Author Archive: Magnus

Sovende fetisj- og SM-diagnoser

Liksom homofili-diagnosen for 30 år siden, var fetisj- og SM-diagnosene i praksis sovende i rettspsykiatrien, som diagnostisk hjelpemiddel og som forskningsmessig kriterium i de nordiske landene inntil friskmeldingene kom i Sverige (1999), Norge (2010) og Finnland (2011). Det var i realiteten ingen presedens for å bruke den, ifølge tall fra norske, svenske, finske (og amerikanske) helsemyndigheter. Diagnosens eneste funksjon var å stigmatisere seksuelle minoriteter.

I følge overlege Jorma Komulainen ved Det finske nasjonale instituttet for helse og velferd (THL) “er disse fem diagnosene uklare og benyttes så sjelden at verken behandling, statistikk eller forskning tar skade av at de forsvinner.” (Revise F65, 2011b)

Diagnosenes eneste funksjon var å stigmatisere en befolkningsgruppe og legitimere diskriminering. Dette bryter etter vår mening med legeyrkets hippokratiske etikk om ikke å volde skade. “The main objective of diagnosis is patient care”. (IGDA workgroup WPA 2003; The WPA International Guidelines for Diagnostic Assessment by the World Psychiatric Association 2003.)

I brev til SMil-Norge 19.12.2008 opplyser Helsedirektoratets Spesialisthelsetjenesteavdeling at “ingen av de aktuelle diagnosekoder [fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme] er rapportert til Norsk pasientregister i 2007 eller 2008. Dette gir en sterk indikasjon på at kodene ikke brukes.”

Helsedirektoratet opplyser til Dagens Medisin at ifølge Norsk pasientregister ble ingen av de tre tidligere nevnte kodene benyttet i 2007 [fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme]. (Dagens Medisin, 2008)

“Diagnosene som nå fjernes [fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme] rapporteres i praksis i svært liten utstrekning og har derfor liten relevans som grunnlag for statistikk basert på innholdet i Norsk pasientregister.” (Helsedirektoratet, 2010)

“De spesielle koder som nå utgår (fra den svenske ICD-klassifikasjonen) anvendes meget sjelden.” (Socialstyrelsen, 2008)

Undersøkelser utført av amerikanske National Ambulatory Medical Care, viser at av totalt 446 millioner polikliniske konsultasjoner til terapeuter og leger, ble ikke én eneste person diagnostisert med seksuell sadisme eller seksuell masochisme (Krueger, 2010).

I følge overlege Jorma Komulainen ved Det finske nasjonale instituttet for helse og velferd (THL), har fetisj- og sm-diagnosene de ti siste årene “blitt oppgitt som årsak til behandling mindre enn én gang i året. Det kan tolkes som at heller ikke leger anser fetisjisme, transvestisme og SM som sykdommer og at man helst ikke benytter diagnosene.” (Revise F65, 2011b)

Referanser:

Dagens Medisin (2008). Transvestisme og SM ikke lenger en sykdom i Sverige. Dagens Medisin 17.11.2008. Lastet ned 19. mai 2011 fra http://www.dagensmedisin.no//nyheter/2008/11/17/transvetittisme-ikke-lenge/index.xml

Helsedirektoratet (2010). Helsedirektoratet friskmelder seksuelle minoriteter. Pressemelding fra Helsedirektoratet 1.2.2010. Retrieved April 29, 2011, fromhttp://www.helsedirektoratet.no/seksuell_helse/fagnytt/helsedirektoratet_friskmelder_seksuelle_minoriteter_671694

Krueger, R. B. (2010). The DSM diagnostic criteria for sexual sadism. Archives of Sexual Behavior, 39, 325–345. Lastet ned 19. mai 2011 fra http://www.springerlink.com/content/l72260vlk7142g0r/

Revise F65 (2005). Diagnostisering av sm- og fetisj-diagnoser i Norge. Tall fra Sintef 9. mars 2005. Lastet ned 19. mai 2011 fra http://www.revisef65.org/sintef.html

Revise F65 (2011b). Finland slutter seg til nordisk seksualreform. 12. mai 2011. Lastet opp 19. mai 2011 frahttp://www.revisef65.org/finland.html

Socialstyrelsen (2008). Koder i klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem utgår. Pressemelding fra den svenske Socialstyrelsen 17.11.2008. Lastet ned 19. mai 2011 fra http://www.revisef65.org/socialstyrelsen.html

Tall fra Sintef for 2000, 2001 og 2002 viser at diagnosene fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme er i svært sjelden bruk i Norge. Det dreier seg om ca 1-3 ganger per år for de tre diagnosene. (Revise F65, 2005)

STATISTIKKEN FRA SINTEF:

Driftsåret 2000
Datagrunnlag:
Diagnoser fra dag- og polikliniske behandlinger er tatt ut fra avsluttede avdelingsopphold og døgnopphold er tatt ut fra avsluttede institusjonsopphold, MBDS 2000.


Ullevål sykehus og Buskerud sentralsykehus har ikke levert data i det hele tatt og Modum Bads Nervesanatorium har ikke registrert diagnoser.

Driftsåret 2001
Datagrunnlag:
Diagnoser fra dag- og polikliniske behandlinger er tatt ut fra avsluttede avdelingsopphold og døgnopphold er tatt ut fra avsluttede institusjonsopphold, MBDS 2001.


Molde sykehus og Ålesund sjukehus har ikke levert data. Ingen institusjon i Nord-Trøndelag, Telemark eller Buskerud fylke har levert data.
Fem døgninstitusjoner som tilhører Aker Universitetssykehus har ikke kunnet levere døgndata.

Driftsåret 2002
Datagrunnlag:
Diagnoser fra dag- og polikliniske behandlinger er tatt ut fra avsluttede avdelingsopphold og døgnopphold er tatt ut fra avsluttede institusjonsopphold, MBDS 2002.


Aker universitetssykehus mangler data på dag- og poliklinisk omsorgsnivå og Molde Sykehus data er ikke brukbar for året.
Sykehuset Buskerud, Sykehuset Telemark og Notodden sykehus har problemer ved registrering av data, dermed usikker datakvalitet og kompletthet.

Driftsåret 2000
Datagrunnlag:
Diagnoser fra dag- og polikliniske behandlinger er tatt ut fra avsluttede avdelingsopphold og døgnopphold er tatt ut fra avsluttede institusjonsopphold, MBDS 2000.


Ullevål sykehus og Buskerud sentralsykehus har ikke levert data i det hele tatt og Modum Bads Nervesanatorium har ikke registrert diagnoser.

Driftsåret 2001
Datagrunnlag:
Diagnoser fra dag- og polikliniske behandlinger er tatt ut fra avsluttede avdelingsopphold og døgnopphold er tatt ut fra avsluttede institusjonsopphold, MBDS 2001.


Molde sykehus og Ålesund sjukehus har ikke levert data. Ingen institusjon i Nord-Trøndelag, Telemark eller Buskerud fylke har levert data.
Fem døgninstitusjoner som tilhører Aker Universitetssykehus har ikke kunnet levere døgndata.

Driftsåret 2002
Datagrunnlag:
Diagnoser fra dag- og polikliniske behandlinger er tatt ut fra avsluttede avdelingsopphold og døgnopphold er tatt ut fra avsluttede institusjonsopphold, MBDS 2002.


Aker universitetssykehus mangler data på dag- og poliklinisk omsorgsnivå og Molde Sykehus data er ikke brukbar for året.
Sykehuset Buskerud, Sykehuset Telemark og Notodden sykehus har problemer ved registrering av data, dermed usikker datakvalitet og kompletthet.

KITH oppdaterer den elektroniske ICD-utgaven


24. februar 2010 oppdaterte KITH, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren, den elektroniske utgaven av den norske sykdomslista ICD-10. Dette skjedde etter bestemmelse fra Helsedirektøren 1.2.2010.

Diagnosene som er tatt ut av lista og som ikke lenger skal brukes i Norge er:

F64.1 Transvestittisme

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestittisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

På lengre sikt vil endringen også påvirke bokversjonen av ICD-10 slik at kodene ikke lenger er gyldige ved neste publikasjon.

Les mer her: http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1145.aspx

Folsom Europe 2010

1. Leather and Uniform Fetish

Reducing prejudices

The Folsom Europe Street Fair has three goals:
– The strengthening of the leather and fetish scene.
– the increase of their visibility in the public in order to reduce prejudices, and
– the support of charitable associations and organisations in Europe taking care of people with hiv and aids.
Folsom Europe is a peaceful and friendly meeting of this scene and its friends. Women and men from around the world meet each other, to help others and also, in order to advertise for more acknowledgment and respect for her/its/their way of life.

2. Rubber men

Rubber men are an important part of the leather community.This year the Folsom Europe was arranged with a detailed program from September 1 to September 6, 2010. Folsom Europe is the only festival of its kind in Europe.

3. SM and bondage are visual parts of the Folsom Street Fair

The 7th Folsom Europe Street Fair was arranged on Saturday September 4 on Fuggerstrass/Welserstrasse in Berlin Schöneberg between noon and 9 p.m. More than 20.000 people participated at the street fair according to the police´s estimation and over 5000 at the two Folsom parties PERVERTS and PIG (2008 numbers).

4. Roleplay during the Folsom Street fair

Folsom Europe is organized in a charity which means that the majority of the money goes to beneficiaries, especially to supportpreventative work in the area of hiv and aids. At the entrances of the street fair the Sister Of Perpetual Indulgence (picture right) ask for donations.

5. Safe, Sane, Consensual: Lesbian/Kinky lovers

Under the motto Safe, Sane and Consensual, the Women, Trans, Inter, Lesbian community participated during Folsom Europe.

6. Transgender IML Winner Breaks Barriers and Makes History

International Mr. Leather 2010, Tyler McCormick (picture), visited Folsom Europe 2010. Here he is interviewed during the Street Fair on Saturday 4, 2010. Tyler McCormick, Mr. Rio Grande Leather of New Mexico, was named International Mr. Leather at the 32nd Anniversary IML Competition in Chicago May 30, 2010. McCormick, a female-to-male transgender man who uses a wheelchair, bested a field of 50 contestants, from across the U.S. and around the world.

Pressemelding fra LLHs Diagnoseutvalg Revise F65

Oslo 30.11.2009

Åpent brev til Helseministeren til Verdens aidsdag:
Norge trenerer menneskerettighetsreform

Friskmelding av norske transvestitter, fetisjister og sadomasochister er et viktig hiv-forebyggende tiltak
Manglende oppfølging, uriktig informasjon, ubesvarte henvendelser og avvisende holdning fra norske helsemyndigheter

Pressemelding fra Diagnoseutvalget Revise F65, utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
Det er nå over et år siden Socialstyrelsen kunngjorde (1) at Sverige fjernet fetisj- og SM-diagnosene fra sin nasjonale versjon av sykdomslista ICD, International Classification of Diseases. En viktig begrunnelse for reformen var å motvirke fordommer og bedre gruppens levekår, slik resultatet ble etter at homofili-diagnosen ble tatt bort på 1970-tallet.

Etter den svenske beslutningen har norske helsemyndigheter uttalt seg i positive vendinger og lovet å følge opp Socialstyrelsens vedtak. Men i praksis utsettes avgjørelsen igjen og igjen, siste gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til uriktig informasjon om saksgangen, ubesvarte henvendelser de siste seks årene, samt avvisende holdning gjennom 15 år (2).

Utsettelsene er uheldige fordi Norges drahjelp, ifølge WHO, kan være avgjørende for revisjonen av sykdomslisten ICD som nå foregår i Verdens Helseorganisasjon. Dr. Geoffrey Reed, som leder WHOs revisjon av kapittel F65, uttrykte i en telefonsamtale med Revise F65 18.11.09 forbauselse over at Norge ligger etter Sverige med å fjerne stigmatiserende og utdaterte sykdomsdiagnoser. Norge er nå det eneste landet i Skandinavia der SM eller sadomasochisme fortsatt regnes som sykdom. Danmark fjernet transvestisme og sadomasochisme fra diagnoselisten allerede i 1994/95 (3).

LLHs Diagnoseutvalg har sendt nedenstående åpne brev til Helse- og omsorgsdepartementet for at ord skal følges av handling, og at den store minoriteten (4) som rammes av diagnosene kan få en rask friskmelding. Det er viktig for revisjonen i Verdens Helseorganisasjon at dominobrikkene faller i land etter land. At det blir flere og flere huller i “diagnose-muren” før alfa-versjonen av WHOs reviderte diagnoseliste foreligger 10. mai 2010.

I brevet påpeker vi at reformen også har en vesentlig hiv-forebyggende effekt. Hiv-viruset diskriminerer ikke! Alt for mange i våre miljøer er hiv-smittet. Å ta bort stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv (8).

Brevet støttes av norske fagpersoner og organisasjoner. Folk oppfordres til å gi sin støtte på underskrift.no og melde seg inn i Diagnoseutvalgets gruppe på Facebook.

Vennlig hilsen Svein Skeid
Leder for LLHs Diagnoseutvalg Revise F65

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Fra Diagnoseutvalget Revise F65, et utvalg i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Oslo 30.11.2009

ICD-10 revideres nå – kappløp med tiden

Tredje gangs utsettelse av utredning

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser

Se også oppdatert pressemelding av 30.11.2009 (øverst)

Etter at Sverige fjernet sine fetisj- og sm-diagnoser 1. januar 2009 (1), har norske helsemyndigheter lovet å følge opp det svenske vedtaket. Undertegnede ber innstendig om at denne saken nå prioriteres og at de nødvendige ressurser tilføres for en rask ferdigstillelse.

Vi fikk bekreftet i mail av 12. oktober 2009 og telefonsamtale samme dag med seniorrådgiver i Helsedirektoratet Arild Johan Myrberg at utredningen for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser er utsatt for tredje gang (5).

Vi viser til brev fra Revise F65 til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen av 14. april 2009 der vi ber om møte med Helsedirektoratet og uttrykker bekymring over utsettelse av fristen for utredning (5).

Det er med beklagelse vi konstaterer at arbeidet med å fjerne fetisj- og sm-diagnosene fra den norske versjonen av ICD igjen er utsatt, denne gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til ubesvarte henvendelser til Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn gjennom 15 år (2).

Saken ble før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen nok en gang var utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er ytterligere utsatt, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse (5).

Kappløp med tiden

Med tilskudd fra Helsedirektoratet har Revise F65 utarbeidet et veldokumentert brev (6) som ble oversendt Verdens Helseorganisasjon 24. september 2009 med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11. En alfa-versjon av ICD 11 forventes i følge WHO å foreligge 10. mai 2010.

Til og med Dr. Geoffrey Reed, som leder revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders i Verdens Helseorganisasjon, er overrasket over at Norge ligger etter Sverige med å fjerne nasjonale sm- og fetisj-diagnoser (40 minutters telefonsamtale mellom Dr. Reed og Revise F65 18. november 2009). I følge Dr. Reed er en endring av disse diagnosene i WHO-systemet avhengig av bredest mulig faglig og helsepolitisk støtte.

Revise F65 vil i tiden fram til alfa-versjonen av ICD 11 arbeide for å samle slik internasjonal støtte. I den forbindelse er det avgjørende å ha våre egne nasjonale helsemyndigheter i ryggen.

Både norske og svenske helsemyndigheter har uttalt (1) at neste skritt blir at WHO fjerner sine fetisj- og sm-diagnoser (blant annet Arild Johan Myrberg til blikk.no 19. januar 2009) (7).

Dersom Helsedirektoratet mener noe med sine uttalelser, så går toget nå! Det er nå premissene legges i Geneve. Det er nå norske myndigheter har mulighet til å påvirke den internasjonale prosessen ved å fjerne de norske fetisj- og sm-diagnosene eller kunngjøre at de vil bli fjernet en fastsatt dato.

Vi minner om at dette er en viktig menneskerettighetsreform for en stor minoritet i samfunnet og at Norge nå er eneste land i Skandinavia som fremdeles sykeliggjør sadomasochisme. Som tidligere påpekt kan en friskmelding ha en vesentlig helseforebyggende effekt. Å ta bort nasjonale stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv. Les mer i notat til Helsedirektoratet 29.1.2009 fra Revise F65 (8):

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Arbeidet for å fjerne fetisj/sm-diagnosene står ved en viktig korsvei. Vi ber om at denne saken prioriteres og tilføres de nødvendige ressurser for en rask avgjørelse.

Følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Vi stiller gjerne opp til et møte for ytterligere informasjon, bakgrunnsmateriale og foredrag om ønskelig.

 

Med vennlig hilsen

Revise F65 ved leder Svein Skeid

Kopi til Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse, Arild Johan Myrberg

 

Dette oppropet støttes av:

Andrès Lekanger (Skeivt Forum), Eirik Rise (Skeivt Forum), Kamilla Eidsvik (nestleder i Skeivt Forum) og Assad Nasir (leder i Skeivt Forum)

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (A)

Ann-Kristin Tangerud, leder i SMil Norge

Anne Kristin Dobbe Eikaas, leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Espen Evjenth, leder i Skeiv Ungdom

Gunnar F. Olsen, leder i Homofile og lesbiske legers forening 

Håkon Haugli, stortingsrepresentant (A) og leder i Homofile og lesbiske sosialdemokrater

Jordmor og sexolog Trude Aarnes, Sexologiakutten

Karen Pinholt, leder i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner

Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad

Prest og sexolog Knut Hermstad, tidl. leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Psykiater og sexolog Haakon Aars

Psykolog Odd Reiersøl

Psykolog og familieterapeut Paal Rasmussen

Psykolog og sexolog Elsa Almås

Psykolog og sexolog Thore Langfeldt

Psykolog og sexolog Anita Skrautvol

Psykolog Petter Lohne

Psykologspesialist Anders Lindskog, spesialist i klinisk sexologi

Psykologspesialist Stéphane Vildalen, spesialist i klinisk sexologi

Reidun Campbell, leder FTP, Foreningen for transpersoner Norge

Rolf M. Angeltvedt, leder i Helseutvalget for bedre homohelse

Sexolog Astrid Krog

Sexolog Arild Sjong

Siv Gamnes, daglig leder i Sex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning)

Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk

Sosiolog Hanne Grasmo, redaktør i Cupido

Styret i SLM-Oslo

Spesialist i sexologisk rådgiving – NACS, Tore Holte Follestad

Psykolog Inge Jarl Støylen

Spesialist i psykiatri Reidar Kjær


Skriv under oppropet til Helseministeren på underskrift.no

Meld deg inn i Diagnoseutvalgets gruppe på Facebook

Fotnote 1. Den svenske reformen (engelsk).

Fotnote 2. Dokumentasjon på uriktig informasjon, manglende oppfølging, ubesvarte henvendelser og avvisende holdning fra norske helsemyndigheter

Fotnote 3. Danmark fjerner SM som diagnose.

Fotnote 4. Størrelsen på sm/fetisj-populasjonen.

Fotnote 5. Korrespondansen mellom Helsedepartementet/Helsedirektoratet og SMil Norge/Revise F65

Fotnote 6. Argumenter for å fjerne diagnosene (engelsk)

Fotnote 7. Blikks nettsider 19.1.2009.

Fotnote 8. Argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnosene (norsk)

Se også:

15 års kamp overfor norske helsemyndigheter.

Utfyllende historikk og bakgrunn for Diagnoseutvalget Revise F65 på engelsk

Historikk på norsk

Åpent brev til Helsedepartementet

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Fra Revise F65, utvalg i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Oslo 23.11.2009

ICD-10 revideres nå – kappløp med tiden

Tredje gangs utsettelse av utredning

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser
Etter at Sverige fjernet sine fetisj- og sm-diagnoser 1. januar 2009, har norske helsemyndigheter lovet å følge opp det svenske vedtaket. Vi ber innstendig om at denne saken nå prioriteres og at de nødvendige ressurser tilføres for en rask ferdigstillelse.

Vi fikk bekreftet i mail av 12. oktober 2009 og telefonsamtale samme dag med seniorrådgiver i Helsedirektoratet Arild Johan Myrberg at utredningen for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser er utsatt for tredje gang.

Vi viser til brev fra Revise F65 til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen av 14. april 2009 der vi ber om møte med Helsedirektoratet og uttrykker bekymring over utsettelse av fristen for utredning.

Det er med beklagelse vi konstaterer at arbeidet med å fjerne fetisj- og sm-diagnoser fra den norske versjonen av ICD igjen er utsatt, denne gang på ubestemt tid. Dette kommer i tillegg til ubesvarte henvendelser til Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn gjennom 15 år. Dokumentasjon på manglende svar:

http://www.revisef65.org/aboutrevisef65.html

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/1ReviseF65/kamp.html

http://www.revisef65.org/omutvalget.html

Saken ble allerede før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen var ytterligere utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er utsatt nok en gang, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse. Se korrespondansen i saken på

http://www.revisef65.org/korrespondanse.html

Kappløp med tiden

Med tilskudd fra Helsedirektoratet har Revise F65 utarbeidet et veldokumentert brev som ble oversendt Verdens Helseorganisasjon 24. september 2009 med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11. Link til brevet:

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

En alfa-versjon av ICD 11 forventes i følge WHO å foreligge 10. mai 2010. Slik vi oppfatter mail av 25. september 2009 fra Dr. Geoffrey Reed, Senior Project Officer for revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders, er en endring av disse diagnosene i WHO-systemet avhengig av bredest mulig faglig og helsepolitisk støtte.

Revise F65 vil i tiden fram til alfa-versjonen av ICD 11 arbeide for å samle slik internasjonal støtte. I den forbindelse er det avgjørende å ha våre egne nasjonale helsemyndigheter i ryggen.

Både svenske og norske helsemyndigheter har uttalt at neste skritt blir at WHO fjerner sine fetisj- og sm-diagnoser (blant annet Arild Johan Myrberg til blikk.no 19. januar 2009).

Dersom Helsedirektoratet mener noe med sine uttalelser, så går toget nå! Det er nå premissene legges i Geneve. Det er nå norske myndigheter har mulighet til å påvirke den internasjonale prosessen ved å fjerne de norske fetisj- og sm-diagnosene eller kunngjøre at de vil bli fjernet en fastsatt dato.

Vi minner om at dette en en viktig menneskerettighetsreform for en stor minoritet i samfunnet og at Norge nå er eneste land i Skandinavia som fremdeles sykeliggjør sadomasochisme. Som tidligere påpekt kan en friskmelding ha en vesentlig helseforebyggende effekt. Å ta bort nasjonale stigmatiserende diagnoser er kanskje det enkelt-tiltak som kan ha størst betydning for sm/fetisj-populasjonens selvfølelse og identitet på kort og lang sikt, med derav følgende mulighet til å ivareta egen helse og beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer, inklusive hiv. Les mer i notat til Helsedirektoratet 29.1.2009 fra Revise F65:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Arbeidet for å fjerne fetisj/sm-diagnosene står ved en viktig korsvei. Vi ber om at denne saken prioriteres og tilføres de nødvendige ressurser for en rask avgjørelse.

Følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Vi stiller gjerne opp til et møte for ytterligere informasjon, bakgrunnsmateriale og foredrag om ønskelig.

 

Med vennlig hilsen

Revise F65 ved leder Svein Skeid

Kopi: Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse, Arild Johan Myrberg

 

Dette oppropet støttes av:

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant (A)

Ann-Kristin Tangerud, leder i SMil Norge

Anne Kristin Dobbe Eikaas, leder i Norsk forening for klinisk sexologi

Espen Evjenth, leder i Skeiv Ungdom

Gunnar F. Olsen, leder i Homofile og lesbiske legers forening 

Håkon Haugli, stortingsrepresentant (A) og leder i Homofile og lesbiske sosialdemokrater

Karen Pinholt, leder i LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner

Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad

Psykiater og sexolog Haakon Aars

Psykolog Odd Reiersøl

Psykolog og familieterapeut Paal Rasmussen

Psykolog og sexolog Elsa Almås

Psykolog og sexolog Thore Langfeldt

Reidun Campbell, leder FTP, Foreningen for transpersoner Norge

Rolf M. Angeltvedt, leder i Helseutvalget for bedre homohelse

Sexolog Astrid Krog

Siv Gamnes, daglig leder i Sex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning)

Solveig Hokstad, daglig leder i Sex og Politikk

Sosiolog Hanne Grasmo, redaktør i Cupido

Styret i SLM-Oslo

 

 


Helsedirektoratet sier én ting og gjør noe annet:

“Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, sier til Blikk Nett at de stiller seg veldig åpne for at SM-diagnosene vil bli kuttet ut i Norge.
– Svenskene bestemte seg for å kutte det ut, og vi i Norge ønsker også å følge opp, forteller Myrberg. Nå skal Helsedirektoratet fram mot 1. mai gjøre en vurdering etter at de har fått beskjed fra Helsedepartementet om å utrede saken.
– Alle signaler går ut på at dette er en lite relevant diagnose som er en rest fra tidligere tiders syn på seksualitet. Norge ønsker å følge den faglige utviklingen og ser fram til en opprydding i dette. Det framtidige målet blir at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjerner SM fra sine lister også, men dette vil eventuelt ikke skjer før om noen år, sier Myrberg.”
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg til Blikk.no 19. januar 2009

“Vi ser jo nå når svenskene endrer på dette at det kan være noe vi også bør gjøre noe med. Her er det flere seksuelle atferder som har diagnosekoder som kan medføre en sykeliggjøring av folk. Vi er helt åpne for å gå i dialog med fagmiljøene om dette. Det er ikke noe grunnlag i verken dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom”, sier Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Nettavisen 17.11.2008.

”Helsedirektoratet sitt forslag er under bearbeidelse og er omtrent ferdig.”
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg i møte med Diagnoseutvalget Revise F65 11. mai 2009

Korrespondanse Helsemyndigheter

Saken utsatt på ubestemt tid – korrespondanse

– Det er ikke noe grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Nettavisen17.11.2008.

Nestoren blant norske sexologer, Thore Langfeldt, sier i en kommentar til Nettavisen at han støtter at svenskene stryker seks sexrelaterte diagnoser.

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, sier til Blikk Nett at de stiller seg veldig åpne for at SM-diagnosene vil bli kuttet ut i Norge. – Svenskene bestemte seg for å kutte det ut, og vi i Norge ønsker også å følge opp, forteller Myrberg.
– Alle signaler går ut på at dette er en lite relevant diagnose som er en rest fra tidligere tiders syn på seksualitet. Norge ønsker å følge den faglige utviklingen og ser fram til en opprydding i dette. Det framtidige målet blir at Verdens Helseorganisasjon (WHO) fjerner SM fra sine lister også, men dette vil eventuelt ikke skjer før om noen år, sier Myrberg.


Her kan du donere et beløp til ReviseF65

Ta kontakt!
Formålet med ReviseF65 er å fjerne fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som diagnoser fra sykdomslisten til Verdens Helseorganisasjon.

Kontakt ReviseF65

Meld deg på diskusjonslisten

Om ReviseF65

Til engelsk hovedside

Til norsk hovedside

ReviseF65 er ikke ansvarlig for eksterne lenker. Vi har ikke kontroll over deres innhold, som kan bli endret av andre. Tips oss dersom du finner rasistiske, nazi, bareback eller ulovlige lenker – og vi vil fjerne dem.


På denne siden ligger den skriftlige korrespondansen mellom Helsedepartementet/Helsedirektoratet og SMil Norge/Revise F65 angående fjerning av fetisj- og sm-diagnoser fra norsk versjon av ICD-10, etter at den svenske Socialstyrelsen 17.11.2008 annonserte at de ville fjerne sine fetisj- og sm-diagnoser.

Saken ble allerede før jul 2008 oversendt fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan. Helsedirektoratet satte seg en frist til 1. mai 2009 med å utrede saken. Deretter ble saken utsatt til 31. mai 2009. I møte med SMil Norge og Revise F65, 11. mai 2009 opplyste Helsedirektoratet at utredningen nok en gang var utsatt til høsten 2009 med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. I mail av 12. oktober 2009 opplyser Helsedirektoratet at utredningen er ytterligere utsatt, denne gang til nyttår uten noen planlagt dato for ikraftsettelse.

Sverige fjerner fetisj- og sm-diagnoser etter inspirasjon fra Revise F65.
Fetish and SM diagnoses deleted in Sweden (sist oppdatert)
Sverige fjerner sm- og fetisjdiagnoser fra 1.1.2009

Oslo 18. november 2008

Åpent brev fra SMil Norge 

til

Helse og Omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Helse og Omsorgsdepartementet

 

Smil Norge er en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for sadomasochister og fetisjister i Norge.

I Norge har vi fremdeles flere diagnoser som definerer transvestitter, fetisjister og sadomasochister som psykisk syke, ref. WHO sin diagnoseliste:

(ICD 10 F65.00, ICD 10 F65.01, ICD 10 F65.05)

Tidligere omfattet diagnoselisten også homofile, men dette ble fjernet tidlig på 70 tallet.

Det kan ikke være noen tvil om at dette på generell basis har bidratt til en bedre hverdag for homofile og lesbiske.

Homofile og lesbiske har ikke bare fått sin seksuelle orientering ”friskmeldt”. De har også oppnådd en allmenn forståelse for at de har sine selvsagte krav på respekt for det livet de lever, sammen med en spesifikk lovmessig beskyttelse mot diskriminering og forfølgelse.

Tidligere bekymring for at de var psykisk syke ble med dette endret til at de fikk et styrket egenverd. Homofile og lesbiske fikk svart på hvitt at de hadde de samme rettighetene som heteroseksuelle og såkalt ”seksuelt normale” medborgere av Kongeriket Norge.

Danmark fjernet transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten i 1995, og nå i 2008 har Sverige fulgt etter.

Smil Norge ber om at alle de menneskene i Norge som definerer seg selv innen disse gruppene, også skal få sin ”friskmelding”.

Diskriminering og forfølgelse på grunn av politisk orientering, religion, kjønn og seksuell orientering er noe Norge som nasjon arbeider mot.

Smil Norge mener det er på høy tid at transvestitter, fetisjister og sadomasochister også kommer inn i samme kategori, og at det samme rettsvern skal gjelde for alle som forholder seg til lover og regler.

På denne måten kan vi sidestilles med holdningene danske og svenske sadomasochister møter i sine respektive hjemland.

Dette bør i 2008 være en menneskerett, og vi ber om at vi kan møte det nye året med blanke ark.


Med vennlig hilsen

SMil Norge ved leder og styret.

SMil Norge

F79 boks 3456 Bjølsen

0406 Oslo

 

Deres ref                                   Vår ref                                       Dato

                                                200804988-/CAM                        19.12.2008


Fjerning av transvetisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten – Sveriges fjerning av ICD 1065 – Synspunkter

Vi viser til brev fra Smil Norge til statsråd Bjarne Håkon Hanssen datert 18.11.2008 om diagnoser for transvestitter, fetsijister og sadomasochister. Spesialisthelsetjenesteavdelingen besvarer henvendelsen.

I henvendelsen vises det til at Danmark fjernet transvetisme, fetisjisme og sadomasochisme fra diagnoselisten i 1995 og at Sverige har fulgt etter i 2008. Smil Norge ber om at alle som definerer seg selv innen disse gruppene, også skal få sin “friskmelding” ved at disse diagnosene fjernes fra diagnoselisten.

Ingen av de aktuelle diagnosekoder er rapportert til Norsk pasientregister i 2007 eller 2008. Dette gir en sterk indikasjon på at kodene ikke brukes. Det er mange koder i ICD-10 som etter hvert har blitt utdaterte. ICD-10 er imidlertid et WHO-kodeverk som også brukes i Norge. Vi kan ikke endre selve kodeverket, men kan la være å bruke kodene. Det finnes noen eksempler på dette og “inaktive” koder er merket i selve kodeverksboka med “brukes ikke i Norge”. Det er Helsedirektoratet som forvalter selve kodeverket. Helse- og omsorgsdepartementet vil be direktoratet vurdere hvordan henvendelsen fra Smil Norge kan følges opp.

 

Med vennlig hilsen

Heidi Langaas e.f
ekspedisjonssjef

Cathrine Meland
Avdelingsdirektør2. februar 2009: Dokumentert notat med faglige og helsepolitiske argumenter for å fjerne sm- og fetisjdiagnoser i Norgeoverlevert Helsedirektoratet fra Revise F65.

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Re: SV: notat
Dato: 2. februar 2009 09.14.00 GMT+01:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no
Kopi: solverv(A)solverv.com, Bente.Vinaes(A)helsedir.no

Hei, og takk for hyggelig prat 9. januar!

Psykolog Odd Reiersøl og jeg har utarbeidet et notat med helsefaglige argumenter til deg og Bente Vinæs som vi håper kan være til nytte i arbeidet med å ta bort sm- og fetisj-diagnosene. Notatet finnes i skriftlig underskrevet versjon og online versjon med klikkbare linker.Odd og jeg overleverer papirversjonen til Bente Vinæs på Helsedirektoratet kl 11 i dag mandag.

Her finner du en link til notatet:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

Vennlig hilsen Svein Skeid

 

Den 18. nov. 2008 kl. 10.01 skrev Bente Vinæs:

Hei Svein,

Tusen takk for info, Svein

Arild Johan Myrberg er på saken herfra.

Vennlig hilsen

Bente

              Fra:     sskeid(A)online.no

Emne: Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra norsk versjon av ICD-10

  Dato: 14. april 2009 22.27.44 GMT+02:00

              Til:     postmottak(A)hod.dep.no, bjarne-hakon.hanssen(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no

   Kopi:   postmottak(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no, bjorn-inge.larsen(A)helsedir.no, ajm(A)helsedir.no, arildjohan.myrberg(A)helsedir.no, bev(A)helsedir.no

 

Fjerning av transvestisme, fetisjisme og sadomasochisme fra norsk versjon av ICD-10

Oslo 14.4.2009

Om utsatt frist for behandling

Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kopi til

Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen

Seniorrådgiver i Avd. miljø og helse Arild Johan Myrberg

Rådgiver i Avd. miljø og helse Bente Vinæs

Undertegnede takker for positivt svar fra Spesialisthelsetjenesteavdelingen av 19.12.08 der det blant annet fremgår at SMil Norges forespørsel av 18.11.08 til statsråd Bjarne Håkon Hanssen er oversendt til Helsedirektoratet, som har mandat til å gjøre ICD-koder inaktive på nasjonalt plan.

Vi takker også for positive uttalelser per telefon, mail og i media fra seniorrådgiver Arild Johan Myrberg og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, noe som gir oss håp om en menneskerettslig reform for en minoritet som kanskje utgjør 5-10 prosent av befolkningen (14,3,23).

Diagnoseutvalget Revise F65 overleverte 2.2.09 et dokumentert notat til Helsedirektoratet ved rådgiver Bente Vinæs med faglige og helsepolitiske argumenter for å ta bort de overnevnte ICD 10-kodene på samtykkende seksualitet som Sverige fjernet 1. januar, ettersom vi anser diagnosene som overflødige, utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende (1,38).

Hva som imidlertid gjør oss bekymret er seniorrådgiver Arild Johan Myrbergs opplysning til diagnoseutvalgets leder Svein Skeid på telefon 31. mars om at Helsedirektoratets frist med å komme med en vurdering er forlenget til 31. mai 2009. Da er det straks ferietid og rett over sommeren er det stortingsvalg 14. september.

Diagnoseutvalget mener at denne saken bør ferdigstilles med nåværende politiske overbygning for departement og direktorat, basert på vår erfaring fra 2003 med manglende svar fra Helsedepartementet (28). Med et positivt vedtak før sommeren vil Norge fremstå som et foregangsland for menneskerettigheter, også i forhold til det internasjonale forskningsmiljøet som samles til verdenskonferansen WPATH (The World Professional Association for Transgender Health) 17.-20. juni i Oslo.

Dertil kommer at LLHs undergruppe SMia-Oslo og diagnoseutvalget hvert år siden 2006 uten hell har anmodet Helsedirektoratet om et møte. Undertegnede har forståelse for at direktoratet har stor arbeidsmengde og begrenset bemanning, for eksempel sammenlignet med tilsvarende avdeling i den svenske Socialstyrelsen. Vi anmoder likevel Helsedirektoratets avdeling for miljø og helse om et snarlig møte. Diagnoseutvalget Revise F65 sitter på viktig kompetanse etter å ha jobbet med dette spørsmålet i 15 år (29,38). Toveiskommunikasjon, idéutveksling og strategisk tenkning mht progresjon i saken både nasjonalt og internasjonalt kan etter vår vurdering forebygge misforståelser og kvalitetssikre et endelig vedtak.

Brevet er også sendt som vanlig brev til cc-adressatene

Fotnoter: http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/fotnoter.html

Med vennlig hilsen

Diagnoseutvalget Revise F65

Utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Ved:

Leder; Svein Skeid

Psykolog Odd Reiersøl,

SMil Norge; Ann Tangerud

Sexolog og familieterapeut Astrid Krog

Sosiolog og redaktør i Cupido; Hanne Grasmo

Styremedlem i SMil Norge; K. Støyva 

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Møte før 17. mai
Dato: 17. april 2009 13.55.12 GMT+02:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no


Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

Jeg takker for hyggelig telefonsamtale i går 16. april der jeg forsto det slik at den norske versjonen av ICD 10-kodene er en fagsak under Helsedirektoratets forvaltning og ikke er gjenstand for politisk behandling.

Jeg setter også pris på at du nok en gang fremhevet psykolog Odd Reiersøls foredrag i Sidney 2007 i regi av World Association for Sexual health, der du var tilstede som representant for Helsedirektoratet. Slik jeg oppfattet deg, fikk foredraget deg til å se det solide faglige og menneskerettslige grunnlaget som Diagnoseutvalget Revise F65 bygger på.

Slik sett er Reiersøls foredrag, som ifjor ble publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, kanskje en milepæl i arbeidet med å fjerne stigmatiserende fetisj- og sm-diagnoser (19).

Vi ble enige om å avholde et møte mellom Helsedirektoratet og Diagnoseutvalget Revise F65 før 17. mai, for å kvalitetssikre et snarlig vedtak om å fjerne fetisj- og sm-diagnoser nasjonalt og på lengre sikt internasjonalt i regi av WHO, i tråd med din uttalelse til Blikk 19.1.2009 (23).

Vi ble enige om at jeg tar kontakt med deg 27. april for å avtale dag og tid for et møte.

Undertegnede sier seg vilig til å komme med forslag til dagsorden i god tid før møtet.

Vennlig hilsen Svein Skeid

Leder i Diagnoseutvalget Revise F65

Kopi til Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, rådgiver Bente Vinæs og diagnoseutvalgets medlemmer, inkludert psykolog Odd Reiersøl og SMil Norge.

Fotnoter: http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/fotnoter.html

Fra:   sskeid(A)online.no

Emne: Møte mandag 11. mai kl 10-11

Dato: 6. mai 2009 18.27.04 GMT+02:00Til:  arildjohan.myrberg(A)helsedir.no, bente.vinaes(A)helsedir.no,
Kopi:   bjorn-inge.larsen(A)helsedir.no, postmottak(A)hod.dep.no, bjarne-hakon.hanssen(A)hod.dep.no, heidi.langaas(A)hod.dep.no, postmottak(A)hod.dep.no, cathrine.meland(A)hod.dep.no, karen(A)llh.no, post(A)llh.no, oslo(A)llh.no, post(A)helseutvalget.no, rolf(A)helseutvalget.no, espen(A)llh.no, post(A)llhoa.no, elsa.almaas(A)sexologi.com, hakon(A)homonettverket.no, post(A)homonettverket.no


Møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet mandag 11. mai kl 10-11.

Hei igjen!

Siden sist har jeg blant annet vært i kontakt med Wiktor Södersten, sekretær i RFSU Stockholm. Han forteller at de seks diagnosene nå er fullstendig fjernet fra den svenske web-versjonen av ICD (se bildefil vedlagt), og at den vil bli trykket opp i samme ajourførte versjon i løpet av 2009. Svaret fra Södersten ligger nederst i denne mailen. Dessuten kunne han fortelle at det ikke har kommet protester verken fra psykologer eller psykiatere etter at Sverige fjernet de seks fetisj- og sm-diagnosene. Som dere ser, så takker han for “den inspiration Revice-F65 varit för det arbete vi gjort i RFSU i Sverige”.

Helene Delilah i RFSUs BDSM-gruppe, skriver:

“Utan Revise F65 så hade vi kanske aldrig ens blivit uppmärksammade på problemet, så ni har såklart betytt mycket som både informationskälla och förebild!!!”

Som lovet, så har jeg skrevet forslag til en saksliste/dagsorden til mandagens møte.

Møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet 11. mai kl 10-11.
Forslag til saksliste.

1. Valg av referent.

2. Kort presentasjon av deltagerne.

3. Praktisk iverksettelse av vedtaket. Web-baserte og trykte kodeverk.

4. Hvilke diagnoser tas bort?

5. Når vil et vedtak offentliggjøres og når trer det i kraft?

6. Hvordan markeres vedtaket offentlig og av hvem?

7. Oppdatering av bakgrunnsinformasjon.

8. Videre arbeid overfor WHO? Midler til engelsk fagnotat?

9. Eventuelt.

Vennlig hilsen Svein Skeid
Leder i Revise F65

Den 5. mai. 2009 kl. 22.31 skrev Wiktor Södersten:
Hej Svein, jag tror inte att vi mejlats tidigare men jag vill passa på
att tacka för den inspiration Revice-F65 varit för det arbete vi gjort
i RFSU i Sverige. Jag vill minnas att jag och Helene pratade om er
webbplats redan på RFSU-kongressen 2005 då vi sådde det första fröet
till det som blev det sexualpolitiska arbetet kring BDSM och
fetischism i RFSU.

Jag kan i varje fall försöka svara på en del av dina frågor direkt
nämligen hur det ser ut konkret i den svenska versionen av ICD-10.

Den svenska versionen av ICD-10 heter “Klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem 1997 (KSH97)”. Den tryckta versionen är just nu slut men
ett nytryck baserat på den senaste versionen planeras under 2009. Det
som finns att tillgå idag är en PDF-version och där är de diagoner som
togs bort under F64 och F65 vid nyår 2009 i Sverige redan borttagna.
Jag bifogar en fil med kapitlet om psykiatriska diagnoser direkt från
deras webbplats.

Jag är själv snart färdig psykolog men fokus på sexologi och jag vågar
påstå att det inte varit någon som helst diskussion bland varken
psykologer eller psykiatiker kring att man tog bort diagnoserna.
Delvis så tror jag att det kan bero på att väldigt få har något
intresse av sexologi. Möjligen kan det också ha spelat in att den
psykodynamiska skolan som var mer intresserad av människans sexologi
och företrädde många underliga förklaringsmodeller kring BDSM och
fetischism har fått stryka på foten under senare år till förmån för
Kognitiv Beteendeterapi. Men det sista är verkligen bara en teori från
min sida.

Vad gäller arbetet kring att städa innehållet i läroböcker och lexikon
så tror jag inte att vi har stött på så mycket störande innehåll ännu
att vi fokuserat på det arbetet.

Om Socialstyrelsen eller RFSU centralt påbörjat något lobbying arbete
mot WHO så känner jag inte till det.

Där lite snabba svar från mig så att ni har en början att nysta i. Det
kommer kanske fler svar från andra i gruppen längre fram.

Lycka till med ert möte 11 maj!


Wiktor Södersten
Sekreterare i RFSU Stockholm

Den 4. mai. 2009 kl. 10.51 skrev Helene Delilah:
Hej Svein,
[…]
Utan Revise F65 så hade vi kanske aldrig ens blivit uppmärksammade på problemet, så ni har såklart betytt mycket som både informationskälla och förebild!!!
[…]

med vänlig hälsning
// Helene Delilah

Referat fra møte mellom Diagnoseutvalget Revise F65 og Helsedirektoratet

Dato:          11. mai 2009

Sted:          Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Tid:            Start 10, avsluttet 11.

Til stede:         Arild Johan Myrberg, Seniorrådgiver Avd. miljø og helse

                  Bård Nylund, Førstekonsulent Avd. miljø og helse

                  Ida Erstad, rådgiver Avd. miljø og helse

Svein Skeid, Leder Diagnoseutvalget Revise F65

Ann-Kristin Tangerud, Leder SMil Norge 

Kai T. Støyva, Sekretær SMil Norge

Odd Reiersøl (psykolog)

1. Valg av referent.

Kai


2. Kort presentasjon av deltagerne.

Det ble foretatt en runde rundt bordet hvor de fremmøtte presenterte seg.

3. Praktisk iverksettelse av vedtaket. Web-baserte og trykte kodeverk.

Det ble informert fra Helsedirektoratet at det vil ikke bli gitt ut nye trykte revisjoner av kodeverket. Det er kun den web baserte versjonen som vil bli oppdatert.

4. Hvilke diagnoser tas bort?

Helsedirektoratet opplyste at de går for den ”svenske modellen” som innebærer at seks diagnoser fjernes fra kodeverket.

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen [denne diagnosen blir stående, se senere korrespondanse]

Berørte dokumenter er oppdatert i forhold til dette siste punktet:

http://web.mac.com/olavtrygg/iWeb/ReviseF65/notat.html

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

5. Når vil et vedtak offentliggjøres og når trer det i kraft?

Det ble informert om at et vedtak kan tidligst offentliggjøres høst/vinter 2009, med intensjon om ikraftsettelse 1. januar 2010. Diagnoseutvalget Revise F65 vil bli informert om saksgangen og når vedtak fattes.

 

6. Hvordan markeres vedtaket offentlig og av hvem?

Vedtaket offentliggjøres gjennom en pressemelding fra Helsedirektoratet.

 

7. Oppdatering av bakgrunnsinformasjon.

Arild Johan Myrberg informerte om prosessene som pågår og hvordan saksgangen vil være videre.

Helsedirektoratet utarbeider et forslag og legger dette frem for ledergruppen.

( Bjørn-Inge Larsen Direktør, Bjørn Guldvog Assisterende direktør).

Videre så går forslaget til en referansegruppe sammensatt av fagfolk innen aktuelle profesjoner.

Om forslaget blir vedtatt sendes dette over til KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) som foretar revisjonen av kodeverket.

Helsedirektoratet sitt forslag er under bearbeidelse og er omtrent ferdig.

 

8. Videre arbeid overfor WHO? Midler til engelsk fagnotat?

Om det gjøres en revidering i Norge vil Helsedirektoratet arbeide videre med dette via Skandinavisk klassifikasjonssenter i Uppsala med det formål å påvirke WHO sitt kodeverk.

ICD er nå under revisjon og vil i løpet av kommende år komme i revisjon 11.

Diagnoseutvalget Revise F65 har i årets tildelinger av støtte fra Helsedirektoratet fått tildelt støtte til et engelsk fagnotat.

 

9. Eventuelt.

Det ble foreslått nytt møte til høsten, tidspunkt avtales nærmere på et senere tidspunkt.

Arild Johan Myrberg informerte om at det hver fredag mellom klokken 9 og 10 blir holdt foredrag for alle i Helsedirektoratet hvor en har mulighet for å få presentert en sak. Tildelt tid for foredraget er 50 minutter, og det avsluttes presis klokken 10.

Dette foredraget holdes i Helsedirektoratets Auditorium.

Det ble da foreslått at Diagnoseutvalget Revise F65 presenterer saken sin i dette forum.

Dette forslaget ble akseptert og Helsedirektoratet foreslår passende tidspunkt og informerer Diagnoseutvalget om dette.

Det ble informert fra Diagnoseutvalget om et par faktafeil i SMil Norges første henvendelse til Departementet. Dette gjelder årstall for fjerning av diagnosene i Danmark og hvilke diagnoser Danmark har fjernet. Se http://www.revisef65.org/danmark.html

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: ICD-10 diagnosen F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen
Dato: 22. juni 2009 19.38.54 GMT+02:00
Til: ajm(A)helsedir.no, arildjohan.myrberg(A)helsedir.no
Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

ICD-10 diagnosen F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen

Vi takker for hyggelig og informativt møte 11. mai 2009.

Som vi skrev i notat til Helsedirektoratet 29. januar 2009, har Diagnoseutvalget i flere år arbeidet med F65-diagnosene. Samtidig presiserte vi at Diagnoseutvalget ikke har jobbet med F64-diagnosene, men at vi anbefalte at Norge i likhet med Sverige også fjerner F64.1 Transvestisme og F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen.

Å fjerne F64.1 er ønskelig fordi den er klart diskriminerende i forhold til transvestitter. Den gir ingen rettigheter til dem som eventuelt får denne diagnosen. Dette understrekes av at Danmark allerede 19. august 1994 blokkerte F64.1-diagnosen ved en forordning fra Sundhedsstyrelsen. Transvestisme er heller ikke definert som en diagnose under Gender Identity Disorders i DSM-IV TR.

F64.2 derimot er en diagnose, som vi nå har forstått, kan brukes til å gi barn rettigheter, for eksempel pubertetsutsettende behandling. Dette ble klart etter diverse informasjon på WPATH konferansen i Oslo 17.-20. juni 2009. Ettersom rettighetene blir ivaretatt av andre diagnoser enn F64.2, er det muligens greit å fjerne den, men det er pr idag reell fare for at hjelpeapparatet ikke har nok oversikt til å kunne forvalte disse barnas rettigheter dersom F64.2 diagnosen blir tatt vekk.

Vi må derfor korrigere antall diagnoser vi ønsker fjernet til fem:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

For ytterligere informasjon, kontakt psykolog Odd Reiersøl på telefon 22505190 eller via mail solverv(A)solverv.com

Med vennlig hilsen

Odd Reiersøl og Svein Skeid

24. september 2009. Med tilskudd fra Helsedirektoratet sender Revise F65 et veldokumentert brev til Verdens Helseorganisasjon med faglige og menneskerettslige argumenter for å fjerne fetisj- og sm-diagnoser i forbindelse med at WHO oppdaterer sin sykdomsliste fra ICD 10 til ICD 11.

Fra: sskeid(A)online.no
Emne: Fjerning av diagnoser
Dato: 29. september 2009 22.53.42 GMT+02:00
Til: arildjohan.myrberg(A)helsedir.no

Til Seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

Hei

Vi viser til mail fra Revise F65 til Helsedirektoratet 22. juni 2009 som vi ikke kan se å ha fått noen tilbakemelding på. Vi håper det ikke medfører noen forsinkelse om Norge fraviker Sveriges mønster og lar F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen bli stående som diagnose. Som fremgår av mailen (kopiert nedenunder), innebærer det at følgende fem diagnoser ønskes fjernet fra den norske ICD-versjonen:

F65.0 Fetisjisme

F65.1 Fetisjistisk transvestisme

F65.5 Sadomasochisme

F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

F64.1 Transvestisme

Som oppfølging av SMia og Diagnoseutvalgets tilskuddssøknad til Helsedirektoratet av 15. februar 2009, og påfølgende støtte fra Helsedirektoratet, har vi nå ferdigstillet et engelskspråklig strateginotat til Verdens Helseorganisasjon, WHO. Notatet kan leses på

http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html

Samtidig har vi foretatt en betydelig oppdatering av diagnoseutvalgets nettsider, med spesiell vekt på de engelskspråklige sidene som er referanser til WHO-brevet.

I følge Dr. Geoffrey Reed, Senior Project Officer for revisjonen av ICD-10 Mental and Behavioural Disorders, vil første utkast til ICD-11-diagnoser foreligge på nyåret 2010. Det vil derfor etter vår oppfatning være en fordel at en norsk avdiagnostisering annonseres høsten 2009 og trer i kraft 1. januar 2010, som skissert på møtet mellom Revise F65 og Helsedirektoratet 11. mai i år. Slik vi oppfatter Dr. Reed, er en endring av overnevnte diagnoser i WHO-systemet avhengig av bredest mulig internasjonal støtte.

Med håpefull hilsen

Odd Reiersøl og Svein Skeid

Revise F65

Kopi til diagnoseutvalgets medlemmer

           Fra:           ArildJohan.Myrberg(A)helsedir.no

Emne:        SV: Fjerning av diagnoser

Dato: 12. oktober 2009 14.02.04 GMT+02:00

           Til:   sskeid(A)online.no

         Kopi:            solverv(A)solverv.com, OleTrygve.Stigen(A)helsedir.no

Hei,

Jeg beklager at det tar lang tid å få svar fra oss, noe som skyldes en sedvanlig strøm av oppgaver som er vanskelige å prioritere skikkelig mellom.

Vi er imidlertid stadig innstilt på å følge den tidsplanen som vi skisserte i møtet vi hadde i mai, nemlig at vi tar sikte på at den interne prosessen her hos oss forhåpentligvis kan landes på denne siden av året. Med det mener vi at den interne utredningen og saksbehandlingen her hos oss vil være fullført innen den tid, men vi kan dessverre ikke nå gi en dato for når en eventuell endring vil kunne skje. Det er uansett fint at dere har vært i kontakt med WHO i Geneve og fått opplysninger om prosessene med ICD-11 som foregår der parallelt.

Vi har notert oss Revise F65 sitt synspunkt om at F64.2 (Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen) bør bli stående som diagnose og vil ta med oss dette videre i vår behandling av saken.

AJM

Vennlig hilsen Arild Johan Myrberg,

seniorrådgiver, avdeling miljø og helse, faggruppe for seksuell helse, tlf. 810 20 050, dir. 24 16 35 60, mobil 90 83 00 64, Helsedirektoratet, Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2, www.helsedirektoratet.no

(Fra Helsedirektoratet som svar på cc-kopi av korrespondanse med WHO:)
Fra: ArildJohan.Myrberg@helsedir.no
Emne: SV: VL: ICD Revision White Paper from Revise F65
Dato: 12. november 2009 09.33.11 GMT+01:00
Til: sskeid@online.no


Hei Svein,

Takk for både denne og forrige mail. Vi forsøker å prioritere dette nå, midt oppi alt annet. Håper å kunne gi dere en klarere framdriftsplan før jul.

AJM

Vennlig hilsen

Arild Johan Myrberg
seniorrådgiver
avdeling miljø og helse – faggruppe for seksuell helse
tlf. 810 20 050, dir. 24 16 35 60, mobil 90 83 00 64

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

Fra: Svein Skeid [mailto:sskeid@online.no]
Sendt: 11. november 2009 23:03
Til: Reed, Geoffrey
Kopi: Vogel, Ulrich; solverv Reiersol; Arild Johan Myrberg
Emne: Re: VL: ICD Revision White Paper from Revise F65

Dear Dr. Reed.
Thank you for your supportive mail of November 5 (at the bottom of this mail). I will try to answer you in three sections. I take the liberty to also send this mail as a cc copy to Senior counselor, Arild Johan Myrberg, at the Norwegian Directorate of Health [Helsedirektoratet]. I hope that it is ok with all parties (special attention to the very last paragraph(s) of this mail).
Best regards,
Svein Skeid

Forskjellen på BDSM og vold

FORSKJELLEN PÅ BDSM OG VOLD

Mytene om bdsm / sadomasochisme er snart like mange som det er folk som ytrer dem. Bak mange av fordommene ligger forestillingen om at bdsm er vold. Men hva er så egentlig forskjellen på bdsm og vold?

Av Svein Skeid

Begrepet “frivillig vold” blir etter min oppfatning meningsløst. Slik jeg oppfatter begrepet vold, forstås det ikke bare som bruk av fysisk makt. Det må også foreligge manglende samtykke og et ønske om å skade.

Hvis jeg har rett, så er definisjonen på vold både å forvolde skade og fungere undertrykkende. Jeg mener det er i samsvar med Kunnskapsforlagets ordnett.no som lister opp brutalitet, mishandling, mobbing, overgrep, terror, tvang (og “ulovlig”) som synonymer på vold. Vold må plasseres der det hører hjemme; som noe negativt, destruktivt og ødeleggende, i motsetning til lystskapende og helsebringende bdsm.

Liksom sport og idrett, representerer sadomasochisme kanskje noe som opprinnelig var brutalt og voldelig, men som er blitt mer lekende enn grusomt, pirrende istedet for destruktivt, der samspill har erstattet fiendskap.

En slave eller submissiv kan ha sterke fantasier om å bli brukt eller misbrukt av én eller flere personer i et trygg ramme bygget på respekt og tillit der han gjerne også har et stoppord som kan avslutte leken dersom noe kjennes feil. Det betyr selvfølgelig ikke at vedkommende ville likt å bli utsatt for et reelt overgrep,

Sadomasochismens selvkontroll, samarbeid og mestring kan, liksom ulike risikoidretter, gi grunnlag for omstilling, fornyelse og utvikling. Giddens (1991) mener at slike høystimulisøkende personlighetstyper til alle tider har vært viktige innovative samfunnbyggere.

Som en kjærlighetens alkymi kan bdsm paradoksalt nok skape glede gjennom lyst og smerte og frigjøre indre energi gjennom ytre lenker. Tillit kan likeså bygges opp gjennom trygg overgivelse (“underkastelse”), mens avtalt fornedrelse kan øke selvfølelsen. Bdsm er nemlig bare godt for den ene parten så lenge det også oppleves tilfredsstillende for den andre. Dette i kontrast til overgriperen som reduserer offerets selvtillit ved å påføre uønsket skade.

Noen beskriver bdsm-opplevelser som spirtuelle reiser i egen kropp. Liksom Zen Buddisme, New Age og tantrisk yoga, kan bdsm frigjøre livskraft som ikke bare er bevissthetsutvidende, men som også kan gi personlig vekst.

Hvordan dannes mytene?

90 prosent av bdsm skjer under overflaten usynlig for tilskueren. Forberedelser, kommunikasjon og etterspill er sjelden med i en film eller et stillbilde. Dermed blir det vanskelig for betrakteren å vite forskjell på bdsm og vold, bdsm-sadisme og voldelig ufrivillig sadisme. At noen psykiatere fremdeles nører opp under den myten, gjør det jo ikke lettere for vanlige folk å forstå forskjellen.

Bdsm er ikke nødvendigvis så farlig og smertefullt som det ser ut til! En personlig profil på internett skal imponere potensielle partnere, og dagligvare-porno skal selge. Iscenesatte stillinger med masker og full fetisj-mundur, med det siste i avansert utstyr som faker smerte, gjør at man skiller seg ut i kampen om kjøpere eller partnere. Når forberedelser, sikkerhetsrutiner og kommunikasjonen underveis er kuttet ut, kan det være vanskelig for utenforstående å skille mellom bdsm og vold.

Ja, liksom i krim og actionfilmer er forberedelser, sikkerhetsrutiner og grunnleggende kommunikasjon oftest kuttet ut i pornofilmer. En porno- eller videofilm fokuserer ikke retten til å tenne på, forelske seg i og dele livet med en av samme seksuelle orientering. Porno gjengir ikke avtalene, forberedelsene, kosen før og etter, kommunikasjonen underveis eller latteren etter en orgasme.


Forskjeller på SM og vold

Nedenstående er blant annet hentet fra Jay Wisemans bok “SM 101” og rettspsykologen Park Elliot Dietz, en av verdens ledende autoriteter på sammenhengen mellom aggresjon og sex
http://www.greenerypress.com/articles.htm
http://members.aol.com/NOWSM/Psychiatrists.html/#Psychiatrists

1. Den kanskje største forskjellen på en voldelig sadist og en bdsm-sadist, er at førstnevnte reduserer offerets selvtillit og egenverdi. En bdsm-sadist gjør det stikk motsatte.

2. Bdsm-sex har verken overgripere eller ofre og skjer ikke på noens bekostning. I motsetning til vold, er sadomasochisme en vinn-vinn-situasjon til fysisk og psykisk glede for begge parter.

3. Allerede for 100 år siden fant psykologen Havelock Ellis ut at sadisme og masochisme er sammenfallende følelsesmessige tilstander. Masochisten vil ha smerte osv i lyst/kjærlighet, ikke som ondskap/overgrep/sinne. Bdsm er ikke godt for én av partene uten at det også er godt for den andre. Felles nytelse er grunnleggende, i motsetning til vold som bare tilfredsstiller én persons behov for å kontrollere og skade.

4. Bdsm-lek er ønsket og endog sterkt etterlengtet av den underkastende parten. De færreste oppsøker derimot mishandling og overgrep.

5. Som seksuell “ekstremsport” er planlegging, kommunikasjon og oppvarming viktig i bdsm for å forebygge skader. Sadistiske psykopater derimot volder sine ofre forsettlig skade, fysisk og psykisk.

6. Psykopaten har vanligvis en forhistorie med seksuelle overgrep som voldtekt og incest. Bdsm-ere er som regel vanlige mennesker uten kriminelt rulleblad.

7. Bdsm skjer i trygge kontrollerte former, mens overgrep er ute av kontroll.

8. Bdsm-spill forhandles frem mellom likeverdige parter som blir enige om grenser og stoppord. En overgriper bestemmer alene hva som skal skje og tar ikke hensyn til offerets ønsker, behov og grenser.

9. Bdsm har ansvarlige regler som partene er enige om. Et overgrepsforhold mangler avtaler og offeret er uten rettigheter.

10. I motsetning til vold, bidrar bidrar begge parter i et bdsm-forhold.

11. Bdsm bygger på respekt og tillit og er alltid samtykkende. Overgrep er ufrivillig, ruinerer forhold og ødelegger all tillit.

12. Den voldelige sadisten er kald og ufølsom under torturen, mens bdsm-sadisten bruker kommunikasjon og innlevelse for å finne ut hva som tenner slaven.

13. Et bdsm-forhold kan innebære kjærlighet, personlig vekst og en sterk grad av intimitet. Voldsofre opplever derimot angst, skyld og avmakt.

14. Mange bdsm-ere bytter roller i løpet av samspillet, fra gang til gang, eller som en personlig utvikling over tid. I et overgrepsforhold er rollene som regel statiske.

15. Bdsm praktiseres ofte med støtte fra, kjennskap til, og i nærvær av venner og sm-miljø. Mishandling krever derimot isolasjon og hemmeligholdelse.

16. I bdsm respekterer den dominerende partnerens grenser. I den grad de tøyes, er det en ønsket handling fra begge parters side. En overgriper krenker derimot menneskets integritet ved å invadere personlige grenser.

17. Ved hjelp av et stoppord, kan slaven umiddelbart stoppe leken av hvilken som helst grunn, fysisk eller følelsesmessig. Et voldsoffer har ingen slik mulighet til å stoppe en overgriper.

18. Et bdsm-rollespill avsluttes gjerne med felles kos og evaluering av det som har skjedd (etterspill). Jeg har enda tilgode å høre om et voldsoffer og overgriper som har felles etter-evaluering der de deler sine felles opplevelser.

19. Etter sm-lek føler sm-slaven ofte takknemlighet overfor den dominante. Et voldsoffer føler ingen takknemlighet.

20. Bdsm-ere føler ikke at de i kraft av sitt kjønn, inntekt eller andre ytre faktorer, har noen iboende rett til å kontrollere sin partner. Det gjør ofte overgripere.

21. Mye tyder på at bdsm, liksom annen frivillig sex, frigjør energigivende endorfiner, har en helsefremmende effekt og forebygger vold.
Blant annet http://www.dagbladet.no/dinside/2000/11/25/229720.html

BDSM og selvskading
BDSM går man til med sine gleder, selvskading går man til med sine sorger

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in late modern age. Stanford University Press. Stanford.
www.idrottsforum.org/articles/breivik/breivik041214.html

English text


Se også: SM – myter og fakta

Luc Granger, Ph.D., head of the Department of Psychology at the University of Montreal, created an intensive treatment program for sexual aggressors in La Macaza Prison in Quebec; he has also conducted research on the S&M community. “They are very separate populations,” he says. While S&M is the regulated exchange of power among consensual participants, sexual sadism is the derivation of pleasure from either inflicting pain or completely controlling an unwilling person.
Psychology Today, Sept./Oct. 1999


Vit forskjellen på overgrep og BDSM. Revise F65 støtter the Domestic violence prosjektet til The National Leather Association, NLA.

Om frigjøring

“Det er like frigjørende for en
bdsm-er å oppdage og leve ut
sin seksualitet og kjærlighet,
som det er for en homofil å komme ut
av skapet og treffe en likesinnet partner..
– tro meg, jeg har opplevd begge deler.”

Svein Skeid,
lærhomse og bdsm-er

BDSM og selvskading
BDSM går man til med sine gleder,
selvskading går man til med sine sorger.  


intimitet, kjærlighet og personlig vekst

“jeg merker helt klart at de sterkeste SM-opplevelsene, det er når jeg får følelsen av at jeg og den andre er “inne i hodene på hverandre”, som jeg liker å kalle det. Der kan kommunikasjon foregå uten ett eneste ord. En helt spesiell kontakt, som bare må oppleves :-)”

kelly på forumet til SMil-Norge.no

10 år med Diagnoseutvalget ReviseF65 1996-2006

10 år med Diagnoseutvalget ReviseF65 1996-2006

Våren 2006 er det ti år siden LLHs landsmøte vedtok å starte arbeidet med “opphevelse av umyndiggjørende sykdomsdiagnostisering overfor fetisjister og sadomasochister.” 31. mai 2006 ble en viktig del av dette mandatet oppfylt da tidsskriftet Journal of homosexuality publiserte sittdobbeltnummer om sadomasochisme, volume: 50 Issue: 2/3. Her dokumenterer Svein Skeid og psykolog Odd Reiersøl at fetisj- og sm-diagnosene utgitt av Verdens Helseorganisasjon WHO ikke kan forsvares faglig. Artikkelen publiseres i løpet av året også i bokform på forlaget Haworth: ”Sadomasochism: Powerful Pleasures”. Boka har allerede fått gode kritikker og de to norske forfatterne fremstilles som ledende autoriteter på området.

“Experts such as Thomas S. Weinberg, PhD, Susan Wright, MA, Margaret Nichols, PhD, Odd Reiersol, PhD, Svein Skeid, Rebecca F. Plante, PhD, Niklas Nordling, MPsych, and N. Kenneth Sandnabba, PhD, among other stellar authorities, reveal research findings, clinical data, and critical thinking about sexuality that lies beyond “vanilla.””

Midt under Skeive dager i Oslo ble Norges første SM-dokumentar “lærhomsen” ferdigprodusert. Den fikk meget god mottagelse under visningen på Nonna 23.juni 2006. Publikum mente den var velegnet blant annet i undervisning av kommende helsepersonell. Filmen vil i løpet av sommeren få engelsk teksting.

Bakgrunn

Etter at homofili-diagnosen ble fjernet i USA i 1973 og har vært ute av bruk i Norge siden 1977, er fetisjister, transvestitter og sadomasochister de eneste gruppene i homomiljøet som fremdeles har en psykiatrisk diagnose på grunn av sin seksuelle orientering.

LLHs banebrytende og prisbelønte pionérprosjekt for å fjerne nasjonale og internasjonale fetisj- sm- og transvestitt-diagnoser ble vedtatt i 1996, og mandatet er fornyet ved samtlige landsmøter etter dette.

Med den eksplisitte innlemmelsen av sm/fetisj-minoriteten generelt, og diagnosearbeidet spesielt, i LLHs politiske plattform på landsmøtet i 2004, ble et ti år langt målrettet arbeid kronet med hell.

Den nye plattformen slår fast at det ytringsmessige og identitetsmessige mangfoldet som sm-ere, fetisjister og transepersoner representerer, er [og har alltid vært] en ressurs. Fordi sm- og fetisj-diagnosene, liksom den tidligere homofili-diagnosen, sjelden brukes til sitt egentlige formål, blir deres eneste funksjon å undergrave menneskerettighetene, legitimere vold og diskriminering og svekke forebyggende helsearbeid overfor gruppen. LLHs langsiktige mål om å avskaffe de ufaglige og stigmatiserende sm/fetisj-diagnosene, skjer ifølge plattformen i samarbeid med Diagnoseutvalget Revise F65.

Arbeidet foregår ved dokumentasjon av at diagnosene ikke har vitenskapelig grunnlag og ikke kan forsvares faglig. Ved siden av nasjonal og internasjonal nettverksbygging, skal fagmiljøer og myndigheter påvirkes til å fjerne diagnosene internasjonalt, eller anbefale at de ikke brukes nasjonalt liksom homofili-diagnosen for tredve år siden.

Hva er oppnådd i disse ti årene?

Stikkord:
* Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
* faglig dokumentasjon og kompetanseheving
* støtte fra fagmiljøer
* møte med og brev til norske helsemyndigheter
* holdningsdanning og økt almen kunnskap

SM/fetisj-diagnosene kom inn i arbeidsprogrammet etter initiativ fra daværende leder av LLH-Oslo, men grunnet SMias engasjement i den britiske Spanner-saken, kom arbeidet ordentlig i gang først 18. november 1998. Da hadde utvalget fått sitt formelle mandat fra LLHs landsstyremøte 2.-4. oktober 1998. SLM-Oslo og SMil-Norge sluttet seg også til arbeidet, i tillegg til fagfolk innen sexologi, psykologi og psykiatri.

Det skal nevnes at Diagnoseutvalget også har internasjonalt mandat fra den internasjonale lesbe- og homseorganisasjonen ILGA (Europakonferansen 1999), samt fra den europeiske lærhomse-sammenslutningen ECMC (årsmøtet AGM 2003).

Mandatet og arbeidet til Diagnoseutvalget er grensesprengende ettersom det involverer samarbeid på tvers av seksuell orientering og landegrenser, samarbeid mellom aktivister og profesjonelle, mellom fetisj/transe og sm-personer, og fordi norsk homobevegelse, som den første i verden, jobber nasjonalt og internasjonalt for å fjerne stigmatiserende sykdomsstempel på fetisjister, sm-ere og transvestitter fra diagnoselista ICD som publiseres av Verdens Helseorganisasjon WHO.

Det var fra første stund klart at dette ville bli et langsiktig arbeid. Dette er upløyd mark, og mange diskusjoner gikk med til kartlegge landsskapet, definere begreper, avklare omfang og grenser for prosjektet, samt skaffe informasjon fra USA og Danmark, som i 1994/95 henholdsvis reviderte og avskaffet sine nasjonale sm/fetisj-diagnoser.

Med en så ambisiøs målsetting ville en fort kunne brenne seg ut uten å samarbeide med aktivister og fagfolk verden over.

Mailinglista (opprettet 28.8.2000) ble et viktig instrument i nettverksbyggingen, ved siden av foredragsturnéer i inn og utland.

I 2002 kom den nettsiden du nå leser på: www.reviseF65.org. Etter fire års drift hadde siten i 2005,36461 treff, og 10.000 nettsteder verden over, enten omtaler diagnoseprosjektet, har oversatt artikler eller linket til ReviseF65.org (i følge Googlesøk på ”ReviseF65” og ”Revise F65” 22.3.06).

Utvalgets nettsider er blant annet oversatt til engelsk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk og kinesisk.

http://www.revisef65.org/europridetysk.html
http://www.revisef65.org/portuguese.html
http://www.puta.it/blog/2005/03/30/queer/in-manette-ci-andremo-assieme
http://www.desejosecreto.com.br/colunistas/revise01.htm [Beatriz Kotek, brasiliansk lege]
http://guide.supereva.com/bdsm/interventi/2005/04/205704.shtml
http://www.datenschlag.org/papiertiger/lexikon/revisef65.html
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles.asp?id=57&art_id=153
http://www.bdsmrealm.net/modules.php?name=Magazine&file=article&sid=343

“Alle burde lese jevnlig på sidene til LLHs diagnoseutvalg, www.revisef65.org
Svein Skeid som er sentral i dette arbeidet og i SMIA er også SMilmedlem.
SMil støtter diagnoseutvalgets arbeid.”
Femie (administrator) på SMil-forum 09.12.2005 kl 23:03

ReviseF65s argumentasjon har lagt premisser for den internasjonale debatten og blir sitert av fetisjgrupper og fagtidsskrifter verden over. For eksempel siterer den svenske sexologiforeningenDiagnoseutvalgets case-materiale om diskriminering og vold mot sm/fetisj-populasjonen.

“Ulempen med å anmelde overgrep som sub er at man kan oppleve å ikke bli tatt på alvor av politiet. Revise F65 og Smia har nettsider med eksempler på diskriminering av sadomasochister som anmelder overgrep. Vel verdt å lese.”
Tigerdamen på SMil-forum 18.03.2006 08:46

Kontaktnettet omfatter aktivister og fagpersoner i Danmark, Skottland, Sveits, Østerrike, Spania, Nederland, Russland, Hong Kong, Italia, Frankrike, Brasil, Canada, USA, Tyskland, England og Norge. Spesielt nært samarbeid har vi hatt med de seks sistnevnte landene.

Tyskland

Desto flere land som på sikt klarer å avskaffe sine nasjonale sm/fetisj-diagnoser, jo større blir presset på WHO sentralt om å fjerne diagnosene. Etter flere forelesninger og strategisamtaler i Køln og Berlin 2002-2004, arbeider den landsdekkende organisasjonen BVSM e.V. nå mot samme mål som ReviseF65; å avskaffe nasjonale fetisj- og sm-diagnoser.

http://www.sm-news.de/menu.php?link=news&newsid=2092
SMalltalk mit Svein Skeid 6.januar 2005
Revisef65-Kampagne/Porträt: Svein Skeid

England

Helt siden SMia-Oslo samlet inn (penge-)støtte til Spannersaken (1995-97) har det vært et tett samarbeid mellom SMia/Revisef65 og britiske SM-organisasjoner. John Pendal (bildet), som nå er leder av Spanner Trust, er i kraft av tittelen International Mr Leather 2003,Diagnoseutvalgets høye beskytter. I to år reiste han verden rundt som ambassadør for ReviseF65 og fire andre menneskerettighetsorganisasjoner. John besøkte Diagnoseutvalgeti Oslo mai 2004 som gjenvisitt etter utvalgets foredragsturneer i London og Manchester 2003 og 2004.

Faglig samarbeid og støtte

[…] “There is something very exciting about connecting up with others who work towards the same goals across the world. Thank you for making this possible.”
Sincerely, Peggy (Psykolog Peggy J. Kleinplatz ved Universitetet i Ottawa, Canada i mail til utvalget 30.7.2002.)

Diagnoseutvalget ba om og mottok støtteerklæringer fra styret i Homofile og lesbiske legers forening (HLLF) 29.4.2003 og fra styret i Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS) 11.6.2003. På sikt er målet å oppnå samme støtte fra Norsk psykiatrisk forening.

Utvalgmedlem og psykolog Odd Reiersøls banebrytende fagartikkel på revise-sidene 2002, har vært en inspirasjonskilde både nasjonalt og internasjonalt. Den er oversatt til flere språk.

This article sums it all up beautifully. I was so thrilled to have stumbled upon it. Similarly, you have summed up the essence of sexual oppression magnificently, and I am so thrilled to have stumbled upon you. You are brilliant.”

Psykiater LL har kartlagt at fetisj-diagnosene ble benyttet i svært liten grad i Norge i 2000-2002.

Psykiater Reidar Kjærs (bildet) foredrag “Do we need all the Paraphilias?” ble holdt på den internasjonale diagnosekongressen i Wien 20. juni 2003. Dette er et svært viktig faglig dokument som henvender seg direkte til psykiaterstanden.

Kjær holdt også foredraget “Er fetisj- og sm fremdeles sykt?” under Homodagene i Sør i Kristiansand 6. juni, på Potpurriet under Skeive Dager 2003 i Oslo 24. juni og i Grønlandsleiret 24.10.03.

Kjær representerte i 2004 ReviseF65 med foredrag på to viktige internasjonale psykiatri-kongresser. På nettsidene til den svenske sexologiforeningen, gir Xenu Cronström et grundig referat av diagnose-foredraget til psykiater Reidar Kjær ved den årlige konferansen til The Norwegian Society of Clinical Sexology i Trondheim september 2004.

Bilde av Svein Skeid og Odd Reiersøl etter forelesningen ved Teologisk fakultet i Oslo 23.6.2005.

Psykolog Peggy Kleinplatz ved Universitetet i Ottawa, Canada, og legen Charles Moser som blant annet har skrevet en rekke faglige sm-bøker, arbeider med å fjerne parafili-diagnosene fra den viktige amerikanske diagnosemanualen DSM. De er redaktører for boka ”Sadomasochisme: Powerful Pleasures” der utvalgets Svein Skeid og psykolog Odd Reiersøl (bildet) bidrar.

Forøvrig samarbeider ReviseF65 med alle typer fagfolk. En fin tilvekst til nettsidene i 2005, var artikkelen ”SM-sex i norsk strafferett” ved advokat Halvor Frihagen.

Mange mennesker bak Diagnoseutvalget

Utvalget har innhentet faglig dokumentasjon, relevant litteratur og undersøkelser, fra inn og utland, supplert med utvalgsmedlemmenes varierte bakgrunn og erfaring. Resultatene hadde ikke vært mulig uten innsatsen til et tjuetalls medlemmer og ikke-medlemmer av utvalget som har inspirert og utfylt hverandre gjennom disse ti årene.

Holdningsskapende arbeid

Diagnoseutvalget ReviseF65, med sin opparbeidede erfaring, posisjon og faglige tyngde, får også en holdningsdannende funksjon internasjonalt og i vårt hjemlige homo- og SM-miljø. Mindre fordommer blant leg og lærd er antagelig en viktig faktor for å nå målet om å fjerne de psykiatriske diagnosene.

Diagnoseutvalget er i dag den suverent mest aktive og synlige gruppa som jobber med seksualpolitikk og menneskerettigheter i forhold til sadomasochister og fetisjister i Norge.”
Fra norsk versjon av Wikipedia, den frie encyklopedi

ReviseF65 is now by far the most active and visible group working with sexual politics and human rights for sadomasochists and fetishists in Norway.”
Fra engelskspråklig versjon av Wikipedia, The Free Dictionary

De to portalene www.Gaysir.no og www.SMil-Norge.no har de to siste årene vokst seg store som internaktive nettsamfunn, og viktige SM-debatter foregår begge steder. Folk tilknyttet utvalget og dets organisasjoner har ved flere anledninger bidratt med sin kunnskap i slike debatter.

SM-debatten på Gaysir høsten 2005 hadde over 950 innlegg og resulterte i en artikkel ”SM – Myter og fakta” ved Svein Skeid, på Gaysirs, LLH-Oslos og Diagnoseutvalgets nettsider.

Svein Skeid presenterte Diagnoseutvalget på LLHs seminar ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo 8.12.2005.

Utvalgsleder Svein Skeid ble intervjuet i mars-utgaven av månedsavisa Blikk 2004, og skrev en artikkel om seksuelle dobbeltminoriteter i bladets september-utgave. Svein holdt også tale under åpningen av Skeive Dager i spikersuppa 19. juni og sammen med byrådsleder Erling Lae, delte han ut Homo ærespris til Åpen Kirkegruppe på Rådhusplassen 26. juni 2004.

I skrivende stund (oppdatering 11.5.06), ser jeg at Dagbladets sexolog Gro Isachsen og medarbeiderne ved hos klinikk Sexologen har lagt ut støtteerklæring til Diagnoseutvalget i venstrespalten på alle sine websider. Vi observerer også at vesentlige elementer i Gro Isachsens fetisj/sm-artikler i Dagbladet april 2006 er hentet fra nettsidene til ReviseF65.

Europride 2005

Foredrag, pressedekning, fester, stands, sikrere sex info og den store paraden med 100.000 tilskuere: Diagnoseutvalget var en aktiv og synlig del av mangfoldet under årets største hendelse: Europride i Oslo 2005, under mottoet “Proud to be healthy Pervs” (motto unnfanget av Ole Johnsen (til venstre på bildet, sammen med Svein Skeid).

Torsdag var Diagnoseutvalget ReviseF65 invitert til Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo sentrum, for å holde foredrag om SM for 90 kristne homofile fra hele Europa (European Forum for Christian Gay and Lesbian groups). To timer tidligere hadde Kultur- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland offisielt åpnet konferansen. Vi kom blant annet i kontakt med franske homofile som jobber med å endre samme diagnosekapittel som ReviseF65.

Som æresmedlem i SLM (Scandinavian Leather Men) – Norges første SM-forening – skrev Svein Skeid i 2005 også en fyldig historikk i bladet Lenka, i forbindelse med at foreningen fyller 30 år i 2006.

22.10.2005 deltok undertegnede på et strategimøte i Horten med styret i SMil-Norge.

Kjønnsperspektivet ble i 2005 ivaretatt av et flott nytt initiativ for SM-lesber, oppstartsmøte 27. oktober, og flere store fester i løpet av året for SM-lesber.

En oppgave som definitivt kan prioriteres høyere, er undervisning av kommende helsepersonell. 13.11.2005 holdt ReviseF65 et to times foredrag for sexologistudenene ved Høyskolen i Agder.

Politisk initiativ

Selv om Diagnoseutvalget har jobbet mest i forhold til nettverksbygging og vårt faglige fundament, er det også foretatt et helsepolitisk initiativ. 28. november 2003 kunne daværende LLH-leder Tore Holte Follestad overlevere Diagnoseutvalgets første offisielle initiativ til våre politiske myndigheter ved Dagfinn Høybråten. Det er vel unødvendig å si at brevet aldri ble besvart.

Det skal til slutt nevnes at brorparten av arbeidet i perioder har gått med til kamp i LLH internt, for forgjeves å bli inkludert i politisk plattform 1996, forgjeves å bli nevnt i Nova-rapporten 1999, for å unngå å bli radert ut av arbeidsprogrammet 2002 og uteglemt fra 2003-budsjettet.

“Du må jo være syk som tenner på sånt”. “Har du vurdert terapi?” Dette er bare et par eksempler på hva jeg som underdanig kvinne har møtt av fordommer. Eller hva med at alle dominante er å likestille med voldsforbrytere, kvinnemishandlere og voldtektsmenn? Det er ille å møte sånt, å føle at en stanger hodet mot veggen når en prøver å forklare.. derfor er for eksempel arbeidet som gjøres med Revise F65 veldig viktig (…)”
annaH på SMil-forum 09.12.2005 kl 18:05

Konklusjon så langt

Konklusjonen så langt må bli at viktige pillarer er lagt i et lite bearbeidet landskap. Flere frø er sådd enn det som er mulig å omtale her. Arbeidet har i langt større grad enn vi regnet med blitt av generell seksualpolitisk og holdningsskapende art. Vi syns selv at vi har samarbeidet bra på tvers av geografiske grenser og seksuell legning. Vi har bygget nettverk og lagt et solid faglig fundament.

Flere nasjonale og internasjonale initiativ og forsøk på forskningsprosjekter som vi *ikke* har lykkes i, omtales ikke i denne rapporten. Våre ulike strategier til enhver tid er heller ikke diskutert i detalj.

Selv om samfunnet på flere områder beveger seg i riktig retning, kan det fremdeles være en belastning å stå offentlig frem med sin SM-legning, også med diagnosesaken. Det har nok hemmet det målrettede arbeidet med å fjerne norske og internasjonale sm/fetisj-diagnoser. Aktiviteten har gått litt i bølgedaler grunnet sykdom, konflikter, andre prosjekter og den personlige slitasjen i et arbeid av så langsiktig art.

Kanskje har Wikipedia rett? Til tross for våre begrensninger, er kanskje Diagnoseutvalget den mest aktive og synlige gruppa som jobber med seksualpolitikk og menneskerettigheter i forhold til sadomasochister og fetisjister i Norge i dag.

Mvh
Svein Skeid
Leder i Diagnoseutvalget ReviseF65

 


TYSK REVISEF65-ARBEID: Etter Diagnoseutvalgets forelesninger og strategisamtaler i Køln og Berlin 2002-2004, arbeider den landsdekkende organisasjonen BVSM e.V. nå mot samme mål som ReviseF65; å avskaffe nasjonale fetisj- og sm-diagnoser. Bilde fra Diagnoseutvalgets foredrag ved Svein Skeid under Folsom Europe i Berlin 2004 med 30 representanter fra SM-organisasjoner over hele Tyskland. Foto: Ole Johnsen.

 


Møte i Diagnoseutvalget 11.10.2002. Foran fra venstre: Bent Hvale, sekretær i utvalget 2002-2004, psykiater Reidar Kjær, Øivind A (SLM-Oslo), Petter Møller (LLH sentralt) og psykolog Odd Reiersøl.
Bak fra venstre: Kelly (SMil-Norge), Eric J (SMia-Oslo) og Svein Skeid, nåværende leder i utvalget. Moderator for mailingslisten, Ole Johnsen, var ikke til stede da bildet ble tatt.

 


PRISBELØNNET DIAGNOSE-ARBEID
Homo ærespris 2003 til Svein Skeid blant
annet for ReviseF65-arbeidet

Årsberetning 2004

Årsberetning for Diagnoseutvalget ReviseF65 2004

Hver krone som brukes til internasjonal kontakt blir til gull i diagnose-arbeidet. Etter målrettet innsats og besøk fra ReviseF65, har to europeiske land i 2004 startet arbeidet med å avskaffe de uprofesjonelle og stigmatiserende SM/fetisj-diagnosene.

Etter strategisamtaler under Europride i Køln 2002 og workshop under Folsom Europe i Berlin 2004, arbeider den nye landsdekkende organisasjonen BVSM e.V. nå mot samme mål som ReviseF65; å avskaffe sine nasjonale fetisj- og sm-diagnoser.

Etter fem ReviseF65-workshops ved Europride 2003 i Manchester, ved SM Pride i London samme år, og ved Kinkfest i London desember 2004, har England også programfestet arbeidet med å fjerne landets SM-diagnoser.

I desember kom også nyheten fra USA om at arbeidet med den doble SM-utgaven av The Journal of Homosexuality og forlaget Haworths SM-bok, er fullført av redaktørene. Dermed kan vi forhåpentligvis vente utgivelse i 2005 av ReviseF65-artikkelen til Svein Skeid og psykolog Odd Reiersøl.

På det faglige området har ReviseF65 i 2004 også vært representert med foredrag på to internasjonale psykiatri-kongresser.

International Mr Leather 2003, John Pendal, som er utvalgets offisielle supporter, besøkte Diagnoseutvalgets arbeidsgruppe i Oslo i mai. John har også i hele 2004 fortsatt sitt internasjonale arbeid som ambassadør for utvalget. Han skrev en artikkel om sm/fetisj som sykdomsdiagnoser i sin april-spalte for leatherpage.com. I Johns desember-spalte oppsummerte ReviseF65 sammen med flere andre menneskerettighetsgrupper de mest positive hendelsene i året som gikk.

Utvalgsleder Svein Skeid ble intervjuet i mars-utgaven av månedsavisa Blikk, og skrev en artikkel om seksuelle dobbeltminoriteter i bladets september-utgave. Svein holdt også tale under åpningen av Skeive Dager i spikersuppa 19. juni og sammen med byrådsleder Erling Lae, delte han ut Homo ærespris til Åpen Kirkegruppe på Rådhusplassen 26. juni.

Et data-krasj i februar, førte til at flere sentrale dokumenter måtte rekonstrueres og de engelsk-språklige nettsidene ble ikke oppdatert før i august. De norske nettsidene ble først oppdatert 29. desember 2004. 7 helt nye artikler ble lagt ut på norsk.

På LLHs landsmøte i juni ble Diagnoseutvalget og sm/fetisj-minoriteten for første gang eksplisitt inkludert i organisasjonens politiske plattform, og prioritert i arbeidsprogrammet. Formuleringene i plattformen er spesielt viktige fordi sm/fetisj-gruppen har en tendens til stadig å falle ut av LLHs arbeidsprogrammer, budsjett, forskning og plattform.

I august ble Diagnoseutvalget egen post på LLHs budsjett. Men det hjelper ikke så mye så lenge foreningen ikke har noe penger å bevilge til kontoen. ReviseF65 har i 2004 måttet klare seg med 10.000 kr fra SLM og 5000 kroner fra Smil-Norge.

Diagnoseutvalget opprettet på slutten av året egen konto og opprettet samtidig en “Make a donation”-knapp på ReviseF65 sin nettside www.reviseF65.org.

Eventuelt bedret økonomi i 2005 kan gjøre det mulig å utvide nettverksarbeidet til flere land. Dette er viktig, fordi desto flere land som på sikt klarer å avskaffe sine nasjonale sm/fetisj-diagnoser, jo større blir presset på WHO sentralt om å fjerne diagnosene.

Svein Skeid
Leder av Diagnoseutvalget

ReviseF65 møter SM Tyskland


Rapport fra Folsom Europe 2004

Det viser seg at hver krone som brukes til internasjonal kontakt blir til gull i diagnosearbeidet. Som første land i Europa, samarbeider nå Tysklands nye landsdekkende SM-organisasjon BVSM e.V. om samme mål som ReviseF65, å avskaffe nasjonale fetisj- og sm-diagnoser. Dette er resultat av Diagnoseutvalgets to Tyskland-besøk i 2002 og 2004.

Folsom Europe, inspireret av Folsom Street Fair i USA, ble arrangert for første gang i vakkert vær i Berlin 3-5 september 2004 med både homo- og heterofile deltagere. Både arrangementet generelt, og Diagnoseutvalgets innsats spesielt, var en stor suksess og arrangørene nådde sine mål om styrke lær/fetisj/sm-samfunnet og redusere fordommer ved at folk står åpent fram i dagslys med sin kultur. Arrangementet ble støttet av Berlin By, politiet, Berlins industrikammer og turistkontor.

ReviseF65 hadde sitt første møte med tyske fetisj/sm-aktivister under Europride i Köln 2002. Blant annet fikk vi bred dekning i bladet til SM-organisasjonen SMart-Rhein-Ruhr e.V., som driver 15 SM-grupper i 11 vest-tyske byer. Spiren som ble sådd for to år siden, slo ut i full blomst i 2004.

Siden vi hadde samtaler med fremtredende aktivister to år tilbake, hadde de samme folka etablert en landsomfattende rettighetsorganisasjon BVSM e.V. (Bundesvereinigung Sadomasochismus), med samme mål som ReviseF65; å avskaffe fetisj/sm-diagnosene fra diagnoselista ICD til verdens helseorganisasjon WHO.

Listemoderator Ole Johnsen, hans samboer Erik Weisdal og ReviseF65-leder Svein Skeid benyttet gatefesten lørdag til å ta bilder til nettsidene, samt dele ut 500 løpesedler produsert for anledningen med annonsering av søndagens foredrag ved Svein Skeid om arbeidet til ReviseF65.

Søndagens foredrag ble planlagt på tre ukers varsel etter invitasjon fra tyske aktivister utenom det offisielle programmet og annonsert i flere sentrale tyske online-magasiner i samarbeid med medlemmer av BVSM e.V.. Nær 30 aktivister fra SM-organisasjoner over hele Tyskland, Østerrike og Holland var til stede på foredraget og deltok i diskusjonen etterpå, som totalt varte i seks timer for de mest utholdende.

Svein har i ettertid skrevet to artikler om diagnose-arbeidet, én til Smart-info, bladet til SMart-Rhein-Ruhr e.V., samt én til magasinet Schlagzeilen, det viktigste tyske SM-bladet.

Både tyske BVSM e.V., SMart-Rhein-Ruhr e.V. og BDSM-Berlin e.V. støtter nå og jobber for samme mål som Diagnoseutvalget ReviseF65.

Det er viktig, fordi desto flere land som avskaffer fetisj/sm-diagnosene, jo større er sjansen for at WHO gjør det samme sentralt. Hittil er Danmark eneste europeiske land som fullstendig har fjernet diagnosen F65.5 Sadomasochisme, mens amerikanske psykiatere ikke anser fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som noen sykdom, så lenge det ikke påvirker dagliglivets funksjoner negativt.

Liksom den tidligere homodiagnosen, benyttes ikke fetisj/sm-diagnosene klinisk for å hjelpe folk, men misbrukes til å rettferdiggjøre vold og trakassering.

Liksom homofili for 30 år siden, er fjerning av sm/fetisj-diagnosene første forutsetning for å fjerne fordommer, myter og diskriminering overfor gruppen.

Diagnoseutvalget ReviseF65 består av aktivister og profesjonelle med ulik seksuell orientering. Med økonomisk støtte fra LLH, SLM, Smil og Smia jobber vi nasjonalt og internasjonalt for å påvise det manglende vitenskapelige grunnlaget for dagens diagnoser, samt å bygge opp et internasjonalt nettverk for å avskaffe diagnosene.

Med vennlig hilsen
Svein Skeid

Linker:

www.folsom-europe.org