Categories
Norsk

Preferanse eller identitet?

Fetisjisme og SM; er det noe vi gjør, eller noe vi er? I forbindelse med at det norske Helsedirektoratet 1. februar 2010 fjernet en rekke diagnoser fra den norske sykdomslista ICD, lanserte direktoratet samtidig begrepet “seksuell identitet” for å beskrive de fem diagnosene som ble tatt ut kodeverket.

Av Svein Skeid, leder i Diagnoseutvalget Revise F65

– Vi mener at det ikke er grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglige tenkning for å klassifisere disse diagnosegruppene som sykdom, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen (bildet). Ved å utelukke kodene for bruk i Norge ønsker direktoratet å bidra til å svekke en allmenn oppfatning om at enkelte seksuelle preferanser, seksuelle identiteter og kjønnsuttrykk kan sees på som en sykdomstilstander.

Blant fetisjister og sm-ere er det ulike oppfatninger om hvordan hver enkelt opplever sitt ståsted. Noen betrakter sin sadomasochistiske og/eller fetisjistiske interesse som en handling – en lek eller krydder på sex-livet. For andre er de en integrert del av identiteten som verken kan behandles eller velges bort.

Men for presse og media er alt ved det gamle. Da nyheten om friskmeldingen skulle publiseres 2. februar, valgte man bilder som i høy grad fokuserer på redskaper, utstyr og seksuelle handlinger. Dette står i sterk kontrast til innholdet i NTB-meldingen, som utelukkende fungerer av-stigmatiserende overfor en vesentlig seksuell minoritet i det norske samfunnet.

Under mottoet “Ta dagen tilbake”, har undertegnede i flere år prøvd å gi et annet bilde av norske seksuelle minoriteters virkelighet.

Noen av bildene kan du se her: (Alle foto ved Svein Skeid. Kan publiseres fritt hvis du oppgir kilde).

Fotogallerier:
Europride 2005 | Folsom Europe 2004 | Europride 2003 | SM Pride | Europride 2002


Lær og kjærlighet. Galleri:
Europride 2005.

Den nedenstående bildekollasjen viser et utvalg av oppslag i nettavisene i forbindelse med at Helsedirektoratet 1. februar friskmeldte norske seksuelle minoriteter. Bildene fokuserer på det sensasjonelle, i motsetning til tekstene som er avstigmatiserende. Klikk på to ganger på bildet for en større og lesbar versjon.