Categories
Norsk Seksualpolitikk

Norge sviktet spannerhomsene

Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 30.10.1998

Hundre år etter rettsaken mot Oscar Wilde har England som eneste land i Europa kriminalisert sikker, ansvarlig og samtykkende sm-sex mellom homofile likestilte parter. Heteroseksuelle sadomasochister er frifunnet for tilsvarende aktiviteter. I den europeiske menneskerettighetsdomstolen stemte 7 land for å frifinne spannerhomsene, mens 11 land ville dømme dem. Det tragiske er at de nordiske landene ble tunga på vektskåla. Dersom norden hadde støttet spannerhomsene ville resultatet blitt det motsatte. Den norske representanten møtte ikke en gang opp for å stemme. I engelsk høyesterett ble spannerhomsene dømt med tre mot to stemmer. De spannerdømte har fått støtte fra en samlet norsk og internasjonal homobevegelse og en rekke politiske organisasjoner blant annet på norsk venstreside.