Author Archive: Svein Skeid

Notat april 2019

DISKRIMINERING AV BDSM-ERE OG FETISJISTER:

PREFERANSE, IDENTITET ELLER ORIENTERING?

Av Svein Skeid (oppdartert 8.5.2019)

Regjeringens proposisjon 88L, 2013 om diskrimineringslovgivning, ekskluderer eksplisitt “særlige seksuelle preferanser eller aktiviteter […] som fetisjisme eller sadomasochisme”. (Prop 88L, 2013).

En stigmatisert og sårbar seksuell minoritet som identifiserer seg som fetisjister og BDSM-ere står dermed uten beskyttelse mot trusler, trakassering og hatmotivert vold til tross for at diskriminering av denne gruppen, ifølge Verdens helseorganisasjon, er i strid med FNs menneskerettigheter (WHO, 2018).

I følge internasjonale undersøkelser, der også norske informanter deltar, opplever hver tredje BDSM-er diskriminering. Dessuten lever tre av fire skjult med sin fetisj/BDSM-interesse eller orientering grunnet angst for å bli avslørt av familie og kolleger, miste jobb, oppleve trakassering og miste omsorg for egne barn. Revise F65 (2013).

Hatmotivert vold mot lærhomser* skjedde senest utenfor lokalene til Norges første fetisj og BDSM-klubb SLM Oslo i juli 2017 (privat kilde).

Diskriminerende ytringer og hatmotivert vold mot en minoritet rammer hvert enkelt medlem av gruppen etterhvert som legningen blir en integrert del av hver enkelts identitet. Denne identitetsskapende utviklingen har skutt fart de siste årene etter de nordiske lands friskmeldinger av fetisjister og BDSM-ere i perioden 2009-2015. Kronen på verket var friskmelding av grovt kalkulert 150 millioner fetisjister og BDSM-ere verden over i regi av Verdens helseorganisasjon i juni 2018.

Norske og nordiske helsemyndigheter har siden 2010 offisielt benyttet begrepet ‘seksuelle identiteter’ som betegnelse på fetisj/BDSM-gruppen (Helsedirektoratet, 2010a).

Senterpartiets politiske rådgiver Lars Vangen poengterte overfor undertegnede 23. mai 2013 det prinsippielt uheldige i at de offisielle seksuelle minoritetene er forskjellsbehandlet i proposisjon 88L av 20.3.2013. Helsedirektoratet definerer 6 offisielle seksuelle minoriteter/identiteter/orienteringer; lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, fetisjister og BDSM-ere. Likevel er de to siste gruppene ekskludert i prop 88L (side 63, 110, 159).

Finske helsemyndigheter omtaler fetisjisme og sadomasochisme på linje med seksuelle orienteringer i tråd med praksis blant annet på Verdenskongressen i sexologi (WAS). Finland (2011).

Begrepet “seksuell orientering” er ment å være mer omfattende enn “seksuell legning”: sistnevnte er mer ensidig biologisk tuftet. Det er vanlig å inkludere fetisjisme, BDSM, trans m.m. i “seksuell orienterings”-begrepet, blant annet på Verdenskongressen i sexologi (WAS) (kilde tidligere leder for LHBT-senteret Hanne Grasmo 19.9.2011).

Ifølge Bufdir (2015) opplever mange BDSM som en seksuell orientering fordi det å leve med en BDSM-partner er viktigere enn kjønnet på partneren.

I forbindelse med de nordiske lands friskmeldinger av fetisjister og bdsm-ere 2009-2015, dro helsemyndighetene klare paralleller mellom homofiles og fetisjisters situasjon. Gruppene har flere likhetstrekk, blant annet fordommer og forskjellsbehandling som berører grunnleggende forhold ved den enkeltes identitet (likhetskravet). Samtidig innebærer fetisj/BDSM-orientering vesentlige forhold ved en person som oppdages tidlig i livet, som verken kan behandles eller velges bort og som har stor betydning for personen det gjelder (vesentlighetskravet) (Vinæs, 1998:17; Wagenheim, 1998; Moser, 1999b; Hoff, 2003; Sverige, 2008). BDSM-identitet og BDSM-orientering dreier seg like mye om hvem man er, som hva man gjør (Levitt et al., 1994:472; Moser, 1999b; Cutler, 2003; Powers, 2007).

Revise F65 (2011) engelsk: Revise F65 sin litteraturgjennomgang til Verdens helseorganisasjon 11.11.2011.

En belgisk undersøkelse fra 2017 motsier også sterkt at BDSM kun skulle være en seksuell preferanse ettersom hele 7,6 prosent selv-identifiserte seg som BDSM-ere. I tillegg praktiserte 12,5% BDSM regelmessig, mens 46,8% hadde praktisert minst én BDSM-relatert aktivitet og ytterligere 22% hadde fantasier om det. Belgia (2017).

IDENTITET MED HISTORISKE RØTTER

Den moderne homofile kink, fetisj/BDSM-identiteten har røtter tilbake til 1920-årenes liberale Weimar-republikk, inntil nazistene kvalte Berlins homomangfold på begynnelsen av 1930-tallet.

De første sosiale sirkler av heteroseksuelle sadomasochister i USA kan spores tilbake til seksuelle flyktninger fra 1930-årenes nazi-Tyskland (USA Today, 2002).

Amerikanske lærhomser etablerte seg med utgangspunkt i amerikanske MC-miljøer etter 2. verdenskrig.

Den stolte identiteten til dagens lærhomser bygger ikke minst på kunstneren Tom of Finlands fotorealistiske tegninger av muskuløse og lærkledde homser 1957-1990. Toms menn er sterke, stolte og åpent homoseksuelle og legger ikke skjult på gleden ved sin seksualitet, ifølge Arbeiderbladet 27.5.1993, s 49, som fremhevet Tom of Finlands betydning for homofil identitet verden over.

Oppblomstringen av sosiale støtteorganisasjoner for lær-, fetisj og BDSM-organisasjoner har nær sammenheng med kvinne- homo- og borgerretts-bevegelsene på slutten av 1960-tallet som brakte skeive ut av årtiers anonymitet og fornedrelse. Bevegelsene er gjerne inspirert av hverandre i form av identitetsutvikling fra privat til offentlig, fra skam til stolthet og fra personlig preferanse til felles identitet.

Bare fire år etter den norske avkriminaliseringen av mannlig homoseksualitet i 1972, ble SLM (Scandinavian Leather Men) første norske fetisj/BDSM-forening 7. mai 1976. BDSM organisasjonen SMil Norge ble stiftet i 1988. 40 prosent av medlemmene er kvinner hvorav flere bifile (2003).

Elisabeth Ohlsons fotokunst synliggjorde lærhomser/lærlesber og kjærlighet i Oslo Rådhus i 1999.

Kort sagt kan en si at homsene og lesbene kom på offensiven og begynte å sette premisser for samfunnsdebatten på 1960/1970-tallet (1950-tallet var man på defensiven), mens kink, fetisj og BDSM var på defensiven på 1980-tallet, men startet synliggjøring og satte premisser fra 1990-tallet av.

LEATHER PRIDE

Fetisjister og BDSM-ere forelsker seg og danner  i dag kjærlighetsbånd liksom andre og mange lever i etablerte økonomiske og følelsesmessige forhold. Vi vaier stolte med våre lærflagg fra Washington til Warszawa. Fra Brasilia til Bergen. Lærmenn og BDSM-ere er mer synlige enn noensinne, i prideparader, gatefester og etter hvert stikker fler og fler hodet ut av skapet også på jobb og overfor familie.

Mottoet ‘Sunn, sikker, samtykkende’ (SSS) ble etablert av lærhomser i kjølvannet av aidsepidemien på 1980-tallet.

Lærflagget og mottoet SSS brukes i dag som identitetsmarkører av både hetero- og homofile fetisjister og BDSM-ere verden over – en gruppe som utgjør 5-15 prosent av befolkningen. Belgia (2017).

HELSEBRINGENDE OG SAMFUNNSMESSIG NYTTEVERDI

Fetisjister og BDSM-ere som seksuell minoritet har, i likhet med lhbt-gruppen, ”vært diskriminert lenge og har vært stigmatisert lenge”, slik Helsedirektoratets seniorrådgiver Ulla Ollendorff uttrykte det i Dagsnytt Atten 30. juli 2012. Ollendorff fremhevet også kjærlighet og forelskelse som vesentlige elementer i BDSM, miljøets eget fokus på sikkerhet og grensesetting, samt behovet for å ”styrke BDSM-gruppens identitetfor å mestre sine seksuelle liv i det helseforebyggende arbeidet”.

Identitetsskapende arbeid har de siste 35 årene vært et viktig virkemiddel for myndighetene for å motvirke uhelse og seksuelt overførbare sykdommer overfor homofile og fetisjister. Helsedirektoratet (2012).

I forarbeidene til fjorårets globale friskmelding av fetisjister og BDSM-ere, skiller WHOs arbeidsgruppe klart mellom BDSM og skadelig vold. Fetisjisme og sadomasochisme er normalvarianter på linje med homoseksualitet som ble friskmeldt i 1990. Videre fremgår det at psykiatriske diagnoser ikke lenger skal brukes til å trakassere eller diskriminere fetisjister og BDSM-ere. (WHO, 2018).

Ethvert samfunn må vurderes utifra hvordan det behandler sine minoriteter.

Et lovmessig vern mot diskrimineringpå linje med andre seksuelle minoriteter vil etter vår oppfatning kunne ha helsebringende effekter og samfunnsmessig nytteverdi, ikke minst tatt i betraktning fetisj- og BDSM-gruppens ikke ubetydelige størrelse.  Belgia (2017).

Det er på høy tid at FNs menneskerettigheter implementeres i norsk antidiskrimineringslov på dette området.

 

*DEFINISJONER

Begrepene ‘sadomasochisme’ og ‘BDSM’ blir her brukt synonymt som betegnelse på et avtalt maktrollespill (“power exchange”) mellom samtykkende voksne (Reiersøl & Skeid, 2010).

Den østerrikske nevrolog og psykiater Sigmund Freud koblet begrepene ‘sadisme’ og ‘masochisme’ sammen til ‘sadomasochisme’ i 1938 (Moser & Madeson, 1996:23). Begrepet ‘BDSM’ ble introdusert i 1991 som en motvekt mot begrepet ‘sadomasochisme’ som mange assosierte med over hundre år gamle utdaterte sykdomsteorier (Wikipedia:a). Mens ‘sadomasochisme’ ofte benevnes som ‘SM’, så innebærer akronymet ‘BDSM’ en bredere definisjon av tre aktiviteter som kan forekomme, men ikke nødvendigvis alltid er til stede i sadomasochistisk praksis; ‘bondage og disiplin’ (BD), ‘dominans og submission’ (DS) og ‘sadisme og masochisme’ (SM) (Ernulf & Innala, 1995; Reiersøl & Skeid, 2010).

‘BDSM-orientering’ (Levitt et al., 1994:472; Vinæs, 1998:17; Wagenheim, ca. 1998; Moser, 1999b; Cutler, 2003; Hoff, 2003; Powers, 2007) brukes for å beskrive en persons legning, orientering eller interesse i forhold til sadomasochisme, SM, BDSM.

‘Lærhomse’/’lærlesbe’ og ‘lærklubb’ brukes som betegnelser på homofile kink, fetisj- og BDSM-orienterte menn og kvinner og deres treffsteder.

“Kink” kan brukes som fellesbetegnelse på lær, fetisj, BDSM og annen ikke-konvensjonell seksualitet.

 

REFERANSER

Belgia, 2017: Størrelsen på fetisj/bdsm-befolkningen. https://revisef65.net/2015/10/11/storrelsen-pa-smfetisj-populasjonen/

Bufdir, 2015: Lhbtiq-ordlista/B/BDSM: https://www.bufdir.no/lhbt/LHBT_ordlista/B/BDSM

Cutler, 2003: Se Revise F65 (2011), engelsk).

Ernulf & Innala, 1995: Sexual bondage. A review and unobtrusive investigation. https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01542185

Finland, 2011: Revise F65 2011: https://revisef65.net/2015/10/11/finland-slutter-seg-til-nordisk-seksualreform/

Helsedirektoratet, 2010a. Dessverre død link.

Helsedirektoratet, 2012: ReviseF65: Norske myndigheter om forebyggende helsearbeid. https://revisef65.net/2012/03/06/diskriminering-og-stigmatisering/

Hoff, 2003: Se Revise F65 (2011), engelsk).

Levitt et al., 1994:p. 472: Se Revise F65 (2011), engelsk).

Moser, 1999b: Se Revise F65 (2011), engelsk).

Powers, 2007: Se Revise F65 (2011), engelsk).

Proposisjon 88L av 20.3.2013, side 63, 110, 159.

Reiersøl & Skeid, 2010. The ICD Diagnoses of Fetishism and Sadomasochism. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J082v50n02_12

Revise F65, 2011, engelsk: Revise F65 sin litteraturgjennomgang til Verdens helseorganisasjon 11.11.2011: https://revisef65.net/2011/11/11/icd-11-revision-scientific-political-support-revise-f65-reform-second-report-world-health-organization-2/

Revise F65 norsk, 2011: Litteraturgjennomgang av forskningsbasert kunnskap etter oppdrag fra Verdens helseorganisasjon WHO. https://revisef65.net/2011/11/11/forskning-om-sadomasochisme/

Revise F65 2013: Innspill til ny lov om diskrimineringsvern. https://revisef65.net/2013/04/06/bdsmdiskrimineringsvern

Sverige, 2008: Sverige fjerner fetisj- og BDSM-diagnoser. https://revisef65.net/2009/01/23/sverige-fjerner-sm-og-fetisjdiagnoser/

USA Today (2002). Sex scores its own museum in the city. Maria Puente i USA Today 30.9.2002.

Vinæs, Bente (1998): ”Fetisjering av maskulinitet, En studie av seksuell fetisjisme og sadomasochisme blant homoseksuelle menn” i lærklubben SLM Oslo”.

Wagenheim, 1998: Se Revise F65 (2011), engelsk.

WHO, 2018. WHO takes 150 million BDSM and fetish people off the sick list globally. https://revisef65.net/2018/06/20/who

 

Slaveskjema

SLAVESKJEMA

ENGLISH TEXT BELOW

Dette er ikke en kontrakt, men en kartlegging av interesser.

Kopier teksten over i et word-dokument eller e-mail og skriv 6 for det som tenner deg mest, og 1 for det som tenner minst (på en skala fra 1 til 6). 0 betyr ABSOLUTT IKKE. Er du usikker, kan du skrive et spørsmålstegn.  NB: SKRIV TALLET FORAN TEKSTEN PÅ HVER LINJE SLIK:

6 Analplugg

Aftercare (kos, klem, prat) for å lande etter en session

Analplugg (buttplug)
Analplugg (oppblåsbar)
Analplugg (under klær offentlig)
Andreaskors

Balleklemme

Begrensning av øyekontakt
Biting
Blæretrening – kun pisse hver 2. time på slaget hel time
Bondage – langvarig
Bondage – lenker/kjettinger
Bondage – med fetisj
Bondage – naken
Bondage – sovesekk
Brukes som askebeger
Brukte stinkende sokker/brukte stinkende klær

Brystvorteklemmer

Brystvortelek (tit torture)
Bur (innelåsing)
Bære pisstinkende klær
Bære t-skjorte med ydmykende tekster/motiv
CBT (kuk- og balle tortur)
Collar rundt halsen
Dildo
Disiplin
Elektro
Fetisj – gummi
Fetisj – lær
Fetisj – naken
Fetisj – uniform
Figging (ingefærrot i ræva)
Finansiell dominans (pay pig/cash slave)
Fotslikking
Gag/knebling
Gapestokk
Gassmaske

Gi opp egen identitet

Gummitøy under vanlige klær
Henge på hjulet
Hundemat eller ekle kombinasjoner av mat
Hundetrening (dogplay)
Håning (verbal abuse)
Isbiter
Isvann, vaske seg i kaldt vann
Kateter
Klesklyper, gardinklyper, etc

Klippe hår/skamklipping

Klippe skjegg/trimme skjegg

Kloring

Kløpulver

klyper på pikk og baller
Klyping
Klyster / utspyling
Kommandering – adferdskontroll
Krabbe på alle fire
Kukbur/orgasmekontroll
Kyssing
Lugging

Lånes ut til andre Mastere

Masker/hetter
Mummifisering
Møbel-SM
Nummerering, navneendring
Nåler

Objektifisering/depersonalisering

Offentlig ydmykelse
Opphenging/suspensjon (diagonalt / opp ned)
Opphenging/suspensjon (horisontalt)
Opphenging/suspensjon (ingen bakkekontakt)
Opphenging/suspensjon (oppreist)
Penisring – cockring
Pisk på pikk/baller
Pisk på rumpe
Pisk over resten av kroppen
Piss – drikke
Piss – golden shower
Poppers
Pustekontroll

Regler/protokoll for oppførsel

Rengjøre toalett/urinal med tunga
Restriksjoner på øyekontakt
Ritualer (opptagelsesprøve, innvielsesseremoni)

Rubber gimp

Sensorisk deprivasjon (frarøvelse av syn, hørsel, lukt, mm)
Sitte i boycage (stuebordet)
Skammekrok / stå i hjørnet
Skraping

Skrive “HORE” eller andre ydmykende ord med tusj i panna

Skrubbing

Slavekontrakt

Slavelenke/halsbånd i offentlig
Slikke føtter/støvler

Slikke opp Sirs spytt fra gulvet
Smerte, hard

Smerte, moderat

Smerte, lett
Snakkeforbud
Sounding (sonde i urinrøret)
Sovesekk
Spanking – flogger
Spanking – paddle
Spanking – ridepisk
Spanking – spanskrør
Spise tørt brød dynket i piss

Spise fra gulvet
Spise fra hundeskål
Spise uten bestikk
Spyttes i ansiktet
Stearin

Straff for regelbrudd:

– Spanskrør på rumpa

– Ballestraff med ridepisk

Strekking av hele kroppen
Strekking/oppbinding av balle/pung (ballstretching)
Strekking/oppbinding av brystvorter
Støvelslikking
Stå i hjørnet som straff
Stå med hodet i metall hodebur
Svinebinding (hogtie)
Såpestykke i munnen
Tatovering
Tilgrising
Tiss, spytt i slavens mat
Tjening, hushjelp, servitør
Trusler, frykt, bli skremt
Tung metall bondage på hender/rundt halsen
Tvunget bekledning
Tvunget valg av mat
Være menneskelig askebeger
Være tjener
Våte klær
Ydmykelse
Ydmykelse – offentlig
Ørefiker (på kinnet, ikke på øret)
Øreplugger
Øyebind/blindfold

Andre daglige regler/reglement:

Andre straffer:

Andre ydmykelser:

Andre interesser/grenser/skader/handicap eller kommentarer:


SLAVE’s INTERESTS

This is not a contract, but a mapping of interests.

Copy the text to a word document and write 6 for preferences that turn you on the most. Write 1 for low interest. 0 means No interest at all, absolutely not! NB: Write the number IN THE BEGINNING OF THE LINE LIKE THIS:

6 Ass spanking

Aftercare (hugging, talking)

Ass spanking

Ball squeezer/ball crusher

Ball spanking

Bar of soap: having to lick it every day and always have that disgusting taste in your mouth

Being collared and leashed in public

Being lended out to other Masters

Being used as an ashtray

Biting

Bladder training – pissing only allowed every 2nd hour sharp

Blindfold

Body spanking

Bondage – long term

Bondage – sleeping sack

Bondage wheel – Revolving wheel from Fetters

Boot licking

Breath control

Butt plug

Butt plug underneath ordinary clothes in public

Cage

Candle wax

CBT – cock & ball torture

Chastity

Clamps

Clamps on cock & calls

Cleaning the toilet with your tongue

Cockring

Commanding

Dildo play

Disipline

Ear plugging

Eat dry bread soaked in piss

Eating dog food or bad tasting (but healthy) food

Eating from a dog bowl

Eating from the floor

Electro play

Enema

Fetish – leather

Fetish – naked

Fetish – rubber/latex

Fetish – uniform

Figging (ginger in the ass)

Filthy play

Financial dominance (pay pig/cash slave)

Forced choice of food

Forced clothing

Gag in the mouth

Gas mask

Giving up your identity

Hair cut/shame cut

Hard spanking as punishment without warming up (ass and thighs)

Having a slave name or number

Heavy metal bondage

Hog tying

Humiliation

Humiliation in public

Ice cubes

Inflatable (blow up) butt plug

Itching powder

Kissing

Licking up Sir’s spit from the floor

Masking

Master peeing/spitting in the slave’s food

Metal head cage

Mumification

Needles/knives

Objectivization/depersonalization

Pain – hard

Pain – medium

Pain – soft

Pillory

Piss/Golden shower

Poppers

Public humiliation

Pulling by the hair

Puppy play

Punishment for breaking rules:

– spank on the ass

– ball spanking with riding crop

Recycling/drinking piss

Removing beard/trim beard

Restrictions on eye contact

Rituals – entrance test

Rubber gimp

Rules/protocol for behavior

Scratching

Sensory deprivation

Servant

Serving as furniture

Sitting in boycage

Slapping (on the cheeks, not the ears)

Slave contract

Sounding

Spanking – flogger

Spanking – paddle

Spanking – rattan

Spanking – riding crop

Spitting in the face

St. Andrew Cross

Stealth rubber under ordinary clothes

Stretching bench

Suspension

Talk ban

Time out – standing in the corner

Tit torture

Treats, fear

Verbal abuse

Walking on all fours

Wearing piss stinking clothes

Wearing slave collar

Wearing wet clothes

Writing “SLUT” or other humiliating words with marker in the forehead

Other rules/regulations:

Other punishments…

Other humiliations…

Other limits/psychical or psychological problems or comments:

Iceland removes Sadomasochism as a diagnosis

Iceland removes Sadomasochism as a diagnosis

December 11th 2015 Icelandic health authorities announced that F65.0 Fetishism, F65.1 Fetishistic Transvestism, F65.5 Sadomasochism and F64.1 Transvestism were removed from the Icelandic version of the ICD registry.

The Icelandic BDSM association sent the General practitioner of Iceland a letter regarding removal of BDSM from the Icelandic version of ICD registry in September 2015. Icelandic media put pressure on the General practitioner when they learned that Iceland was the only Nordic country where BDSM was still classified as a mental illness. The General practitioner then announced in a press release on December 11th 2015 of the removal of BDSM (F64.1, F65.0, F65,1 and F65.5).

The effect of the removal was significantly more important for individuals who identify as BDSM orientated than others. One of the the biggest influence of the removal was on Icelandic media. BDSM related news became less stereotypical and negative thus affecting the general discussion in a more positive way than before.

Link to the orginal press release:
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item28305/bdms-hneigdir-verdi-ekki-taldar-til-sjukdoma

 

WHO TAKES BDSM AND FETISHISM OFF THE SICK LIST

WHO TAKES BDSM AND FETISHISM OFF THE SICK LIST

The World Health Organization (WHO) follows the Nordic countries in repealing sexual minorities with consenting practices from the International Classification of Diseases in the new revision ICD-11. Thanks to successful Nordic collaboration the withdrawal of fetishism, fetishistic transvestism, and sadomasochism as mental illnesses can lead to the same pride and freedom that other queer groups enjoy. 

(Updated August 31, 2018)

Helene Delilah and Svein Skeid roleplaying getting off the WHO sick list at the stage during Europride in Stockholm August 4, 2018.

RESEARCH AND HEALTH POLITICS: “Due to advances in research and clinical practice, major shifts in social attitudes and in relevant policies, and human rights standards”, the World Health Organization June 18, 2018, removes Fetishism, Transvestic Fetishism and Sadomasochism as psychiatric diagnoses.

 

BDSM IS NOT VIOLENCE: The new ICD-11 classification (for the very first time) clearly distinguishes BDSM from harmful violence, in accordance with recommendations from Revise F65.

PRIVATE BEHAVIOUR: ”From WHO’s perspective, there is an important distinction between conditions that are relevant to public health and indicate the need for health services versus those that are simply descriptions of private behaviour without appreciable public health impact and for which treatment is neither indicated nor sought.”

VARIANTS IN SEXUAL AROUSAL: The new ICD classification consider Fetishism, Fetishistic Transvestism and Sadomasochism as variants in sexual arousal.

DISCRIMINATION: Psychiatric diagnoses can no longer be used to discriminate against fetishists and bdsm people. WHO’s Working Group on Sexual Disorders and Sexual Health admit that psychiatric diagnoses has been abused to harass, silence, or imprison leather men and bdsm women.

HUMAN RIGHTS: The Working Group emphasize that a disease label may create violence and discrimination and consider stigmatization of fetishism and bdsm as inconsistent with human rights principles endorsed by the UN and the WHO.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510

Sweden

Sweden was the first country in the world to entirely remove all the three diagnoses from their national ICD list in 2009. Norway, Finland and Iceland followed suit in 2010, 2011 and 2015, respectively.

– Sweden and RFSU has much of the honor for WHO’s decision, says Svein Skeid, the leader of the Revise F65-movement, a committee of the Norwegian LGBT organization FRI. Sweden removed their national fetish and bdsm diagnoses patterned after the Revise F65 model. The decision of the Swedish Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) in 2008, started the same process in the rest of the Nordic countries, and at last the final adoption of the World health organization, Skeid says.

Revise F65 

– This is a milestone in the work for human rights and sexual liberation, says Ingvild Endestad, leader of FRI, the Norwegian LGBT organisation for sexual and gender diversity. Consensual sexuality has nothing to do with psychiatry. This is an immensely important recognition of the sexual diversity among us, she says.

Ingvild Endestad. Photo: FRI.

Endestad gives Svein Skeid and FRI’s Revise F65 committee much of the credit for the victory. Human rights standards are part of the professional basis for the reform and the recommendations from Revise F65 are entirely taken into account.

 – The work to remove bdsm and fetish diagnoses has been part of the Norwegian LGBT organisation since 1996. After more than 20 years of sexual political efforts the Revise F65 committee, with Svein Skeid in the lead, has fulfilled its mandate both nationally (2010) and internationally, she says.

– The revision of the F65 ICD chapter can make it easier to encourage research, get rid of anti bdsm laws and become included in national laws against discrimination, Endestad concludes.

Read responses from fetish/bdsm people to WHO’s June 18 announcement:

Susan Wright in the American organization NCSF (National Coalition for Sexual Freedom) reports July 12, 2018 about a child custody case in Belgium. The woman was so glad Revise F65 did this work so she has a defense.

Polish Marcin has been in contact with Revise F65 since 2012. June 21, 2018 he writes:

”… that was great news, I had some personal problem with that – my previos wife tries to take my kid from me, and I have to go to several sexologist and psychiatrist to prove, that I’m normal. Now I can tell everyone, that I’m normal, and I have it in written ;).”

Mike W on the #gear365 FB group writes June 22, 2018:

“… this is an excellent posting. It’s well timed with my discovery of #Gear365. In a short space of time the international encouragement to get out and be who I am has done what years and years of angst and stress failed to achieve. Thanks guys, a huge thanks!

 

 

Admin Nigel publised June 20, 2018 on BLUF.com:

– No more sick filth!

Just in time for Pride, over twenty years of hard work by BLUF member Svein Skeid aka oslosuB (641) have paid off, with the World Health Organisation revising its classification of diseases, removing fetishism and BDSM.

More reactions June 22, 2018:

”Finally, some fucking good news today.”

”This is great news for all of us in to fetish gear and BDSM. Now our leather and rubber communities can grow and we can wear our gear proudly.”

”This is absolutely tremendous news, Svein! Thanks for all your efforts to bring our amazing community out of the WHO biggot list once and for all. You’re a true hero!”

Ground-breaking pioneering work

Svein Skeid and Odd Reiersøl. Photo: private.

Denmark, which removed sadomasochism from its national list of diseases in 1995, was our big source of inspiration, says Svein Skeid, the leader of Revise F65. Skeid and psychologist Odd Reiersøl started a ground-breaking cooperation across national borders and sexual orientations where dozens of activists, organizations and professionals contributed.

– It is very important for these individuals that society recognizes them as equal citizens, expressed the director of the health department, Lars-Erik Holm, to the newspaper Dagens Nyheter November 11th 2008, when the three diagnoses were abolished in Sweden.

– I heard the news on a Norwegian radio station and understood that an equivalent removal could also be within reach in Norway, Skeid tells.

– I had recently been in Stockholm during Europride and given the organization RFSU our arguments, he says. I became very touched by the Director General’s statement: ”The health department wants to emphasize that these behaviors are neither illnesses nor perversions.”

The Nordic model

CELEBRATION DURING BERGEN PRIDE: Svein Skeid in the middle. Bergen Pride June 9th 2018. Photo: private.

– Within 6 years the diagnoses were repealed in all the Nordic countries, patterned after the Norwegian model and the pioneering work of Revise F65, psychologist Odd Reiersøl tells. – Thus the pressure increased on The World Health Organisation to follow suit. After a while Revise F65 achieved direct contact with the authorities in Geneva.

– In 2009 we received a commission from Senior Project Officer Dr. Geoffrey Reed, who has been the leader of WHO’s Working Group on Sexual Disorders and Sexual Health. This resulted in a 3 page report documenting that the diagnoses in question are outdated, non scientific, and stigmatizing, says Reiersøl.

Dr. Reed asked for additional evidence, and November 11, 2011 ReviseF65 delivered a 50 page summary of research based knowledge, documenting that sadomasochism and sexual violence are two different phenomena. Among other things, the fetish/bdsm population has equivalent scores with the rest of the population regarding democratic values such as empathy, responsibility and gender equality.

Already the next day Dr. Reed gave feedback about perfect timing since the revision committee soon would have their very first meeting discussing the reports.

June 18, 2018 the World Health Organisation removed the three fetish and bdsm diagnoses globally. All recommendations from Revise F65 were taken into account in the new revised ICD-11 classification, because the diagnoses of Fetishism, Fetishistic transvestism and Sadomasochism, according to WHO’s Working Group, not are ”relevant to public health and clinical psychopathology” but ”merely reflect private behaviour”. These substantial changes are, according to WHO, ”based on advances in research and clinical practice, and major shifts in social attitudes and in relevant policies, laws, and human rights standards”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510/

The revision is scheduled to be finally adopted in 2019 and the manual can be employed from January 1, 2022.

#revisef65 #offthesicklist #humanrights #fetishrights #bdsmrights #fetishrightsarehumanrights #bdsmrightsarehumanrights #proudtobeahealthyperv #nomoresickfilth #gear365 #FIGHT #proudperverts #healthyperverts #leatherpride #beyourself #beproudofwhoyouare #fetishpride

 

SEE ALSO: FETISH AND BDSM TIMELINE

 

Fact box:

Respect, trust and love is basic in a bdsm relationship. Photo published with permission by probondage.de

* BDSM is a sexual identity/orientation about voluntarily to dominate or being dominated, or voluntarily give or receive pain.

* Fetishism is a sexuality involving specific objects, actions or ideas, which give sexual exitement and pleasure.

* The right to have control over one’s own sexuality and the right to privacy have been fundamental in the work to repeal homosexuality and subsequently fetishism and sadomasochism as mentally illnesses.

* The Norwegian LGBT organisation FRI in 1997 established a committee to work for the national and international repeal of bdsm and fetish diagnoses. In 2010 the diagnoses were removed from the Norwegian list of diseases. In 2018 the World Health Organisation followed suit.

 

Ingvild Endestad is leader of the LGBT-organisation FRI, the Norwegian organisation for sexual and gender diversity. E-mail: ingvild@foreningenfri.no. Phone: +47 97 56 22 95.

Svein Skeid is founder and leader of the Revise F65 project. He is award-winning for his work in the field of bdsm human rights for three decades. He is a Norwegian registered physiotherapist with professional background in psychiatry. E-mail: sskeid@online.no. Mobile: +47 95 80 29 85.

Odd Reiersøl is an experienced Norwegian psychologist for 30 years working with adults, couples and groups and educating other professionals. E-mail: solverv@solverv.com. Mobile: +47 94 03 46 88.

FETISH AND BDSM TIMELINE

FETISH AND BDSM TIMELINE

THE WAY OUT OF THE INTERNATIONAL DIAGNOSIS LIST

  1. The first futile attempt to get rid of the Norwegian diagnoses of fetishism, fetishistic transvestism, and sadomasochism.
  2. Denmark repeals Sadomasochism as a diagnosis.
  3. The Norwegian LGBT organization establishes a committee, Revise F65, with the purpose to remove national and international fetish and bdsm diagnoses.

2002-. Building up a professional basis for the reform on reviseF65.org.

2003-. Lectures and talks with bdsm activists and professionals world wide.

Svein Skeid and John Pendal.

2003. International Mr Leather John Pendal becomes official supporter of the Revise F65 movement.

2006 – The professional basis for the Revise F65 project published in The Journal of Homosexuality and in the book Sadomasochism: Powerful Pleasures.

2007 – The WHO coordinator Dr. T. Bedirhan Ustun invites Revise F65 to cooperate about the forthcoming ICD-11.

2008 – WHO’s Senior Project Officer Dr. Geoffrey M. Reed asks Revise F65 for documentation.

2009 – Sweden removes their national fetish and bdsm diagnoses patterned after the Revise F65 model.

2009 – Revise F65 delivers the first report to WHO’s Working Group on Sexual Disorders and Sexual Health, documenting that BDSM/sadomasochism and violence are two different phenomena.

2010 – Norway removes their national fetish and bdsm diagnoses patterned after the Revise F65 model.

2011 – Finland removes their national fetish and bdsm diagnoses patterned after the Revise F65 model.

2011 – Revise F65 delivers the second report to WHO’s Working Group documenting that the diagnoses in question are outdated, non-scientific and stigmatizing.

2015- Iceland removes their national fetish and bdsm diagnoses patterned after the Revise F65 model.

2018 – June 18, 2018 the World Health Organisation removes the three fetish and bdsm diagnoses globally. All recommendations from Revise F65 are taken into account in the revised ICD-11 classification, because the diagnoses of Fetishism, Fetishistic transvestism and Sadomasochism, according to WHO’s Working Group, not are ”relevant to public health and clinical psychopathology”, but ”merely reflect private behaviour”. The new classification consider Fetishism and Sadomasochism as variants in sexual arousal and psychiatric diagnoses can no longer be abused to harass, silence, or imprison leather men and bdsm women. Stigmatization of fetishism and bdsm are, according to WHO’s Working Group, inconsistent with human rights principles endorsed by the UN and the WHO.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510/

#revisef65 #offthesicklist #humanrights #fetishrights #bdsmrights #fetishrightsarehumanrights #bdsmrightsarehumanrights #proudtobeahealthyperv #nomoresickfilth #gear365 #FIGHT #proudperverts #healthyperverts #leatherpride #beyourself #beproudofwhoyouare #fetishpride

WHO takes bdsm and fetishism off the sick list

 

– NO MORE SICK FILTH!

Read responses from fetish/bdsm people to WHO’s June 18 announcement:

Susan Wright in the American organization NCSF (National Coalition for Sexual Freedom) reports July 12, 2018 about a child custody case in Belgium. The woman was so glad Revise F65 did this work so she has a defense.

Polish Marcin has been in contact with Revise F65 since 2012. June 21, 2018 he writes:

”… that was great news, I had some personal problem with that – my previos wife tries to take my kid from me, and I have to go to several sexologist and psychiatrist to prove, that I’m normal. Now I can tell everyone, that I’m normal, and I have it in written ;).”

Mike W on the #gear365 FB group writes June 22, 2018:

“… this is an excellent posting. It’s well timed with my discovery of #Gear365. In a short space of time the international encouragement to get out and be who I am has done what years and years of angst and stress failed to achieve. Thanks guys, a huge thanks!

 

Admin Nigel publised June 20, 2018 on BLUF.com:

No more sick filth!

Just in time for Pride, over twenty years of hard work by BLUF member Svein Skeid aka oslosuB (641) have paid off, with the World Health Organisation revising its classification of diseases, removing fetishism and BDSM.

More reactions June 22, 2018:

”Finally, some fucking good news today.”

”This is great news for all of us in to fetish gear and BDSM. Now our leather and rubber communities can grow and we can wear our gear proudly.”

”This is absolutely tremendous news, Svein! Thanks for all your efforts to bring our amazing community out of the WHO biggot list once and for all. You’re a true hero!”

 

Pressemelding, kortversjon

Sadomasochisme ikke lenger en sykdom i følge WHO

Svein Skeid: Feiring av WHOs friskmelding i paraden under Oslo Pride 2018.

Verdens helseorganisasjon følger de nordiske land og fjerner samtykkende seksuelle minoriteter fra det internasjonale diagnoseregisteret. 8 år etter den norske friskmeldingen følger verdenssamfunnet etter.

Diagnosene som tas ut av registeret er fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme.

Ingvild Endestad

– Dette er en milepæl i arbeidet for menneskerettigheter for en betydelig minoritet, sier Ingvild Endestad, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Anbefalingene fra FRI er i sin helhet tatt til følge.

Svein Skeid i FRIs diagnoseutvalg Revise F65, er svært tilfreds med at et over 20 år langt arbeid er kronet med hell. Basert på norsk modell og pionérarbeidet til det norske diagnoseutvalget, ble de tre fetisj- og bdsm-diagnosene fjernet i Sverige, Norge, Finland og Island i løpet av seks år.

– WHOs internasjonale friskmelding kan føre til at gruppene vil kunne nyte samme frihet og selvrespekt som andre skeive. Revisjonen kan også gjøre det lettere å avskaffe anti-bdsm-lover i en del land og muliggjøre lovregulert vern mot diskriminering på linje med andre minoriteter.

Svein Skeid og Odd Reiersøl.

Psykolog Odd Reiersøl, som sammen med Svein Skeid har ledet diagnoseutvalget, sier retten til å bestemme over egen seksualitet og retten til privatliv har vært grunnleggende i arbeidet med å fjerne homofili og deretter fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser.

18. juni 2018 fjernet WHO de tre diagnosene globalt. Alle anmodninger fra Revise F65 ble tatt til følge i den nye oppdaterte versjonen av ICD-11, fordi diagnosene Fetisjisme, Transvestisk Fetisjisme og Sadomasochisme, ifølge WHOs arbeidsgruppe for Seksuelle Sykdommer og Seksuell Helse, ikke er ”relevant to public health and clinical psychopathology” but ”merely reflect private behaviour”. Disse vesentlige endringene er, ifølge WHO, ”based on advances in research and clinical practice, and major shifts in social attitudes and in relevant policies, laws, and human rights standards”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510/

Kodeverket skal etter planen endelig godkjennes i 2019 og tre i kraft 1. januar 2022.

#revisef65 #proudtobeahealthyperv #offthesicklist #nomoresickfilth #gear365 #FIGHT #proudperverts #healthyperverts #leatherpride #beyourself #beproudofwhoyouare #fetishpride

 

Fakta:

Respekt, tillit og kjærlighet er grunnleggende i et bdsm-forhold.

* BDSM en seksuell identitet som dreier seg å frivillig å dominere andre eller selv å bli dominert, eller frivillig å gi eller å bli påført smerte.

* Seksuell fetisjisme er seksualitet der konkrete gjenstander, handlinger eller ideer gir seksuell tenning og nytelse.

* FRI satte i 1997 ned et utvalg for å drive arbeidet med avdiagnostisering. I 2010 ble fetisjisme og sadomasochisme fjernet som sykdommer i Norge. I 2018 skjedde det samme i WHOs diagnoseregister.

* På oppdrag fra WHOs arbeidsgruppe for seksuelle sykdommer og seksuell helse, har FRIs diagnoseutvalg Revise F65 levert to rapporter som dokumenterer at de tre diagnosene er utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende.

 

Rapporten fra WHOs arbeidsgruppe:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510

 

Rapportene fra FRIs diagnoseutvalg Revise F65:

ICD Revision White Paper

 

The ICD-11 Revision: Scientific and political support for the Revise F65 reform Second report to the World Health Organization

 

Odd Reiersøl er en erfaren norsk psykolog som i 30 år har hjulpet mennesker med å godta seksualiteten sin, blant annet med individual-, par- og gruppeterapi, samt utdanning av andre fagfolk. Epost: solverv@solverv.com. Mobil: 94 03 46 88.

Ingvild Endestad er leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Epost: ingvild@foreningenfri.no. Telefon: 97 56 22 95.

Svein Skeid er initiativtager og leder av FRIs Diagnoseutvalg Revise F65. Han er prisbelønnet for sitt arbeid med homofiles og bdsm-eres menneskerettigheter gjennom 30 år. Han er offentlig godkjent fysioterapeut med videreutdanning innen psykiatrisk orientert fysioterapi. Epost: sskeid@online.no. Mobil: 95 80 29 85.

WHO takes bdsm and fetishism off the sick list

FETISH RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS: 

WHO TAKES 150 MILLION BDSM AND FETISH PEOPLE OFF THE SICK LIST GLOBALLY

 

The European ReviseF65 movement won a great victory June 18, 2018 when the World Health Organization (WHO) removed Fetishism and Sadomasochism as mental diseases from the International Classification of Diseases (ICD).

The ReviseF65 committee has since 2007 worked close to WHO’s Working Group on Sexual Disorders and Sexual Health to repeal the diagnoses, and we got more than we asked for. Leather, fetish and BDSM people now have the same rights and status as other sexual minorities, according to WHO.

WHO: FETISH AND BDSM RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS!

Rallying for Fetish human rights during Folsom Europe in Berlin 2018.

According to ICD-11, discrimination of fetish and bdsm people are considered inconsistent with human rights principles endorsed by the UN and the WHO.

MAJOR SHIFTS: Due to advances in research and clinical practice, major shifts in social attitudes and in relevant policies, and human rights standards, the World Health Organization June 18, 2018, removed Fetishism, Transvestic Fetishism and Sadomasochism as psychiatric diagnoses.

BDSM IS NOT VIOLENCE: The new ICD-11 classification (for the very first time) clearly distinguishes BDSM from harmful violence, in accordance with recommendations from Revise F65.

PRIVATE BEHAVIOUR: ”From WHO’s perspective, there is an important distinction between conditions that are relevant to public health and indicate the need for health services versus those that are simply descriptions of private behaviour without appreciable public health impact and for which treatment is neither indicated nor sought.”

NORMAL VARIANTS: The new ICD classification consider Fetishism, Fetishistic Transvestism and Sadomasochism as variants in sexual arousal.

RESPECT: The ICD-11 guidelines ”respect the rights of individuals whose atypical sexual behavior is consensual and not harmful.”

ABUSE OF BDSM PEOPLE: WHO’s ICD-11 Working Group admits that psychiatric diagnoses has been abused to harass, silence, or imprison sadomasochists. Labeling them as such may create harm, convey social judgment and exacerbate existing stigma and violence to individuals so labeled.

DISCRIMINATION: According to ICD-11, psychiatric diagnoses can no longer be used to discriminate against BDSM people and fetishists.

CHANGING LAWS: This landmark of a human rights reform have potential to remove anti bdsm laws in several countries and include sexual identity/fetish/bdsm in national laws against discrimination along with other minority groups.

SPREAD THE WORD: The challenge now is to reach out with this landmark of a human rights reform so that attitudes can change, empowering pride and identity in our community. You can help informing like-minded people and inspire others to do the same – in meetings, social settings, social networks and media. You can possibly also encourage others to engage in further sexual political work to follow up the WHO reform.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510

 

Responses to WHO’s June 18 announcement:

We already have got inquiries from therapists who want to hang up our banner in their health practices to inform about the reform.

 

Admin Nigel publised June 20, 2018 on BLUF.com:

– No more sick filth!

“Just in time for Pride, over twenty years of hard work by BLUF member Svein Skeid aka oslosuB (641) have paid off, with the World Health Organisation revising its classification of diseases, removing fetishism and BDSM.”

 

 

Mike W on the #gear365 FB group writes June 22, 2018:

“… this is an excellent posting. It’s well timed with my discovery of #Gear365. In a short space of time the international encouragement to get out and be who I am has done what years and years of angst and stress failed to achieve. Thanks guys, a huge thanks!

 

 

 

More reactions June 22, 2018:

”Finally, some fucking good news today.”

”This is great news for all of us in to fetish gear and BDSM. Now our leather and rubber communities can grow and we can wear our gear proudly.”

”This is absolutely tremendous news, Svein! Thanks for all your efforts to bring our amazing community out of the WHO biggot list once and for all. You’re a true hero!”

 

Polish Marcin has been in contact with Revise F65 since 2012. June 21, 2018 he writes:

”… that was great news, I had some personal problem with that – my previos wife tries to take my kid from me, and I have to go to several sexologist and psychiatrist to prove, that I’m normal. Now I can tell everyone, that I’m normal, and I have it in written ;).”

 

Ground-breaking pioneering work

Svein Skeid and Odd Reiersøl. Photo: private.

Denmark, which removed sadomasochism from its national list of diseases in 1995, was our big source of inspiration, says Svein Skeid, the leader of Revise F65. Skeid and psychologist Odd Reiersøl started a ground-breaking cooperation across national borders and sexual orientations where dozens of activists, organizations and professionals contributed.

– It is very important for these individuals that society recognizes them as equal citizens, expressed the director of the health department, Lars-Erik Holm, to the newspaper Dagens Nyheter November 11th 2008, when the three diagnoses were abolished in Sweden.

– I heard the news on a Norwegian radio station and understood that an equivalent removal could also be within reach in Norway, Skeid tells.

– I had recently been in Stockholm during Europride and given the organization RFSU our arguments, he says. I became very touched by the Director General’s statement: ”The health department wants to emphasize that these behaviors are neither illnesses nor perversions.”

The Nordic model

CELEBRATION DURING BERGEN PRIDE: Svein Skeid in the middle. Bergen Pride June 9th 2018. Photo: private.

– Within 6 years the diagnoses were repealed in all the Nordic countries, patterned after the Norwegian model and the pioneering work of Revise F65, psychologist Odd Reiersøl tells. – Thus the pressure increased on The World Health Organisation to follow suit. After a while Revise F65 achieved direct contact with the authorities in Geneva.

– In 2009 we received a commission from Senior Project Officer Dr. Geoffrey Reed, who has been the leader of WHO’s Working Group on Sexual Disorders and Sexual Health. This resulted in a 3 page report documenting that the diagnoses in question are outdated, non scientific, and stigmatizing, says Reiersøl.

Dr. Reed asked for additional evidence, and November 11, 2011 ReviseF65 delivered a 50 page summary of research based knowledge, documenting that sadomasochism and sexual violence are two different phenomena. Among other things, the fetish/bdsm population has equivalent scores with the rest of the population regarding democratic values such as empathy, responsibility and gender equality.

Already the next day Dr. Reed gave feedback about perfect timing since the revision committee soon would have their very first meeting discussing the reports.

June 18, 2018 the World Health Organisation removed the three fetish and bdsm diagnoses globally. All recommendations from Revise F65 were taken into account in the new revised ICD-11 classification.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510/

The revision is scheduled to be finally adopted in 2019 and the manual can be employed from January 1, 2022.

#revisef65 #offthesicklist #humanrights #fetishrights #bdsmrights #fetishrightsarehumanrights #bdsmrightsarehumanrights #proudtobeahealthyperv #nomoresickfilth #gear365 #FIGHT #proudperverts #healthyperverts #leatherpride #beyourself #beproudofwhoyouare #fetishpride

 

SEE ALSO: FETISH AND BDSM TIMELINE

 

Fact box:

Respect, trust and love is basic in a bdsm relationship. Photo published with permission by probondage.de

* BDSM is a sexual identity/orientation about voluntarily to dominate or being dominated, or voluntarily give or receive pain.

* Fetishism is a sexuality involving specific objects, actions or ideas, which give sexual exitement and pleasure.

* The right to have control over one’s own sexuality and the right to privacy have been fundamental in the work to repeal homosexuality and subsequently fetishism and sadomasochism as mentally illnesses.

* The Norwegian LGBT organisation FRI in 1997 established a committee to work for the national and international repeal of bdsm and fetish diagnoses. In 2010 the diagnoses were removed from the Norwegian list of diseases. In 2018 the World Health Organisation followed suit.

 

 

Svein Skeid is founder and leader of the Revise F65 project. He is award-winning for his work in the field of bdsm human rights for three decades. He is a Norwegian registered physiotherapist with professional background in psychiatry. E-mail: sskeid@online.no. Mobile: +47 95 80 29 85.

Odd Reiersøl is an experienced Norwegian psychologist for 30 years working with adults, couples and groups and educating other professionals. E-mail: solverv@solverv.com. Mobile: +47 94 03 46 88.

WHO friskmelder fetisjister og bdsm-ere

WHO FRISKMELDER FETISJISTER OG BDSM-ERE 

Verdens helseorganisasjon (WHO) følger de nordiske land og fjerner samtykkende seksuelle minoriteter fra den internasjonale sykdomslista. 8 år etter at Fetisjisme, Transvestistisk Fetisjisme og Sadomasochisme ble fjernet i Norge følger verdenssamfunnet etter. 

(tekst oppdatert 5.5.2019)

FORSKNING OG POLITIKK: Bakgrunnen for at Verdens helseorganisasjon 18.6.2018, i tråd med anbefalingene fra Revise F65, fjerner Fetisjisme, Transvestisk Fetisjisme og Sadomasochisme som psykiatriske lidelser, er ”fremskritt i forskning og klinisk praksis, betydelige endringer i samfunnets holdninger, helsepolitiske vedtak og menneskerettighetsstandarder.”

Helene Delilah og Svein Skeid rollespiller WHOs friskmelding på scenen under Europride i Stockholm 4.8.2018.

SM ER IKKE VOLD: Den nye ICD-klassifikasjonen skiller (for første gang), i tråd med Revise F65s anbefalinger, klart mellom BDSM og skadelig vold og overgrep.

PRIVATE FORHOLD: WHOs nye ICD-11-klassifikasjon betrakter fetisjisme og sadomasochism/bdsm som private forhold der behandling verken er indisert eller ønsket.

NORMALVARIANTER: Den nye ICD-11-klassifikasjonen betrakter fetisjisme og sadomasochisme som normalvarianter på linje med homoseksualitet som ble friskmeldt i 1990.

DISKRIMINERING: Videre fremgår det at psykiatriske diagnoser ikke lenger kan brukes til å trakassere eller diskriminere fetisjister og bdsm-ere. WHOs arbeidsgruppe for klassifisering av seksuelle sykdommer og seksuell helse innrømmer at psykiatriske diagnoser har blitt misbrukt til å stigmatisere og diskriminere fetisjister og bdsm-ere.

MENNESKERETTIGHETER: Videre fremgår det at stigmatisering og diskriminering av fetisjister og bdsm-ere ifølge ICD-11 er i strid med menneskerettighetene vedtatt av FN og Verdens helseorganisasjon.

Dette er informasjon fra WHOs arbeidsgruppe som vedtok friskmeldingen av fetisjister og bdsm-ere (fetisjisme og sadomasochisme).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510

Milepæl

– Dette er en milepæl i arbeidet for menneskerettigheter og for seksuell frigjøring, sier Ingvild Endestad, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtykkende seksualitet har ingenting i psykiatrien å gjøre. Dette er en enormt viktig anerkjennelse av det seksualitetsmangfoldet som finnes blant oss, fortsetter hun.

Ingvild Endestad

Endestad gir Svein Skeid og FRIs utvalg Revise F65 mye av æren for seieren. Gruppens menneskerettigheter er del av det faglige grunnlaget for revisjonen der anbefalingene fra FRI i sin helhet er tatt til følge.

Arbeidet med å avskaffe fetisj- og bdsm-diagnosene har vært del av FRIs og tidligere LLHs arbeids- og prinsipprogram siden 1996. Etter over 20 års lobby- og informasjonsarbeid har FRIs diagnoseutvalg Revise F65 med Svein Skeid i spissen oppfylt sitt mandat om både nasjonal (2010) og internasjonal friskmelding.

– Opphevelsen av fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser kan føre til at disse gruppene vil kunne nyte samme frihet og selvrespekt som andre skeive. Revisjonen av ICDs F65-kapittel kan også gjøre det lettere å fremme forskning, avskaffe anti-bdsm-lover og muliggjøre lovregulert vern mot diskriminering for gruppen.

Grensesprengende pionérarbeid 

Svein Skeid og Odd Reiersøl.

– Danmark, som fjernet sadomasochisme fra sin nasjonale sykdomsliste i 1995, var vår inspirasjonskilde, sier leder i Revise F65, Svein Skeid. Skeid og psykolog Odd Reiersøl startet et grensesprengende arbeid på tvers av landegrenser og seksuell orientering der dusinvis av aktivister, organisasjoner og fagfolk bidro.

– Det är väldigt viktigt för de här individerna att samhället erkänner dem som fullvärdiga medborgare, uttalte generaldirektør i Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm til Dagens Nyheter 17. november 2008 da de tre diagnosene ble fjernet i Sverige.

– Jeg hørte nyheten på radioens p4 og forsto at friskmelding også kunne være innen rekkevidde i Norge, forteller Skeid.

– Jeg hadde nettopp vært i Stockholm under Europride og gitt RFSU våre argumenter. Jeg ble svært rørt over generaldirektørens erklæring: ”Socialstyrelsen vill med den här förändringen understryka att det här är beteenden som inte är sjukdomar och inte heller är perverst”.

Den nordiske modellen

– I løpet av seks år ble diagnosene avskaffet i hele Norden etter norsk mønster og pionérarbeidet til Diagnoseutvalget Revise F65, forteller psykolog Odd Reiersøl. Dermed økte presset på Verdens helseorganisasjon som hadde startet arbeidet med å revidere ICD-10. Diagnoseutvalget fikk etter hvert direkte kontakt med de ansvarlige i Geneve.

På oppdrag fra Senior Project Officer Dr. Geoffrey Reed, som ledet revisjonen av WHOs liste over mentale sykdommer, oversendte Revise F65 i 2009 en tre siders rapport som dokumenterte at de tre diagnosene er utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende.

Dr. Reed ønsket ytterligere informasjon og 11. november 2011 leverte Revise F65 en 50 siders litteraturgjennomgang med forskningsbasert kunnskap som dokumenterte at sadomasochisme og vold er to ulike fenomener. Blant annet skårer fetisj/bdsm-gruppen likt med befolkningen forøvrig på demokratiske verdier som empati, likeverd og likestilling.

Allerede dagen etter meldte Dr. Reed at timingen var perfekt fordi revisjonskomiteen snart skulle ha sitt første møte der rapportene ville bli behandlet.

18. juni 2018 fjernet WHO de tre diagnosene globalt. Alle anmodninger fra Revise F65 ble tatt til følge i den nye oppdaterte versjonen av ICD-11, fordi diagnosene Fetisjisme, Transvestisk Fetisjisme og Sadomasochisme, ifølge WHOs arbeidsgruppe for Seksuelle Sykdommer og Seksuell Helse, ikke er ”relevant to public health and clinical psychopathology” but ”merely reflect private behaviour”. Disse vesentlige endringene er, ifølge WHO, ”based on advances in research and clinical practice, and major shifts in social attitudes and in relevant policies, laws, and human rights standards”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510/

Kodeverket tas i bruk umiddelbart, mens endelig versjon vedtas i 2019 etter tekniske tilbakemeldinger fra medlemslandene. Struktur, koding og øvrig materiale, vil ifølge WHO forbli uendret etter implementeringen i juni 2018.

#revisef65 #proudtobeahealthyperv #offthesicklist #nomoresickfilth #gear365 #FIGHT #proudperverts #healthyperverts #leatherpride #beyourself #beproudofwhoyouare #fetishpride

SE OGSÅ FETISH AND BDSM TIMELINEhttps://revisef65.net/2018/07/12/fetish-and-bdsm-timeline

 

Fakta

Respekt, tillit og kjærlighet er grunnleggende i et bdsm-forhold.

* BDSM er en seksuell orientering som dreier seg om frivillig å dominere andre eller selv å bli dominert eller frivillig gi eller bli påført smerte.

* Seksuell fetisjisme er seksualitet der konkrete gjenstander, handlinger eller ideer gir seksuell tenning og nytelse.

* Retten til å bestemme over egen seksualitet og retten til privatliv har vært grunnleggende i arbeidet for å fjerne homofili og deretter fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser.

* FRI satte i 1997 ned et utvalg for å drive arbeidet med avdiagnostisering. I 2010 ble fetisjisme og sadomasochisme tatt ut av sykdomslisten I Norge. I 2018 skjedde det samme i WHOs liste.

 

Ingvild Endestad er leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Epost: ingvild@foreningenfri.no. Telefon: 97 56 22 95 (kun presse).

Svein Skeid er initiativtager og leder av FRIs Diagnoseutvalg Revise F65. Han er prisbelønnet for sitt arbeid med homofiles og bdsm-eres menneskerettigheter gjennom 30 år. Han er offentlig godkjent fysioterapeut med videreutdanning innen psykiatrisk orientert fysioterapi. Epost: sskeid@online.no. Mobil: 95 80 29 85.

Odd Reiersøl er en erfaren norsk psykolog som i 30 år har hjulpet mennesker med å godta seksualiteten sin, blant annet med individual-, par- og gruppeterapi, samt utdanning av andre fagfolk. Epost: solverv@solverv.com. Mobil: 94 03 46 88.

 

WHO takes bdsm and fetishism off the sick list

WHO TAKES BDSM AND FETISHISM OFF THE SICK LIST

The World Health Organization (WHO) follows the Nordic countries in repealing sexual minorities with consenting practices from the International Classification of Diseases in the new ICD-11 revision. 

(Updated August 31, 2018)

RESEARCH AND HEALTH POLITICS: “Due to advances in research and clinical practice, major shifts in social attitudes and in relevant policies, and human rights standards”, the World Health Organization June 18, 2018, removes Fetishism, Transvestic Fetishism and Sadomasochism as psychiatric diagnoses.

BDSM IS NOT VIOLENCE:

Helene Delilah and Svein Skeid roleplaying getting off the WHO sick list at the stage during Europride in Stockholm August 4, 2018.

The new ICD-11 classification (for the very first time) clearly distinguishes BDSM from harmful violence, in accordance with recommendations from Revise F65.

PRIVATE BEHAVIOUR: ”From WHO’s perspective, there is an important distinction between conditions that are relevant to public health and indicate the need for health services versus those that are simply descriptions of private behaviour without appreciable public health impact and for which treatment is neither indicated nor sought.”

VARIANTS IN SEXUAL AROUSAL: The new ICD classification consider Fetishism, Fetishistic Transvestism and Sadomasochism as variants in sexual arousal.

DISCRIMINATION: Psychiatric diagnoses can no longer be used to discriminate against fetishists and bdsm people. WHO’s Working Group on Sexual Disorders and Sexual Health admit that psychiatric diagnoses has been abused to harass, silence, or imprison leather men and bdsm women.

HUMAN RIGHTS: The Working Group emphasize that a disease label may create violence and discrimination and consider stigmatization of fetishism and bdsm as inconsistent with human rights principles endorsed by the UN and the WHO.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5487931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510

Milestone

– This is a milestone in the work for human rights and sexual liberation, says Ingvild Endestad, leader of FRI, the Norwegian LGBT organisation for sexual and gender diversity. Consensual sexuality has nothing to do with psychiatry. This is an immensely important recognition of the sexual diversity among us, she says.

Ingvild Endestad. Photo: FRI.

Endestad gives Svein Skeid and FRI’s Revise F65 committee much of the credit for the victory. Human rights standards are part of the professional basis for the reform and the recommendations from Revise F65 are entirely taken into account.

 – The work to remove bdsm and fetish diagnoses has been part of the Norwegian LGBT organisation since 1996. After more than 20 years of sexual political efforts the Revise F65 committee, with Svein Skeid in the lead, has fulfilled its mandate both nationally (2010) and internationally, she says.

– The withdrawal of fetishism, fetishistic transvestism, and sadomasochism as mental illnesses can lead to the same pride and freedom that other queer groups enjoy. The revision of the F65 ICD chapter can also make it easier to encourage research, get rid of anti bdsm laws and become included in national laws against discrimination, Endestad concludes.

Read responses from fetish/bdsm people to WHO’s June 18 announcement:

Susan Wright in the American organization NCSF (National Coalition for Sexual Freedom) reports July 12, 2018 about a child custody case in Belgium. The woman was so glad Revise F65 did this work so she has a defense.

Polish Marcin has been in contact with Revise F65 since 2012. June 21, 2018 he writes:

”… that was great news, I had some personal problem with that – my previos wife tries to take my kid from me, and I have to go to several sexologist and psychiatrist to prove, that I’m normal. Now I can tell everyone, that I’m normal, and I have it in written ;).”

Mike W on the #gear365 FB group writes June 22, 2018:

“… this is an excellent posting. It’s well timed with my discovery of #Gear365. In a short space of time the international encouragement to get out and be who I am has done what years and years of angst and stress failed to achieve. Thanks guys, a huge thanks!

 

 

Admin Nigel publised June 20, 2018 on BLUF.com:

– No more sick filth!

Just in time for Pride, over twenty years of hard work by BLUF member Svein Skeid aka oslosuB (641) have paid off, with the World Health Organisation revising its classification of diseases, removing fetishism and BDSM.

More reactions June 22, 2018:

”Finally, some fucking good news today.”

”This is great news for all of us in to fetish gear and BDSM. Now our leather and rubber communities can grow and we can wear our gear proudly.”

”This is absolutely tremendous news, Svein! Thanks for all your efforts to bring our amazing community out of the WHO biggot list once and for all. You’re a true hero!”

Ground-breaking pioneering work

Svein Skeid and Odd Reiersøl. Photo: private.

Denmark, which removed sadomasochism from its national list of diseases in 1995, was our big source of inspiration, says Svein Skeid, the leader of Revise F65. Skeid and psychologist Odd Reiersøl started a ground-breaking cooperation across national borders and sexual orientations where dozens of activists, organizations and professionals contributed.

– It is very important for these individuals that society recognizes them as equal citizens, expressed the director of the health department, Lars-Erik Holm, to the newspaper Dagens Nyheter November 11th 2008, when the three diagnoses were abolished in Sweden.

– I heard the news on a Norwegian radio station and understood that an equivalent removal could also be within reach in Norway, Skeid tells.

– I had recently been in Stockholm during Europride and given the organization RFSU our arguments, he says. I became very touched by the Director General’s statement: ”The health department wants to emphasize that these behaviors are neither illnesses nor perversions.”

The Nordic model

MORE CELEBRATION: Svein Skeid in the middle. From Bergen Pride June 9th 2018. Photo: private.

– Within 6 years the diagnoses were repealed in all the Nordic countries, patterned after the Norwegian model and the pioneering work of Revise F65, psychologist Odd Reiersøl tells. – Thus the pressure increased on The World Health Organisation to follow suit. After a while Revise F65 achieved direct contact with the authorities in Geneva.

– In 2009 we received a commission from Senior Project Officer Dr. Geoffrey Reed, who has been the leader of WHO’s Working Group on Sexual Disorders and Sexual Health. This resulted in a 3 page report documenting that the diagnoses in question are outdated, non scientific, and stigmatizing, says Reiersøl.

Dr. Reed asked for additional evidence, and November 11, 2011 ReviseF65 delivered a 50 page summary of research based knowledge, documenting that sadomasochism and sexual violence are two different phenomena. Among other things, the fetish/bdsm population has equivalent scores with the rest of the population regarding democratic values such as empathy, responsibility and gender equality.

Already the next day Dr. Reed gave feedback about perfect timing since the revision committee soon would have their very first meeting discussing the reports.

June 18, 2018 the World Health Organisation removed the three fetish and bdsm diagnoses globally. All recommendations from Revise F65 were taken into account in the new revised ICD-11 classification, because the diagnoses of Fetishism, Fetishistic transvestism and Sadomasochism, according to WHO’s Working Group, not are ”relevant to public health and clinical psychopathology” but ”merely reflect private behaviour”. These substantial changes are, according to WHO, ”based on advances in research and clinical practice, and major shifts in social attitudes and in relevant policies, laws, and human rights standards”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032510/

The revision is scheduled to be finally adopted in 2019 and the manual can be employed from January 1, 2022.

#revisef65 #offthesicklist #humanrights #fetishrights #bdsmrights #fetishrightsarehumanrights #bdsmrightsarehumanrights #proudtobeahealthyperv #nomoresickfilth #gear365 #FIGHT #proudperverts #healthyperverts #leatherpride #beyourself #beproudofwhoyouare #fetishpride

SEE ALSO: FETISH AND BDSM TIMELINE

 

Fact box:

Respect, trust and love is basic in a bdsm relationship. Photo published with permission by probondage.de

* BDSM is a sexual identity/orientation about voluntarily to dominate or being dominated, or voluntarily give or receive pain.

* Fetishism is a sexuality involving specific objects, actions or ideas, which give sexual exitement and pleasure.

* The right to have control over one’s own sexuality and the right to privacy have been fundamental in the work to repeal homosexuality and subsequently fetishism and sadomasochism as mentally illnesses.

* The Norwegian LGBT organisation FRI in 1997 established a committee to work for the national and international repeal of bdsm and fetish diagnoses. In 2010 the diagnoses were removed from the Norwegian list of diseases. In 2018 the World Health Organisation followed suit.

 

Ingvild Endestad is leader of the LGBT-organisation FRI, the Norwegian organisation for sexual and gender diversity. E-mail: ingvild@foreningenfri.no. Phone: +47 97 56 22 95.

Svein Skeid is founder and leader of the Revise F65 project. He is award-winning for his work in the field of bdsm human rights for three decades. He is a Norwegian registered physiotherapist with professional background in psychiatry. E-mail: sskeid@online.no. Mobile: +47 95 80 29 85.

Odd Reiersøl is an experienced Norwegian psychologist for 30 years working with adults, couples and groups and educating other professionals. E-mail: solverv@solverv.com. Mobile: +47 94 03 46 88.

BDSM i norske media; Svein Skeid

Svein Skeid, leder for SMia og Diagnoseutvalget Revise F65 har over 20 års erfaring med å presentere bdsm og fetisjisme i norsk og utenlandsk riksdekkende presse, inkludert papir- og nettaviser, bøker, magasiner, radio, tv, flere kortfilmer og fotoutstilling. Jeg har også erfaring som fra den andre siden som skribent/”journalist”, foredragsholder, forfatter av ulike bdsm-brosjyrer og deltager i ulike fetisj/bdsm-show og festivaler. Dette siste er ikke med i oversikten. Kun bdsm-relaterte intervjuer er nevnt. 80 medieoppslag er presentert 1985 til 2012. Sannsynligvis er det mange flere oppslag, f.eks. i avisers papirutgaver som ikke er registrert eller uteglemt. 

1985. Fotoutstillingen ’Ti blå menn’ med Svein Skeid på hovedplakaten. Fetisjbildet av Svein er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo.

1989-2001. Svein Skeid var freelance medarbeider i Månedsavisa Blikk med reportasjer og månedlige kryssord.

1990, 27. juli. Førstesideoppslag med Svein Skeid (alias Lars) i Klassekampen om nazivold mot lærhomser.

1991 -1995. Svein Skeid var redaktør av SLMs medlemsblad ’Lenka’.

1991. Svein Skeid var hovedrolleinnehaver i bdsm-kortfilmen “Lær til begjær” av NRK-journalist Cecilie Ellingsen.

1991, 24. august. Seks siders reportasje om kjæresteparet Svein Skeid og Tore Stensby i lørdags-VG, inkludert forsidehenvisning og helsides forhåndsannonsering dager før.

1992, 15. februar. Helsides kronikk av Svein Skeid og Tore Stensby i Klassekampen under overskriften ”Snu skammen” om kjærlighet mellom to bdsm-homser.

1992, november. Svein Skeid anmelder Svein Grønner Hanssens bok “Den bakvendte erotikken” i Blikk nr 11-1992. 

1993, 20. oktober. Intervju med bdsm-eren Svein Skeid i boka ’Det skeive Mangfald’.

1995. Bdsm-reportasje med Svein Skeid om den britiske Spannersaken i ’Dag og Tid’ 14. desember 1995.

1996, januar. Svein Skeid intervjuet om bdsm på kvinneradioen Radiorakel.

1996, 8. mars. Bdsm-reportasje med Svein Skeid i Klassekampen angående 8. mars-parolen ”SM er samspill, ikke vold”.

1996, juni – våren 1997. Bdsm-debatt i Klassekampen og NRK Ukeslutt mellom Svein Skeid (SMia/LLH) og Kvinnegruppa Ottar.

1996. Bladet Duo september 1996. Fire sider reportasje om SMia.

1996, 27.-28. september. Svein Skeid arrangerte to-dagers medieseminar på Nonna for bdsm-ere. 

1996. Uttrøndelig politikammer henla en bdsm-sak som ”intet straffbart forhold” fordi det var frivillig fra begge parters side. Intervju med SMias Svein Skeid i VG 16. november 1996 under overskriften ”Sex med strøm var lovlig”.

1997. Åtte siders bdsm-intervju med Svein Skeid i Gateavisa nr 2/1997.

1998. SMia/Svein Skeid organiserte pressemeldinng og underskriftskampanje mot Arbeiderpartiet som avlyst et møte om sadomasochisme http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=17579

1998. SLM/Svein Skeid fikk gjennom et anti nazi-vedtak i SLMs europeiske paraplyorganisasjon ECMC. Pressemelding og reportasje i Fri Tanke, bladet til Human Etisk Forbund http://www.revisef65.org/fe2humanistblad.html

2000. Dobbeltsidig lørdagsportrett av lærhomsen Svein Skeid i lokalavisa Østlendingen 29. januar 2000 http://www.revisef65.org/fesveinskeidostl.html

2000. Drittpakke mot Svein Skeid i Dagsavisen mandag 28. august 2000 om påståtte porno-linker på homoavisa Skeive Nyheter http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/08/29/217081.html

2000, september. Portrettintervju i månedsavisa Blikk i forbindelse med at Svein Skeid fylte 50 år http://www.revisef65.org/fesveinskeidblikk.html

2002. Intervju med Svein Skeid i Agderposten 10. august 2002 i forbindelse med Nytelsesfestivalen i Grimstad.

2002. Portrettintervju med Svein Skeid i SMil-bladet nr 4  http://www.revisef65.org/fesveinskeidsmil.html

2002. Intervju med Svein Skeid i bladet til den tyske bdsm-organisasjonen SMart-Rhein-Ruhr.

2005. Svein Skeid og Reidar Kjær skrev om behovet for friskmelding i Psykologisk Tidsskrift ved NTNU nr 2-2005.

2005, 28. oktober. Svein Skeid: “SM – Myter og fakta” offentliggjøres på Diagnoseutvalgets, Gaysirs og LLH Oslos nettsider etter en flere uker lang bdsm-debatt på Gaysir http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10995

2006, 26. mars. Bdsm-artikler i søndagsDagbladet søndag 26. mars til søndag 16. april med vesentlige bidrag fra Revise F65/Svein Skeid.

2006. Svein Skeid og Odd Reiersøls artikkel om fetisj- og SM-diagnosene publiseres i boka ”Sadomasochism: Powerful Pleasures” og tidsskriftet “The Journal of homosexuality” http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J082v50n02_12

2006. Filmen ’Lærhomsen’, med Svein Skeid i hovedrollen, vises på homo- og bdsm-festivaler Norge rundt og verden over http://www.revisef65.org/SMfilm.html

2006. Svein Skeid intervjuet på P4-nyhetene 22. september 2006 angående pustekontroll www.p4.no/story.asp?id=206032

2007. Portrettintervju med Svein Skeid over seks sider i Cupido nr 1-2007 under tittelen ”Gummikledd frigjører” http://www.cupido.no/node/186574

2008. Bdsm-reportasje om sykdomsdiagnosene på Juntafil NRK p3 15. februar 2008 under tittelen ”Dinglende diagnose”.

2008. Side2 siterer 29.8.08 direkte fra Diagnoseutvalgets bdsm-artikkel 29. august 2008 http://www.side2.no/sexogsamliv/article2168776.ece

2008. “Svein Skeid (58), talsmann for norske sadomasochister, kjemper mot sykdomsdiagnose og diskriminering.” Nettavisen 21. oktober 2008 http://www.nettavisen.no/jobb/article2319507.ece

2008. Svein Skeid om den svenske friskmeldingen i Nettavisen 17. november 2008 http://www.nettavisen.no/jobb/article2402153.ece

2008. Fagnettstedet Dagens Medisin trykker Diagnoseutvalgets pressemelding om den svenske friskmeldingen 17. november 2008 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/transvestittisme-og-sm-ikke-lenger-en-sykdom-i-sverige/

2008. Svein Skeid intervjuet på Radio Romerikes direktesending 24. november 2008 om Sveriges friskmelding.

2009. Bdsm-reportasje med Svein Skeid, sexolog Elsa Almås og psykolog Paal Rasmussen over fem sider i Magasinet Dagbladet 10. januar 2009.

2009. Svein Skeid om hvordan Norge hjalp Sverige med friskmeldingen i Blikk 19. januar 2009.

2009. Svein Skeid om bdsm i tv-programmet Studio FEM 3. februar 2009.

2009. Revise F65’s første rapport til Verdens Helseorganisasjon 24. september 2009 http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

2009. Svein Skeid om bdsm i direktesending på NRK p1 19. november 2009 i ’Pepper og pasjon’ der han svarte på spørsmål fra lytterne http://www.blekk.org/index.php?q=svein+skeid

2009. Svein Skeid/Revise F65 med opprop til Helsedirektoratet om friskmelding Blikk 2. desember 2009. Blikk http://www.blikk.no/component/k2/item/4602-krever-bli-friskmeldt

2010. ”Svein Skeid i Revise F65 tror ikke lenger på ord, men kun på handling fra Helsedirektoratets side”. Blikk 12. januar 2010 http://www.blikk.no/component/k2/item/4677-friskmelder-fetisjister

2010. ”Snart kommer friskmeldingen”. Aftenposten 12. januar 2010. http://www.aftenposten.no/helse/article3461027.ece

2010. Vårt Land 13. januar 2010: Svein Skeid i organisasjonen Revise F65, en av pådriverne for fjerning av diagnosen, ikke imponert over direktoratet: – Etter fire utsettelser tror jeg personlig ikke lenger på ord, kun på handling fra direktoratets side, sier Skeid.” http://www.vl.no/samfunn/friskmelder-transer-fetisjister-og-sadomasochister/

2010. ”Oktay Dahl stigmatiserer SM-ere”. Leserinnlegg i Dagbladets papirutgave 21. januar 2010 av Svein Skeid og Andrès Lekanger http://www.revisef65.org/OktayDahl.html

2010. Svein Skeid angrep Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl for å bidra til at ”SM” og ”sadomasochisme” etableres som skjellsord i det norske samfunnet. VG 21. januar 2010 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=591098

2010. ”Fra samfunnsfiende til friskmeldt”. Kronikk av Svein Skeid i papirutgaven av Blikk februar 2010 http://www.revisef65.org/samfunnsfiende.html

2010. Svein Skeid og Esben Esther Pirelli Benestad intervjuet på Radio Norge-nyhetene 29. januar 2010 om den forestående friskmeldingen i tillegg til en lengre reportasje kl 18.40.

2010. Bildereportasje med Svein Skeid, Odd Reiersøl, Hanne Grasmo, Andrés Lekanger, Julie Katinka Synnes og Peder Nicolaysen på Gaysir 30. januar 2010 http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=13969

2010. Helsedirektoratet offentliggjorde mandag 1. februar 2010 på sine nettsider at norske helsemyndigheter friskmelder fetisjister, transvestitter og sadomasochister http://www.revisef65.org/friskmelding.html

2010. Svein Skeid intervjuet om friskmeldingen av Blikk nett 2. februar 2010 http://www.blikk.no/component/k2/item/4731-friskmelder-fetisjistene

2010. Debatt om friskmeldingen 2. februar 2010 i p4-programmet ”Sytten Tretti” ved siden av at p4 brakte intervju med helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i sine nyhetsoppslag http://www.p4.no/story.aspx?id=338054

2010. Intervju med Svein Skeid i Radio Norge-nyhetene og NRK Østlandssendingen 2. februar 2010. Ellers ble friskmeldingen omtalt blant annet på tv2-nyhetene, NRK, VG, Dagbladet, Dagens Medisin, Forskning.no, Dagsavisen, Stavanger Aftenblad, Sandefjord blad, Fædrelandsvennen, Hallingdølen, ABC Nyheter, Troms Folkeblad, Tønsbergs Blad, kk.no og Helse Medisin Teknikk.no.

2010. Cupido mars 2010 meldte over to sider at “Lederen i Diagnoseutvalget Revise F65 Svein Skeid har kjempet for denne [friskmeldingen] i mange år og strålte i alle medier.”

2010. Cupido mars 2010; reportasje over fire sider med Svein Skeid fra SLMs lærbar i Oslo. 

2010. Fem siders reportasje om friskmeldingen i marsutgaven av Blikk http://www.blikk.no/nyheter/item/4831-friske-fetisjister

2010. Diagnoseutvalget/Svein Skeid bidro med bakgrunnsinformasjon til episode 7 av NRK3 Trekant, blant annet om den norske friskmeldingen og hvor mange SM-ere som vi regner med at det fins i befolkningen.

2010, juli. 11 siders reportasje om friskmeldingen inkludert intervju/artikkel med Svein Skeid i SMil-bladet S&M.

2010, august. Artikkel av Svein Skeid om friskmeldingen i SLM-bladet Lenka og på SLMs nettsider.

2010. Ni siders fagartikkel av Svein Skeid og Odd Reiersøl i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Volum 7, Nr 4, 312-320. Oslo, Universitetsforlaget

2011. Intervju med Svein Skeid på fagnettstedet Dagens Medisin 16. mai 2011 om den finske friskmeldingen http://www.dagensmedisin.no/nyheter/fire-land-har-fjernet-transvestisme-som-sykdom/

2011. Revise F65’s andre rapport til Verdens Helseorganisasjon 11. november 2011 http://www.revisef65.org/supportWHO.html

2011. ”Svein Skeid i LLHs diagnoseutvalg er fornøyd med at det nye LHBT-senteret også har fokus på bdsm.” Blikk 24. november 2011 http://www.blikk.no/nyheter/item/7913-en-historisk-dag

2011. “Det blir helt feil av rettsakkyndig å bruke sadomasochisme som diagnose når Helsedirektoratet i fjor avskaffet SM som et sykdomsbegrep”, sier Skeid Skeid til P4 Nyhetene 15. juli 2011 http://www.p4.no/story.aspx?id=419630

2011. Svein Skeid i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) mener de rettsmedisinske sakkyndige i MMS-legesaken bidrar til en stigmatisering av sadomasochister. Østlendingen 15. juli 2011 http://www.ostlendingen.no/nyheter/legesaken-er-stigmatiserende-1.6367878

2011. Det kan ifølge Svein Skeid bli aktuelt å reise tilsynssak mot de involverte sakkyndige, dersom disse etter hans mening opprettholder en «utdatert, uvitenskapelig og stigmatiserende diagnose», som er “erklært ugyldig i Norge, Sverige, Danmark og Finland”. Dagens Medisin 25. juli 2011 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/reagerer-pa-bruk-av-ugyldig-diagnose/

2011. Sammen med merov i SMil Norge, var Svein Skeid med gjennom hele produksjonsprosessen av NRK3 Trekants bdsm-episode 2011 fra 1. juni til chatten etter programmet 21. desember.

2012. Revise F65’s forskningsrapport til Verdens helseorganisasjon dannet viktige deler av grunnlaget for SMil Norges nye bdsm-brosjyre som ble presentert på SMils bdsm-konferanse i Trondheim 3. mars 2012.

2012. “Stol på magefølelsen”. P3-dokumentar 12.4.2012. Svein Skeid om forskjellen på fetisj/bdsm og trakassering og råd om hvordan forebygge overgrep innen bdsm (vesentlige deler av svaret mitt ble redigert bort) http://p3.no/dokumentar/studine-soker-deltidsjobb/#AltAvInteresse

2012. Nordlys 27.4.2012. Leder i Diagnoseutvalget Revise F65 Svein Skeid svarer på en svært personlig måte på et hatsk leserinnlegg mot bdsm av Marianne Store i avisa Nordlys 23. april 2012 http://www.revisef65.org/Nordlys.html