-ere hadde psykiske eller sosiale problemer; derimot er deres historier, aktiviteter og holdninger svært forskjellige fra den stereotypen som skildrer sadomasochisme som en form for vold, skade eller alvorlig forvirring utøvd av psykologisk ustabile personer som ønsker å skade andre eller å selv bli skadet. Derfor, svært ulikt den offentlige oppfatningen, er miljøet varmt, nært og støttende.
Sosiolog Gin Scott i hennes bok “Erotic Power” om dynamikken i den heteroseksuelle SM-subkulturen (1983).