Categories
Norsk

Mangfold i dyreriket

Denne artikkelen er satt sammen av artikler fra Skeive Nyheter 1999/2000

SM, bondage og homosex i dyreriket

Det er ikke bare mennesker som har sex for nytelsens skyld. En gang for alle er det motbevist at homosex, bondage og SM er “mot naturen”. Den amerikanske biologen Bruce Bagemihls ti år lange studier publisert i boka «Biological Exuberance» konkluderer med at naturen dyrker og fremmer variasjon og adferdsmessig mangfold.

De fleste menneskelige sexaktiviteter finnes også i dyreriket, inkludert gruppesex, lettere grader av sadomasochisme, kjærlighetsbitt, bondage, som ses hos mer avanserte menneskeaper. Aper har også oralsex, hos begge kjønn og i alle kombinasjoner. De har analt samleie, vanlige samleie og onani, hver for seg og sammen. Sjimpansene er rene sexatleter. Noen stillinger er så avanserte at de skulle få tipsene i menneskelige sex-opplysningsbøker til å blekne.

Dyrene nyter også uten tanke på forplantning. Forut for et kull med løveunger kan det ha funnet sted opptil 1500 samleier. For hvert rede med egg kan de amerikanske tårnfalkene ha gjort det 700 ganger.

I motsetning til hva mange tror, reproduserer ikke alle dyr seg som har muligheten til det. Blant visse sjiraffer er det opptil 75 prosent som ikke deltar i reproduksjonen av rasen. Blant sjøløver så mange som 80 til 95 prosent, uten at dette fører til noen befolkningskrise. De fleste arter fostrer allikevel tilstrekkelig mange individer til voksen alder.

Såvel løver som en rekke andre dyrearter lever i hengivne, intense og langvarige samkjønnede forhold. I verket «Biologisk mangfold» eller «Biological Exuberance», beskriver Bruce Bagemihl langvarige homoseksuelle forhold hos 450 ulike arter av fugler og pattedyr.

Den siste halvdelen av Bagemihls bok, er en konkret artsbeskrivelse over observert adferd med omfattende register og fotnoter. I den første delen, argumenterer Bagemihl meget slagkraftig for sine teser med detaljerte eksempler.

Bagemihl avkrefter for eksempel teorien om at mannlig homoseksualitet skyldes mangel på hunner på linje med innsatte i fengsler. Mange arter utviser samkjønnet aktivitet selv om det motsatte kjønn er tilgjengelig. Forskerens mange observasjoner av langvarige lesbiske og homoseksuelle samliv hos dyr, torpederer også myten om at homoseksualitet skulle være et stadium som må gjennomgås på vei til «naturlig» heteroseksuelt samliv. Istedet konkluderer Bagemihl med at naturen dyrker og fremmer variasjon og adferdsmessig mangfold.

Biologen Bruce Bagemihls ti år lange studier avviser hypotesen om at heteroseksualitet skulle være det eneste «naturlige» blant dyr og mennesker. Blant de australske svarte svanene er for eksempel ti prosent av parene mannlige. Og de er flinkere foreldre enn tilsvarende heteroseksuelle par. De enkjønnede svaneparene lyktes i fostre opp «sitt» avkomme i 80 prosent av tilfellene, mens de ulikkjønnede svanene bare kunne vise til 30 prosent vellykket oppdragelse. Den kombinerte styrken hos to hanner gjør at de ofte lykkes i å skaffe seg et større og rikere revir. Også grizzlybjørner oppdrar, ifølge Bagemihls 750 sider uttømmende verk, sine barn sammen med en partner av samme kjønn.

Etter publiseringen av Bagemihls studier, strømmer nå observasjoner inn fra dyrehager over hele verden. Senest hørte vi at to mannlige gribber i Jerusalem Zoo som hadde blitt uvanlig vellykkede familiefedre. Gribbene Doshik and Yehuda, som tilhører en utrydningstruet fugleart, gjorde alt som foreldre skal gjøre – de sørget for kjærlighet, vann, mat og trygghet til adoptivbarna, som etter oppveksten med suksess ble ført tilbake til naturen. Og i en skotsk nasjonalpark meldes det om en hannoter som har mer hell med sine mannlige enn kvinnelige partnere.

Bagemihls dokumentasjon av dyrearter med partnere av samme kjønn er nesten uten grenser, alt fra langørete lesbiske piggsvin til sebraer og moskusokser. Også elefanter, delfiner, dvergsjimpanser og lesbiske pungdyr er utførlig beskrevet. Bagemihl observerte mannlige orangutanger og hvalrosser som hadde samleie og flørtet med hverandre.

Hannløver har ifølge Bagemihl kjærlige parforhold som til og med er mer intime og langvarige enn deres «heteroseksuelle» venner. Pingviner av samme kjønn hadde vært sammen i mer en seks år og homoseksuelle grågåser hadde femten års samliv bak seg. Blant dvergsjimpanser er lesbisk sex svært vanlig og lesbisk atferd er også dokumentert blant måker.

Overnevnte er muligens bare toppen av et isfjell ettersom ethologi eller studet av dyr i deres naturlige omgivelser, er en relativt ny vitenskap, melder avisa The Telegraph.

Kilder: Blant annet The Advocate og Dagens nyheter

Tidligere publisert i Skeive Nyheter:

Guidet omvisning til homodyr
I Amsterdams zoologiske hage kan folk få en guidet omvisning til dyrehagens homoseksuelle dyr. På turen ser man aper og gjess som er homser, en lesbisk sjimpanse og flamingoer som dyrker homo-gruppesex. Skeive Nyheter 12.10.00.

Hannstrutser i partnerskap oppdrar barn
Et par mannlige strutser som har stiftet hjem sammen oppdrar syv fugleunger som sine egne i et naturreservat, hvilket har ført til spekulasjoner om at fuglene er homofile. Skeive nyheter 20.9.1999

Homosex ikke “mot naturen”
Det er ikke lenger noe hold i myten om at homoseksualitet er unaturlig, viser biologen Bruce Bagemihls siste bok. Skeive nyheter 22.8.99

Langvarige homoforhold i dyreriket
I sitt verk «Biologisk mangfold» beskriver forskeren Bruce Bagemihl langvarige homoseksuelle forhold hos 450 ulike arter av fugler og pattedyr. Skeive nyheter 21.7.99

Homoseksualitet blant dyr
Forskeren Bruce Bagemihl har kommet til at 450 dyrearter har partnere av samme kjønn, blant annet sjiraffer, elefanter, delfiner en type dvergsjimpanser. Skeive nyheter 8.6.99

Hannstrutser i parnerskap oppdrar barn

Et par mannlige strutser som har stiftet hjem sammen oppdrar syv fugleunger som sine egne i et naturreservat, hvilket har ført til spekulasjoner om at fuglene er homofile.

Skeive nyheter 20.9.1999

Et par mannlige strutser som har stiftet hjem sammen, forundrer ifølge Agence Press France, australske vitenskapsfolk. Hannstrutsene oppdrar syv fugleunger som sine egne i et naturreservat, hvilket har ført til spekulasjoner om at fuglene er homofile.

– Det er uvanlig at hannfugler adopterer unger som ikke er sine egne, men de to hannene har etablert partnerskap og fungerer veldig bra sammen, fortalte villmarksoffiser Geoff Underwood. Vanligvis ville hannstrutsen jage vekk andre hannstrutser fra ungene. Mannlige strutser oppdrar vanligvis barna etter at hunnstrutsen har lagt eggene, men det er første gang Underwood har sett to hannfugler som bygger og bor sammen. «Dette er en ultramoderne familie, men jeg tror ikke de er homoseksuelle», sa Underwood. Jeg tror bare den andre hannen er forvirret, mener han.

Tidligere har blant annet den amerikanske biologen Bruce Bagemihl etter studier gjennom ti år, påvist at samkjønnede fugle- og dyrepar har langvarige og hengivne samboerforhold og at dyr som lever i homoseksuelle partnerskap er vel så dyktige som andre foreldre til å oppdra barn. Endog avanserte sexformer som anal, oralsex, onani, gruppesex, bondage og former av sadomasochisme finnes i dyreriket liksom hos menneskene. Det blir dermed etterhvert vanskeligere å påberope seg én sexform som mer naturlig og Gudegitt enn en annen, viser forskningen.

AMSTERDAM DYREHAGE

Guidet omvisning til homodyr

I Amsterdams zoologiske hage Artis Zoo, kan folk få en guidet omvisning til dyrehagens homoseksuelle dyr. På turen ser man aper og gjess som er homser, en lesbisk sjimpanse og flamingoer som dyrker homo-gruppesex.

– Homoseksualitet er et naturlig fenomen, sier dyrehagens direktør Maarten Frankenhuis. “Mange besøkende blir overrasket når de ser at de selv eller deres barn slett ikke er underlige fordi de er homoseksuelle – de tilhører bare en minoritet”, sier han.

Skeive Nyheter har tidligere omtalt den amerikanske forskeren Bruce Bagemihls ti år lange studier av homoseksuelle dyr publisert i boka “Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity”.

Bagemihl påpeker at de fleste menneskelige sexaktiviteter også finnes i dyreriket, inkludert grader av sadomasochisme, kjærlighetsbitt og bondage, som ses hos mer avanserte menneskeaper.

Aper har også oralsex, hos begge kjønn og i alle kombinasjoner. De har analt samleie, vanlige samleie og onani, hver for seg og sammen. Bagemihl avkrefter også teorien om at mannlig homoseksualitet skyldes mangel på hunner. Mange arter utviser samkjønnet aktivitet selv om det motsatte kjønn er tilgjengelig.