Categories
Uncategorized

Årsberetning for SMia 2005

10 års jubileum og internasjonal anerkjennelse

Jubileumsåret 2005 har vært det mest aktive i SMia’s historie hittil. Den foreløpige rekorden ble nådd i desember med åtte tilstedeværende Mastere og ni slaver på lekestua. I juni feiret vi 10-årsjubileet med 37 tilstedeværende gjester. Til våren får SMia positiv oppmerksomhet i boka ”Sadomasochisme: Powerful Pleasures” som kommer på forlaget Haworth.

Årets høydepunkt var nok heftet ”SM- og fetisjsex mellom menn”, utgitt av Helseutvalget for homofile i samarbeid med SMia og SLM, og støttet av Sosial- og helsedirektoratet. SMia er medutgiver av brosjyren og deltok aktivt i hele produksjonsprosessen. Kanskje har SMias innsats bidratt til å redusere hiv-tallene for 2005 www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=11257

Koblet med betydelig øket aktivitet i SMia, blir sikrere sex-budskapet dermed spredt til stadig nye lær- og SM-homoer. Bare høsten 2005 var moderator på Smias Gaysirprofil (undertegnede) i direkte kontakt med 700 forskjellige SM-homser på nettet, med direkte link til online-versjonen av ”SM- og fetisjsex mellom menn” (ifølge egen dokumentasjon). Siden 3. desember har SMia fått over 60 medlemmer på vår lukkede temagruppe på Gaysir (”lukket” vil si at folk må søke supersjef (= undertegnede) om medlemskap. ”SM- og fetisjsex mellom menn” er selvfølgelig også linket opp derfra.

Sikrere sex-brosjyrer rettet mot SM/fetisj-populasjonen

1991 Sikrere sex for lærhomser (SLM v/Svein Skeid),
1996 Sikrere sm-sex (SMia v/Svein Skeid),
2005 SM- og fetisjsex mellom menn (SLM/SMia v/Helseutvalget).

I tillegg kommer Smias Sikrere SM ABC på www.smia-oslo.no (v/Svein Skeid) fra 2002.

(den første brosjyren var privat-finansiert uten offentlig støtte,
2005-brosjyra var i samarbeid
med SLM og SMia v/Svein Skeid)


VIRKEMIDLER SOM ENGASJERER: ”Det er sannsynligvis vanskelig å påvirke atferd uten at man tar i bruk virkemidler som engasjerer og som fremmer kognitive prosesser. Individet påvirkes blant annet gjennom dialog og kommunikasjon om verdier, normer og oppfatninger. Tiltak som fremmer slike prosesser er gjerne forankret i individets nærmiljø.” Fra Sosial-og helsedepartementets Strategiplan “Ansvar og omtanke” 2001.

Mer enn hundre forskjellige medlemmer og gjester har deltatt på lekestuene i SMia i 2005. På det meste var vi 37 stykker på Smias 10 år-jubileum under Europride i Oslo 22. juni. Se også reportasje på Gaysir.no http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10627

På årsmøtet 2. februar 2005 ble Svein Skeid gjenvalgt som leder for SMia. Anita, Einar og Tron ble valgt til nytt styre. Anita måtte trekke seg etter en stund, grunnet sykdom. Ellers har det vært lekestuer med stadig økende oppslutning utover året: 9. mars, 13. april, 4. mai, 22. juni (jubileum), 31. august, 21. september, 19. oktober, 23. november og 14. desember. På siste lekestue i desember var vi åtte Mastere og ni slaver, hvilket er ny rekord i Smias historie.

I årets bok Sadomasochism: Powerful Pleasures, som har fått strålende kritikker, beskrives SMia og Diagnoseutvalgets leder Svein Skeid og fagmedlem av ReviseF65, psykolog Odd Reiersøl (bilde til høyre), som ledende autoriteter innen området.

“Eksperter som Thomas S. Weinberg, Susan Wright, Margaret Nichols, Odd Reiersol, Svein Skeid, Rebecca F. Plante, Niklas Nordling og N. Kenneth Sandnabba, blant andre stjerne autoriteter, publiserer [i boka Sadomasochism: Powerful Pleasures] forskningsmateriale, kliniske data og kritisk tenkning om seksualiteten som går utover vanlig “vanilje-sex”.
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sid=ECQ6A4851X9C9LXDJP0JD300C0WUD8VB&sku=5794&AuthType=4


Sammen med representanter fra Helseutvalget og SLM, deltok leder i SMia og Diagnoseutvalget, Svein Skeid, på samtlige seks møter (19. januar – 3. mai) for å produsere ”SM- og fetisjsex mellom menn” vinteren 2005. Planlegging, utarbeidelse av tekst og tittel, utlån av utstyr til fotografering og utvelgelse av bilder.

EUROPRIDE 2005

http://www.revisef65.org/europrid Color eoslobilder.html
Foredrag, pressedekning, fester, stands, sikrere sex info og den store paraden med 100.000 tilskuere: SMia og Diagnoseutvalget var en aktiv og synlig del av mangfoldet under årets største hendelse: Europride i Oslo 2005, under slagordet: “Proud to be healthy Pervs”.

Ole Johnsen og Svein Skeid (til venstre) delte ut nærmere 500 engelsk-språklige brosjyrer i Pride Village på Rådhusplassen i løpet av Europride. Det var også hyggelig å kunne dele ut kondomer, glidemiddel og ikke minst; den flotte sikrere-sex brosjyren som SLM og Smia hadde produsert i løpet av vinteren. Ikke så helt lite å være stolte av, synes vi.

38 tilstede hørte Svein fortelle fragmenter av Smias historie akkompagnert av piskeslag fra spankingrommet på Smias 10 år jubileumsfest onsdagen under Europride. Gaysir var tilstede, tok bilder og lagde en flott reportasje, http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=10627. LLH Oslos revygruppe Cabarosa har laget mange flotte fetisjinnslag gjennom tidene, hvilket de delte med de tilstedeværende.

Torsdag var Diagnoseutvalget ReviseF65 invitert til Teologisk fakultet (!) ved Universitetet i Oslo sentrum, for å holde foredrag om SM (!) for 90 kristne homofile fra hele Europa (”European Forum for Christian Gay and Lesbian groups”). To timer tidligere hadde Kultur- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland offisielt åpnet konferansen. Foredraget kan i sin helhet leses over, og ikke minst du se de underholdende bildene. Ja, jeg fikk hele salen til å le, da jeg entret salen iført min Derl Viktor maske (ser ut som et menneske). Da jeg tok den av, begynte folk å le, for jeg hadde enda en (Recidivist Grizzly) realistisk maske under der igjen. Maskene symboliserte at lærhomoer må komme ut av skapet to ganger, først som homo og senere som lærhomo. Vi kom blant annet i kontakt med franske homofile som jobber med å endre samme diagnosekapittel som ReviseF65.

TALL OG TELLEVERK

Medlemstallet for Smia Oslo fortsetter å krype langsomt oppover; 16 i 2002, 20 i 2003, 23 i 2004 og 29 i 2005. Med den kontaktflaten vi har hatt i høst, tror jeg ikke det er urealistisk med en fordobling av antall medlemmer i 2006.

36461 treff på www.reviseF65.org i 2005. Det er mer enn en fordobling i forhold til året 2004. Blant annet har nettsiden blitt linket opp på flere eksterne nettsider, og nettleverandører og søkemaskiner har en forkjærlighet for å legge oss høyt opp på trefflistene sine 😉

Diagnoseutvalget har 151 medlemmer på mailinglista (hvorav halvparten internasjonale fagautoriteter). Det er en økning på 50 % siste året.

www.smia-oslo.no hadde 36461 treff i 2005, hvilket er en seksdobling i forhold til året 2004.

ARTIKLER OG INNLEGG I 2005

Som også gjenspeiles av antall nettreff, har 2005 vært et meget spennende SMia-år, rent innholdsmessig sett fra internett-synsvinkel.

To portaler, www.Gaysir.no og www.SMil-Norge.no, har vokst seg store som internaktive nettsamfunn, og viktige debatter foregår i begge kanaler i forhold til både hiv-smitte og fetisj/SM. Kunnskapsnivået kan dessverre være så som så hos mange av de unge, og undertegnede (55) har rodd mang en Gaysir-debatt i land med konstruktiv informasjon (profil ”SMia” + profil ”titplay”).

SM-debatten på Gaysir hadde rekordmange 950 innlegg, og resulterte i en illustrert artikkel ”SM – Myter og fakta” ved Svein Skeid, både på Gaysir, på LLH-Oslo sine nettsider, og på http://www.revisef65.org/myter1.html

“Sm, fetisjisme og bondage har mange muligheter i seg til sikrere sex fordi sm stimulerer mange nervebaner og tar hele kroppen i bruk som erogen sone. Mulighetene for seksuell variasjon er mange uten noen fare for hiv-smitte.” (Fra artikkelen “SM – Myter og fakta”)

Ellers samarbeider SMia som vanlig med ulike fagfolk. En fin tilvekst til nettsidene i 2005, var artikkelen ”SM-sex i norsk strafferett” ved advokat Halvor Frihagen http://www.revisef65.org/loven.html

6.januar 2005
Intervju med undertegnede i den tyske nettavisen www.nachtwaertz.com
http://www.nachtwaertz.com/archiv/aboutx/aboutx/svein.html

Som æresmedlem i SLM (Scandinavian Leather Men) – Norges første SM-forening – skrev Svein Skeid i 2005 også en fyldig historikk i bladet Lenka, i forbindelse med at foreningen fyller 30 år i 2006.

13.11.2005 holdt ReviseF65, SMia og SLM et to timers foredrag for sexologistudenene ved Høyskolen i Agder. Svein Skeid (bilde til høyre).

NÅ OGSÅ PÅ ITALIENSK

22.2.2005. Mail med spørsmål om tillatelse til å oversette stoff fra ReviseF65 til italiensk.
http://www.manettematte.org/modules.php?name=News&file=article&sid=366&mode=&order=0&thold=0
http://www.puta.it/blog/2005/03/
http://www.puta.it/blog/2005/03/30/queer/in-manette-ci-andremo-assieme/

KJØNNSPERSPEKTIVET

Kjønnsperspektivet ble i 2005 ivaretatt av et flott nytt initiativ for SM-lesber, oppstartsmøte 27. oktober, og flere store fester i løpet av året kun for SM-lesber.

Sammen med (fra venstre) SLMs informasjonssekretær, Trine Elvebakken nestleder i LLH, Lise fra Manillusion, var Svein Skeid (lengst til høyre) fra ReviseF65 paneldeltager i debatten på det store SM-lesbe-møtet på SinPecado i regi av LLH 27.10.2005.

22. oktober deltok undertegnede på strategimøte i Horten med styret i SMil-Norge.

Svein Skeid,
leder i SMia