Categories
Norsk

Sikker, sunn og samtykkende SM er sunt Fjern fetisj- og sm-diagnosene

Fetisj vennlige fagfolk
Vi skal ikke forvente at WHO og deres rådgivere lar seg overbevise av vanlige aktivister. De vil bare låne øre til kvalifiserte spesialister innen psykiatri og psykologi. En endring av parafilidiagnosene krever derfor samarbeid over landegrenser for å komme i kontakt med kinkyvennlige fagfolk. ICD-prosjektet trenger støtteerklæringer, sitater og annen dokumentasjon fra psykiatere, psykologer, sexologer og forskere innen menneskelig seksualitet verden rundt.

Etablér kinkyvennlige profesjonelle nettverk og skriv i fagtidsskrifter for å få de nasjonale psykiatriske foreningene til å støtte oss. Vi offentliggjør gjerne slike uttalelser og artikler på vår nettside http://www.revisef65.org.

Lærfolk er nøkkelpersoner
Folk i fetisj/sm-miljøene er avgjørende for å nå vårt mål. Initiativ fra enkeltpersoner er viktig, men det er trolig aller mest effektivt å etablere arbeidsgrupper for å oppnå kontakt med relevante fagfolk. Dersom økonomiske midler kan tilveiebringes, kan regionale og internasjonale workshops arrangeres. Ellers vil gruppene kommunisere via e-post og andre tilgjengelig kommunikasjonsmidler.

Vi ber om at du videresender denne informasjonen til medlemmer av din organisasjon, medlemsblad, lærtidsskrift og homoaviser. Spør om noen kjenner kinkyvennlige psykiatere eller psykologer som er villige til å gi sin støtte. Nasjonale foreninger for lesbiske og homofile psykiatere kan være nyttige ressurser. Eller organisér lobbygrupper for å oppnå nasjonale politiske beslutninger, slik som den danske helseministeren gjorde etter forespørsel fra SM-gruppen “Det Sorte Selskap” i 1995.

Delta på maillisten
Dersom du har nettsider med seksualpolitisk stoff for SM-ere vil vi gjerne legge ut en en lenke på http://www.revisef65.org. Fint om du legger ut en lenke til oss på din nettside. For å bli informert og la din stemme bli hørt – delta på diskusjonsgruppa http://www.egroups.com/group/reviseF65 og informer andre om den. Gi oss gjerne beskjed dersom du har nyheter fra fetisj/sm-verdenen.

Gi din støtteerklæring, dokumentasjon eller annen informasjon på e-mail sskeid@online.no
Diskusjonsgruppe på http://www.egroups.com/group/reviseF65

Støtte til ICD-prosjektet
ICD-prosjektet og fetisj/sm-utvalget ble etablert etter vedtak på Landsmøtene til LLH, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, i 1996 og 1998.

Den 21. Europakonferansen til den internasjonale lesbe- og homseorganisasjonen ILGA i Pisa oktober 1999, vedtok å støtte ICD-prosjektet.

Den årlige generalforsamlingen til den europeiske lærhomsesammenslutningen ECMC i Milano august 2000, vedtok også å støtte ICD-prosjektets mandat.

Organisasjoner involvert
ICD-prosjektet består av bifile, lesbiske, homofile og heterofile ressurspersoner fra norske lær, fetisj og sm-organisasjoner, i tillegg til profesjonelle innen sexologi, psykologi og psykiatri.

LLH, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

SLM-Oslo, Scandinavian Leather Men, Oslo

Verkstedet Smia-Oslo

SLM-Bergen, Scandinavian Leather Men, Bergen

SMil Norge