Categories
Norsk

Oppvask i britiske lærhomse-organisasjoner

Engelskmennene er noe for seg selv, også i lærhomse-sammenheng.

På generalforsamlingen i den europeiske lærsammenslutningen ECMC, var britene, som Blikk har meldt tidligere, alene om å stemme imot det norske forslaget om å ta avstand fra “rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer, handlinger og medlemskap i slike udemokratiske organisasjoner”. Én britisk lærklubb stemte mot, og seks andre stemte blankt på SLM Oslos anti nazi-forslag som ble vedtatt med 40 av 47 stemmer.

Nå har Midland Link, én av de britiske klubbene, i følge SLM-bladet “Lenka”, kommet til at det var feigt og urett av de engelske klubbene ikke å støtte anti nazi-forslaget. Foreningen trekker derfor støtten til sitt eget nasjonale lærhomse-nettverk FUKC!. FUKC! forsvarer seg med at det hele bygger på “misforståelser” ettersom de ikke ønsker å fatte “politiske” vedtak fordi klubbene kun driver sosial virksomhet. Brevet der partene anklager hverandre er sendt ut til alle klubbene i det europeiske lærhomsenettverket ECMC.

I flere europeiske land er nazi-angrep på homofile med og uten lær et stort problem. Sverige har de siste to årene opplevd en rekke naziangrep på homoseksuelles treffsteder. I følge den svenske internettavisa Qmagazine har de verste angrepene skjedd mot lærhomser på arrangementer der fetisj og sm var tema.

På den svenske fotografen Elisabeth Ohlsons mye omtalte utstilling “Ecce Homo” ble bildet “Veropet” som viser Jesus omkranset av lærhomser, utsatt for hærverk da vandreutstillingen ble vist i Ørebro sist høst og fotografen har mottatt en rekke bombetrusler. Nylig ble hun bombardert med steiner og råtne tomater av 500 demonstranter fra den syrisk-ortodokse forsamlingen Sankta Maria da utstillingen ble vist i Norrköping.
Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 20.2.1999

Brevet der partene anklager hverandre er sendt ut til alle klubbene i det europeiske lærhomsenettverket ECMC.