Categories
Norsk

Kurs med sado-masochister

Sexologigruppa på psykologi inviterer til foredrag om fetisjisme

Hentet fra Studentavisa StudVest november 1997

Fetisjisme, kjønnsdrift som vekkes ved syn, lukt, berøring av livløse ting, er tema for foredraget på bakgrunn av at sexologi ikke er å finne på fagplanen til embedsfagsstudentene i psykologi. Dette har sexologigruppa kjempet for uten resultater, og går nå egne veier.

– Vi mener det bør være sexologi på pensum, fordi vi som praktiserende psykologer vil møte problemer som bunner i seksuallivet, sier embedsstudiestudent Lesley Assersen. På møtet vil det komme en representant fra Smia (SM-interesseorganisasjon) som vil fortelle om SM generelt verden over og dets miljø i Bergen. Det vil også komme en representant fra butikken «Come Again», som selger fetisjistisk utstyr. Det vil bli snakket om hva fetisjisme er, og dens historiske røtter. Sexologigruppa jobber generelt for å belyse seksualitetens mangfold og gjennom dette forebygge urettmessige fordommer.

– Økt forståelse og innsikt i det tabubelagte tema håper vi vil få en positiv virkning på folks holdninger, sier Assersen, som lover at gruppa vil arrangere flere foredrag fremover. Møtet er åpent for alle og blir holdt på Det psykologiske fakultet i Christisgate. Etter møtet vil det bli diskusjoner og sosialt samvær på Fincken.

Øyvind Heier
Smia Bergen informerte psykologistudenter
Hentet fra Skeive nyheter 28.11.97

– Hva som er normal seksualitet er til sjuende og sist er et kulturprodukt. Det kom fram på et seminar der psykologistudentene i Bergen hadde invitert Verkstedet Smia Bergen til å informere. Bakgrunnen er at det seks og et halvt år lange psykologistudiet kun inneholder seks timer sexologi. Her kan du lese reportasjen i Bergens Tidende med journalist Idun Aamland:

Står på for mer sex på pensum

Psykologistudentene ønsket mer vekt på sex i undervisningen, men ble avvist av fakultetet. I går tok de derfor saken i egne hender og arrangerte fetisjisme-møte.

Psykologistudentene som ønsker seg mer sex i undervisningen, står på – til tross for fakultetets manglende lyst til å innføre en ukes obligatorisk sexologi-kurs for alle på psykologistudiet i Bergen. Pr i dag har psykologistudentene bare seks timer om sex i løpet av det seks og et halvt års lange studiet. – Og det er for lite, slår psykologistudent Line M. Tangen fast overfor Bergens Tidende. Det er bakgrunnen for at studentene nå selv har tatt initiativet til å øke sin sex-kunnskap. Og i går kveld inviterte de sine medstudenter til et møte om fetisjisme.

-Vi ønsker å sette søkelyset på spørsmål av typen “hvem er de normale”, sier Tangen. Gjennom foredrag fra representanter fra Smia, fetisjavdelingen i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring, fikk studentene tegnet et bilde av fetisjisme og sadomasochisme gjennom historien – for eksempel hvordan symboler på makt til alle tider har hatt seksuelle undertoner. Kjekke menn i stramme uniformer er kanskje det mest kjente eksempelet. Og at hva som er normal seksualitet til sjuende og sist er et kulturprodukt.