Categories
Forside Norsk

Forskjellen på BDSM og vold

FORSKJELLEN PÅ BDSM OG VOLD

Mytene om bdsm / sadomasochisme er snart like mange som det er folk som ytrer dem. Bak mange av fordommene ligger forestillingen om at bdsm er vold. Men hva er så egentlig forskjellen på bdsm og vold?

Av Svein Skeid

Begrepet “frivillig vold” blir etter min oppfatning meningsløst. Slik jeg oppfatter begrepet vold, forstås det ikke bare som bruk av fysisk makt. Det må også foreligge manglende samtykke og et ønske om å skade.

Hvis jeg har rett, så er definisjonen på vold både å forvolde skade og fungere undertrykkende. Jeg mener det er i samsvar med Kunnskapsforlagets ordnett.no som lister opp brutalitet, mishandling, mobbing, overgrep, terror, tvang (og “ulovlig”) som synonymer på vold. Vold må plasseres der det hører hjemme; som noe negativt, destruktivt og ødeleggende, i motsetning til lystskapende og helsebringende bdsm.

Liksom sport og idrett, representerer sadomasochisme kanskje noe som opprinnelig var brutalt og voldelig, men som er blitt mer lekende enn grusomt, pirrende istedet for destruktivt, der samspill har erstattet fiendskap.

En slave eller submissiv kan ha sterke fantasier om å bli brukt eller misbrukt av én eller flere personer i et trygg ramme bygget på respekt og tillit der han gjerne også har et stoppord som kan avslutte leken dersom noe kjennes feil. Det betyr selvfølgelig ikke at vedkommende ville likt å bli utsatt for et reelt overgrep,

Sadomasochismens selvkontroll, samarbeid og mestring kan, liksom ulike risikoidretter, gi grunnlag for omstilling, fornyelse og utvikling. Giddens (1991) mener at slike høystimulisøkende personlighetstyper til alle tider har vært viktige innovative samfunnbyggere.

Som en kjærlighetens alkymi kan bdsm paradoksalt nok skape glede gjennom lyst og smerte og frigjøre indre energi gjennom ytre lenker. Tillit kan likeså bygges opp gjennom trygg overgivelse (“underkastelse”), mens avtalt fornedrelse kan øke selvfølelsen. Bdsm er nemlig bare godt for den ene parten så lenge det også oppleves tilfredsstillende for den andre. Dette i kontrast til overgriperen som reduserer offerets selvtillit ved å påføre uønsket skade.

Noen beskriver bdsm-opplevelser som spirtuelle reiser i egen kropp. Liksom Zen Buddisme, New Age og tantrisk yoga, kan bdsm frigjøre livskraft som ikke bare er bevissthetsutvidende, men som også kan gi personlig vekst.

Hvordan dannes mytene?

90 prosent av bdsm skjer under overflaten usynlig for tilskueren. Forberedelser, kommunikasjon og etterspill er sjelden med i en film eller et stillbilde. Dermed blir det vanskelig for betrakteren å vite forskjell på bdsm og vold, bdsm-sadisme og voldelig ufrivillig sadisme. At noen psykiatere fremdeles nører opp under den myten, gjør det jo ikke lettere for vanlige folk å forstå forskjellen.

Bdsm er ikke nødvendigvis så farlig og smertefullt som det ser ut til! En personlig profil på internett skal imponere potensielle partnere, og dagligvare-porno skal selge. Iscenesatte stillinger med masker og full fetisj-mundur, med det siste i avansert utstyr som faker smerte, gjør at man skiller seg ut i kampen om kjøpere eller partnere. Når forberedelser, sikkerhetsrutiner og kommunikasjonen underveis er kuttet ut, kan det være vanskelig for utenforstående å skille mellom bdsm og vold.

Ja, liksom i krim og actionfilmer er forberedelser, sikkerhetsrutiner og grunnleggende kommunikasjon oftest kuttet ut i pornofilmer. En porno- eller videofilm fokuserer ikke retten til å tenne på, forelske seg i og dele livet med en av samme seksuelle orientering. Porno gjengir ikke avtalene, forberedelsene, kosen før og etter, kommunikasjonen underveis eller latteren etter en orgasme.


Forskjeller på SM og vold

Nedenstående er blant annet hentet fra Jay Wisemans bok “SM 101” og rettspsykologen Park Elliot Dietz, en av verdens ledende autoriteter på sammenhengen mellom aggresjon og sex
http://www.greenerypress.com/articles.htm
http://members.aol.com/NOWSM/Psychiatrists.html/#Psychiatrists

1. Den kanskje største forskjellen på en voldelig sadist og en bdsm-sadist, er at førstnevnte reduserer offerets selvtillit og egenverdi. En bdsm-sadist gjør det stikk motsatte.

2. Bdsm-sex har verken overgripere eller ofre og skjer ikke på noens bekostning. I motsetning til vold, er sadomasochisme en vinn-vinn-situasjon til fysisk og psykisk glede for begge parter.

3. Allerede for 100 år siden fant psykologen Havelock Ellis ut at sadisme og masochisme er sammenfallende følelsesmessige tilstander. Masochisten vil ha smerte osv i lyst/kjærlighet, ikke som ondskap/overgrep/sinne. Bdsm er ikke godt for én av partene uten at det også er godt for den andre. Felles nytelse er grunnleggende, i motsetning til vold som bare tilfredsstiller én persons behov for å kontrollere og skade.

4. Bdsm-lek er ønsket og endog sterkt etterlengtet av den underkastende parten. De færreste oppsøker derimot mishandling og overgrep.

5. Som seksuell “ekstremsport” er planlegging, kommunikasjon og oppvarming viktig i bdsm for å forebygge skader. Sadistiske psykopater derimot volder sine ofre forsettlig skade, fysisk og psykisk.

6. Psykopaten har vanligvis en forhistorie med seksuelle overgrep som voldtekt og incest. Bdsm-ere er som regel vanlige mennesker uten kriminelt rulleblad.

7. Bdsm skjer i trygge kontrollerte former, mens overgrep er ute av kontroll.

8. Bdsm-spill forhandles frem mellom likeverdige parter som blir enige om grenser og stoppord. En overgriper bestemmer alene hva som skal skje og tar ikke hensyn til offerets ønsker, behov og grenser.

9. Bdsm har ansvarlige regler som partene er enige om. Et overgrepsforhold mangler avtaler og offeret er uten rettigheter.

10. I motsetning til vold, bidrar bidrar begge parter i et bdsm-forhold.

11. Bdsm bygger på respekt og tillit og er alltid samtykkende. Overgrep er ufrivillig, ruinerer forhold og ødelegger all tillit.

12. Den voldelige sadisten er kald og ufølsom under torturen, mens bdsm-sadisten bruker kommunikasjon og innlevelse for å finne ut hva som tenner slaven.

13. Et bdsm-forhold kan innebære kjærlighet, personlig vekst og en sterk grad av intimitet. Voldsofre opplever derimot angst, skyld og avmakt.

14. Mange bdsm-ere bytter roller i løpet av samspillet, fra gang til gang, eller som en personlig utvikling over tid. I et overgrepsforhold er rollene som regel statiske.

15. Bdsm praktiseres ofte med støtte fra, kjennskap til, og i nærvær av venner og sm-miljø. Mishandling krever derimot isolasjon og hemmeligholdelse.

16. I bdsm respekterer den dominerende partnerens grenser. I den grad de tøyes, er det en ønsket handling fra begge parters side. En overgriper krenker derimot menneskets integritet ved å invadere personlige grenser.

17. Ved hjelp av et stoppord, kan slaven umiddelbart stoppe leken av hvilken som helst grunn, fysisk eller følelsesmessig. Et voldsoffer har ingen slik mulighet til å stoppe en overgriper.

18. Et bdsm-rollespill avsluttes gjerne med felles kos og evaluering av det som har skjedd (etterspill). Jeg har enda tilgode å høre om et voldsoffer og overgriper som har felles etter-evaluering der de deler sine felles opplevelser.

19. Etter sm-lek føler sm-slaven ofte takknemlighet overfor den dominante. Et voldsoffer føler ingen takknemlighet.

20. Bdsm-ere føler ikke at de i kraft av sitt kjønn, inntekt eller andre ytre faktorer, har noen iboende rett til å kontrollere sin partner. Det gjør ofte overgripere.

21. Mye tyder på at bdsm, liksom annen frivillig sex, frigjør energigivende endorfiner, har en helsefremmende effekt og forebygger vold.
Blant annet http://www.dagbladet.no/dinside/2000/11/25/229720.html

BDSM og selvskading
BDSM går man til med sine gleder, selvskading går man til med sine sorger

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in late modern age. Stanford University Press. Stanford.
www.idrottsforum.org/articles/breivik/breivik041214.html

English text


Se også: SM – myter og fakta

Luc Granger, Ph.D., head of the Department of Psychology at the University of Montreal, created an intensive treatment program for sexual aggressors in La Macaza Prison in Quebec; he has also conducted research on the S&M community. “They are very separate populations,” he says. While S&M is the regulated exchange of power among consensual participants, sexual sadism is the derivation of pleasure from either inflicting pain or completely controlling an unwilling person.
Psychology Today, Sept./Oct. 1999


Vit forskjellen på overgrep og BDSM. Revise F65 støtter the Domestic violence prosjektet til The National Leather Association, NLA.

Om frigjøring

“Det er like frigjørende for en
bdsm-er å oppdage og leve ut
sin seksualitet og kjærlighet,
som det er for en homofil å komme ut
av skapet og treffe en likesinnet partner..
– tro meg, jeg har opplevd begge deler.”

Svein Skeid,
lærhomse og bdsm-er

BDSM og selvskading
BDSM går man til med sine gleder,
selvskading går man til med sine sorger.  


intimitet, kjærlighet og personlig vekst

“jeg merker helt klart at de sterkeste SM-opplevelsene, det er når jeg får følelsen av at jeg og den andre er “inne i hodene på hverandre”, som jeg liker å kalle det. Der kan kommunikasjon foregå uten ett eneste ord. En helt spesiell kontakt, som bare må oppleves :-)”

kelly på forumet til SMil-Norge.no