Categories
English Professional work

Bullough about sadomasochism

Bullough about sadomasochism:
According to the American historian and sexologist Vern L. Bullough (picture),
vern_bulloughsadomasochism is about absolutely voluntaryness, reciprocity and equality. “Most sadomasochists live a entirely normal and law-abiding life gaining the society. You will not be able to indentify them neither in the street, nor at the workplace”, he says.
– Sadomasochism as a stimulating sex play, is very different from destructive and harmful violence, Bullough told “Fri Tanke”, the periodical of The Norwegian Humanist Association [Human Etisk Forbund], April 1997.

According to Bullough, sadomasochism was neither an illness nor a sin before the Austro-German psychiatrist Richard von Krafft-Ebing published the book Psychopathia sexualis in 1886 and later editions (Bullough, V. L., & Bullough, B., 1977. Sin, sickness & sanity. New York: Garland Publishing).

Vern L. Bullough (1928-2006), among many awards, have received the Alfred Kinsey Award for distinguished sex research.

Categories
Fagartikler Norsk

Prisbelønnet sexolog bryter ned fordommer om SM

Hentet fra Skeive nyheter 15.4.97

Sexolog og professor i historie, Vern L. Bullough har latt seg intervjue om ulike seksuelle vern_bulloughorienteringer av Levi Fragell i bladet til Human-Etisk Forbund i Norge. Bullough er grunnlegger av “The Center for Sex Research” ved California State University, Northridge, USA og visepresident i humanistenes verdensforbund, IHEU.

Bullough påpeker i intervjuet at sadomasochisme som stimulerende sexlek er noe annet enn destruktiv og skadelig vold: – Liksom homoseksualitet, er absolutt frivillighet, gjensidighet og likeverd nøkkelordene også her.

Vi sakser fra “Fri Tanke”, bladet til Human-Etisk Forbund:

Humanister må ta ansvaret for den seksuelle revolusjon

Blant flere temaer, uttaler visepresidenten i humanistenes verdensforbund, Vern Bullough seg om sadomasochisme i intervju med Levi Fragell:

“Grenser

– Sadomasochisme?

– Absolutt frivillighet, gjensidighet og likeverd er nøkkelordene også her” (liksom homoseksualitet).

“De fleste sadomasochister lever et helt normalt, lovlydig og samfunnsgagnlig liv. Du vil ikke kunne plukke dem ut verken på gata eller på arbeidsplassen.

Sadomasochisme som stimulerende sexlek er noe annet enn destruktiv og skadelig vold.

– Det går en grense mot det inhumane, sier humanistlederen Vern Bullough, som føyer til at de fleste forgrunnsfigurer under den seksuelle revolusjon har vært humanister, selv om de ikke uttrykkelig har henvist til humanismen i sitt virke.”I følge sexolog og historiker Vern Bullough (1928-2006), ble SM eller sadomasochisme verken betraktet som sykdom eller en synd før den tyskøsterrikske psykiateren Richard von Krafft-Ebing publiserte sin bok Psychopathia sexualis i 1886. Krafft-Ebing introduserte etterhvert begrepene Sadisme og Masochisme etter forfatterne Marquis de Sade og Leopold von Sacher-Masoch. (Bullough & Bullough 1977).

Blant mange priser, har Bullough mottatt Kinseyprisen for sitt banebrytende arbeid innen faget sexologi.