Categories
Norsk

Poppers forbys i Sverige

Nå kan du ikke lenger ta med deg poppers når du skal til Baltic Battle eller den svenske frigjörelsesveckan. Da risikerer du å bli arrestert for ulovlig besittelse av “helsefarlig rusmiddel”.

Nei, det er ingen aprilsnarr. Først forbød svenskene homsesaunaer [tillatt igjen pr 2003, red]. Fra 1. april er det også ulovlig å oppbevare poppers eller amylnitritt. Poppers har en tid vært ulovlig å selge i vårt naboland, men nå rammer forbudslinjen også privat bruk og besittelse.

Den nye loven om doping og syntetiske rusmidler gjelder besittelse av “helsefarlige misbruksmidler som ikke er å anse som narkotika, dopmiddel eller legemiddel”. Loven er kommet i stand for at politiet skal kunne gripe inn mot stort sett alle midler som brukes for å ruse seg, i motsetning til idag der de bare kan gripe inn mot narkostiske stoffer. Definisjonen av narkotika endres fra “sterkt vanedannende egenskaper”, til “avhengighetsskapende egenskaper”. Det bør ifølge regjeringen “kreves at varen på grunn av sine iboende egenskaper medfører fare for menneskers liv eller helse og anvendes eller kan anvendes i den hensikt å oppnå beruselse eller annen påvirkning.”.

I dag er det ulovlig å selge poppers, men ikke å bruke det. Regjeringen kommer om kort tid til å legge fram en detaljert liste over hvilke varer som skal omfattes av den nye loven. Lørdag åpnet homoklubben TipTop i Hus1 sine lokaler. Lørdagsklubben er allerede blitt døpt til navnet “Poppers”. Hvorvidt dette også kan anses som en ulovlig handling, har Riksdagen ennå ikke tatt stilling til, ironiserer den svenske homoavisa QX. Alkohol, kaffe og tobakk kommer kommer etter hva den svenske internettavisa Sylvester erfarer, fremdeles til å være lovlig også etter 1. april.

Også i Danmark ble forbud mot poppers diskutert for et par år siden. Men daværende sundhetsminister Yvonne Herløv Andersen avslo forslaget fra den konservative folketingsrepresentanten Henriette Kjær. Poppers ble i og for seg ansett som farlig, men ikke farlig nok eller utbredt nok til å foranledige et forbud, kunne Berlinske Tidende fortelle 27.8.1996. I Danmark fryktet man at illegal handel skulle oppstå dersom middelet ble forbudt. I argumentasjonen for ikke å kriminalisere noterte man at poppers ikke er avhengighetsskapende og at kun tre ulykkestilfeller hadde oppstått i forbindelse med poppers. I to tilfeller hadde personene drukket poppersvæsken, hvilket er livsfarlig. Ved et tredje tilfelle oppstod øyeskader da en 15-åring sniffet stoffet.

Amylnitritt eller poppers har en kraftig karutvidende effekt når man sniffer det inn gjennom nesen. Siden 1867 har poppers blitt brukt som legemiddel mot hjertekrampe. I USA kunne man kjøpe det uten resept på 1960-tallet. Fra 1968 ble det reseptbelagt.

Homser begynte å sniffe poppers for å øke den seksuelle opphisselsen og som stimulans på dansegulvet. Middelet ble solgt i små glassbeholdere og den “poppende” lyden når man brøt ampullen ga opphav til navnet.

Effekten av amylnitritt er kortvarig. Man blir ikke fysisk avhengig av det. Muligens kan en snakke om en mulig “psykisk avhengighet”. På 1980-tallet ble det spekulert på om poppers kunne ha forbindelse med den aids-relaterte sykdommen Kaposis Sarkom men en slik sammenheng er ikke blitt påvist.

Det vi vet er at poppers, i likhet med alkohol og andre rusmidler, kan belaste immunsystemet. Men den største faren er kanskje at en blir sløv og glemmer grunnleggende regler for sikrere sex fordi poppers forbigående kan redusere vurderingsevnen. Ikke minst viktig er det å ha hodet med seg i forhold til endel former for fetisj- og sm-sex, der sikkerheten må være i høysetet. Poppers har vært spesielt populært i lærhomsemiljøer verden over, men har etterhvert spredt seg også til andre homofile.

Poppersvæsken er sterkt etsende og en kan få brannskader ved hudkontakt. Drikking av poppers er som nevnt livsfarlig. Bivirkninger kan være hodepine, svimmelhet, hjerteklapp, blodtrykksfall og irritasjon av slimhinner. Fordi poppers utvider blodårene og øker hjertefrekvensen brått og kraftig, er stoffet livsfarlig for folk med hjerte og lungeproblemer. I kombinasjon med potensmiddelet Viagra skal dødsfall ha forekommet, ettersom begge midlene reduserer blodtrykket kraftig.

Kilder: Sylvester, QX, Skeive nyheter samt heftet “Sekrare Sex för l”derkillar” utgitt av lærhomseforeningen SLM Stockholm og støttet av svenske helsemyndigheter.
Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 23.2.1999