Categories
English Norsk Seksualpolitikk

Mistet jobben på grunn av SM-orientering

Mistet jobben pga SM-orientering (publisert 15. juni 2003)

En 26 år gammel kvinne mistet i desember 2000 vikarjobben sin som selger i et forsikringsselskap på Østlandet på grunn av åpenhet omkring sin SM-orientering.

Av Svein Skeid

Hun hadde et vikariat med muligheter for fast ansettelse og gjennomgikk 6-7 ukers intern teoriopplæring og oppnådde beste resultat av hele kullet av nye vikarer.
Etter å ha blitt med i salgsteam, dro teamet på teambuilding-seminar. Under seminaret ble de ansatte blant annet oppfordret til å fortelle sine kolleger noe om seg selv som de andre ikke kjente til. Kvinnen lurte litt på å fortelle om sin SM-interesse, men følte at det ikke ble helt riktig, og valgte heller å bidra med noe annet. Senere samme kveld, etter at middagen var fortært og stemningen ble løsere, åpnet hun seg opp for 2-3 kolleger og fortalte litt om SM-interessen. Dette ble møtt med godt humør og tatt imot som noe “kult” av kollegene, og i de første par ukene tilbake på kontoret, ble det spøkt og fleipet litt med “kinky” vitser i pauser og slikt, spesielt mellom kvinnen og disse kollegene. Teamlederen hørte spøkene, men delte ikke humoren.

To uker senere fikk kvinnen sparken. Sjefen skyldte på økonomien og sa han hadde tatt inn for mange nye ansatte. Dette kom som en stor overraskelse på henne, med tanke på de gode resultatene på teoriopplæringen.

Hos konsulenten i vikarbyrået, fikk kvinnen etterpå et velmenende råd om at det er lurt å være litt mindre åpen om sitt privatliv på arbeidsplassen. Kvinnen forklarte konsulenten at hun trodde forsikringsselskapets økonomi var årsak til oppdragsavbruddet, hvorpå konsulenten ble litt perpleks et øyeblikk – akkurat nok til at kvinnen skjønte at økonomien slett ikke hadde noe å si.

To måneder etter dette, annonserte forsikringsselskapet på nytt etter nye vikarer til sine salgsteam – vikariater med muligheter for fast ansettelse.

Kvinnen valgte å ikke sloss for jobben sin, med tanke på at hun kun var vikar og derfor ikke hadde like store rettigheter som en fast ansatt ville hatt. I tillegg ville hun blitt stående som en bråkmaker, og kanskje miste muligheten til arbeid gjennom vikarbyrået i ettertid.

Det finner mange eksempler på at fetisjister og SM-ere mister jobben på grunn av sin SM-tilhørighet og orientering. Andre trues med oppsigelse dersom de fortsetter å informere offentlig om gruppens menneskerettigheter.

En undersøkelse blant leserne til “The Leather Journal” i 2001 kan tyde på at én av fire fetisjister opplever jobb-diskriminering.

En undersøkelse foretatt av SM-rettighetsorganisasjonen The National Coalition for Sexual Freedom, NCSF, viser at én av 13 SM-ere hadde mistet jobben på grunn av sin legning.

 

English text

Dismissal of temporary worker

December 2000, a 26 year-old Norwegian heterosexual woman lost her temporary job as a salesperson in an insurance company in Eastern Norway because of her openness about her SM-orientation.

By Svein Skeid

This occurred despite the fact that she had completed internal training with the best results of the entire new intake of temporary staff. At a teambuilding seminar, participants were invited to tell their colleagues something about themselves that the others didn’t know about. The woman wondered whether to tell them about her interest in SM, but felt that this would not be quite right and therefore chose to contribute something else. Later the same evening, after dinner had been eaten and the atmosphere was more relaxed, she opened up to two or three of her colleagues and told them a bit about her interest in SM. This was met with good humour and taken as something “cool” by the colleagues, and in the first couple of weeks back at the office, this was joked about with “kinky” jokes in breaks, especially between the woman and these colleagues. The team leader heard the jokes, but did not share in the humour. Two weeks later, the woman was dismissed. The boss blamed this on the firm’s financial situation and said that he had taken on too many new employee s. However, the consultant in the deputy agency that had sent her to the firm in the first place afterwards gave her a friendly hint not to be so open about private matters in her next job. Two months later, the insurance company advertised again for new temporary staff for its sales team – temporary work with the possibility of permanent employment. The woman chose not to fight for her job, in the belief that she was only a temporary worker and therefore did not have the same rights as a permanent employee. Additionally, she would have been labeled as a troublemaker and would perhaps have missed out on the possibility of getting work through the temping agency in the future (Source: Personal documentation).

Categories
Norsk

Harvey McGeorge: Heksejakt mot menneskerettighetsaktivist

Av Svein Skeid 30.11.2002

Den amerikanske våpeninspektøren Harvey McGeorge (53) blir hengt ut fordi han har jobbet for å informere om sikker, sunn og samtykkende SM-sex. Våpeninspektørenes svenske leder Hans Blix fastslår at McGeorges privatliv ikke er relevant for stillingen som våpeninspektør. Smia-info 30.11.2002

Det er nå klart at våpeninspektørenes svenske leder Hans Blix ikke har noen planer om å sparke Harvey McGeorge (53) som våpeninspektør, selv om McGeorge selv har tilbudt å trekke seg for “ikke å skade” FN-oppdraget.

Leather Leadership Conference (LLC) og National Coalition for Sexual Freedom (NCSF) der McGeorge er primus motor, driver seriøst menneskerettighetsarbeid blant annet overfor SM-ere og fetisjister, og er noen av forbildene for det norske arbeidet med å fjerne fetisj/sm-diagnoser.

Det svært seriøse sikrere sex-arbeidet til disse organisasjonene blir latterliggjort når denne saken går verden rundt. Påfallende er det også at norske aviser sluker rått amerikanske avisers fråtsing i fordommer. USA er tross et land som ikke er kommet lenger enn at de har yrkesforbud for homofile i forsvaret.

Paradoksalt er det også at nettopp NCSF gjennom flere år gjennom undersøkelser har påpekt den omfattende diskriminering som finner sted overfor fetisjister og sadomasochister, enten de er skjulte, og ikke minst dersom man våger å stikke hodet fram i lyset.
Det er tydelig at folk som av ulike årsaker er vraket av Blix som våpeninspektører, bruker McGeorges seksuelle legning for alt den er verdt for å diskreditere Blix og oppdraget i Irak, som konservative krigslystne amerikanere ser med stor skepsis på. Som homse husker jeg godt hvordan homofili for 20-30 år siden hadde nettopp samme syndebukk-funksjon dersom du var i konflikt med noen. Faktisk det første som ble brukt mot deg.

Saddamasochist

Amerikanske medier morer seg storlig over pikanterier i McGeorges privatliv, og kaller ham “Saddamasochist”. Sist ute i Norge er Nettavisen med headingen “tenner på stridshoder” behørig illustrert med håndjern. En kan spørre seg om sm-ere helst skal være sosialklienter i våre samfunn. Ikke få av våre egne talsmenn og kvinner har opplevd trusler om yrkesforbud – å miste jobben sin – dersom de ikke holdt seg unna all offentlighet med sin legning. Det gjelder ledere både i SMil, Smia og Colorful People/Cat People gjennom de siste 10 år.

Interessant å merke syns jeg, er at flere aviser omtaler McGeorges sm-engasjement som en “seksuell orientering”. Kanskje et mål å få SM inn i antidiskriminineringsloven. Da homofile kom inn i loven i 1981 var et av hovedargumentene nettopp pressens aggressive holdning overfor (homofile) seksuelle minoriteter (Else Bugge Fougner og Berthold Grünfeld i Norges Offentlige Utredninger om strafferettslig vern for homofile, 1979).
English
text
Witch hunt against human rights activist
The American weapons inspector Harvey McGeorge (53) was scandalised and ridiculed in the press throughout the world because he had worked to inform people about safe, sane and consenting SM sex. The weapons inspector’s Swedish boss, Hans Blix, stated however that McGeorge’s private life was not relevant to his position as a weapons inspector (Source: Smia-info November 30, 2002).

“Dr Blix has no intention to fire McGeorge, because he is a highly qualified and competent technical expert”.
Harvey McGeorge (53) blir hengt ut fordi han har jobbet for å informere SM-ere om sikker, sunn og samtykkende SM-sex.
Ewen Buchanan, talsmann for FNs våpen-inspektører (UNMOVIC), sier at McGeorges privatliv ikke er relevant og sier søkeren er svært kvalifisert.

Harassment of and discrimination against women who choose to engage in S/M practices is an everyday occurrence. That so many women in this community are “in the closet” makes them particularly vulnerable. Leather Leadership Conference.

Categories
English

AOL discriminates gay leathermen

USA:
Homoorganisasjoner kritiserer AOL for diskriminering av lærhomser
USAs største internettleverandør AOL, lar rasistiske og homofobe ytringer passere, men slår ned på enlærhomse som beskriver seg selv som “SM-slave”. Yahoo 21.10.99

Categories
Arkiv 1997 - 2002 Norsk Seksualpolitikk

Fetisj/sm-nyheter 1999

Fetisj/sm 1997

Fetisj/sm 1998

Fetisj/sm 1999

Fetisj/sm 2000

Fetisj/sm 2001 og senere

Artiklene er hentet fra Skeive nyheter 1999

leifpareli
Skeive dager i Oslo 1999   Foto: Svein Skeid.

– Jeg er min egen homo
Lærhomsen Facundo Unia (23) frykter de “vanlige” skaprasistene. De åpne nynazistene er ingen stor fare, ettersom åpenhet gir mulighet til å påvirke. Homoplaneten 22.12.99

Lænt med latex
På Bajazzo blir en gassmann lissompult i rompa av en latexfyr som har tissefanten dinglende i et penishylster. Skeive nyheter har tidligere annonsert at Bajazzo i Trondheim 7. november arrangerte sitt fjerde fetisjparty. Studentbladet Under Dusken bringer deg festreportasjen og ikke minst: DE BILDENE!

– Det verste er å komme ut som SM-er [død link]
Når det kommer til SM, er Portland kanskje ikke så ulik Norge, og heterosex ikke så ulikt homosex. Selv om sm-ere flest ikke er sykere enn andre mennesker, er det “SM”-overgrep som dominerer i media. Cascobayweekly 9.12.99 (engelsk tekst)

Kvitt dere med den seksuelle skammen!
Kvitt dere med den seksuelle skammen! sier regissør av den franske filmen “Romance”, Catherine Breillat. – Når feminister snakker om seksualitet, snakker de om seksuell frigjøring. Jeg mener det er feil, sier Breillat. Det viktigste er å finne ut av kvinners seksuelle identitet.

Karine Haaland:
– Bryter ned stereotypier

Lærhomser er en del av mangfoldet i tegneseriene til prisbelønte Karine Haaland. Det samme gjelder hetero-SM-ere, fetisjister og sadomasochister i sin alminnelighet. Karine Haalands humor bryter ned stereotyper istedet for å sementere dem.

Dresskode [død link]
Bergens Tidende har spurt om uttrykket “dresskode”, som foreløpig ikke fins i norske ordbøker, er på full fart inn i det norske språk. BT har fått svar fra cand. philol. Ole Johnsen, som er velkjent for Keivas lesere som deltager i fetisj/sm-utvalget til LLH og tidligere leder av Homofil Bevegelse i Bergen. – I en del av det norske språket har ordet “dresskode” allerede vært i bruk ganske lenge, nemlig i homsenes språk, nærmere bestemt lærhomsenes terminologi, forteller Ole Johnsen til BTs byside. “Dresskode” betyr her for regelverket for hvordan man skal kle seg i klubbene. – Forresten er ikke dress blant de tillatte antrekkene i dette miljøet, presiserer Johnsen. Ordet skrives nok ofte med amerikansk-engelsk stavemåte – “dresscode” – men det brukes vanligvis norsk uttale. Bergens Tidende 25.11.99

Katolske lærhomoer
Tristan Taormino har besøkt lærhomser og lærlesber i New York og ble overrasket over at det også fantes en egen forening for katolske lærhomoer. (Faktisk finnes det en hel sammenslutning av flere slike) Village Voice 24.11.99 (engelsk tekst)

SM med Metallica på nett [død link]
Metallica tillater alle interesserte med tilgang til internett å lytte til “S&M, Metallica With the San Francisco Symphony Conducted by Michael Kamen” tre dager før verket blir å finne i platebutikkene. Du kan finne musikken på nettstedene Elektra.com, Metallica.com, MTV.com, Entertaindom.com, UBL.com og en rekke andre steder, melder musikkmagasinet Billboard. Dagsavisen/Nettavisen 16.11.99

Bjørneklubben er her!
Fetisjklubben for homser med sans for hårete og skjeggete menn har lansert en norsk nettside. Siden 80-tallet har bjørner organisert seg i klubber over hele verden og dermed blitt en undergruppe av homsekulturen med egne koder, sjargong og samlinger (bjørnetreff). Den Norske Bjørnesiden 14.11.99

AOL diskuterer sensur av lærhomoer [død link]
America Online – AOL – inviterte tirsdag sentrale homorettighetsorganisasjoner til et flere timer langt møte for å diskutere beskyldninger om at AOL sensurerer brukeridentiteten til lærhomoer, mens antisemittisk, homofobisk og rasistisk propaganda får passere. Representanter for Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG) og the Human Rights Campaign (HRC) var tilstede, ved siden av homoavisa Planet Out som har innledet et samarbeide med AOL. Men bortsett fra GLAAD, var ikke organisasjonene som opprinnelig hadde protestert invitert. – De fleste av gruppene som var invitert er ikke spesielt fokusert på internettsaker, uttalte John Aravosis, leder i Wired Strategies, etter møtet. Wired Strategies er en gruppene som opprinnelig truet med boikott av AOL. DatoLounge 11.11.99

ILGA vil fjerne sm-diagnoser
Europakonferansen til den internasjonale lesbe- og homseorganisasjonen ILGA i Piza 20.-24. oktober 1999, vedtok å støtte LLHs arbeid med å fjerne fetisjisme og sm som psykiatriske diagnoser fra sykdomslista til Verdens Helseorganisasjon, WHO. Det ble også avholdt en egen workshop som blant annet diskuterte hvordan friske mennesker kan bli syke av å bli stemplet som syke. Skeive nyheter 9.11.99

Friskmeld parafiliene!
All seksualitet kan perverteres, også heteroseksualitet. Det er grunn til å ha et behandlingsmessig beredskap i forhold til uhensiktsmessig eller skadelig forvaltning av seksualitet, dette bør imidlertid gjøres på et annet grunnlag enn ved sykeliggjøring og diagnostisering av harmløse seksuelle tenningsmønstre, skriver Elsa Almås i denne kronikken, som også har stått på trykk i avisa Fædrelandsvennen. Skeive nyheter 9.11.99

Perverse fantasier [død link]
Også neste ukes episode av Ally McBeal på amerikansk fjernsyn har skapt blest i hjemlandet. For tredje gang i serien kysser Ally en kvinne, denne gang den iskalde skjønnheten Ling Woo. I samme episode avslører også den blonde advokatkollegaen Nelle at hun har svært så perverse fantasier. De omstridte episodene er ventet å nå norske tv-skjermer i løpet av år 2000. Nettavisen 27.10.99

Én for alle – alle for én:
Homoer forsvarer sm-homoer

Homorettighetsorganisasjoner truer nå internettleverandøren AOL med boikott fordi America OnLine diskriminerer homofile, mens rasistiske og homofobe ytringer tolereres. Mandag demonstrerte NationalGayLobby.org utenfor rådhuset i San Francisco fordi AOL hadde fjernet brukerprofilen til en sm-homse som inneholdt ordene “submissive” (underkastende) og “bottom” (passiv). Aktivistene varsler at dette bare er den første i en serie protester om ikke AOL stopper sensuren og kaster ut homofobene. Tidligere har AOL tipset det amerikanske forsvaret om legningen til den homoseksuelle offiseren Timothy McVeigh, slik at han mistet jobben i USA Army. Wired News 25.10.99

Lash etablerer seg i Malmø [død link]
Lærlesbeklubben Lash, som har eksistert snart fem år i Stockholm, etablerer seg nå også i Malmø i SLM Malmøs lokaler. Les info om fetisj og sm på Lash sine sider. Corkynet

Dukker for homser [død link]
billytysondoll

Homodukken Billy har lenge hatt selskap av latinamerikaneren Carlos. Nå som vennen Tyson presenteres, kan vi leke trekant med dukkene våre. Tyson kommer blant annet i uniform og lærantrekk. Skriv opp på ønskelisten – snart er det jul. Sylvester 25.10.99

Anne Linnet i lateks
Anne Linnet har hatt en rekke fremadskuende produsjoner som “Marquis de Sade” fra 1983, der hun iført lateks og pisk sang om sadomasochisme og sex, mens hun hundset rundt med en halvnaken fyr i lenker på danske provinsscener. Og det var vel å merke på et tidspunkt da Madonna fremdeles løp rundt og lekte “Like a Virgin” og ennå ikke hadde skjønt hva det hele dreide seg om. Aktuelt 22.10.99

USA: Homoorganisasjoner kritiserer AOL for diskriminering av lærhomser
USAs største internettleverandør AOL, lar rasistiske og homofobe ytringer passere, men slår ned på en lærhomse som beskriver seg selv som “submissive bottom”. Yahoo 21.10.99 (engelsk tekst)

– Poppers kan gi dødelig superorgasme
Ole Jakob Broch, professor i farmakologi ved Universitetet i Bergen advarer blant annet mot amylnitritts uheldige virkning på immunsystemet. Bergensavisa 21.10.99    Les hva Skeive nyheter skrev om samme tema 24.4.99

Piercing kan gi brannskade
Ny advarsel i rekken av de velmenende: Må du i hu og hast opereres på et sykehus, kan piercingen din bli brennende varm. (Hvorfor var aldri det noe problem med de gammeldagse øreringene? Nå må søster også titte i buksa). VG 20.10.99

Mangfold gir styrke
LLH har både et geografisk og ytringsmessig mangfold som skal ivaretas. Kommentar i Skeive nyheter 16.10.99

Kate Winslet piskes på film
Kate Winslet har hovedrollen i filmen “Quills”, som tar for seg sadisten og den åpent biseksuelle Marquis de Sades liv i Frankrike på 1800-tallet. Dagbladet 15.10.99

Fim om Mapplethorpe vant Golden Globe
Filmen «Dirty Picture» om saken mot en museumsdirektør som viser bilder av Robert Mapplethorpe, vant i 2001 Golden Globe-prisen for beste miniserie.

Sikkert som telefonsex
Noen museklikk er nok: Heldekkende cybersex-drakt med 36 sensorer kan gi bæreren en rekke sanselige opplevelser. Msnbc 6.10.99

Lærlesbene Cattis og Helene gifter seg også på film
Skeive nyheter skrev i sommer om lærlesbene Helene og Kattis som avsluttet homodagene i Stockholm med et lærbryllup. Nå kommer jentene også på tv. Svensk tv har fulgt jentene i høst og resultatet kan ses på onsdager kl 2130 i kanal5. Corkynet 5.10.99    Skeive nyheter 7.8.99

Kvinnerolle:
Fittstim/Råtekst

— Strategien med å gi ord nye meninger er egentlig stjålet fra homobevegelsen, fordi den tidleg innså at ord har stor makt. BUST-jentene vil se og lese porno, onanere, bruke sex-leketøy og ha mange orgasmer. I den rekkefølgen det måtte passe seg. Bergens Tidende 25.9.99

Ytringsfrihet for hvem?
Forslagene fra ytringsfrihetskommisjonen som ble offentliggjort siste uke, kan gjøre Norge til en sinke i internasjonalt menneskerettighetsarbeid. Kommentar i Skeive Nyheter 26.9.99

Har du fetisjfobi? [død link]
Test deg selv i Datalounge 20.9.99

Fassbinder kan få plass oppkalt etter seg
Den åpne lærhomsen Rainer Werner Fassbinder kan få en plass oppkalt etter seg i hjembyen München. Skeive nyheter 21.9.99

Sexologi-kongress i Grimstad
Fetisjister, transvestitter, sadomasochister og homofile møtes til lukket fagkongress for nordiske sexologiinteresserte. Dagbladet 19.9.99

SLM Oslos Peter Wallace til topps i lærhomo-Europa
De norske lærhomsene har klart det igjen: I helgen ble Peter Wallace (31) kåret til Mr Leather Europe 1999 eller Mr Leather ECMC, på årskongressen til ECMC. Det er den fjerde strake seieren på rad i ECMC for SLM Oslo på fire år. Skeive nyheter 7.9.99

Kjedelig sado-sex [død link]
– Jeg ser på denne filmen som en film om kjærlighet, som noen ganger er kjedelig, men også morsom og trist samtidig. Jeg ønsker at publikum skal le så mye som mulig, sier regissør Sun-Woo, som konkurrerer om en gull-løve på filmfestivalen i Venezia. Nettavisen 6.6.99

Verkstedet Smia
Gateavisa har besøkt lærhomsene og lærlesbene i Smia-Oslo midt under den verste Ottar-debatten i 1997. Gateavisa nr 159

Kjærlighet ved første klikk
– Humor og varme følelser. Anmelderne er overveiende positive til Thomas Robsahms nye film “S.O.S.” om en (u)heldig mann som lenkes fast med håndjern. Skeive nyheter 29.8.99

– Det finnes ingen dokumentasjon som antyder at sm fører til vold, sier blant annet psykiater Charles Moser på denne websiden der fagfolk innen psykiatrien argumenterer for å endre NOWs lesbeplattform
S/M Policy Reform Project (engelsk tekst)

– Hvem andre enn jeg selv skal ta avgjørelser om hva jeg og min livspartner finner meningsfullt og gjensidig seksuelt tilfredsstillende, skriver NOW-medlem, og tidligere avdelingsleder i Amerikas største kvinneorganisasjon, Terri Ebaugh, på denne websiden der NOW-feminister argumenterer for å endre NOWs lesbeplattform.
S/M Policy Reform Project (død link)

USA: Feminister fjerner sm-fordømmelse
Amerikas største kvinneorganisasjon, National Organization for Women (NOW) har fjernet fordømmelsen av sadomasochisme fra sin lesbeplattform. Skeive nyheter 7.8.99 og Smia-Oslo

Homsene leder an fetisjmoten
Det er ikke bare den franske moteskaperen Jean-Paul Gaultier som flørter med fetisj og sm i sine kreasjoner. Texashomsen Tom Ford i det italienske motehuset Gucci, kler nå opp rike kjendiser verden over i åletrangt lærtøy, melder Dagsavisen. Skeive nyheter 28.7.99

Om marki de Sade
Den franske forfatteren marki de Sade blir ofte sett på bare som en pornografisk forfatter som skildrer seksuelle avvik på en spekulativ måte. Dette skyldes blant annet at bøkene gjerne blir utgitt i forkortede utgaver hvor det “filosofiske og kjedelige” er fjernet. Skeive nyheter 18.7.99

SLM Oslo ved 20 års jubiléet i 1996
Mange av våre homoledere var også “sånn”; over hele landet som spydspisser og arbeidsmaur i kampen for alle homoers rettigheter. Men sine innerste hemmeligheter delte de bare med noen få likesinnede…helt til SLM kom på banen 7. mai 1976.

ECMC 25 år 1999
Du har sikkert sett dem på byen med skinnjakker og ECMC-merket på skulderen. Håndtrykket symboliserer kameratskap, respekt og gjensidige avtaler mellom samtykkende voksne homofile menn.

USA: Enda en stat tillater dildoer
Staten Louisiana har opphevet loven som forbød sex-leketøy som ligner kjønnsorganer og som “er laget for stimulering av menneskelige kjønnsorganer”. Skeive nyheter 9.7.99

Jagland svarer ikke homo og fetisj-foreninger
Arbeiderpartiets ledelse svarer ikke sitt eget forum for homofile og tre andre helse, homo og fetisjforeninger som vil vite om partiet har endret sin forebyggende politikk overfor seksuelle minoriteter etter at ledelsen avlyste et foredrag om sm. Skeive nyheter 3.7.98

Fjern fetisj- og sm-diagnoser
LLH har nedsatt et utvalg som skal jobbe med å fjerne stigmatiserende fetisj- og sm-diagnoser fra Verdens Helseorganisasjons internasjonale sykdomsklassifisering ICD-10.

– Ikke bare for sm-ere og fetisjister
– Gutta har endelig skjønt at de ikke trenger å være homofile for å like dildoer i rumpa, sier Jack Helgesen til Dagbladet, som slår fast at lakk, lær og gummitøy ikke lenger er forbeholdt sm-ere og fetisjister. Skeive nyheter 22.6.99

Kjønn og seksualitet i endring [død link]
Forsøket på å hindre den svenske fotografen Elisabeth Ohlsons utstilling Ecce Homo i Oslos rådhus nylig, der bildene viser Jesus sammen med lesbiske, homofile og transvestitter, understreker den offisielle kristenkjærlighetens vilje til brutal utestengning av mennesker, skriver Wencke Mühleisen, som påpeker at kjønnsidentiteten er kulturelt formet. Aftenposten 12.6.99

Fant 550 år gammel skinnbukse
Kystmuseet Fedrenes Minne på Hidra har fått en “juvel” i samlingen sin. Det lille museet på øya utenfor Flekkefjord kan stolt vise fram en skinnbukse fra seinmiddelalderen. Det kan ikke utelukkes at det har vært et stasplagg, melder Fedrelandsvennen 8.6.99

Woods forsvarer Mapplethorpe
Filmen «Dirty Picture», med James Woods i hovedrollen, vant i 2001 Golden Globe-prisen for beste miniserie.

Robert Mapplethorpe bok:
Seier over britisk sedelighetspoliti
Fire år etter at de tre engelske spannerhomsene ble dømt for frivillig spanking, piercing og tatovering i engelsk høyesterett, fortsetter engelsk sedelighetspoliti sin klappjakt mot lærkulturen. Skeive nyheter 5.6.99

Elsa Almås og Esben Benestad: Sexologi i praksis
Inge Jarl Støylen anbefaler sterkt læreboken i klinisk sexologi på grunn av sin faglige bredde og sin åpne og klokt reflekterende holdning til et vanskelig tema. Tidsskrift for norsk psykologforening

EU kan redde svensk poppers
Svenske myndigheter ønsker å forby besittelse og bruk av alle midler med “euforiserende” eller gledesfremmende egenskaper selv om de ikke er avhengighetsskapende. Skeive nyheter 24.4.99

Må forsvare sikrere sex-demonstrasjon
Kevin Shancady, som er åpen homofil kandidat til byrådet i Denver USA, må nå forsvare en sikrere sex-demonstrasjon han foretok på et lærhomsearrangement i 1992. Skeive notiser 21.4.99

Sm-lesber i Berlin [død link]
Hanna Bertilsdotter, RFSL 15.4.99

Det provoserende er blitt normalt [død link]
Nettavisen 15.4.99

Dildo i Alabama
Lovgiverne i staten Alabama har gjort distribusjon og salg av dildoer, til en kriminell handling. De som trosser loven, kan få ett års fengsel og 10 000 dollar i bot. Dagbladet 11.4.99

Lærlesbe-konferanse i Berlin [død link]
Den andre internasjonale konferansen for lær- og sm-lesber finner sted i Berlin 2.-4. april, melder den svenske lesbe-weben Corky nyheter. ‘Women’s Leather and SM Conference’ inneholder workshops, diskusjoner og debatter ved siden av Kinky Dinner og diverse fetisj og sm-fester. Skeive notiser 31.3.99

Ok å være annerledes?
Skal vi skape en bedre verden må vi akseptere annerledeshetene og arbeide for å alminneliggjøre dem, skriver skriver Siri E. Kvalheim som svar på krav om “normalisering” av lesber og homser. Siri Kvalheim i månedsavisa Blikk april 1999

SE BILDENE OG NYHETENE OM ECCE HOMO (Samleside)
“Lærhomser, transvestitter og hiv-positive er de grupper som har lavest status. Derfor har jeg valgt dem i mine bilder”, fremhever den svenske fotografen Elisabeth Ohlson. Skeive nyheter 29.3.99

Oppvask i britiske lærhomse-organisasjoner
Lærklubben Midland Link har kommet til at det var feigt og urett av de engelske klubbene ikke å støtte det norske anti nazi-forslaget i ECMC. Skeive nyheter 20.2.99

Har det på tungen [død link]
Piercingmoten er etterhvert blitt voksen, skriver Aftenposten 15.3.99. Intervju med Håvard Frisell, Oslo Piercing Studio.

Poppers forbys i Sverige
Sverige går motsatt vei av Danmark og forbyr all bruk av Poppers. Skeive nyheter 23.2.99

Håndjern-forbud [død link]
Politiet får ta med håndjern på fly, mens lærhomser må la være. Nettavisen 22.2.99

Fetisj-fest i Smia-Bergen
“Fint lite i menneskers seksuelle natur er “naturlig”. Det meste vi knytter seksualitet til, er kunstig og kulturskapt”. Fetisjavdelingen av Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring arrangerer fetisjparty og seminar om fetisjisme og sm. Bergens Tidende 18.2.99

Amerikanske kvinner til kamp for vibratoren
Boten for å selge dildoer er 77.000 kroner og straffearbeid i ett år. Nå går amerikanske kvinner til sak mot staten Alabama. VG 17.2.99

“Pungplager” ok brukernavn
Michael Lenz i Berlin, som kalte seg Pissehomse og Pungeplager på chatten, fikk sperret linja. Skeive nyheter 9.2.99

Barnehage-tanter svinger pisken
Jentene i teatergruppa X3M (uttales ekstrem) ikler seg lakk og lær, og svinger pisken i sitt eget sadomasochistiske show. VG 18.1.99

Fetisj seier
Ian Farmer har fått medhold mot politiet som arresterte ham under Londons homomarsj fordi han bar en militær uniform. Skeive nyheter 14.1.99

Kinseys kinkige avsløringer
Om Kinseys resultater virket befriende på Amerikas undertrykte “minoriteter” møtte den skarp kritikk innen de konservative kretser. Kinseyrapporten 1948

Categories
Norsk

EU-parlamentet stopper Ecce Homo

Ledelsen i Europaparlamentet i Strasbourg vil allikevel ikke vise Elisabeth Ohlsons fotoutstilling Ecce Homo. Det melder Dagens Nyheter.

Ifølge EU-parlamentets talsmann José Maria Gil-Robles, er utstillingen altfor provoserende for å kunne vises. Beskjeden fra Gil-Robles er ifølge Dagens Nyheter den tredje gangen parlamentet bestemmer og ombestemmer seg i denne saken.

Tirsdag sa EU-parlamentets ledelse først nei til visning, for senere på dagen å gi klarsignal til hele utstillingen bortsett fra Dåpsbildet av Jesus som man ville sensurere med et tøystykke.

Den spanske kristeligdemokraten Gil-Robles, som har det siste ordet, mener allikevel at utstillingen er for støtende til å vises.

– Jeg håper. Man kan ikke bare endre oppfatning hele tiden. – Å være så upålitelig er straffbart, sier EU-parlamentarikeren Marianne Eriksson (v), som har tatt initiativ til å vise utstillingen i forbindelse med delegatenes sesjon i Strasbourg neste uke.

Beskjeden fra talsmannen fører til en rekke praktiske problemer. En lastebil med Ecce Homo ombord forlot tidlig onsdag Wien med kurs for Strasbourg. Utstillingen hadde som Skeive nyheter tidligere har meldt, vært vist under homofestivalen i Østerrike, som det første land utenom Sverige.

– Vi får ikke tak i sjåførene, og når de kommer fram til Strasbourg kommer de ikke inn. Det er helt absurd, mener Eriksson.

Selv har hun lagt ut 46.000 kroner av egen lomme for å dekke transportutgiftene. Hele utstillingen ventes å koste ytterligere 25.000 kroner, penger som nå kastes på sjøen, sier Eriksson.

Derfor overveier Marianne Eriksson nå å anmelde EU-parlamentet. – De må i det minste forstå at man må holde fast på et vedtak. Dette er uakseptabelt, sier hun, til Dagens nyheter.

Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 28.4.1999

Categories
Norsk

Sverige: Homolokaler rene festninger

De groveste naziangrepene i Sverige skjer mot lærhomser på fester med fetisj og sm som tema.

Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 19.11.1998

Den svenske homoorganisasjonen RFSL har fått skryt av politiet for sikringen av lokalene sine. I de siste årene har homofile generelt og lærhomser spesielt vært utsatt for en rekke angrep fra høyreekstreme grupper. Dette har gjort det nødvendig å bygge ut møte- og festlokalene til rene festninger. Homohuset i Linköping som i høst har vært utsatt for naziangrep tre ganger i løpet av en måned, har nå innstallert uknuselig vindusglass og overfallsalarm i sine lokaler.

Lærklubben SLM-Stockholm har i foreningens over 20 år lange historie også vært hyppig hjemsøkt av naziterror. Dette bærer da også lokalene sentralt plassert på Södern preg av. Lokalene som opprinnelig er en kjellergarasje har det meste av kodesystemer og ekstra gitterdør som kan senkes ved nazialarm. Dessuten har lærhomsenes møtested, liksom RFSL-lagene forøvrig, etterhvert utviklet god kontakt med politiet som patruljerer nabolaget i når foreningene har arrangementer.

Det er et klart mønster at lærhomsene som minoriteten i minoriteten med sin tydelige erotiske påkledning, er spesielt utsatt for nazivolden. De groveste angrepene i Linköping skjedde også da RFSL i høst avholdt fest med lær- og fetisj som tema. Angrep mot lærhomser i lær, gummi og uniformer skjedde også på en tilsvarende sm-fest i Linköping høsten 1997.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL mener at den naziinspirerte volden mot homoseksuelle øker i grovhet og omfang. Minst fem homofile menn har blitt myrdet av nynazistiske grupper i Sverige de siste årene.

En 25 år gammel nazist som i 1995 mishandlet en homoseksuell mann i Gøteborg så grovt at han døde, har også tidligere en dom for homomord. Han forklarte i retten hvordan han og hans nazikamerater spesielt var ute for å “ta homoer”. “Straffen” for den 25 år gamle dobbeltmorderen ble rettspsykiatrisk omsorg med særskilt program for prøveløslatelse. – Det varer ikke lenge før voldsmannen igjen er ute på gatene, skriver de to sosialdemokratiske avisene Folkbladet Norrköping och Östgöten i lederkommentarer.

Også norske nynazister vier homoseksuelle spesiell oppmerksomhet. I programmet til Norsk Hedensk Front, heter det at “homofili hos begge kjønn er en alvorlig åndelig defekt”, og at “homofile skal gis en human død”.

Avisa Klassekampen har tidligere skrevet om naziangrep og skyting på det daværende homsestedet Den sorte enke i Møllergata som også hadde en egen lærbar. En van overmalt med nazisymboler kjørte den gang rundt i Oslos gater og terroriserte homofile med og uten lær. Homofile “Lars” fortalte den gang til Klassekampen hvordan nazivanen prøvde å kjøre ham ned da han kom i fullt lærutstyr ut fra Den sorte enke. (Klassekampen 27.7.1990).

Categories
Norsk

Sm – erfaringer og forklaringer

Sm – er det sykt, straffbart og kvinnediskriminerende? Henrik Villestad skriver om de vanligste fordommene mot sm eller sadomasochisme.

Denne artikkelen er hentet fra det tidligere bladet Duo‘s nettsider 1998

Det begynner å se ut som om sadomasochisme er blitt en mote. For ti år siden var sm usynlig, annet enn som dystre hentydninger i lugubre sammenhenger. I dag brukes sm som blikkfang på forsider, og når du åpner et erotisk blad finner du harde og strenge dominaer med skinndress og pisk. Til sammen er det ofte utstyr for en del kroner på mange av bildene. For oss som har lekt seksuelle spill med dominans og underkastelse en femogtjue års tid, er det i grunnen litt komisk. Tidligere forbandt folk flest sadomasochisme med en ekstra ondsinnet voldtektsmann eller morder – minst. Det var smart å holde kjeft! Så er det vel rene paradiset nå, da?

Tja, jeg vet nå ikke helt det, akkurat. Saken er som baken: delt. Sant nok begynner den alminnelige mann og kvinne å begripe at neida, sm-ere driver verken med barneofring eller kirkebrenning. Noen av dem skjønner til og med at en såkalt sadist – i denne sammenhengen – godt kan være en hyggelig fyr eller dame som slett ikke spikrer katter på veggen eller lignende. Noen er også innforstått med at en masochist heller ikke er noe forhutlet individ med mindreverdighetskomplekser, grøftekjørt sjelsliv og skakkjørt underliv. Men like forbannet er det slik at de som nærer de sterkeste fordommene så langt fra leser slike blader i det hele tatt. Den samlede erotikkbransjen hva lesestoff angår er ikke større til sammen enn Se og Hør alene, sånn omtrent, og den er fordelt på atskillig færre lesere fordi samme leser ofte kjøper flere av bladene. Dermed har nok en forbløffende stor del av folket omtrent samme holdninger og forestillinger om sadomasochisme som for tjue år siden.

Pressen

Den vanlige pressen bygger heller opp under disse holdningene enn å bekjempe dem. Ikke bevisst, men av hensyn til løssalget. Verst er det når pressen spør seg for hos en eller annen tilfeldig “ekspert” som stort sett bare har møtt folk det har gått riktig galt med… Holdningen om sm som noe riktig avskyelig henger hardt igjen i de sirklene som skal vedta lover. To stortingskvinner som brukte tjue minutter på å besøke en erotisk butikk som fører sm-utstyr sa sjokkerte til de ivrig skriblende journalistene: “Butikken var jo full av torturredskaper!” Ergo skal vi ikke narre oss selv til å tro at holdningene er totalt endevendt, slik noen faktisk later til å tro. Det er blitt bedre, men fremdeles lever de intense fordommene i stor grad. Nå når sm blir stadig mer omtalt i den erotiske pressen, blir i alle fall stadig flere som har gått lenge, lenge med slike fantasier i hodet sitt, klar over at de ikke er alene med dem. Ingen vet hvor mange som har sm-lignende fantasier, ønsker og drømmer, men uansett hvilken statistikk man vil tro på, så må det være mange ensomme drømmere for hver praktiserende sm-er.

Fokuseringen på sm kan i alle fall bekjempe de store misoppfatningene som mange, fra alle slags seksuelle minoriteter, har. Den ene er slik: “Det er bare meg som er slik, ergo er jeg et perverst og mindreverdig menneske.” Den andre er like håpløs: “Alle er sikkert slik, de vil bare ikke si det.” Hvor mye angst, selvforakt og frustrasjon disse to tankene har skapt i et samfunn der sex var tabu i seg selv, kan vi bare ane.

Stereotypt

Så kommer det dessverre et annet faktum, som ganske mange har luftet for meg: De ser på de glansede bildene, de ser det kostbare og avanserte utstyret, de ser kort sagt den mest fotogene delen av det organiserte – og delvis profesjonelle – sm-miljøet, og føler at avstanden fra den ensomme drømmen og fram til det å finne seg en partner og få prøve å leve ut sin legning bare vokser og vokser. Det står ikke til å nekte for at utvalget av bilder, og innholdet i artikler og noveller likeså, er aldri så lite stereotypt. Dette er snodig, for det finnes antagelig flere variasjonsmuligheter innenfor sm enn i resten av det seksuelle spekteret til sammen. Husk at sm blander seg med fetisjisme, bondage, homo/lesbisk sex, rollespill i dusinvis av varianter – you name it, så er det der. Det som skjer, er at den store gruppen jeg kaller ensomme ryttere ikke finner akkurat sin fantasi der, og dermed er det lett for at troen på at akkurat en selv er helt annerledes enn alle andre slår til igjen og bringer skyldfølelse og ruelse inn i sjela på stakkaren. Og så var den fantasien spolert. Utenfor igjen! Selvfølgelig er det feil å tenke slik. Et hvert menneske er unikt og skal ha sine unike fantasier, men banna bein – det går nok noen der ute som deler dem. I alle fall såpass at dere kunne få det moro sammen. Dersom du er av dem som står litt opprådd overfor glansbildet av Club Domina eller noe i den dur og tenker at dette er uoppnåelig, jeg gir opp – så tenk om igjen. Det gjelder nemlig ikke å oppnå det samme som andre har oppnådd. Det gjelder å oppnå noe som ennå bare finnes i ditt hode. Det som er ditt eget, det som er noe av deg selv.

Sykdom?

Med dette som utgangspunkt er det noen spørsmål som pleier å plage hver eneste sm-er før han/hun våger å prøve. La oss se på dem. Det første og største: Er jeg unormal? Er jeg ond dersom jeg drømmer om å være S, eller et forkvaklet null dersom jeg drømmer om å være M? Sadomasochisme står på listen over “avvik”. Det betyr ikke stort i praksis. Psykologer og psykiatere har mange teorier om “hva det kommer av”. Allehånde psykoser, barndomsopplevelser, mangelfull personlighetsutvikling – floraen av påstander betyr bare én ting: De vet ikke hva det kommer av. Og det samme kan det være, et frivillig forhold mellom voksne individer, uten at noen blir skadet eller skader andre – det har ingen andre enn dere selv noe med. Dersom du som er S er helt, helt sikker på at du ikke har noe ønske om å tilføre et frivillig offer smerte eller skade, så kan du la psykologene seile sin egen sjø. Sannsynligvis ville det rett og slett ikke bli noen helt normale igjen, dersom man slo sammen alt som er definert som “avvik”. Ikke psykologer, engang. Det må være lov å minne om at alle flokk- eller gruppelevende, høyerestående dyr har visse rangritualer, som nesten alltid henger sammen med hvem som skal få parre seg. Dominans og underkastelse er antagelig svært naturlige behov.

Man skal ta selv de største autoriteter med en klype salt. Selveste Freud var seksualfiksert i den grad at han fant seksuelle grunner for omtrent alt, og den berømte psykoanalytikeren Wilhelm Reich mente i ramme alvor at aliens besøkte Jorden for å stjele “orgon” – en slags kosmisk energi… Kaka tar nok den minst like berømte Krafft-Ebing, som skrev at kvinnelige fetisjister var uhyre sjeldne, for i hele sin karriere hadde han bare kommet over én eneste. Takke en viss mann for det – for i hele sin yrkeskarriere var Krafft-Ebing lege i et mannsfengsel i Wien!

Det neste spørsmålet er nesten alltid et bekymret: “Er det ikke litt skadelig likevel, liksom?”

Helbredelse?

Nei, jeg tror ikke det. Mange får nok brukt mye av behovet for å dominere/underkaste seg i bedriftshierarkiet, karrieren (“finne sin plass i systemet” heter underkastelse da!) og lignende forbindelser. Men her kan karrieremannen være masochist, seksuelt sett, og fordi det seksuelle er uløselig knyttet til resten av oss, trenger han kanskje også underkastelsen mer enn andre, i seksuell sammenheng. (Det finnes en god del spanking-massøser i Brussel og ved Wall Street.) En kvinnelig venn av meg hevder med stor styrke at det finnes et slags balanseprinsipp: Hun er sterk og utagerende i yrkeslivet, og privat underkaster hun seg en mann som dresserer henne med bjørkeriset… Hun sier det ene forsterker det andre, og at det utvider hennes menneskelige spekter og hennes styrke. I alle fall er det ingen tvil om at du har det bedre dersom du får leve ut din seksualitet enn om du lever i frustrasjon. Særlig i USA hevder noen psykologer at de har “helbredet” sm-ere. I virkeligheten dreier det seg heller om en systematisk undertrykkelse av seksuelle fantasier gjennom aversjonsterapi. Andre psykologer hevder at dette i alle fall er farlig, fordi de undertrykte behovene er der og kan ta seg andre utløsninger via underbevisstheten. Altså anser stadig flere psykologer akkurat som jeg – det beste du kan gjøre med fantasiene, er å leve dem ut på trygg og ansvarlig måte, sammen med en partner.

Straffbart?

Så kommer som regel spørsmålet: “Er det kanskje straffbart? Hva skjer om noen ser en person ligge bundet med enden i været og bli riset, pisket eller “voldtatt”?” Svaret er at i Norge har ingen så vidt meg bekjent blitt tiltalt for sm med en frivillig partner. Det finnes neppe noe strafferettslig problem ved sm annet enn ved to muligheter: Enten at det skjer en ulykke, og ulykker med personskade og det som verre er, har skjedd i Norge. Eller – at en S hensetter en M i hjelpeløs tilstand og deretter ikke gir akt på det avtalte signalet som betyr stopp. I begge disse tilfellene kan S’en sitte med straffeansvar. I grunnen er det den sosiale siden av saken som kan gi deg en smekk. Bare det å bli observert av naboene i full gang, kan gi opphav til så mye snakk og rykter at livet blir temmelig surt. Enda verre kan det bli dersom du er S, og din ektefelle finner på å bruke det mot deg i en gallesur skilsmisseprosess eller barnefordelingssak. Hvis du først er kjent som sm-er, er det også sannsynlig at dersom det skjer en sedelighetsforbrytelse i distriktet, vil en eller annen halvhjerne begynne å mistenke deg. Lenger er vi ikke kommet, men husk at disse dystre mulighetene er lette å unngå med vanlig folkevett.

Rollebytte

Og så kommer det alltid et forsiktig spørsmål: “Er det normalt at jeg liksom er “vendbar”, at jeg føler trang til å dominere noen ganger, men at trangen til å underkaste meg er der, den også?” Vel, dersom vi fører hele mekanikken tilbake til mennesket som et sosialt flokkdyr, er denne modellen den mest normale, for vi søker alle å finne vår plass i systemet. Det betyr at vi underkaster oss dem som er mer dominante enn oss selv, og dominerer dem som signaliserer at de vil finne seg i en lavere rang enn oss. I et vanlig sm-forhold kan dette bety at man bytter på rollene. Jeg vil tro at minst halvparten av alle praktiserende sm-ere gjør det, selv om ofte én er overveiende S, den andre overveiende M.

Kvinnediskriminerende?

Så er det det siste problemet, hvilket sjelden arter seg som et spørsmål, men heller som et snikende ubehag. Verst rammer det mannlige S’er og kvinnelige M’er, og det er av politisk natur. Kort sagt er menn intenst indoktrinert med at de skal ha dårlig samvittighet overfor kvinner – mannen har fått sin rolle som undertrykker og overgriper fastslått av ekstreme og høylytte kvinnegrupper. Derfor er ingen verre ute å kjøre enn en ekte 68’er i sitt første forsøk som heteroseksuell S! Når han skal kommandere, oppdra og tukte en slavinne, må han overvinne års skyldfølelse først. Det beste han kan gjøre, er å minne seg selv på at det er dette begge ønsker, og at han skal tenke på ønskene til den kvinnen som vil bli dominert og ikke på dem som bestemme over andre menneskers kjønnsliv (som de ikke forstår noe av). For den kvinnelige, heteroseksuelle M’en oppstår et lignende problem: de er indoktrinert med aldri å la en mann ha noe å si over seg. Lysten oppleves som politisk ukorrekt på grensen til det forbryterske, et slags forræderi mot kvinner som virkelig er blitt mishandlet av virkelige overgripere. For noen blir dette en konflikt av uhyggelige, lammende dimensjoner. Det eneste en kvinne i denne situasjonen kan gjøre, er å forbanne seg på at kjønnslivet og driftene er hennes egne og ikke skal dirigeres av andre, og at det som skjer her og nå ikke rokker verken ved hennes kvinne- eller samfunnssyn. Kort sagt – skill politikk og kjønnsliv, for sammenblandingen av de to tingene har alltid vært redskap for undertrykkere.

Categories
Arkiv 1997 - 2002 Norsk Seksualpolitikk Uncategorized

Fetisj/sm-nyheter 1998

Fetisj/sm 1997

Fetisj/sm 1998

Fetisj/sm 1999

Fetisj/sm 2000

Fetisj/sm 2001 og senere

Artiklene er hentet fra Skeive nyheter 1998

karlgunnar_erik
Skeive dager i Oslo 1998   Foto: Svein Skeid.

Lær og SM er kjærlighet

Bildet viser Karl Gunnar og Erik gående hånd i hånd foran lærseksjonen i homoparaden i Oslo 1998. NRK Dagsrevyen hadde et flott innslag. Med kommentarer om homomangfold fanget de inn Karl Gunnar og Erik i fullt lær, der de gikk hånd i hånd foran lastebilen og lærseksjonen. Kameraet zoomet tilslutt mot hendene deres som en fokusering av at lær og sm faktisk dreier seg om kjærlighet mellom mennesker.

Artiklene er hentet fra Skeive nyheter 1998

Norske lærhomser i humanistblad
Etter norsk initiativ er den europeiske lærbevegelsen nå antirasistisk og antinazistisk. Skeive nyheter 10.12.98

Nytt lys på Leopold von Sacher-Masoch
Leopold von Sacher-Masoch skal ifølge en ny bok ha misbrukt sin posisjon til å få oppfylt sine egne slavefantasier. Skeive nyheter 25.11.98

Svenske homohus rene festninger
De groveste naziangrepene i Sverige skjer mot lærhomser på fester med fetisj og sm som tema. Skapnytt 19.11.98

Nok et åpent lesbisk tysk parlamentsmedlem etter at Christina Schenk i 1992 kom ut både som lesbe og sadomasochist. Skeive nyheter 16.11.98

Pisker opp klessalget
– Dette er ikke tortur, men frivillig sadomasochisme, sier den unge butikksjefen Hanne Gjærum (24) i Skien, som har en piskende domina i vindusutstillingen. Dagbladet 12.11.98

Pisk på moten
I dette tiåret er det sadomasochisme (SM) som er “skummelt”, og lakk og lær trenden vil nok vare til SM blir like akseptert som homofili er i dag, sier Kjersti Venaas og Berit Brønnstad i teatergruppa X3M. Adresseavisa 6.11.98

SM – en sexy diagnose
“Det mest pinefulle med å være sadomasochist er at det som er vakkert, inspirerende og meningsfyllt for meg, virker stygt, hatefullt og latterlig for andre mennesker.” Blikk november 1998

Nazistangrep mot RFSL Nazivold og mord mot homoseksuelle er et stort problem i vårt naboland. Lær- og sm-homser rammes hardest. Qmagazine 13.10.98

Samtaler med Pat Califia. Del 1 [død link]:
“Sm-lesber bankes opp og utestenges fra kvinners sosiale treffpunkter. Vår litteratur brennes, de ringer våre arbeidsgivere og sier vi er perverse slik at vi mister våre jobber.” Homoplaneten 12.10.98

Norge sviktet spannerhomsene
Norge og norden var på vippen i Strasbourg og kunne avgjort menneskerettighets-saken til spanner-homsenes fordel dersom den norske representanten hadde giddet å møte opp. Skeive nyheter 30.9.98

Dildoer kan være kreftfremkallende
Det danske postordrefirmaet Daells selger dildoer fra Østen som inneholder det kreftfremkallende stoffet kadmium. På innpakningen advares det mot at massasjestavene brukes i kroppsåpninger. VG 31.7.98

Désirée Hafstad: Ingen vanlig kvinne
Under kunstnernavnet Dessa van Lüderitz inviterte hun til Bergens første fetisjklubb, der dresskoden var “s/m, latex, leather, feather, schoolboy/girl, bondage…”. Bergens Tidende 19.7.98

Sadomasochist får smake partipisken
Arbeiderpartiet fikk kalde føtter og avlyste et møte med tema sadomasochisme i regi av Velgeraksjonen Folk for Jagland. VG 9.6.98

Tøffeste jenta i klassen
– Det er morsomt å ta utgangspunkt i SM-miljøet. I Karine Haaland tegneseriesatire “Larsons gale verden” får alle gjennomgå, inkludert minoritetsgrupper som homofile, innvandrere – og sadomasochister. Kulturkanalen 13.3.98

karinehaalanddominamini
Illustrasjonen er hentet fra Karine Haalands bok: “Våre venner menneskene” utgitt på Bladkompaniet AS 1999. Gjengitt med tillatelse fra Karine Haaland.

SM i Vatikanet [død link]
Pavens kammerherre Enrico Luzi ble funnet myrdet etter “en sado-masochistisk orgie”. Han kan være offer for en seriemorder som antas å ha tatt livet av 18 personer i Romas homoseksuelle miljøet. Nettavisen 9.1.98

Du var så vakker over meg
“Eg har utforska ulike posisjonar, men etterkvart funne meg ei nisje der eg ønsker å skrive inn nye erfaringar i den nynorske romantradisjonen, som f eks sadomasochisme, anorexi, stupfyll, psykomotorisk behandling og andre “randfenomen”.” Liv Nysted på Det norske Samlaget 1998

Sadomasochisme – bør jeg akseptere legningen? [død link]
Opplysende svar fra dr Christian Anker som også poengterer at personer som begår seksuelle overgrep sjelden er sadomasochister. Doktoronline 1998

Sm – erfaringer og forklaringer
Sm – er det sykt, straffbart og kvinnediskriminerende? Henrik Villestad skriver om de vanligste fordommene om sm eller sadomasochisme. Duo 1998

Categories
Norsk

Ingen vanlig kvinne

Under kunstnernavnet Dessa van Lüderitz inviterte hun til Bergens første fetisjklubb, der dresskoden var”s/m, latex, leather, feather, schoolboy/girl, bondage…”.

Av Turid Kjetland

Denne artikkelen sto første gang i Bergens Tidende 19.7.1998

Noen kaller henne Bergens undergrunnsdronning. Andre for homo, eller helvetes transe. Folk flest vet ikke hva de skal tro. Kvinne. Eller mann? I går forlot Désirée Hafstad byen. Men først fortalte hun meg hvem hun er. Jeg får bare ikke historien hennes til å stemme. Vi sitter på kafé Permanenten, stedet der Désirée Hafstad i vår var arrangør for fem kvasi-Grand Prix-show, en stor suksess med til sammen 1500 publikummere. Selv strålte damen som glamorøs vertinne på scenen, i tidstypiske, smakløse Eurosong-kostymer. Da Café Opera arrangerte Sexpresso-kveld en tid tilbake, var det Désirée, bare iført blondeundertøy, som lå på utstilling i en seng kvelden til ende. Og senhøstes i fjor, under kunstnernavnet Dessa van Lüderitz og i kompaniskap med dragartist og venn Jim Robin, inviterte hun til Bergens første fetisjklubb, der dresskoden var “s/m, latex, leather, feather, schoolboy/girl, bondage or as your naughty fantasy requires..”.

Hun virker hemningsløs, frigjort og ekshibisjonistisk bortenfor alle blåner. Det er derfor jeg knapt tror det når Désirée beskriver en angst så stor at hun for få år siden ikke torde å gå gjennom Bergen sentrum. En angst som førte til at hun frivillig søkte hjelp på psykiatrisk sykehus. Men snart faller bitene på plass. Hvem kan unngå å bli merket av aldri å kunne vise seg ute blant folk, uten å være redd for slengbemerkninger og sjikane? Det har gått ni år siden en gutt på 22 år ble til kvinnen som tok navnet Désirée Hafstad. Hun er ingen mann i kvinneklær, verken transvestitt eller dragqueen. Hun er en heterofil kvinne. Men ennå kjemper Désirée hver dag for å bli godtatt som den hun er.

– Hender det du angrer på kjønnsoperasjonen? – Nei, aldri. Det var en lettelse å bli kvitt det mannlige. Og jeg hadde ikke noe valg. En gang var hun en liten gutt i São Paulo. Hun vil ikke fortelle hva han het, gutten som skilte seg ut fordi han ikke likte å spille fotball, men å kle seg ut med kjoler og parykker, fjær og fjas.

– Jeg ble mobbet allerede da, men det gikk enda verre da vi flyttet til Os. Jeg var ni år, født i en millionby i Brasil, og syntes alt var så lite og fremmed i Norge. Klart jeg skilte meg enda mer ut i et lite miljø, sier Désirée. For selv om gutten ble tenåring og bad til Gud om at dette skulle bli siste gang, klarte han ikke å slutte med lekene sine. Han stjal sminke fra søsteren, lurte seg livredd inn på rommet til moren for å gå i klesskapet hennes. Og det var ingen lek lenger.

– Det var som å løsne på en ventil under høytrykk. Selv om jeg gikk inn i en fantasiverden, var det den rollen jeg følte meg hjemme i mentalt sett. Jeg spilte mye mer rollespill når jeg deltok i jentepreiket til kameratene mine, selv om jeg alltid har vært tiltrukket av gutter.

Lenge trodde jeg svaret var at jeg var homofil, men samtidig følte jeg avsky for min egen kropp, forteller Désirée. Å være ung betyr hormoner og komplekser og kviser så det rekker for de fleste. Men Désirée ville sikkert tatt en gjennomsnittlig tenårings gleder og sorger på strak arm. Helvete på jord. Mareritt. Det er ordene hun bruker for å beskrive hvordan det var å være en 17 år gammel gutt, aktiv i både volleyball og basket, som oppdager at han holder på å utvikle bryster.

– Ikke store, men nok til at jeg sluttet å dusje og enda mer enn før ble sett på som en avviker. Legen avfeide problemet med at unggutten ville vokse det av seg. Det var ikke noe svar for en gutt som var så fortvilet i sin absolutte ensomhet at han tenkte på selvmord. Da var det han leste artikkelen om en som hadde tatt kjønnsoperasjon. Alt stemte. – Jeg ble en av de yngste som har skiftet kjønn i Norge, som 22-åring, sier Désireé. Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus, hevder en bok som handler om den fryktelig vanskelige kommunikasjonen mellom menn og kvinner. Mennesket som sitter overfor meg har en erfaring de færreste vil få. Hun har tatt spranget fra en klode til en annen. Hvem blir man da? – Jeg forestiller meg det ofte slik: Menn og kvinner trenger hverandre for at det skal bli balanse i livene våre. De er vektskåler på en vekt. Og jeg, jeg føler meg ofte som selve vekten, den som vet hvordan det er å være på begge sider. Jeg kunne ikke lenger leve med å være mann. Men det er ikke noe lettere å være kvinne, sier Désirée. Hun bruker ordet apokalypse for å forklare det hun har vært gjennom. – Alt jeg hadde vært som mann, mitt liv, min identitet, måtte brytes ned, for så å bygges sakte opp igjen. Jeg måtte gå gjennom en ny pubertet som 22-åring.

– Hvordan reagerte venner og familie på at du ville skifte kjønn?
– Moren min tok det fint, og var mest lei seg for at jeg aldri hadde tort å fortelle det til henne. Dessverre døde hun en måned før operasjonen. Men de fleste jeg kjente vendte meg ryggen, sier Désireé. Smilende forteller hun om gamle gymnaskamerater som nesten besvimte på gaten da hun plutselig presenterte seg som Désirée. Hun kan forstå dem.

– Det kan bli for tøft å forholde seg til et menneske man har kjent som det andre kjønn. Jeg betrakter henne når hun går for å hente seg et askebeger ved disken. Désirée er høy, over 1,80, har lange ben og smale hofter i lyse sigarettbukser. Håret, stort og tykt, har hun temmet med et hårbånd så det står som en sky av krøller rundt ansiktet. Der har hun et par mørke øyne av den sorten som er egnet til å få misunnelsen fram hos mange kvinner. En flott dame som burde dåre mange menn, tenker jeg. Jo, Désirée vekker oppsikt, nikker hun. Men vi medsøstre kan bare la stridsøksen ligge. I stedet for å nyte kompliment og kurtise kan hun like godt få trusler om skambank fra en gjeng fulle mannfolk, som nekter å godta Désirées forsikringer om at hun er en kvinne. Hun er blitt vant til å komme tilbake fra toalettet og finne mannen hun pratet hyggelig med, kald og avvisende. Noen har advart ham om at han egentlig flørter med en mann, tipper Desiree.

– Hvordan er det for deg å få seg kjæreste? – Helt håpløst. Tenk deg selv, å vite at kjæresten din har vært samme kjønn som deg selv. Det er ikke mange menn som klarer det. Désirée har vært med i performancegruppen Orange Crush Club, konferansier på Homofestivalen i Bergen, og som Dessa van Lüderitz utfordret hun både glamour-typer, fetisjister, transseksuelle, lesbiske, s/m-ere, transvestitter og frigjorte heteroer til å feste på Club Venuz.

– Når du går i bresjen for dette, vil ikke det øke fordommene og forvirringen om ditt kjønn og legning ute blant folk? – Jeg kan uansett, selv om jeg av og til ønsker det, aldri bli Berit fra Fyllingsdalen. En helt vanlig jente som går og handler på Oasen sammen med venninnene sine. Jeg oppsøkte homsemiljøet fordi det er der, blant andre som skiller seg ut, at jeg føler meg mest akseptert. Blant bermen, sier Desiree Hafstad med et flir, litt ironisk. Hun har liten kontakt med de få andre i Norge som har skiftet kjønn. Désirées inntrykk er at reaksjonene de møter har gjort dem så bitre og mistroiske til omverdenen at mange isolerer seg.

Ondskapsfull hets har fått henne til å rømme byen to ganger. Sist gang hun flyttet tilbake til Bergen, bestemte Désirée seg for en annen strategi. – Jeg innså at det å omgås en person som har skiftet kjønn kan være vanskelig for mange, at jeg må komme dem i møte. Folk vet så lite. Derfor forteller Désirée åpent og saklig om bakgrunnen sin til dem som spør, både dem som nesten ikke tør lufte temaet – og dem som vil vite hvordan det er for henne å få orgasme. – Men da svarer jeg bare: Hvordan er det for deg? Noen tror visst ikke det finnes grenser for hva som er privat når det gjelder meg, sier Désirée. Hun har gått den private TV-skolen i Bergen, hadde en birolle i stykket SubUrbia på Den nationale Scene i fjor, og føler hun har fått mer respekt i byen etter at hun var primus motor for GP-sirkuset i vår. Drømmen hennes er å jobbe med fjernsyn. Når du leser dette har hun forlatt Bergen for tredje gang. Hun skal til London for å gå på det toårige studiet Stage management ved Academy of Live and Recorded Art. Désirée kommer nok tilbake til Norge, men neppe til Bergen. Byen blir for liten. – Så du rømmer denne gangen også? – Nei. Denne gangen er det ingen flukt.

Categories
Norsk

Mistet barna på grunn av SM-diagnosen

Mistet barna på grunn av SM-diagnosen

Hilde lot seg presse av sin advokat til å gi fra seg omsorgsretten til sine barn fordi SM er definert som psykiatrisk sykdom i Norge.

Eksmann avslørte hennes SM-liv:

Ved samlivsbrudd oppstår vanligvis både bitre følelser og sorg. Noen ganger er bitterheten så sterk at hevntanker, trakassering og ekstreme voldshandlinger er en følge. Med barn inne i bildet blir konsekvensene store. “Hilde” opplevde mange SM-eres mareritt: – bli presset til å oppgi omsorgsretten for sine barn.

– Jeg visste at han var såret da vi ble separart, men vi var liksom ikke uvenner. Vi skiftet på å bo i huset med barna, ble ikke enige om hvem som skulle ha daglig omsorg, hvem som skulle flytte ut. Jeg tror han regnet med at vi ville finne tilbake til hverandre. Men i stedet traff jeg en ny mann, en jeg attpåtil kunne leve ut mine SM-drømmer sammen med, forteller “Hilde”. I dag lever hun nesten 40 mil unna sine to døtre, men har gjenoppnådd kontakt med barna etter flere år uten. Hun er bitter, men mest på seg selv og advokaten som rådet henne i den vanskelige prosessen.

– Min eksmann fikk tak i brev og bilder fra en ferietur. Bildene viste meg og andre i SM-lek. Han ble selvsagt sint og provosert, skjønte nok først da at jeg aldri kom til å fortsette ekteskapet. Han tok med bildene til advokat, og ville kreve omsorgsretten for begge jentene.

Han visste at dommere ofte ennå gir en mor omsorg for såpass unge barn, men sa rett ut at disse bildene og bevisene på mitt “syke” sexliv ville gi ham det han trengte i retten.

I ettertid angrer jeg på at jeg lot meg presse. Alle sier at slikt ikke skal telle i en omsorgsrettsak, at jeg ikke hadde noe å skamme meg over, og så videre. Men jeg var for redd, og skamfull.

Min advokat, som jo faktisk skulle kjempet min sak, ble veldig ille berørt av bildene og brevene min eksmann la frem.

Han rådet meg til å forlike meg med barnefaren, gi ham omsorgsretten i alle fall for noen år. Advokaten mente at en rettssak ville bli for belastende for både meg og ungene, hvis mitt SM-liv ble brettet ut.

Han mente også at jeg lå tynt an rent juridisk, og fortalte meg at SM er definert som psykiatrisk sykdom i Norge.

Men du angrer?

– Ja, nå angrer jeg! Nå vet jeg at advokaten ikke gjorde jobben sin riktig. Han burde heller oppmuntret meg til å kjempe! Hvem vet, kanskje ville dommeren faktisk avvist at mitt sexliv hadde noe med mine evner som mor å gjøre, undrer “Heidi”.

Hvordan ble det for barna?

– Det var nesten noe av det verste. De fikk høre at jeg var en hore, faren viste dem også noen av bildene. De reagerte med avsky. De orket ikke prate om det med meg, de ble innesluttede og nervøse. Det var helt forferdelig å se dem lide. Selv om ting er mer normalisert nå, vet jeg at det er blitt en slags brist i nærheten mellom meg og dem. Jeg forstår dem på mange vis – ikke noe barn liker å bli informert om sine foreldres sexliv. Uansett.

“Heidi” vurderer å flytte tilbake til den lille byen på vestlandet, der barna fremdeles bor sammen med sin far. Hun vurderer også å ta kontakt med advokaten som rådet henne den gangen, og konfrontere ham med det hun opplevde som et svik.

– Hadde jeg vært medlem av SMil ennå, ville jeg kjempet for å opprette en slags juridisk rådgiving for medlemmer i slike situasjoner. Jeg mener også at det er veldig viktig å avdramatisere SM, gjøre det mindre “farlig” i folks øyne. Det var på grunn av samfunnets fordommer jeg ikke våget stå for mitt SM-liv. Med litt mer hjelp, oppmuntring og støtte kunne jeg og ungene mine kanskje hatt et helt annet liv.