Categories
English Sexual politics

UK report – August 2003

IML 2003 is official supporter of the ReviseF65 Project

Eric and Svein have been rallying support for SM human rights in the UK during august 2003. Representing the ReviseF65 project, they have held four workshops with in all more than fifty people attending. At all the workshops there were represented different gay and straight SM/fetish leaders and mental health specialists from several countries, and during August the number of members on the ReviseF65 mailing list has increased by 50 percent. One of the workshops received the visit of International Mr Leather, John Pendal. Afterwords he decided to support officially the ReviseF65 project.

International Mr Leather, John Pendal (picture left) published August 26th that ReviseF65 is one of five projects that he will support during the year he holds the title. This should provide a good opportunity for informing people about our project work.

John Pendal is one of very few Europeans who has been awarded International Mr Leather. He got the title at the IML contest in Chicago May 25th 2003. He has taken this year off, to give the role his full attention.

Eric and Svein met him at Europride in Manchester 2003. The ECMC leather club MSC Manchester Superchain had invited John to walk in front of their leather-section in the Europride parade Saturday 23rd 2003. For some time Eric and Svein have had mail contact with MSC‘s hon secretary Ian A. He helped us to get a location for our ReviseF65 workshop in Manchester. Friday 22nd Ian presented us to John (picture right) and Sunday John surprisingly attended our ReviseF65 workshop at Malmaison Hotel. It was very interesting and a big honour for us to be able to present our work to the International Mr Leather.

After the lecture we met John at Manchester Legends Bar celebrating MSC Superchain‘s 20th birthday. We asked him if he would consider the possibility of becoming an official supporter of the ReviseF65 project. He answered “yes” immediately and asked Svein to be photographed together with him in front of the Norwegian flag to demonstrate his support (see the upper picture in the right column).

On Monday we wrote John a mail from an internet café in Manchester and thanked him for his support. Tuesday Ian Gurnhill in Spanner Trust (picture left ) told us that John had linked up the ReviseF65 project on his IML Link page. Friday August 29th, we met John and his partner David at the Hoist leatherclub in London. This is John‘s home club where he received the title “Mr Hoist 2003” in February. John told us that he now also had linked the ReviseF65 project to his Support site. This means that ReviseF65 is one of five projects that IML 2003 endorses. This support is of course a big inspiration for us in our work.

In addition to the workshop at Malmaison Hotel, Eric held a “women only” workshop Sunday August 24th at UK’s First International Womens‘ SM Conference in Manchester. On his first trip to the UK, Svein held a successful workshop at the SM Pride festival in London Saturday August 2nd. Another workshop was held at Central Station, Kings Cross, London Thursday August 28th. This lecture was one hour delayed because of the big power-failure (picture right) that stopped all traffic at London‘s Underground system for hours.

The four ReviseF65 workshops attracted from 4 to 40 participants each. At all the workshops central human-rights activists attended. Discussions, dinners and strategy meetings with these SM/leather leaders gave us feedback which will be important for our continued project work.

In addition, our two visits to the UK gave us the opportunity to take a lot of SM/fetish pictures, which we consider an important ingredient of the Revise F65 website.

Categories
Norsk Seksualpolitikk

Årsberetning 2003

Årsberetning for Diagnoseutvalget ReviseF65

2003 overgikk alle de høye forventningene som vi hadde på slutten av 2002. Diagnoseutvalgets arbeid er i 2003 satt på den politiske og faglige dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. Det er lagt et solid faglig grunnlag for utvalgets videre arbeid i form av psykolog Odd Reiersøl og Svein Skeids artikkel som ble endelig godkjent for publisering i The Journal of Homosexuality 21. august, samt psykiater Reidar Kjærs foredrag “Do we need all the Paraphilias?” som han holdt på den internasjonale diagnosekongressen i Wien i juni. Den første artikkelen kommer også i bokform på forlaget Haworth.

Utvalget har også satt spesiell pris på at LLH sentralt har engasjert seg sterkt i året som gikk med økonomisk støtte både til planlagte og uforutsette utgifter. Under Skeive dager i juni ble utvalget arbeid indirekte hedret av LLH da Svein Skeid ble tildelt Homo ærespris 2003. LLHs ledelse har også åpnet opp for mangfold i organisasjonen ved eksplisitt å inkludere sadomachochister, fetisjister og transepersoner i forslag til ny plattform for LLH. Som kronen på verket, kunne LLH-leder Tore Holte Follestad 28. november overlevere til Helseministeren det første offisielle og offentlige initiativ fra Diagnoseutvalget til våre politiske myndigheter.

En annen overraskende milepæl i 2003 var støtteerklæringene fra Homofile og lesbiske legers forening (HLLF) og Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS) på deres styremøter 29. april og 8. mai 2003.

Mange aktører

Overstående resultater hadde ikke vært mulig uten innsatsen til minst et par dusin ulike personer som har inspirert og utfylt hverandre gjennom de åtte årene som er gått siden 1996. Noen av dem, fordi de har gitt vesentlige bidrag, andre fordi deres bidrag har vært avgjørende for utvalgets eksistens i sin nåværende form. Folk har til dels kommet og gått, men kontakten med og tilbakemeldingene til organisasjonene har sikret nødvendig nyrekruttering.

Det er også viktig å presisere at utvalgets medlemmer i løpet av et år utfører et utall større og mindre administrative og faglige oppgaver, arbeid som ikke alltid syns like godt utad, men som er helt påkrevet for diagnose-arbeidets videre utvikling. Dette kan inkludere uformelle møter, referatskriving og moderators godkjenning av nye deltagere på mailinglista. Sekretær Bent har i høst også skrevet en artikkel om Diagnose-utvalget til julenummeret av SMil-bladet. Listemoderator Ole har skrevet en artikkel om Diagnose-utvalget i det danske Pan-bladet.

Diagnoseutvalget har i 2003 avholdt seks møter; 30/1, 27/3, 22/5, 14/8, 18/9 og 20/11 med gjennomsnittlig seks tilstede hver gang.

Fagstoff

Det er gjort et betydelig arbeid med nettsidene også i 2003, etter etableringen året før. I september ble hele den engelske forside-layouten endret med en klarere faglig del, og en menneskerettighets-del, for å gjøre sidene mer tilgjengelig for fagfolk. Kathrin Passigs unike F65 diagnose-bibliografi, som kom på slutten av fjoråret, ble oppdatert i oktober 2003. Blant annet er nye fagartikler av Charles Moser/Peggy J. Kleinplatz, Dorothy Hayden og Maria Cristina Martins/Paulo Roberto Ceccarelli lagt ut på hovedsiden. Sistnevte ble holdt som foredrag på den 16. verdenskongress i Sexologi i Havanna på Cuba 10.-14. mars 2003, der også Charles Moser bidro med foredrag.

Den viktige Danmark-artikkelen er oversatt til engelsk av Lars S, og “Om utvalget” er oversatt til engelsk av Svein. Den brasilianske legen Beatriz Kotek har oversatt sidene våre til portugisisk.

Case-materiale

Også utvalgets norske nettsider har fått et stort tilfang i 2003. Hele sm/fetisj-nyhets-arkivet til Skeive nyheter gjennom åtte år, ble i våres totalt omarbeidet, oppdatert og lagt ut på utvalgets nettsider. Den norske ICD-10-teksten ble lagt ut i oktober, og ikke minst: i forbindelse med brevet til Helseministeren, ble et unikt case-materiale om diskriminering og vold mot sm/fetisj-populasjonen lagt ut på nettet.

Etter etableringen av telleverk på hovedsiden 15. oktober, har vi hatt 1989 treff fram til 15. desember, hvorav 1721 unike besøk. Det vil si 33 om dagen eller ca 226 i uken. Både SMil og LLH har i 2003 lenket opp utvalget på sine hjemmesider.

Moderator Ole har netto godkjent over 40 nye medlemmer av mailinglista i år, mot 32 i 2002. Ole og Svein har skrevet en ny veiledning til diskusjonslisten der det blant annet presiseres at språket på diskusjonslista er engelsk og at man ved å svare på en [reviseF65]-mail, sender dette til samtlige deltagere på listen for å gi informasjon eller sette i gang en diskusjon. Fordelen med en mailingliste er at man kan svare når man har tid. Deltagerne trenger ikke være online på samme tid. Likevel kan man ha en dialog gående, også med (fag)folk som ikke nødvendigvis deler utvalgets syn i alt og ett.

Bare i løpet av august økte antall medlemmer på diskusjonslista med 50 prosent og det har aldri vært så mange innlegg på lista i løpet av en måned. Dette kan mye tilskrives Reidars foredrag i Wien, samt Sveins workshop under SM-pride i London 2. august. Reidar holdt også foredraget “Er fetisj- og sm fremdeles sykt?” under Homodagene i Sør i Kristiansand 6. juni, på Potpurriet under Skeive Dager i Oslo 24. juni og på Nonna 24.oktober. Reidar hadde også et timeslangt møte med Charles Moser under årsmøtet til the American Psychiatric Association, APA, i San Francisco 16.-22. mai.

Eric og Ann Kristin representerte Diagnoseutvalget ved Nytelsesfestivalen i Grimstad 8.-10.august, samt overfor sexologistudentene ved Høyskolen i Agder 15.-16.november.

Eric og Svein holdt i løpet av august fire workshops i England for over femti personer totalt og en rekke fremtredende deltagere, blant annet International Mr Leather, John Pendal (bildet), som etterpå bestemte seg for å være moralsk verdenssponsor og promotor for Diagnoseutvalget ReviseF65. I mai 2004 vil han offisielt besøke Norge under SLMs Valhall-weekend. Svein tok hundrevis av bilder til Diagnoseutvalgets nettside som illustrerer verdigrunnlaget Sikker, sunn og samtykkende, både med heterovinkling (SM-pride) og homovinkling (Europride).

Spleiselag

Psykiater Lars L kartla i sommer i hvilken grad “våre” diagnoser benyttes her til lands. Det viste seg at diagnosene er svært lite brukt, men ikke helt ute av bruk. Lars sitt søk hos Sintef medførte en uventet regning på over 6.000 kroner, som ble dekket av LLH.

Diagnoseutvalget etablerte i 2003 for første gang et budsjett for å dekke utgifter som nevnt ovenfor. LLH, SLM, SMil og Smia bidro i fjor med over 40.000 kroner til å finansiere utvalgets virksomhet. Regnskap for 2003 og budsjett for 2004 vil foreligge til utvalgets møte 15. januar.

For Diagnoseutvalget

Svein Skeid

Diagnoseutvalgets mandat bygger på LLHs plattform og arbeidsprogram etter vedtak på Landsmøtene i 1996, 1998, 2000 og 2002. Deltagende foreninger er LLH (Petter M), SMil-Norge (Ann-Kr), SLM-Oslo (Øivind A) og Smia (Eric B). Utvalgets kontaktpersoner er sekretær Bent H og webmaster Svein Skeid. Ole Johnsen er moderator på mailingslisten. Fagmedlemmer er psykolog Odd R og psykiater Reidar K. De seks sistnevnte har deltatt siden diagnoseutvalget fikk sitt mandat av LLHs Landsstyremøte 3. oktober 1998. Utvalget supplerer seg selv for til enhver tid å representere de deltagende foreninger, prosjekter og faginstanser.

Categories
English Sexual politics

Annual Report 2003

The ReviseF65 project
ReviseF65 in a new Haworth book

An article by Dr. Odd Reiersøl and Svein Skeid on the Revise 65 project will be published in a forthcoming special, double issue of the US periodical Journal of Homosexuality on SM. The article will be published simultaneously by The Haworth Press INC as a book on SM.

2003 has been a successful year for the ReviseF65 project and the most active until now. The production this year of professional articles and lectures constitutes a solid basis for the long-term work towards the removal of SM and Fetish diagnoses. The article and lectures set focus on the lack of scientific basis for today’s diagnoses and that they lead to discrimination and violence against the SM, Fetish and Transvestite population. With this, an important first part of the committee’s mandate has been fulfilled.

The ReviseF65 committee asked for, and received support on April 29 and May 8 from the Norwegian Association of Gay and Lesbian Physicians (HLLF) and the Norwegian Society for Clinical Sexology (NFKS).

We have had a tight collaboration with our mother organization, LLH, the Norwegian National Association for Lesbian and Gay Liberation. On June 28, during the Gay Pride Week, the ReviseF65 webmaster Svein Skeid (picture), was honoured with the Gay Person of the Year Award. It is very encouraging for the further work to revise the Fetish and SM diagnoses, to receive such a prize from LLH.

LLH leader Tore Holte Follestad also delivered a letter from the ReviseF65 group to Mr. Dagfinn Høybråten, Minister of Health (Christian Democratic Party) on November 28. This laid out the professional and human rights arguments which underlie the move to take away the SM and Fetish diagnoses. This is the first official initiative from the ReviseF65 group to Norwegian political authorities.

Professional articles and lectures

Psychologist Odd Reiersøl’s 2002 article “SM: Causes and diagnoses”, can be read atwww.reviseF65.org/reiersol1.html. So far, this article has been translated into German, Portuguese, Spanish, Italian and Russian, in addition to English. On August 21, 2003, Odd Reiersøl and Svein Skeid’s article “The ICD Diagnoses of Fetishism and SM” was finally accepted for print in a forthcoming special, double issue of the US periodical “Journal of Homosexuality” on SM. The article will be published simultaneously by The Haworth Press INC as a book on SM.

On June 20, 2003, psychiatrist Reidar Kjær (picture) made the presentation “Do we need all the Paraphilias?” at the International Psychiatric Conference on Diagnosis in Psychiatry. This was held in Vienna Austria and arranged by the World Psychiatric Association. Dr Kjær also held lectures (in Norwegian) entitled “Is SM and Fetish still a disease?” at the Gay Pride Days in Kristiansand on June 6, at the Gay Pride week in Oslo on June 24, and at the SM house “Nonna” October 24.

On March 10-14 2003, two members of the ReviseF65 mailing list; the Brazilian sexologist and clinical psychologist Maria Cristina Martins and the psychologist, psychoanalyst, Ph.D. in Psychopathology and Psychoanalysis by Paris VII University, Paulo Roberto Ceccarelli, presented a survey about SM and Fetish diagnoses at the XV World Congress of Sexology in Cuba. Their article, “The so-called “deviant” sexualities: Perversion or right to difference?”, can be read at the Revise web site. Dr. Charles Moser also gave a lecture about the paraphilia diagnoses at the same conference. Moser and Peggy J. Kleinplatz’ article “DSM-IV-TR and the Paraphilias: An Argument for Removal”, can also be found linked up from the ReviseF65 main page.

The web pages and the mailing list

The ReviseF65 index page was totally renovated in 2003, with separate professional and human rights sections. In the professional part you can read Dorothy Hayden’s interesting article “Is Sadomasochism a mental pathology?“.

Kathrin Passig’s exclusive special ReviseF65 version of the Datenschlag’s BISAM bibliography, which was established late 2002, was updated in October 2003. The bibliography is divided in two parts, one for the revision of diagnoses, and one for “Recommended general publications”.

Included in the Human rights section is information about the support to the ReviseF65 project from the International Mr Leather, John Pendal (picture). Eric and Svein met him during Europride in Manchester. He attended one of the four workshops we held in England during August. Pendal made public on August 26 that ReviseF65 is one of five projects that he will support during the year he holds the title. This should provide a good opportunity for informing people around the world about the Revise work. Svein also held a workshop during SM Pride in London August 2, and took hundreds of pictures of the SM Pride parade. Picture gallery from Europride in Manchester can be found here.

During 2003, the article about how Denmark removed the diagnosis of Sadomasochism in 1995 wastranslated into English. The Brazilian physician Beatriz Kotek has translated our web pages to Portuguese.

During August, the number of subscribers of the ReviseF65 mailing list increased by 50 percent, due to Reidar’s lecture in Vienna and Svein’s workshop in London. The list moderator, Ole, approved 40 new members to the list in 2003. At the end of the year, we were 87 members on the mailing list. Still we think there is low activity on the list. We hope that new members will present themselves and that people will express their opinions about and experiences of the diagnoses in question.

Svein Skeid, leader