Categories
Norsk

Poppers fakta

Hentet fra Skeive Nyheter 1999

Poppers er et samlingsnavn på flere substanser av typen alkylnitritter som selges mer eller mindre åpent under navn som RUSH, BOLT, HARDWARE og LOCKERROOM. Blant disse inngår den opprinnelige varianten amylnitritt, og den senere sorten butylnitritt som ble laget for å omgå det amerikanske forbudet mot amylnitritt.

Amylnitritt ble oppdaget i 1857 og ble ti år senere tatt i bruk som legemiddel mot hjertekrampe eller angina pectoris på grunn av sin evne til å utvide blodårer og slappe av glatt muskulatur. I dag foreskrives det sjelden fordi bedre medisiner er kommet på markedet.

Fordi poppers også spenner av muskulaturen rundt analåpningen, ble den populær i homsekretser, til seksuell opphisselse og stimulans på dansegulvet. Middelet ble opprinnelig solgt i små glassbeholdere og den “poppende” lyden når man brøt ampullen ga opphav til navnet. I dag selges den gulaktige væsken i brune innkapslede glassflasker for å beskytte det mot sollys.

Både amylnitritt og butylnitritt har en kraftig karutvidende effekt når man sniffer dem inn gjennom nesen. Dermed øker hjerte- og pustefrekvensen kraftig. Effekten er imidlertid så kortvarig at man ikke blir fysisk avhengig. Muligens kan en snakke om en “psykisk avhengighet”. På 1980-tallet ble det spekulert på om poppers kunne ha forbindelse med den aids-relaterte sykdommen Kaposis Sarkom men en slik sammenheng er ikke påvist. Paradoksalt nok utvider nitrittene også blodårene i penis hvilket forbigående vanskeliggjør ereksjon.

Det er ikke dokumentert helseskade ved moderat poppersbruk hos friske mennesker. Ekstrem bruk kan liksom andre rusmidler belaste immunsystemet og redusere hemoglobinet i blodet. Dersom du blir kortpustet etter bruk av poppers eller har en hjertelidelse, er nitrittene lite å anbefale. Internettavisa MedWeb skriver at samtidig bruk av amylnitrat og potensmiddelet Viagra i verste fall kan være livstruende, ettersom begge midlene reduserer blodtrykket kraftig. Andre nettsteder anbefaler inntak av store doser c-vitaminer som antioksidant før og etter inhalasjon av poppers for å styrke immunforsvaret.

På grunn av sin kortvarige effekt er poppers antagelig en mindre trussel i forhold til seksuelt overførbare sykdommer, enn alkohol og hasj. Men liksom alle rusmidler kan (den forbigående) sløvheten påvirke vurderingsevnen i forhold til sikrere sex. En skal også tenke sikkerhet i forhold til mer avanserte sm-leker.

Får du hodepine av poppers har du gjort noe galt. Du kan ha brukt for stor dose, for gammel vare eller en dårlig type poppers. Amylnitritt er langt å foretrekke fremfor butyl- og isobutyl-nitritt. Dessverre står det sjelden utenpå flasken hvilken variant som er inni flasken.

Hodepine kan unngås ved å oppbevare orginalflasken i fryseren. Ved å helle kveldens forbruk over i en tom flaske eller inhalator med bomull, unngår en at det stadig kommer luft til orginalflasken. På denne måten slipper en også å sniffe direkte fra full flaske. Den etsende væsken, som er svært brennbar og giftig å drikke, kan skade øyne og trommehinner dersom det søles ut under en sex-lek.

Den norske NOVA-undersøkelsen viser at poppers har en helt særegen tilknytning til det mannlig homofile miljøet. Én av fem homser har brukt den tidligere hjertekrampemedisinen siste 12 måneder. Poppersbruken er stabil i alle aldersgrupper av homoseksuelle menn.

1. konsulent Sidsel Harby i Statens legemiddelkontroll opplyser til Skeive nyheter at poppers ikke er forbudt å besitte eller bruke i Norge. Amylnitritt er imidlertid klassifisert som legemiddel og dermed forbudt å selge utenom apotek. Eneste medisinske nytte av amylnitritt idag er som antidop ved blåsyreforgiftning.

I følge EØS-avtalen fra 1994 kan en ved innreise til Norge ta med seg legemidler fra EØS-området for inntil ett års forbruk dersom en kan dokumentere at det er foreskrevet til personlig medisinsk bruk eller at det er kjøpt lovlig i landet en kommer fra. Skeive nyheter kjenner imidlertid til flere tilfelle av beslag og bøtelegging av mindre kvanta poppers i tollen. Amylnitritt er ikke klassifisert som narkotika eller dopingmiddel i Norge så langt Skeive nyheter har brakt i erfaring.