Categories
English Professional work

Abstract Firenze Abstrakt Firenze

Abstract Firenze Abstrakt Firenze

Kjær, R.: ”Stigma, Psychiatry and the sadomasochism-fetish population”
Foredrag på World Psychiatric Association International Thematic
Conference:
” Treatment in Psychiatry: an update”. Symposium SS20.2 Firenze
11.11.2004
WPA Section “Psychiatry and Human Sexuality

Stigma, Psychiatry and the Sadomasochism – Fetish Population

The prevailing attitudes and related myths in the western societies about this population are presented, and contemporary stigma theory is used to analyze the relationship between the mechanisms of stigmatization, stereotyping and discrimination and these attitudes. Members of this population experience harassment, loss of jobs and custody of their children and this is often legitimized by lay people referring to the categorization of these three sexual orientations as diseases in the ICD system.

The ICD-10 diagnoses F-65.0 (fetishism), 65.1 (fetishistic transvestism) and 65.5 (sadomasochism) give occasion for labeling as mentally ill a large population that does not fill the ordinary scientific criteria for psychiatric disorders. Possible psychiatric problems and disorders in this population that are presented to the clinician can better be described as in any other population by using the ordinary diagnoses that are not connected to specific sexual behavior.

In contrast to the fight against stigma related to schizophrenia, the sadomasochism – fetish population as a minority group faces stigmatization, to which our non-updated psychiatric profession is contributing.

The shortcomings of the present three diagnoses in the ICD-10 are discussed. The use of diagnoses based on myths and not science also gives the psychiatric profession a bad reputation. A revision is suggested to reduce this double-stigma.

R. Kjaer
M.D. Psychiatrist. Private practice

Categories
English Professional work

World Psychiatric Association – Symposium S08.5

World Psychiatric Association International Thematic Conference
“Diagnosis in Psychiatry: Integrating the Sciences”
Vienna, Austria June 19-22, 2003

Symposium SO8.5
Classification of Sexual Disorders
WPA Section “Psychiatry and Human Sexuality”
Friday, 20 June, 2003

I World Psychiatric Association diskuteres det ulogiske i kriteriene for tre ICD-10 diagnosene F65.0 Fetisjisme, F65.1 Fetisjistisk transvestittisme og F65.5 Sadomasochisme slik de nå er oppført, og man må forvente en betydelig endring av diagnosene ved neste revisjon av den internasjonale diagnosemanualen ICD-10, som utgis av Verdens Helseorganisasjon.

Spesialist i psykiatri, og faglig medlem av LLHs Diagnoseutvalg, Reidar Kjær, deltok 19.-22. juni 2003 på diagnosekongressen til World Psychiatric Association (WPA) i Wien i forbindelse med den forestående revisjon av diagnosemanualen ICD-10. Det er WPA som er den viktigste fagorganisasjon i revisjonsarbeidet med psykiatridelen av World Health Organization’s diagnoseliste som er offisiell liste i Norge.

Reidar Kjær deltok blant annet med foredraget:
”Do we need all the Paraphilias?” Det var plassert i symposiet Classification of Sexual Disorders (S08.5) og ble avholdt fredag 20.juni i kongressenteret i Hofburg i Wien.

Sammendrag (abstrakt) av Kjærs foredrag:

”Do we need all the Paraphilias?”
The ICD-10 diagnoses F-65.0 (fetishism), 65.1 (fetishistic transvestism) and 65.5 (sadomasochism) are no longer used in everyday Norwegian Psychiatry. But they still figure in the International and National ICD-10 manual. This paper addresses the pros et contras in the ongoing discussion about the revision of the diagnoses. A possible approach could be that national health authorities formally decided not to use these diagnoses, as was done in Denmark with 65.5 in 1995, and propose to delete them from the ICD list at the next revision. Parts of this discussion can be followed on the website www.revisef65.org

Abstraktene til denne konferansen ble trykket i et særnummer av bladet World Psychiatry som er Official Journal of The World Psychiatric Association.
WPA har mer enn 150.000 psykiatere som medlemmer fordelt på 106 medlemsland.

Dokumentasjon:
http://www.wpa2003vienna.at/home_E.htm

http://www.mednet.org.uy/spu/wp/WPA_Symposia.pdf

Categories
Helsemyndigheter Norsk

KITH oppdaterer den elektroniske ICD-utgaven


24. februar 2010 oppdaterte KITH, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren, den elektroniske utgaven av den norske sykdomslista ICD-10. Dette skjedde etter bestemmelse fra Helsedirektøren 1.2.2010.

Diagnosene som er tatt ut av lista og som ikke lenger skal brukes i Norge er:

F64.1 Transvestittisme

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestittisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

På lengre sikt vil endringen også påvirke bokversjonen av ICD-10 slik at kodene ikke lenger er gyldige ved neste publikasjon.

Les mer her: http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1145.aspx

Categories
Helsemyndigheter Norsk Seksualpolitikk

Korrespondanse Helsemyndigheter

Saken utsatt på ubestemt tid – korrespondanse

– Det er ikke noe grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Nettavisen17.11.2008.

Nestoren blant norske sexologer, Thore Langfeldt, sier i en kommentar til Nettavisen at han støtter at svenskene stryker seks sexrelaterte diagnoser.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, sier til Blikk Nett at de stiller seg veldig åpne for at SM-diagnosene vil bli kuttet ut i Norge. – Svenskene bestemte seg for å kutte det ut, og vi i Norge ønsker også å følge opp, forteller Myrberg.
– Alle signaler går ut på at dette er en lite relevant diagnose som er en rest fra tidligere tiders syn på seksualitet. Norge ønsker å følge den faglige utviklingen og ser fram til en opprydding i dette. Det framtidige målet blir at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjerner SM fra sine lister også, men dette vil eventuelt ikke skjer før om noen år, sier Myrberg.


Her kan du donere et beløp til ReviseF65

Ta kontakt!
Formålet med ReviseF65 er å fjerne fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som diagnoser fra sykdomslisten til Verdens Helseorganisasjon.

Kontakt ReviseF65

Meld deg på diskusjonslisten

Om ReviseF65

Til engelsk hovedside

Til norsk hovedside

ReviseF65 er ikke ansvarlig for eksterne lenker. Vi har ikke kontroll over deres innhold, som kan bli endret av andre. Tips oss dersom du finner rasistiske, nazi, bareback eller ulovlige lenker – og vi vil fjerne dem.


På denne siden ligger den skriftlige korrespondansen mellom Helsedepartementet/Helsedirektoratet og SMil Norge/Revise F65 angående fjerning av fetisj- og sm-diagnoser fra norsk versjon av ICD-10, etter at den svenske Socialstyrelsen 17.11.2008 annonserte at de ville fjerne sine fetisj- og sm-diagnoser.

Saken ble allerede før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen nok en gang var utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er ytterligere utsatt, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse.

Sverige fjerner fetisj- og sm-diagnoser etter inspirasjon fra Revise F65.
Fetish and SM diagnoses deleted in Sweden (sist oppdatert)
Sverige fjerner sm- og fetisjdiagnoser fra 1.1.2009

Oslo 18. november 2008

Åpent brev fra SMil Norge 

til

Helse og Omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Helse og Omsorgsdepartementet

 

Smil Norge er en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for sadomasochister og fetisjister i Norge.

I Norge har vi fremdeles flere diagnoser som definerer transvestitter, fetisjister og sadomasochister som psykisk syke, ref. WHO sin diagnoseliste:

(ICD 10 F65.00, ICD 10 F65.01, ICD 10 F65.05)

Tidligere omfattet diagnoselisten også homofile, men dette ble fjernet tidlig på 70 tallet.

Det kan ikke være noen tvil om at dette på generell basis har bidratt til en bedre hverdag for homofile og lesbiske.

Homofile og lesbiske har ikke bare fått sin seksuelle orientering ”friskmeldt”. De har også oppnådd en allmenn forståelse for at de har sine selvsagte krav på respekt for det livet de lever, sammen med en spesifikk lovmessig beskyttelse mot diskriminering og forfølgelse.

Tidligere bekymring for at de var psykisk syke ble med dette endret til at de fikk et styrket egenverd. Homofile og lesbiske fikk svart på hvitt at de hadde de samme rettighetene som heteroseksuelle og såkalt ”seksuelt normale” medborgere av Kongeriket Norge.

Danmark fjernet transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten i 1995, og nå i 2008 har Sverige fulgt etter.

Smil Norge ber om at alle de menneskene i Norge som definerer seg selv innen disse gruppene, også skal få sin ”friskmelding”.

Diskriminering og forfølgelse på grunn av politisk orientering, religion, kjønn og seksuell orientering er noe Norge som nasjon arbeider mot.

Smil Norge mener det er på høy tid at transvestitter, fetisjister og sadomasochister også kommer inn i samme kategori, og at det samme rettsvern skal gjelde for alle som forholder seg til lover og regler.

På denne måten kan vi sidestilles med holdningene danske og svenske sadomasochister møter i sine respektive hjemland.

Dette bør i 2008 være en menneskerett, og vi ber om at vi kan møte det nye året med blanke ark.


Med vennlig hilsen

SMil Norge ved leder og styret.

SMil Norge

F79 boks 3456 Bjølsen

0406 Oslo

 

Deres ref                                   Vår ref                                       Dato

                                                200804988-/CAM                        19.12.2008


Fjerning av transvetisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten – Sveriges fjerning av ICD 1065 – Synspunkter

Vi viser til brev fra Smil Norge til statsråd Bjarne Håkon Hanssen datert 18.11.2008 om diagnoser for transvestitter, fetsijister og sadomasochister. Spesialisthelsetjenesteavdelingen besvarer henvendelsen.

I henvendelsen vises det til at Danmark fjernet transvetisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten i 1995 og at Sverige har fulgt etter i 2008. Smil Norge ber om at alle som definerer seg selv innen disse gruppene, også skal få sin “friskmelding” ved at disse diagnosene fjernes fra diagnoselisten.

Ingen av de aktuelle diagnosekoder er rapportert til Norsk pasientregister i 2007 eller 2008. Dette gir en sterk indikasjon på at kodene ikke brukes. Det er mange koder i ICD-10 som etter hvert har blitt utdaterte. ICD-10 er imidlertid et WHO-kodeverk som også brukes i Norge. Vi kan ikke endre selve kodeverket, men kan la være å bruke kodene. Det finnes noen eksempler på dette og “inaktive” koder er merket i selve kodeverksboka med “brukes ikke i Norge”. Det er Helsedirektoratet som forvalter selve kodeverket. Helse- og omsorgsdepartementet vil be direktoratet vurdere hvordan henvendelsen fra Smil Norge kan følges opp.

 

Med vennlig hilsen

Heidi Langaas e.f
ekspedisjonssjef

Cathrine Meland
Avdelingsdirektør2. februar 2009: Dokumentert notat med faglige og helsepolitiske argumenter for å fjerne sm- og fetisjdiagnoser i Norgeoverlevert Helsedirektoratet fra Revise F65.

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Re: SV: notat
Dato: 2. februar 2009 09.14.00 GMT+01:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no
Kopi: solverv(A)solverv.com, Bente.Vinaes(A)helsedir.no

Hei, og takk for hyggelig prat 9. januar!

Psykolog Odd Reiersøl og jeg har utarbeidet et notat med helsefaglige argumenter til deg og Bente Vinæs som vi håper kan være til nytte i arbeidet med å ta bort sm- og fetisj-diagnosene. Notatet finnes i skriftlig underskrevet versjon og online versjon med klikkbare linker.Odd og jeg overleverer papirversjonen til Bente Vinæs på Helsedirektoratet kl 11 i dag mandag.

Her finner du en link til notatet:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Vennlig hilsen Svein Skeid

 

Den 18. nov. 2008 kl. 10.01 skrev Bente Vinæs:

Hei Svein,

Tusen takk for info, Svein

Arild Johan Myrberg er på saken herfra.

Vennlig hilsen

Bente

              Fra:     sskeid(A)online.no

Emne: Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra norsk versjon av ICD-10

  Dato: 14. april 2009 22.27.44 GMT+02:00

              Til:     postmottak(A)hod.dep.no, bjarne-hakon.hanssen(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no

   Kopi:   postmottak(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no, bjorn-inge.larsen(A)helsedir.no, ajm(A)helsedir.no, arildjohan.myrberg(A)helsedir.no, bev(A)helsedir.no

 

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra norsk versjon av ICD-10

Oslo 14.4.2009

Om utsatt frist for behandling

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kopi til

Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen

Seniorrådgiver i Avd. miljø og helse Arild Johan Myrberg

Rådgiver i Avd. miljø og helse Bente Vinæs

Undertegnede takker for positivt svar fra Spesialisthelsetjenesteavdelingen av 19.12.08 der det blant annet fremgår at SMil Norges forespørsel av 18.11.08 til statsråd Bjarne Håkon Hanssen er oversendt til Helsedirektoratet, som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan.

Vi takker også for positive uttalelser per telefon, mail og i media fra seniorrådgiver Arild Johan Myrberg og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, noe som gir oss håp om en menneskerettslig reform for en minoritet som kanskje utgjør 5-10 prosent av befolkningen (14,3,23).

Diagnoseutvalget Revise F65 overleverte 2.2.09 et dokumentert notat til Helsedirektoratet ved rådgiver Bente Vinæs med faglige og helsepolitiske argumenter for å ta bort de overnevnte ICD 10-kodene på samtykkende seksualitet som Sverige fjernet 1. januar, ettersom vi anser diagnosene som overflødige, utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende (1,38).

Hva som imidlertid gjør oss bekymret er seniorrådgiver Arild Johan Myrbergs opplysning til diagnoseutvalgets leder Svein Skeid på telefon 31. mars om at Helsedirektoratets frist med å komme med en vurdering er forlenget til 31. mai 2009. Da er det straks ferietid og rett over sommeren er det stortingsvalg 14. september.

Diagnoseutvalget mener at denne saken bør ferdigstilles med nåværende politiske overbygning for departement og direktorat, basert på vår erfaring fra 2003 med manglende svar fra Helsedepartementet (28). Med et positivt vedtak før sommeren vil Norge fremstå som et foregangsland for menneskerettigheter, også i forhold til det internasjonale forskningsmiljøet som samles til verdenskonferansen WPATH (The World Professional Association for Transgender Health) 17.-20. juni i Oslo.

Dertil kommer at LLHs undergruppe SMia-Oslo og diagnoseutvalget hvert år siden 2006 uten hell har anmodet Helsedirektoratet om et møte. Undertegnede har forståelse for at direktoratet har stor arbeidsmengde og begrenset bemanning, for eksempel sammenlignet med tilsvarende avdeling i den svenske Socialstyrelsen. Vi anmoder likevel Helsedirektoratets avdeling for miljø og helse om et snarlig møte. Diagnoseutvalget Revise F65 sitter på viktig kompetanse etter å ha jobbet med dette spørsmålet i 15 år (29,38). Toveiskommunikasjon, idéutveksling og strategisk tenkning mht progresjon i saken både nasjonalt og internasjonalt kan etter vår vurdering forebygge misforståelser og kvalitetssikre et endelig vedtak.

Brevet er også sendt som vanlig brev til cc-adressatene

Fotnoter: http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/fotnoter.html

Med vennlig hilsen

Diagnoseutvalget Revise F65

Utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Ved:

Leder; Svein Skeid

Psykolog Odd Reiersøl,

SMil Norge; Ann Tangerud

Sexolog og familieterapeut Astrid Krog

Sosiolog og redaktør i Cupido; Hanne Grasmo

Styremedlem i SMil Norge; K. Støyva 

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Møte før 17. mai
Dato: 17. april 2009 13.55.12 GMT+02:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no


Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

Jeg takker for hyggelig telefonsamtale i går 16. april der jeg forsto det slik at den norske versjonen av ICD 10-kodene er en fagsak under Helsedirektoratets forvaltning og ikke er gjenstand for politisk behandling.

Jeg setter også pris på at du nok en gang fremhevet psykolog Odd Reiersøls foredrag i Sidney 2007 i regi av World Association for Sexual health, der du var tilstede som representant for Helsedirektoratet. Slik jeg oppfattet deg, fikk foredraget deg til å se det solide faglige og menneskerettslige grunnlaget som Diagnoseutvalget Revise F65 bygger på.

Slik sett er Reiersøls foredrag, som ifjor ble publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, kanskje en milepæl i arbeidet med å fjerne stigmatiserende fetisj- og sm-diagnoser (19).

Vi ble enige om å avholde et møte mellom Helsedirektoratet og Diagnoseutvalget Revise F65 før 17. mai, for å kvalitetssikre et snarlig vedtak om å fjerne fetisj- og sm-diagnoser nasjonalt og på lengre sikt internasjonalt i regi av WHO, i tråd med din uttalelse til Blikk 19.1.2009 (23).

Vi ble enige om at jeg tar kontakt med deg 27. april for å avtale dag og tid for et møte.

Undertegnede sier seg vilig til å komme med forslag til dagsorden i god tid før møtet.

Vennlig hilsen Svein Skeid

Leder i Diagnoseutvalget Revise F65

Kopi til Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, rådgiver Bente Vinæs og diagnoseutvalgets medlemmer, inkludert psykolog Odd Reiersøl og SMil Norge.

Fotnoter: http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/fotnoter.html

Fra:   sskeid(A)online.no

Emne: Møte mandag 11. mai kl 10-11

Dato: 6. mai 2009 18.27.04 GMT+02:00Til:  arildjohan.myrberg(A)helsedir.no, bente.vinaes(A)helsedir.no,
Kopi:   bjorn-inge.larsen(A)helsedir.no, postmottak(A)hod.dep.no, bjarne-hakon.hanssen(A)hod.dep.no, heidi.langaas(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no, cathrine.meland(A)hod.dep.no, karen(A)llh.no, post(A)llh.no, oslo(A)llh.no, post(A)helseutvalget.no, rolf(A)helseutvalget.no, espen(A)llh.no, post(A)llhoa.no, elsa.almaas(A)sexologi.com, hakon(A)homonettverket.no, post(A)homonettverket.no


Møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet mandag 11. mai kl 10-11.

Hei igjen!

Siden sist har jeg blant annet vært i kontakt med Wiktor Södersten, sekretær i RFSU Stockholm. Han forteller at de seks diagnosene nå er fullstendig fjernet fra den svenske web-versjonen av ICD (se bildefil vedlagt), og at den vil bli trykket opp i samme ajourførte versjon i løpet av 2009. Svaret fra Södersten ligger nederst i denne mailen. Dessuten kunne han fortelle at det ikke har kommet protester verken fra psykologer eller psykiatere etter at Sverige fjernet de seks fetisj- og sm-diagnosene. Som dere ser, så takker han for “den inspiration Revice-F65 varit för det arbete vi gjort i RFSU i Sverige”.

Helene Delilah i RFSUs BDSM-gruppe, skriver:

“Utan Revise F65 så hade vi kanske aldrig ens blivit uppmärksammade på problemet, så ni har såklart betytt mycket som både informationskälla och förebild!!!”

Som lovet, så har jeg skrevet forslag til en saksliste/dagsorden til mandagens møte.

Møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet 11. mai kl 10-11.
Forslag til saksliste.

1. Valg av referent.

2. Kort presentasjon av deltagerne.

3. Praktisk iverksettelse av vedtaket. Web-baserte og trykte kodeverk.

4. Hvilke diagnoser tas bort?

5. Når vil et vedtak offentliggjøres og når trer det i kraft?

6. Hvordan markeres vedtaket offentlig og av hvem?

7. Oppdatering av bakgrunnsinformasjon.

8. Videre arbeid overfor WHO? Midler til engelsk fagnotat?

9. Eventuelt.

Vennlig hilsen Svein Skeid
Leder i Revise F65

Den 5. mai. 2009 kl. 22.31 skrev Wiktor Södersten:
Hej Svein, jag tror inte att vi mejlats tidigare men jag vill passa på
att tacka för den inspiration Revice-F65 varit för det arbete vi gjort
i RFSU i Sverige. Jag vill minnas att jag och Helene pratade om er
webbplats redan på RFSU-kongressen 2005 då vi sådde det första fröet
till det som blev det sexualpolitiska arbetet kring BDSM och
fetischism i RFSU.

Jag kan i varje fall försöka svara på en del av dina frågor direkt
nämligen hur det ser ut konkret i den svenska versionen av ICD-10.

Den svenska versionen av ICD-10 heter “Klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem 1997 (KSH97)”. Den tryckta versionen är just nu slut men
ett nytryck baserat på den senaste versionen planeras under 2009. Det
som finns att tillgå idag är en PDF-version och där är de diagoner som
togs bort under F64 och F65 vid nyår 2009 i Sverige redan borttagna.
Jag bifogar en fil med kapitlet om psykiatriska diagnoser direkt från
deras webbplats.

Jag är själv snart färdig psykolog men fokus på sexologi och jag vågar
påstå att det inte varit någon som helst diskussion bland varken
psykologer eller psykiatiker kring att man tog bort diagnoserna.
Delvis så tror jag att det kan bero på att väldigt få har något
intresse av sexologi. Möjligen kan det också ha spelat in att den
psykodynamiska skolan som var mer intresserad av människans sexologi
och företrädde många underliga förklaringsmodeller kring BDSM och
fetischism har fått stryka på foten under senare år till förmån för
Kognitiv Beteendeterapi. Men det sista är verkligen bara en teori från
min sida.

Vad gäller arbetet kring att städa innehållet i läroböcker och lexikon
så tror jag inte att vi har stött på så mycket störande innehåll ännu
att vi fokuserat på det arbetet.

Om Socialstyrelsen eller RFSU centralt påbörjat något lobbying arbete
mot WHO så känner jag inte till det.

Där lite snabba svar från mig så att ni har en början att nysta i. Det
kommer kanske fler svar från andra i gruppen längre fram.

Lycka till med ert möte 11 maj!


Wiktor Södersten
Sekreterare i RFSU Stockholm

Den 4. mai. 2009 kl. 10.51 skrev Helene Delilah:
Hej Svein,
[…]
Utan Revise F65 så hade vi kanske aldrig ens blivit uppmärksammade på problemet, så ni har såklart betytt mycket som både informationskälla och förebild!!!
[…]

med vänlig hälsning
// Helene Delilah

Referat fra møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet

Dato:          11. mai 2009

Sted:          Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Tid:            Start 10, avsluttet 11.

Til stede:         Arild Johan Myrberg, Seniorrådgiver Avd. miljø og helse

                  Bård Nylund, Førstekonsulent Avd. miljø og helse

                  Ida Erstad, rådgiver Avd. miljø og helse

Svein Skeid, Leder Diagnoseutvalget Revise F65

Ann-Kristin Tangerud, Leder SMil Norge 

Kai T. Støyva, Sekretær SMil Norge

Odd Reiersøl (psykolog)

1. Valg av referent.

Kai


2. Kort presentasjon av deltagerne.

Det ble foretatt en runde rundt bordet hvor de fremmøtte presenterte seg.

3. Praktisk iverksettelse av vedtaket. Web-baserte og trykte kodeverk.

Det ble informert fra Helsedirektoratet at det vil ikke bli gitt ut nye trykte revisjoner av kodeverket. Det er kun den web baserte versjonen som vil bli oppdatert.

4. Hvilke diagnoser tas bort?

Helsedirektoratet opplyste at de går for den ”svenske modellen” som innebærer at seks diagnoser fjernes fra kodeverket.

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen [denne diagnosen blir stående, se senere korrespondanse]

Berørte dokumenter er oppdatert i forhold til dette siste punktet:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

5. Når vil et vedtak offentliggjøres og når trer det i kraft?

Det ble informert om at et vedtak kan tidligst offentliggjøres høst/vinter 2009, med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. Diagnoseutvalget Revise F65 vil bli informert om saksgangen og når vedtak fattes.

 

6. Hvordan markeres vedtaket offentlig og av hvem?

Vedtaket offentliggjøres gjennom en pressemelding fra Helsedirektoratet.

 

7. Oppdatering av bakgrunnsinformasjon.

Arild Johan Myrberg informerte om prosessene som pågår og hvordan saksgangen vil være videre.

Helsedirektoratet utarbeider et forslag og legger dette frem for ledergruppen.

( Bjørn-Inge Larsen Direktør, Bjørn Guldvog Assisterende direktør).

Videre så går forslaget til en referansegruppe sammensatt av fagfolk innen aktuelle profesjoner.

Om forslaget blir vedtatt sendes dette over til KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) som foretar revisjonen av kodeverket.

Helsedirektoratet sitt forslag er under bearbeidelse og er omtrent ferdig.

 

8. Videre arbeid overfor WHO? Midler til engelsk fagnotat?

Om det gjøres en revidering i Norge vil Helsedirektoratet arbeide videre med dette via Skandinavisk klassifikasjonssenter i Uppsala med det formål å påvirke WHO sitt kodeverk.

ICD er nå under revisjon og vil i løpet av kommende år komme i revisjon 11.

Diagnoseutvalget Revise F65 har i årets tildelinger av støtte fra Helsedirektoratet fått tildelt støtte til et engelsk fagnotat.

 

9. Eventuelt.

Det ble foreslått nytt møte til høsten, tidspunkt avtales nærmere på et senere tidspunkt.

Arild Johan Myrberg informerte om at det hver fredag mellom klokken 9 og 10 blir holdt foredrag for alle i Helsedirektoratet hvor en har mulighet for å få presentert en sak. Tildelt tid for foredraget er 50 minutter, og det avsluttes presis klokken 10.

Dette foredraget holdes i Helsedirektoratets Auditorium.

Det ble da foreslått at Diagnoseutvalget Revise F65 presenterer saken sin i dette forum.

Dette forslaget ble akseptert og Helsedirektoratet foreslår passende tidspunkt og informerer Diagnoseutvalget om dette.

Det ble informert fra Diagnoseutvalget om et par faktafeil i SMil Norges første henvendelse til Departementet. Dette gjelder årstall for fjerning av diagnosene i Danmark og hvilke diagnoser Danmark har fjernet. Se http://www.revisef65.org/danmark.html

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: ICD-10 diagnosen F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen
Dato: 22. juni 2009 19.38.54 GMT+02:00
Til: ajm(A)helsedir.no, arildjohan.myrberg(A)helsedir.no
Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

ICD-10 diagnosen F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen

Vi takker for hyggelig og informativt møte 11. mai 2009.

Som vi skrev i notat til Helsedirektoratet 29. januar 2009, har Diagnoseutvalget i flere år arbeidet med F65-diagnosene. Samtidig presiserte vi at Diagnoseutvalget ikke har jobbet med F64-diagnosene, men at vi anbefalte at Norge i likhet med Sverige også fjerner F64.1 Transvestisme og F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen.

Å fjerne F64.1 er ønskelig fordi den er klart diskriminerende i forhold til transvestitter. Den gir ingen rettigheter til dem som eventuelt får denne diagnosen. Dette understrekes av at Danmark allerede 19. august 1994 blokkerte F64.1-diagnosen ved en forordning fra Sundhedsstyrelsen. Transvestisme er heller ikke definert som en diagnose under Gender Identity Disorders i DSM-IV TR.

F64.2 derimot er en diagnose, som vi nå har forstått, kan brukes til å gi barn rettigheter, for eksempel pubertetsutsettende behandling. Dette ble klart etter diverse informasjon på WPATH konferansen i Oslo 17.-20. juni 2009. Ettersom rettighetene blir ivaretatt av andre diagnoser enn F64.2, er det muligens greit å fjerne den, men det er pr idag reell fare for at hjelpeapparatet ikke har nok oversikt til å kunne forvalte disse barnas rettigheter dersom F64.2 diagnosen blir tatt vekk.

Vi må derfor korrigere antall diagnoser vi ønsker fjernet til fem:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

For ytterligere informasjon, kontakt psykolog Odd Reiersøl på telefon 22505190 eller via mail solverv(A)solverv.com

Med vennlig hilsen

Odd Reiersøl og Svein Skeid

24. september 2009. Med tilskudd fra Helsedirektoratet sender Revise F65 et veldokumentert brev til Verdens Helseorganisasjon med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11.

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Fjerning av diagnoser
Dato: 29. september 2009 22.53.42 GMT+02:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no

Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

Hei

Vi viser til mail fra Revise F65 til Helsedirektoratet 22. juni 2009 som vi ikke kan se å ha fått noen tilbakemelding på. Vi håper det ikke medfører noen forsinkelse om Norge fraviker Sveriges mønster og lar F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen bli stående som diagnose. Som fremgår av mailen (kopiert nedenunder), innebærer det at følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Som oppfølging av SMia og Diagnoseutvalgets tilskuddssøknad til Helsedirektoratet av 15. februar 2009, og påfølgende støtte fra Helsedirektoratet, har vi nå ferdigstillet et engelskspråklig strateginotat til Verdens Helseorganisasjon, WHO. Notatet kan leses på

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

Samtidig har vi foretatt en betydelig oppdatering av diagnoseutvalgets nettsider, med spesiell vekt på de engelskspråklige sidene som er referanser til WHO-brevet.

I følge Dr. Geoffrey Reed, Senior Project Officer for revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders, vil første utkast til ICD-11-diagnoser foreligge på nyåret 2010. Det vil derfor etter vår oppfatning være en fordel at en norsk avdiagnostisering annonseres høsten 2009 og trer i kraft 1. januar 2010, som skissert på møtet mellom Revise F65 og Helsedirektoratet 11. mai i år. Slik vi oppfatter Dr. Reed, er en endring av overnevnte diagnoser i WHO-systemet avhengig av bredest mulig internasjonal støtte.

Med håpefull hilsen

Odd Reiersøl og Svein Skeid

Revise F65

Kopi til diagnoseutvalgets medlemmer

           Fra:           ArildJohan.Myrberg(A)helsedir.no

Emne:        SV: Fjerning av diagnoser

Dato: 12. oktober 2009 14.02.04 GMT+02:00

           Til:   sskeid(A)online.no

         Kopi:            solverv(A)solverv.com, OleTrygve.Stigen(A)helsedir.no

Hei,

Jeg beklager at det tar lang tid å få svar fra oss, noe som skyldes en sedvanlig strøm av oppgaver som er vanskelige å prioritere skikkelig mellom.

Vi er imidlertid stadig innstilt på å følge den tidsplanen som vi skisserte i møtet vi hadde i mai, nemlig at vi tar sikte på at den interne prosessen her hos oss forhåpentligvis kan landes på denne siden av året. Med det mener vi at den interne utredningen og saksbehandlingen her hos oss vil være fullført innen den tid, men vi kan dessverre ikke nå gi en dato for når en eventuell endring vil kunne skje. Det er uansett fint at dere har vært i kontakt med WHO i Geneve og fått opplysninger om prosessene med ICD-11 som foregår der parallelt.

Vi har notert oss Revise F65 sitt synspunkt om at F64.2 (Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen) bør bli stående som diagnose og vil ta med oss dette videre i vår behandling av saken.

AJM

Vennlig hilsen Arild Johan Myrberg,

seniorrådgiver, avdeling miljø og helse, faggruppe for seksuell helse, tlf. 810 20 050, dir. 24 16 35 60, mobil 90 83 00 64, Helsedirektoratet, Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2, www.helsedirektoratet.no

(Fra Helsedirektoratet som svar på cc-kopi av korrespondanse med WHO:)
Fra: ArildJohan.Myrberg@helsedir.no
Emne: SV: VL: ICD Revision White Paper from Revise F65
Dato: 12. november 2009 09.33.11 GMT+01:00
Til: sskeid@online.no


Hei Svein,

Takk for både denne og forrige mail. Vi forsøker å prioritere dette nå, midt oppi alt annet. Håper å kunne gi dere en klarere framdriftsplan før jul.

AJM

Vennlig hilsen

Arild Johan Myrberg
seniorrådgiver
avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse
tlf. 810 20 050, dir. 24 16 35 60, mobil 90 83 00 64

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

Fra: Svein Skeid [mailto:sskeid@online.no]
Sendt: 11. november 2009 23:03
Til: Reed, Geoffrey
Kopi: Vogel, Ulrich; solverv Reiersol; Arild Johan Myrberg
Emne: Re: VL: ICD Revision White Paper from Revise F65

Dear Dr. Reed.
Thank you for your supportive mail of November 5 (at the bottom of this mail). I will try to answer you in three sections. I take the liberty to also send this mail as a cc copy to Senior counselor, Arild Johan Myrberg, at the Norwegian Directorate of Health [Helsedirektoratet]. I hope that it is ok with all parties (special attention to the very last paragraph(s) of this mail).
Best regards,
Svein Skeid

Categories
Arkiv 1997 - 2002 English Fagartikler

Revise F65! The ICD-10 paraphilia diagnoses

In Norwegian

 

The relevant sections in “F65 Disorders of sexual preference”:

2. CHAPTER F65

In the ICD-10 the Sexual deviation category is called Disorders of Sexual Preference (DSP) and given the code F65.

“Disorders of Sexual Preference, Includes: paraphilias,

Excludes: problems associated with sexual orientation”

“Diagnostic Criteria for Research”, characterize these disorders by the following general criteria:

G1. The individual experiences recurrent sexual urges and fantasies involving unusual objects or activities.

G2. The individual either acts on the urges or is markedly distressed by them.

G3. The preference has been present for at least 6 months.
F65.0 Fetishism

Reliance on some non-living object as a stimulus for sexual arousal and sexual gratification. Many fetishes are extensions of the human body, such as articles of clothing or footware [sic]. Other common examples are characterized by some particular texture such as rubber, plastic, or leather. Fetish objects vary in their importance to the individual: in some cases they serve simply to enhance sexual excitement achieved in ordinary ways (e.g. having the partner wear a particular garment).

Diagnostic guidelines. Fetishism should be diagnosed only if the fetish is the most important source of sexual stimulation or essential for satisfactory sexual response.

Fetishistic fantasies are common, but they do not amount to a disorder unless they lead to rituals that are so compelling and unacceptable as to interfere with sexual intercourse and cause the individual distress.

Fetishism is limited almost exclusively to males.

F65.1 Fetishistic transvestism

The wearing of clothes of the opposite sex principally to obtain sexual excitement.

Diagnostic guidelines. This disorder is to be distinguished from simple fetishism inn that the fetishistic articles of clothing are not only worn, but worn also to create the appearance of a person of the opposite sex. Usually more than one article is worn and often a complete outfit, plus wig and makeup. Fetishistic transvestism is distinguished from transsexual transvestism by its clear association with sexual arousal and the strong desire to remove the clothing once orgasm occurs and sexual arousal declines. A history of fetishistic transvestism is commonly reported as an earlier phase by transsexuals and probably represents a stage in the development of transsexualism in such cases.

Includes: transvestic fetishism

F65.5 Sadomasochism

A preference for sexual activity that involves bondage or the infliction of pain or humiliation. If the individual prefers to be the recipient of such stimulation this is called masochism; if the provider, sadism. Often an individual obtains sexual excitement from both sadistic and masochistic activities.

Mild degrees of sadomasochistic stimulation are commonly used to enhance otherwise normal sexual activity. This category should be used only if sadomasochistic activity is the most important source of stimulation or if necessary for sexual gratification.

Sexual sadism is sometimes difficult to distinguish from cruelty in sexual situations or anger unrelated to eroticism. Where violence is necessary for erotic arousal, the diagnosis can be clearly established.

Includes: masochism sadism

F65.6 Multiple disorders of sexual preference

Sometimes more than one disorder of sexual preference occurs in one person an none has clear precedence. The most common combination is fetishism, transvestism, and sadomasochism.

Categories
Arkiv 1997 - 2002 Fagartikler Norsk

Diagnosene som ReviseF65 jobber med

In Norwegian

 

Hentet fra ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Helsedirektoratet. – 10. rev., norsk utgave.


“Diagnostic Criteria for Research”, characterize these disorders by the following general criteria:

G1. The individual experiences recurrent sexual urges and fantasies involving unusual objects or activities.

G2. The individual either acts on the urges or is markedly distressed by them.

G3. The preference has been present for at least 6 months.

F65 Forstyrrelser i seksuelle objektvalg
Inkl:
parafilier

F65.0 Fetisjisme

Et ikke-levende objekt blir brukt som stimulus for å oppnå seksuell opphisselse og tilfredsstillelse. Mange fetisjer har relasjon til menneskekroppen (f eks klær eller fottøy). Andre vanlige eksempler på fetisjer er materialer som gir en særlig virkning ved syn eller berøring (f eks gummi, plastikk eller lær). Fetisjene varierer i sin betydning for individet. I noen tilfeller tjener de bare til å øke den seksuelle opphisselsen som oppnås på vanlige måter (f eks ved å få partneren til å bruke en spesiell påkledning).

F65.1 Fetisjistisk transvestittisme

Individet kler seg som det annet kjønn for å oppnå seksuell opphisselse og for å skape inntrykk av å være en person av motsatt kjønn. Fetisjistisk transvestittisme skilles fra transseksuell transvestittisme ved sin klare forbindelse med seksuell opphisselse og et sterkt ønske om å fjerne klærne når orgasme er oppnådd og den seksuelle opphisselsen avtar. Forstyrrelsen kan forekomme i en tidlig fase i utviklingen av transseksualisme.

F65.5 Sadomasochisme

Preferanse for seksuell aktivitet som innebærer å påføre andre mennesker smerte, ydmyke dem eller undertrykke dem. Hvis individet foretrekker å bli utsatt for slik handling, kalles det masochisme, og hvis individet foretrekker å utøve handlingen, kalles det sadisme. Ofte blir et individ seksuelt opphisset av både sadistiske og masochistiske aktiviteter.

Inkl:
masochisme
sadisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

I noen tilfeller foreligger det hos samme person mer enn én forstyrrelse av seksuelle objektvalg, uten at noen av dem får forrang. Den vanligste kombinasjonen er fetisjisme, transvestittisme og sadomasochisme.