Categories
Uncategorized

2013: Årsberetning for SMia og Revise F65

2013: Årsberetning for SMia og Revise F65

Årsrapport for 2013 kan leses på http://www.revisef65.org/2013rapport.html

SMia og Revise F65 sin søknad til Helsedirektoratet for 2013 kan leses på http://www.revisef65.org/2013soknad.html

SMia Oslo, inkludert Wish Oslo for kvinner, transpersoner og interseksuelle driver idéelt, sosialt, identitetsskapende og helsefremmende menneskerettsarbeid for sm/fetisj-befolkningen, inkludert workshops, seminarer, konferanser og seksualpolitisk arbeid for å følge opp friskmeldingen av fetisjister og bdsm-ere fra 2010. SMia Oslo er aktivitetsgruppe i LLH Oslo og Akershus, og er, i henhold til sitt mandat, primus motor i Revise F65, et utvalg i LLH sentralt.

Revise F65, etablert 1996, er et utvalg i LLH sentralt. Utvalget la grunnlaget for helsemyndighetenes friskmelding av fetisjister, transvestitter og sadomasochister i Sverige, Norge og Finland 2009 – 2011. Ved siden av fortsatt arbeid overfor WHO, Verdens helseorganisasjon, følges friskmeldingen opp med arbeid for videre seksualreform, inkludert fortsatt helse- og seksualpolitisk arbeid for å bedre levekårene for målgruppen. Utvalget samarbeider med fagfolk innen sexologi, psykologi, psykiatri og jus, samt representanter for Smia-Oslo, Wish-Oslo, SLM-Oslo, SMil-Norge og UngBDSM.

SMia/Revise F65 har i 2013 jobbet i forhold til hiv-krisen blant lærhomser, blant annet ny brosjyre og flere andre tiltak. Mye tid har gått med å dokumentere Revise F65 sitt mandat overfor LLH sentralt samt lobbing av stortinget mht ny diskrimineringslov.


HIV-KRISEN I SLM

SMia/ReviseF65 er godt fornøyd med det hivforebyggende samarbeidet med Helseutvalget og SLM i 2013. Samtidig karakteriserer Helseutvalget i p3-dokumentaren ‘Hiv-jegeren’ 24.10.2013 SLM som én av flere høyrisikoarenaer med stort smittepress der ungdom ikke anbefales å debutere. Den norske EMIS-rapporten i 2012 viste at lærhomser kan ha opptil tre ganger så stor forekomst av hiv, sammenlignet med resten av gruppen ’menn som har sex med menn’. Ifølge seniorrådgiver i Helseutvalget Bera Moseng er dette et gjennomgående trekk over hele Europa. Det homofile lærmiljøet var spesielt hardt rammet av aids-epidemien fra første stund og er ifølge Moseng det antagelig fremdeles.

Til tross for dette, fjernet Helseutvalget og Helsedirektoratet i 2012 tiltaket ‘SM og fetisjsex mellom menn‘ fra sine nettsider. Brosjyren som er basert på brukermedvirkning, ble produsert i nært samarbeid med medlemmer av SLM og SMia i 2005 og var eneste skriftlige tiltak rettet mot målgruppen.

SMia/ReviseF65 ved undertegnede slo alarm, og på Helseutvalgets julebord 11.12.2012 lovet HUs leder Rolf Angeltvedt å ta affære. Etter et tett samarbeid mellom SMia, Helseutvalget og SLMs informasjonssekretær, var en ny nettbasert brosjyre på plass 22. juni 2013. Da hadde Helseutvalget allerede gjennomført sin første hurtigtest-aften på SLM 8. juni 2013 (bilde) og klubbens lokaler ble oppdatert med hiv-forebyggende plakater og strategisk plasserte kondompakker med SLM og SMia sine logoer. 

Takket være midler fra Revise F65/Helsedirektoratet, ble det mulig for SLM å ha en flott stand på Pride park Rådhusplassen fra 26.-29. juni for første gang på flere år. Og Helsedirektoratet støttet opp ved å inkludere lærflagget (bildet) sammen med regnbueflagget og bamseflagget i banner-annonseringen for gratis kondomer på nettstedet Gaysir. I tillegg til tusener av info-brosjyrer og flyers, ga engasjementet SLM mediaeksponering blant annet på Gaysir og p3s Juntafil, ved siden av deltagelsen i paraden 29. juni.

Det er behov for fortsatt langsiktig holdnings- og helseforebyggende innsats overfor det norske lærhomse- og fistemiljøet. Ettersom SMia/Revise F65 heretter ikke lenger søker hiv-forebyggende midler, har undertegnede anbefalt SLM å søke midler fra Helsedirektoratets hiv-pott for 2014, noe som har støtte fra styret i SLM.

 

DELSEIER I STORTINGET

Etter tre års arbeid og lobbying fra Revise F65, sier et klart flertall på Stortinget nei til diskriminering av fetisjister og bdsm-ere. Men gruppene blir ikke inkludert i selve loven.

Diskrimineringsloven ble behandlet i Stortinget 10. juni 2013, og et flertall, bestående av Ap, SV, Sp og Høyre uttaler at ”forskjellsbehandling på grunnlag av fetisjisme, sadomasochisme og liknende forhold som er omfattet av privatlivet ikke kan anses som saklig grunn i arbeidsmiljøloven, husleieloven og andre spesiallover, selv om det ikke er omfattet av det spesielle vernet i loven”.

– Det som er viktig i denne loven er at den også peker på seksuelle uttrykk, som fetisjisme og BDSM, som er viktig fordi det kan være utgangspunkt for diskriminering, sa LLH-leder Bård Nylund til Blikk.no 11.6.2013. 

Senterpartiets politiske rådgiver Lars Vangen uttalte overfor Revise F65 23. mai 2013 at det er ”flere gode poenger” i Revise F65 sitt diskrimineringsnotat. Han fremhevet spesielt den prinsippielle siden ved saken ved at de offisielle norske minoritetene er forskjellsbehandlet i inkluderingsdepartementets proposisjon av 20.3.2013. Helsedirektoratet definerer 6 offisielle seksuelle minoriteter/identiteter/orienteringer. Likevel er 2 av dem ekskludert i prop 88L (side 63, 110, 159). 

Svein Skeid hadde æren av å bli invitert til mottagelse i Statsministerens representasjonsbolig (bilde) 27. juni i forbindelse med Skeive dager 2013. Her fikk jeg blant annet snakket med SVs representant i Familie- og kulturkomiteen Rannveig Kvifte Andresen. Dessuten kom Senterpartiets politiske rådgiver Ingvild Størksen bort og berømmet uoppfordret Revise F65 sin rapport som lå til grunn for Familie- og kulturkomiteens merknad. 

At Høyre valgte å slutte seg til de rødgrønnes merknad er spesielt hyggelig etter at vi hadde lobbet dem via Oktay Dahl og Bjørgulv Borgundvaag til Høyres representant i Familie- og kulturkomiteen, Olemic Thommessen. Vanligvis regner en med at en slik reform krever en ti års modningstid. I vårt tilfelle hadde vi knapt tre år på oss etter friskmeldingen i 2010.

 

FOREDRAG OM DISKRIMINERINGSVERN

Revise F65 ved Svein Skeid holdt to foredrag om diskrimineringsloven i 2013.

På SMil Norge sin Kinkferanse i Drammen 8.-10. mars 2013 ble jeg i detalj fortalt den hjerteskjærende historien (eksempel 30) om voldtektsmannen som gikk fri fordi det unge kvinnelige offeret er bdsm-er. Det er første gang jeg har måttet gå på do å gråte i den perioden jeg har samlet eksempler til diskrimineringsrapporten. Den etterfølgende presentasjonen besto av innledning, gruppearbeid og oppsummering og fikk meget god mottagelse i den påfølgende evalueringen, inkludert Fetlife. Mest oppmerksomhet fikk naturlig nok politiets opprørende henleggelse av voldtektssaken mot den unge kvinnen. 

Foredraget på Pride House 22. juni 2013 handlet om flertallsmerknaden i forbindelse med ny diskrimineringslov under tittelen: ”Nok et fremskritt for fetisjister og bdsm-ere”. Oppropet i forkant av komitebehandlingen fikk støtte fra 16 norske fetisj- og bdsm-organisasjoner for å snu regjeringens negative proposisjon til en positiv merknad fra familie- og kulturkomiteen. Dette sikrer at vi ikke får dårligere vern enn tidligere og for første gang er våre grupper synliggjort med en positiv vinkling. At vi nådde fram med deler av våre krav, er et godt utgangspunkt for inkludering av fetisj- og bdsm-orientering/identitet, i en ny universell likestillings- og antidiskrimineringslov, slik den blå-blå regjeringen varslet i sin politiske plattform. 

MIDORI I NORGE

I tråd med Smias formål, har SMil Norge, etter anmodning, mottatt 6500 kr som delfinansiering av fire sikrere sex-workshops i Oslo helgen 11-12. mai 2013 i regi av den skeive amerikanske seksualpedagogen Midori. Midori holdt fire workshops og foredrag som blant annet økte kompetansen i det norske bdsm-miljøet på forhandling og sikrere bdsm-sex, i tillegg til å gi trygghet til å leke med ulike roller i samspill med en eller flere partnere. Hvert av foredragene hadde mellom 10 og 20 deltagere, og samtlige tilbakemeldinger i etterkant var svært positive.

KUNST-PROSJEKTER

SMia/Revise F65 har vært engasjert i tre kunstprosjekter i 2013.

14. januar hadde Revise F65 ved Halvor Frihagen og Svein Skeid møte med blant annet fotograf Lill-Ann Chepstow-Lusty og førsteamanuensis Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo i forbindelse med utstillingen “Frihet” som skal vises ved grunnlovsjubileet 2014. “Bdsm er frihet til å bestemme over egen kropp. Bdsm er frihet fra å bli diskriminert på grunn av sin kjærlighet. Bdsm er frihet til å sette grenser for seg selv og andre.” 16. juni tok Lill-Ann Chepstow-Lusty bilder av en pyntet fetisjgjeng med viftende norske flagg på Eidsvolds plass foran Stortinget.

Under Skeive dager 20. juni 2013 var det vernissage på utstillingen ”I See Rainbows” på galleri Kunstplass 5 med kronprinsesse Mette-Marit til stede. Blant bildene var serien ”10 blå menn” fra 1985 av Fin Serck Hansen, med blant annet fetisj-bildet av Svein Skeid, som er blitt del av den norske nasjonalkunstskatten på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Det hører med til historien at bildet av den lettkledte lærhomsen ble nektet opphengt i restaurant Metropols lokaler etter styrebehandling i DNF-48, til tross for at ”det tross alt er lærhomsene og skrullene som har gått i bresjen for oss” slik Fin Serck Hansen har uttrykt det til månedsavisa Blikk.

3. oktober 2013 hadde Svein Skeid et møte med arkitekt Martin Braathen og mailkorrespondanse med kunsthistoriker Even Smith Wergeland angående en planlagt utstilling på Henie-Onstad Kunstsenter om det omdiskuterte lokket over Arne Garborgs plass. Politiet gikk i 1960 imot prosjektet fordi ”en overbygget plass som denne utvilsomt vil bli et samlingssted for gauker, halliker og homoseksuelle..” Toalettet i muren under Deichmanske bibliotek hadde siden 1940 vært treffsted for byens homoseksuelle og stamgjestene med generalsekretær i DNF-48 Kim Friele i spissen holdt tale og la ned minnekrans ved stengningen i 1967.

Kilde: Oslo bystyre, “Sak nr. 233”, i Bystyrets forhandlinger, Oslo: Oslo kommune, 20. mai, 1960, s. 10.

 

”Fra pissoarer til statsministerboligen”

HOMOFILES KLASSEREISE

Historien gir kunnskap om nåtiden og videre strategier. Homoseksuelles historie er som en gedigen klassereise, som startet med uforpliktende treff på byens toaletter, hvilket dannet nettverk som etter hvert ble til en organisert homobevegelse med et mangfold av minoriteter i minoriteten. Og de aller første lederne og homopionerene, de var det vi i dag kaller bdsm-ere.

Hvert år under skeive dager inviterer Svein Skeid til homohistorisk byvandring ulike steder i hovedstaden. I år sendte Østlandssendingen direkte fra byvandringen på NRK p1 28. juni 2013. Turen i år gikk nedover Karl Johans gate med historier om hvordan homoseksuelle menn traff hverandre for over hundre år siden; galgenhumor, kallenavn og kampen mot politi og bøllegjenger. 

Homofiles klassereise illustreres også av en reportasje i lokalavisen Ditt Oslo dagen i forveien. Da var Svein Skeid, sammen med et hundretall andre homser, lesber, bifile, transpersoner, fetisjister og bdsm-ere invitert til mottagelse i statsministerens representasjonsbolig i Parkveien.

 

LLH OG LHBT-SENTERET

1950-tallets SM-ere måtte leve skjult overfor sine egne, akkurat som homofile generelt har måttet leve skjult overfor samfunnet for øvrig. Historien gjentar seg dessverre. Fremdeles må homoledere og andre leve skjult med sin fetisj- og bdsm-legning. 

Til tross for store helse- og levekårsutfordringer, var fetisjister og bdsm-ere utelatt fra Nova-undersøkelsen i 1999 og er heller ikke inkludert i levekårsundersøkelsen “Seksuell orientering og levekår” publisert 7.11.2013.  

Den gripende svenske tv-serien ”Tørk aldri tårer uten hansker” viser at det ikke er mer enn 20 år siden også homoseksuelle ble ansett som ”perverse”. Hvem er dere som kan sitte og se på at deres egne gjennomsmittes av hiv eller er rettsløse overfor overgripere?

Årsmøtet i Arbeiderpartiets homonettverk vedtok 11. februar 2013 at mandatet for LHBT-senteret må utvides til også å omfatte bdsm- og fetisjorientering. Ap-nettverket uttalte også at kompetansen om bdsm- og fetisjorientering må styrkes i helsevesen og skole og at bdsm- og fetisjorientering må inkluderes i arbeidet med antidiskrimineringslovverket på linje med kjønnsidentitet og homo- og bifil orientering.

Etter tre forsøk og utførlig dokumentasjon til LLHs sentralstyre 30.8.2013, fikk ‘Diagnoseutvalget Revise F65’ høsten 2013 omsider fornyet mandatet fra LLH sentralt. Vi har gjennom et års tid, men uten hell, også bedt om en navneendring til ‘BDSM og fetisj-utvalget Revise F65’ i tråd med vedtak på Landsmøtet 2012 om at skeive bdsm-ere og fetisjister som en særlig utsatt gruppe skal følges opp med helseforebyggende arbeid, forskning og tiltak mot diskriminering. 

 

WISH

I tråd med myndighetenes prinsipp om kjønnsperspektiv, er lærlesbene i bdsm-gruppen Wish (en del av SMia) også i år tilgodesett med sin del av midlene til SMia/Revise F65.

Wish har arrangert 4 fester i 2013, 1, mars, 24. mai, 14. juni og 7. september. Deltagertallet varierte fra det minste på 16 og det meste på 35 under skeive dager. Vi har for det meste hatt en god blanding av nye og gamle medlemmer. Alle arrangementene har vært rus og alkoholfrie.

Wish deltok som vanlig på Wish Sommerkonferansen i Smøgen i Sverige. Vi var 5 deltagere, Deltagerne var godt spredd utover og vi fikk deltatt på de fleste av workshopene. I tillegg fikk vi snakket litt om nordisk organisering osv. Tre av oss dro også på Wish Stockholms eget langhelg seminar i september.

Vi har hatt 6 styremøter og har vært 4 stykker i styret i løpet av året.

Tiltak for 2014: Få rekruttert til nytt styre etter at gammel leder trakk seg fordi han har andre prosjekter og går gjennom kjønnsbytte. Samtidig som han ikke er noen døgnflue som klarer å holde seg våken på fest etter kl 11. Noe som han mener rekrutterer godt fra trans*miljøene, men ikke så godt fra de lesbiske miljøene. Et nytt styre må opp å gå. Arrangere kvelder på lesbebaren SO, for å holde på medlemsmassen. Kanskje ha en fest under Skeive Dager, Europride, om vi kan finne finansiering.

SVEIN TAKKER FOR SEG

Revise F65 arrangerte 22. november 2013 en mottagelse på SLM i anledning av at Svein Skeid (tv på bildet) gir seg etter 35 år som homo- og bdsm-aktivist. Et 80-talls personer av alle kjønn, legninger, orienteringer og fetisjer med LLH, LHBT-senteret, Helseutvalget, SMil og SLM i spissen, hedret Svein med taler og gaver når han nå trekker seg som leder av SMia og ReviseF65. Svein er blant annet æresmedlem i SLM-Oslo, SMil Norge og innehaver av LLHs Homo ærespris 2003. Friskmeldingen av fetisjister og bdsm-ere i 2010 er et høydepunkt. Men Sveins homoaktivisme strekker seg tilbake til 1978, blant annet gjennom Homofil bevegelse i Tromsø, LLH Hedmark, Fritt Fram/Blikk (1989-2001), Skeive nyheter (1998-2001) og LLH-Oslo og Akershus. Synliggjøring, identitets- og miljøskapende arbeid i forhold til hiv og helse, homohistorie, anti-nazi-arbeid, ungdom i komme ut-fasen, lesbiske generelt og lærlesber spesielt, teatergruppe, samtalegrupper, lekestuer, bok, foredrag og ikke minst, internasjonalt samarbeid med bortimot 30 land, spesielt nær kontakt med England, Finland, Canada, USA, Tyskland og Sverige. Gjennom årene har det blitt over 100 mediaoppslag, inkludert radio- og tv-opptredener, ikke minst for å redusere tabuer overfor fetisj- og bdsm-gruppen. 

FRA SKAM TIL RESSURS

Ved siden av Svein Skeid, er psykolog Odd Reiersøl (70) den som har lengst fartstid i Revise F65 og ble også hedret for sin mangeårige innsats 22.11.2013 (bilde). Odd sto åpent frem som fetisjist i Cupido nr 8/2010. Og da bladet ”Vi over 60” spurte om intervju, stilte Odd opp nok en gang 10. desember 2013. Artikkelen, som er planlagt publisert i mars 2014, handler om hvordan Odds nylonstrømpefetisj er en ressurs også på eldre dager og kan berike et parforhold når man ikke lenger er den samme sexakrobat som man var i yngre år. Odds kone, som også stiller opp i intervjuet, har en muskelsykdom som kan gjøre vanlig sex vanskelig, og da er vi heldig som har min fetisj som en erotisk variant, sa Odd Reiersøl til Cupido for tre år siden. Men slik har det ikke alltid vært. Fetisjisme var svært skambelagt for 40 år siden. Odd ble over 30 år før han for første gang fortalte et annet menneske om sin hemmelighet. 

FRIVILLIGTIMER

SMia/Revise F65 har i 2013 utført anslagsvis 1200 frivilligtimer fordelt på 80 ulike frivillige inkludert planlegging, avvikling og etterarbeid til hver enkelt aktivitet (se oversikt under). Styremøter (4), arbeidsmøter (8) og andre møter (9) kommer i tillegg. Her er ikke medregnet SLMs og SMils eget organisatoriske arbeid i samarbeid med Revise F65.

Revise F65 har hatt fire møter i 2013; 11. mars, 27. mars, 20. april og 11. september (felles styremøte mellom SMia og Revise F65).

Smia Oslo har siden siste årsmøte 26.8.2010 hatt et styre bestående av Svein Skeid (leder), Emil Wilmar (kasserer) og Finn Christen Hansen (styremedlem). Internrevisor er Vidar Nordberg.

SMias gruppe på Gaysir har pr 16.1.2014 158 medlemmer http://www.gaysir.no/interaktiv/grupper/visgruppe/index.cfm?&GID=5728

Frivilligtimer i samsvar med rapport til LLH OA:

Forklaring: Dato, varighet, tittel, antall deltagere inkludert ”publikum”, antall frivillige, antall frivilligtimer pr. frivillig (i parentes: antall frivilligtimer totalt).

11.02.2013. 2t. Vedtak homo-AP. Publikum 60. 4. (70 timer). 17,5.

00.03.2013. 16t. 4 x Wish, Nonna. 3. (66 timer). 22.

09.03.2013. 2,5t. Kinkferanse Drammen. 17. (60). 1. 60.

00.03.2013. 78t. Diskrim oppdatert rapport. 11. 2. (78). 39.

00.04.2013. 85t. Opprop diskrimvern. ”Publikum” 20. 6. 14,2.

11-12.05.2013. 6t. Midori i Norge. Publikum 30. (75). 4. 18,8.

00.05.2013. 55t. Lobbe storting. Lobbet 15 personer. 4. 13,8.

16.06.2013. 1,5t. Foto 200årsjub. 12 deltagere. 12 frivillige. (122). 10,2.

20.06.2013. 1,5t. Ti blå menn inkl tekst. Publikum 150. (40 timer). 2. 20.

22.06.2013. 1,5t. Foredrag Pride House. 15 deltagere. (15 timer). 1. 15.

22.06.2013. 44t. HU-brosjyre. 2500. 5 frivillige. 8.8.

25.06.2013. 5t. Wish konf. Publikum 30. (88 timer). 5. 17.6.

27.06.2013. 1,5t. Mottagelse statsministeren. Publikum 100. 1. 5.

29.06.2013. 2,5t. Paradefrokost 12 deltakere. (8). 5 frivillige. 1,6.

29.06.2013. 2,5t. Lærseksjon parade. (55). 30 personer. Publikum: 30000. 3. 18,3.

00.07.2013. 30t. Wish Stockholm. Publikum 150. (150 timer). 5. 30.

30.08.2013. 55t. Mandat LLH sentralt. Sendt til 10 mottagere. 1. 55.

14.10.2013. 11t. Ny SMil-brosjyre. 3000. 1. 11.

22.11.2013. 2t. Mottagelse SLM. (85). 60 publikum. 6. 14,2.

10.12.2013. 3t. Odd intervju ’Vi over 60’. 8000. (30). 2. 15.

28.12.2013. 33t. Rapport 2013. 40. (33). 1. 33.

SAMARBEIDSPARTNERE

SMia/Revise F65 har hatt 43 samarbeidspartnere i 2013:

SMil Norge, SLM Oslo, LLH Oslo og Akershus, Pride House, Skeive dager, Skeiv Ungdom, UngBDSM, LLH sentralt, Arbeiderpartiets homonettverk, SV, Ap, Sp og Høyres partiorganisasjoner/politiske rådgivere og representanter i Familie- og kulturkomiteen, Kaffe, Kaker & Kink Fredrikstad, Val Eyja Drammen, Troms BDSM og Fetisjklubb, Sol & Måne Trondheim, SM Bergen, Chains Møre og Romsdal, SM Sør Kristiansand, Telemark BDSM, Oslo BDSM, Helsedirektoratet, Helseutvalget, LHBT-senteret, Menneskerettsalliansen, psykolog Odd Reiersøl, advokat Halvor Frihagen, Tore Holte Follestad, Kim Friele, sexolog Astrid Krog, førsteamanuensis Svein Gullbekk Kulturhistorisk museum, fotograf Lill-Ann Chepstow-Lusty og hennes hund, arkitekt Martin Braathen og kunsthistoriker Even Smith Wergeland vedr. Henie-Onstad Kunstsenter, Bjørn Hatterud, Martin Halsos og historiker Runar Jordåen, svenske RFSU, Wish Stockholm og Gøteborg. Omsider en hjertelig takk til våre “egne” medier som Blikk, Gaysir og Cupido.


Beste hilsen Svein Skeid, avtroppende leder av SMia og Revise F65

Årsrapport for 2012: http://www.revisef65.org/2012LLHOA.html
Årsrapport for 2011: http://www.revisef65.org/2011LLHOA.html