Categories
Norsk

ReviseF65 møter SM Tyskland


Rapport fra Folsom Europe 2004

Det viser seg at hver krone som brukes til internasjonal kontakt blir til gull i diagnosearbeidet. Som første land i Europa, samarbeider nå Tysklands nye landsdekkende SM-organisasjon BVSM e.V. om samme mål som ReviseF65, å avskaffe nasjonale fetisj- og sm-diagnoser. Dette er resultat av Diagnoseutvalgets to Tyskland-besøk i 2002 og 2004.

Folsom Europe, inspireret av Folsom Street Fair i USA, ble arrangert for første gang i vakkert vær i Berlin 3-5 september 2004 med både homo- og heterofile deltagere. Både arrangementet generelt, og Diagnoseutvalgets innsats spesielt, var en stor suksess og arrangørene nådde sine mål om styrke lær/fetisj/sm-samfunnet og redusere fordommer ved at folk står åpent fram i dagslys med sin kultur. Arrangementet ble støttet av Berlin By, politiet, Berlins industrikammer og turistkontor.

ReviseF65 hadde sitt første møte med tyske fetisj/sm-aktivister under Europride i Köln 2002. Blant annet fikk vi bred dekning i bladet til SM-organisasjonen SMart-Rhein-Ruhr e.V., som driver 15 SM-grupper i 11 vest-tyske byer. Spiren som ble sådd for to år siden, slo ut i full blomst i 2004.

Siden vi hadde samtaler med fremtredende aktivister to år tilbake, hadde de samme folka etablert en landsomfattende rettighetsorganisasjon BVSM e.V. (Bundesvereinigung Sadomasochismus), med samme mål som ReviseF65; å avskaffe fetisj/sm-diagnosene fra diagnoselista ICD til verdens helseorganisasjon WHO.

Listemoderator Ole Johnsen, hans samboer Erik Weisdal og ReviseF65-leder Svein Skeid benyttet gatefesten lørdag til å ta bilder til nettsidene, samt dele ut 500 løpesedler produsert for anledningen med annonsering av søndagens foredrag ved Svein Skeid om arbeidet til ReviseF65.

Søndagens foredrag ble planlagt på tre ukers varsel etter invitasjon fra tyske aktivister utenom det offisielle programmet og annonsert i flere sentrale tyske online-magasiner i samarbeid med medlemmer av BVSM e.V.. Nær 30 aktivister fra SM-organisasjoner over hele Tyskland, Østerrike og Holland var til stede på foredraget og deltok i diskusjonen etterpå, som totalt varte i seks timer for de mest utholdende.

Svein har i ettertid skrevet to artikler om diagnose-arbeidet, én til Smart-info, bladet til SMart-Rhein-Ruhr e.V., samt én til magasinet Schlagzeilen, det viktigste tyske SM-bladet.

Både tyske BVSM e.V., SMart-Rhein-Ruhr e.V. og BDSM-Berlin e.V. støtter nå og jobber for samme mål som Diagnoseutvalget ReviseF65.

Det er viktig, fordi desto flere land som avskaffer fetisj/sm-diagnosene, jo større er sjansen for at WHO gjør det samme sentralt. Hittil er Danmark eneste europeiske land som fullstendig har fjernet diagnosen F65.5 Sadomasochisme, mens amerikanske psykiatere ikke anser fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som noen sykdom, så lenge det ikke påvirker dagliglivets funksjoner negativt.

Liksom den tidligere homodiagnosen, benyttes ikke fetisj/sm-diagnosene klinisk for å hjelpe folk, men misbrukes til å rettferdiggjøre vold og trakassering.

Liksom homofili for 30 år siden, er fjerning av sm/fetisj-diagnosene første forutsetning for å fjerne fordommer, myter og diskriminering overfor gruppen.

Diagnoseutvalget ReviseF65 består av aktivister og profesjonelle med ulik seksuell orientering. Med økonomisk støtte fra LLH, SLM, Smil og Smia jobber vi nasjonalt og internasjonalt for å påvise det manglende vitenskapelige grunnlaget for dagens diagnoser, samt å bygge opp et internasjonalt nettverk for å avskaffe diagnosene.

Med vennlig hilsen
Svein Skeid

Linker:

www.folsom-europe.org