Categories
Norsk Seksualpolitikk

Friskmeld parafiliene!

Av Elsa Almås

 

Hentet fra Skeive nyheter 7.11.1999

All seksualitet kan perverteres, også heteroseksualitet. Det er grunn til å ha et behandlingsmessig beredskap i forhold til uhensiktsmessig eller skadelig forvaltning av seksualitet, dette bør imidlertid gjøres på et annet grunnlag enn ved sykeliggjøring og diagnostisering av harmløse seksuelle tenningsmønstre, skriver Elsa Almås i denne kronikken, som også har stått på trykk i avisa Fædrelandsvennen.

Diagnostikk er et medisinsk redskap som skal bidra til at sykdom skal kunne forstås og behandles korrekt. Feil behandling kan i verste fall føre til at man blir påført nye lidelser, noe som blir ansett som en så alvorlig feil, at ansvarlig behandlende instans kan bli strafferettslig ansvarlig.

Diagnostikk er et viktig instrument, og bør således evalueres og revideres i tråd med aktuell sykdomsforståelse. Forståelse av sykdom er et komplisert område, ikke minst fordi sykdom omfattes av trygderettigheter. Ved å fjerne en diagnose, fjerner man også trygderettighetene. Tradisjonell sykdomsforståelse innebærer en forestilling om at kroppen lider av for mye av noe, for lite av noe, eller at kroppen er utsatt for noe den ikke tåler, som bakterier, virus eller andre ødeleggense stoffer. Sykdom oppfattes generelt som en feil som bør rettes opp, vanligvis av en lege. Sykdommer i sinnet har vært beskrevet etter samme lest som somatiske sykdommer, selv om de samtidig har vært betraktet som svært forskjellige.

Moderne forståelse av psykiske lidelser har beveget seg langt bort fra tradisjonell sykdomsforståelse, for eksempel ved at man ofte ser at psykiske lidelser oppstår som resultat av et samspill mellom sosiale, psykiske og somatiske faktorer. Ofte kan en se at en psykisk lidelse heller kan betraktes som en normal reaksjon på en unormal situasjon, enn som en unormal reaksjon på en normal situasjon. Dette gjelder ikke minst stressrelaterte sykdommer, og reaksjoner på langvarig belastning. En type diagnoser som vanskelig kan beskrives ut fra noen av disse forståelsesmåtene, er diagnoser som har med kjønn og seksualitet å gjøre.

Homoseksualitet ble “friskmeldt”, det vil si tatt ut av diagnoselistene i Norge så sent som i 1979, men det finnes fremdeles en gruppe diagnoser under samlebetegnelsen “parafilier”, som bør fjernes fra diagnoselistene av samme grunn, nemlig fordi de ikke er syke, ingen trenger trygderettigheter på grunn av sin seksuelle lyst. Ordet parafili kommer fra gresk, og betyr direkte oversatt ved siden av kjærlighet. Under betegnesen parafilier, finner vi en rekke seksuelle tenningsmønstre som for eksempel ekhibisjonisme, fetisjisme, pedofili, seksuell masochisme, seksuell sadisme, transvestittisk fetisjisme og voyeurisme. Bakgrunnen for at disse ble betraket som sykdom, tidligere også sammen med homoseksualitet, er at kun seksuell adferd i forplantningens tjeneste ble betraktet som normal seksualitet. All annen seksualitet ble betraktet som “ved siden av” – eller altså parafil. Leser man historie, synes det å ha vært en sosial kunst i mange kulturer å forvalte sitt kjærlighetsliv på flere plan, både offisielt og “off records”.

Homoseksualitet har hatt mer eller mindre gunstige vilkår gjennom historien. Klostrene var i mange tilfeller fristeder for homoseksuell omgang “off records”, mens kirkens offisielle syn medførte forfølgelse, fordømmelse og lidelse for mange mennesker. Homoseksualitet, og en rekke seksuelle tenningsmønstre, ble beskrevet og definert av Richard von Krafft-Ebing på slutten av 1800-tallet, på grunnlag av mennesker som søkte hjelp fordi de opplevde seg som “feil”. Skrekken for avvisning, utstøtelse fra samfunnet førte til at mange utviklet problemer som vi nå betrakter som psykiske lidelser: Angst, depresjon, tvangstanker, tvangsmessig seksualitet. Seksuelle tenningsmønstrene kan være problematiske fordi de ikke aksepteres av den kulturen de befinner seg i, og får for usunne kår å utvikle seg innenfor, men med kulturelle endringer, skjer det også endringer i hvordan seksualiteten fungerer og oppleves.

Fetisjisme innebærer at ikke-levende objekter blir brukt som stimulans for å oppnå opphisselse og tilfredsstillelse. Mange mennesker vil kunne kjenne igjen grader av fetisjisme i sitt eget seksualliv, uten at de føler seg syke eller spesielt avvikende av den grunn. Seksuell sadisme og seksuell masochisme blir vanligvis forvaltet i relasjoner der seksualiteten utøves som et avtalt rollespill, der masochisten er den som setter grenser. Transvestitisk fetisjisme innebærer at han eller hun bruker klær som tilhører et annet kjønn, vanligvis er det menn som blir opphisset av å bruke kvinneklær som del av det seksuelle samvær.

Det er umulig å forby seksuelle fantasier og lyster, men det er mulig å forby seksuelle aktiviteter som innebærer at noen blir forulempet eller tar skade av det. Det er ikke noe argument for å akseptere seksuelle tenningsmønstre at de er “naturlige”. Selv om det er grunn til å betrakte pedofili som en naturlig seksuell lyst, vet vi at barn i altfor mange tilfeller tar skade av å bli brukt som objekt for voksen seksualitet, og vi har valgt å ikke akseptere slike seksuelle handlinger. Det at noe er naturlig betyr ikke at det er noe som finnes hos alle mennesker – det burde være kjent nok at naturen har mange måter å variere på, også på det seksuelle område.

Når det gjelder ekshibisjonisme (blotting) og voyerisme (titting) kan man stille spørsmålstegn ved hvor skadelig det er å bli utsatt for slik aktivitet. Dette er seksuelle tenningsmønstre som både finnes hos mentalt og sosialt velfungerende individer, der psykologisk eller psykiatrisk behandling har liten hensikt, og hos mindre veltilpassede mennesker. Noen ganger er det på sin plass å behandle, det vi kan behandle er imidlertid forvaltningen av en seksuell lyst, ikke den seksuelle lysten i seg selv.

Ordet parafili erstatter det litt eldre ordet perversjon. Det kan være grunner til å gå tilbake til igjen å bruke perversjonsbegrepet, og friskmelde parafiliene. Perversjon kan beskrives som sykelig eller skadelig forvaltning av seksualitet. Noen ganger er seksuelle perversjoner også uttrykk for dypere følelsesmessige forstyrrelser. All seksualitet kan perverteres, også heteroseksualitet. Det er grunn til å ha et behandlingsmessig beredskap i forhold til uhensiktsmessig eller skadelig forvaltning av seksualitet, dette bør imidlertid gjøres på et annet grunnlag enn ved sykeliggjøring og diagnostisering av harmløse seksuelle tenningsmønstre.

Relaterte saker:
Sex sykeliggjøres
Åshild Skogerbø som for tiden tar sin psykologpraksis hos Elsa Almås i Grimstad, skal snakke om menneskelig seksualitet og dens diagnoser på sexologi-seminaret i Grimstad. I dag sykeliggjør forskningen enkelte seksuelle legninger uten å ha hold for det. Kjærlighet ved siden av, kaller hun legningene. – Jeg mener det er farlig å ta inn fetisjisme, transvestikk-fetisjisme og sado-machosisme som sykelige legninger. Her finnes det ingen ofre. Likevel oppfattes disse i vitenskapelig forskning som syke og får medisiner. I positiv retning finnes det nå en teoretisk og praktisk utvikling som kalles queer politics. Denne retningen vil modernisere diagnostikken og legalisere disse seksuelle adferdene. – I dag er det akseptert å være homofil. Queer politics går ut på at flere andre legninger skal legaliseres på samme måte. Jeg vil komme med en liten snert av kritikk mot den homofile gruppen som har isolert seg og ikke vært med på å åpne for flere grupper, sier Skogerbø. Agderposten 18.9.99

Elsa Almås og Esben Benestad: Sexologi i praksis
Inge Jarl Støylen anbefaler sterkt læreboken i klinisk sexologi på grunn av sin faglige bredde og sin åpne og klokt reflekterende holdning til et vanskelig tema. Tidsskrift for norsk psykologforening

Sexologi i praksis
Psykologen Elsa Almås og legen Esben Benestad fletter på en elegant måte sammen medisinske og psykologiske problemstillinger. Samtidig trekkes det inn historiske, kulturelle, filosofiske og sosiologiske perspektiver som gjør store deler av denne boka lesverdig langt ut over legers og psykologers rekker. Utposten 4-98

Sex -helg i Grimstad
Fetisjister, transvestitter, sadomasochister, homofile og andre – både ut-grupper og in-trender tas opp i full bredde. Grimstad-konferansen er en lukket fagkongress for nordiske sexologiinteresserte. Dagbladet 19.9.99

Categories
Norsk

Eu kan redde svensk poppers

Svenskene vil forby privat bruk og besittelse

Av Svein Skeid

Svenske myndigheter ønsker å forby besittelse og bruk av kjærlighetsmiddelet poppers. Men et hull i loven kan hindre kriminalisering av svenske homser. Den nye loven mot berusende stoffer gjør nemlig unntak for legemidler godkjent i EU.

Svenskene, som nå skal fjerne den moralistiske “bastuklubbsloven” som ikke har hatt noen helsefremmende effekt, slår til med en ny lov som skal forby midler med “euforiserende” eller gledesfremmende egenskaper selv om de ikke er avhengighetsskapende. Det foreligger ingen planer om å forby de gledefremkallende stoffene alkohol, tobakk og kaffe.

Poppers var nevnt i forarbeidene til loven som trådte i kraft 1. april og som forbyr besittelse og bruk av “varer som på grunn av sine inneboende egenskaper medfører fare for menneskers liv eller helse og som kan anvendes for å oppnå rus eller annen påvirkning”.

Poppers var tillatt å selge i Sverige ett år etter at landet ble EU-medlem. Deretter ble det klassifisert som legemiddel og forbudt å omsette. Den nye loven om berusende midler ønsker også å ramme privat besittelse og bruk blant annet av poppers, men det er uklart om homsenes afrodisikum kommer med på listen som myndighetene skal utarbeide.

Henrik Tornberg i den svenske internettavisa Robin1 har nemlig funnet ut at amylnitritt, som er den opprinnelige og beste varianten av poppers, er et lovlig reseptbelagt legemiddel i EU-landet Storbritannia. Det er forøvrig kjent at poppers selges over disk i flere andre EU-land som Spania, Nederland og Danmark.

I Danmark ble forbud mot poppers diskutert for et par år siden. Men daværende sundhetsminister Yvonne Herløv Andersen avslo forslaget om kriminalisering fra den konservative folketingsrepresentanten Henriette Kjær. Poppers ble i og for seg ansett som farlig, men ikke farlig nok eller utbredt nok til å foranledige et forbud, kunne Berlinske Tidende fortelle 27.8.1996. I Danmark fryktet man at illegal handel skulle oppstå dersom middelet ble forbudt. I argumentasjonen mot kriminalisering noterte man at poppers ikke er avhengighetsskapende og at kun tre ulykkestilfeller hadde oppstått i forbindelse med stoffet. I to tilfeller hadde personene drukket den giftige poppersvæsken. Ved et tredje tilfelle fikk en 15-åring øyeskader da han sølte ut den etsende væsken.
SISTE: I det denne artikkelen legges ut får vi opplyst at Revoltbutikken i Stockholm er blitt utsatt for politirassia og tømt for hele sin beholdning av poppers.

Denne artikkelen er hentet fra Skeive nyheter 24.4.1999

Categories
Norsk

Poppers

Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 1999. Oppdatert 2003.

Kan gi dødelig superorgasme

Ungdommer ned til 16 år er stoppet i tollen med sexdopet Poppers i Bergen. Stoffet utvider arteriene i kroppen og skal gi superorgasme. Men sexleken kan gi dødelig utgang.

Av ØYVIND LØLAND, Bergensavisen 21.10.99

– Overdreven bruk kan føre til plutselig død, advarer Ole Jakob Broch, professor i farmakologi ved Universitetet i Bergen.

MOT HJERTEKRAMPE

Inntil for et år siden var stoffet ukjent i Bergen. Nå er det gjort flere beslag, og politiet tror stoffet brukes blant ungdommer i det såkalte housemiljøet.

– Så langt har vi beslaglagt 60 slike ampuller. Den yngste vi har stoppet var bare 16 år. Stoffet er tatt med fra England og Danmark, opplyser kontrollsjef Rolf Ole Seljeflot ved Tollvesenet i Bergen. Stoffet blir kalt Poppers eller Snappers, den kjemiske betegnelsen er amyl nitrit.. Dette ble tidligere brukt til pasienter med hjertekrampe, men som medisin er stoffet nå avløst av nitroglyserin.

Stoffet står ikke på narkotikalisten, men blir regnet som legemiddel. Man må derfor få legeattest på at man trenger stoffet for å få lov til å innføre det til Norge. Det har ingen av dem som er tatt klart å skaffe til veie.

Sexdop

Poppers er opprinnelig blitt brukt av en bestemt gruppe, nemlig homofile menn. Stoffet skal øke den seksuelle opplevelsen, og gjøre muskulaturen rundt endetarmen slappere. Stoffet blir også tatt for å få en rus, eller til å forsterke rusen ved inntak av LSD og ecstasy. Poppers er svært flyktig og fordamper raskt. Stoffet inntas ved sniffing og inhalering. Effekten skal bare vare i noen minutter. –Stoffet utvider arteriene og gir avslapning i glatt muskulatur. Jeg vil tro at den rusmessige effekten er svimmelhet og slapphetsfølelse. Tar man mye kan det føre til besvimelse, sier professor Ole Jakob Broch, professor ved Farmakologisk institutt ved Universitetet i Bergen. –Den seksuelle effekten er jeg noe usikker på. Men det kan tenkes at stoffet har noenlunde samme virkning som Viagra ved at blodårene i penis blir utvidet. Jeg har også hørt at stoffet tas i forbindelse med orgasme. Inntak av stoffet kan gi en kortvarig blodmangel i hjernen, som skal føre til en forsterket opplevelse av orgasmen, sier Broch. Effekten skal være noenlunde den samme som om man struper inntaket av oksygen for å oppnå en bedre orgasme.

Dødelig

Inhalering av Poppers kan gi store helsemessige konsekvenser. –Vedvarende bruk vil føre til at de røde blodlegemene blir blå og reduserer evnen til å frakte oksygen rundt i blodet. Det kan igjen gi skader på indre organer, for eksempel nyrene, sier Broch.

Det kan også føre til kvelning og slag med dødelig utgang. –Et stort inntak kan føre til en så stor blodmangel i hjernen at det kan gi dødelig utgang, advarer Broch. Bakrusen kan også være svært ubehagelig: Kramper, søvnløshet, depresjon, økt matlyst og hodepine. Selv om stoffet er farlig, er ingen så langt anmeldt for innførsel av Poppers eller beslektede stoffer. –De mengdene som er blitt tatt inn har vært relativt små. Når det gjelder legemidler går vi først til politianmeldelse dersom det er snakk om et betydelig kvantum, sier Seljeflot. –Vi har gjort ett beslag av dette stoffet, og har ellers svært få rapporter på det. Det antas at stoffet er i omløp i enkelte ungdomsmiljøer i Bergen, sier narkosjef Magne Hovda ved Bergen politikammer. Relevante saker:

Categories
Norsk

Poppers fakta

Hentet fra Skeive Nyheter 1999

Poppers er et samlingsnavn på flere substanser av typen alkylnitritter som selges mer eller mindre åpent under navn som RUSH, BOLT, HARDWARE og LOCKERROOM. Blant disse inngår den opprinnelige varianten amylnitritt, og den senere sorten butylnitritt som ble laget for å omgå det amerikanske forbudet mot amylnitritt.

Amylnitritt ble oppdaget i 1857 og ble ti år senere tatt i bruk som legemiddel mot hjertekrampe eller angina pectoris på grunn av sin evne til å utvide blodårer og slappe av glatt muskulatur. I dag foreskrives det sjelden fordi bedre medisiner er kommet på markedet.

Fordi poppers også spenner av muskulaturen rundt analåpningen, ble den populær i homsekretser, til seksuell opphisselse og stimulans på dansegulvet. Middelet ble opprinnelig solgt i små glassbeholdere og den “poppende” lyden når man brøt ampullen ga opphav til navnet. I dag selges den gulaktige væsken i brune innkapslede glassflasker for å beskytte det mot sollys.

Både amylnitritt og butylnitritt har en kraftig karutvidende effekt når man sniffer dem inn gjennom nesen. Dermed øker hjerte- og pustefrekvensen kraftig. Effekten er imidlertid så kortvarig at man ikke blir fysisk avhengig. Muligens kan en snakke om en “psykisk avhengighet”. På 1980-tallet ble det spekulert på om poppers kunne ha forbindelse med den aids-relaterte sykdommen Kaposis Sarkom men en slik sammenheng er ikke påvist. Paradoksalt nok utvider nitrittene også blodårene i penis hvilket forbigående vanskeliggjør ereksjon.

Det er ikke dokumentert helseskade ved moderat poppersbruk hos friske mennesker. Ekstrem bruk kan liksom andre rusmidler belaste immunsystemet og redusere hemoglobinet i blodet. Dersom du blir kortpustet etter bruk av poppers eller har en hjertelidelse, er nitrittene lite å anbefale. Internettavisa MedWeb skriver at samtidig bruk av amylnitrat og potensmiddelet Viagra i verste fall kan være livstruende, ettersom begge midlene reduserer blodtrykket kraftig. Andre nettsteder anbefaler inntak av store doser c-vitaminer som antioksidant før og etter inhalasjon av poppers for å styrke immunforsvaret.

På grunn av sin kortvarige effekt er poppers antagelig en mindre trussel i forhold til seksuelt overførbare sykdommer, enn alkohol og hasj. Men liksom alle rusmidler kan (den forbigående) sløvheten påvirke vurderingsevnen i forhold til sikrere sex. En skal også tenke sikkerhet i forhold til mer avanserte sm-leker.

Får du hodepine av poppers har du gjort noe galt. Du kan ha brukt for stor dose, for gammel vare eller en dårlig type poppers. Amylnitritt er langt å foretrekke fremfor butyl- og isobutyl-nitritt. Dessverre står det sjelden utenpå flasken hvilken variant som er inni flasken.

Hodepine kan unngås ved å oppbevare orginalflasken i fryseren. Ved å helle kveldens forbruk over i en tom flaske eller inhalator med bomull, unngår en at det stadig kommer luft til orginalflasken. På denne måten slipper en også å sniffe direkte fra full flaske. Den etsende væsken, som er svært brennbar og giftig å drikke, kan skade øyne og trommehinner dersom det søles ut under en sex-lek.

Den norske NOVA-undersøkelsen viser at poppers har en helt særegen tilknytning til det mannlig homofile miljøet. Én av fem homser har brukt den tidligere hjertekrampemedisinen siste 12 måneder. Poppersbruken er stabil i alle aldersgrupper av homoseksuelle menn.

1. konsulent Sidsel Harby i Statens legemiddelkontroll opplyser til Skeive nyheter at poppers ikke er forbudt å besitte eller bruke i Norge. Amylnitritt er imidlertid klassifisert som legemiddel og dermed forbudt å selge utenom apotek. Eneste medisinske nytte av amylnitritt idag er som antidop ved blåsyreforgiftning.

I følge EØS-avtalen fra 1994 kan en ved innreise til Norge ta med seg legemidler fra EØS-området for inntil ett års forbruk dersom en kan dokumentere at det er foreskrevet til personlig medisinsk bruk eller at det er kjøpt lovlig i landet en kommer fra. Skeive nyheter kjenner imidlertid til flere tilfelle av beslag og bøtelegging av mindre kvanta poppers i tollen. Amylnitritt er ikke klassifisert som narkotika eller dopingmiddel i Norge så langt Skeive nyheter har brakt i erfaring.

Categories
Norsk

Poppers forbys i Sverige

Nå kan du ikke lenger ta med deg poppers når du skal til Baltic Battle eller den svenske frigjörelsesveckan. Da risikerer du å bli arrestert for ulovlig besittelse av “helsefarlig rusmiddel”.

Nei, det er ingen aprilsnarr. Først forbød svenskene homsesaunaer [tillatt igjen pr 2003, red]. Fra 1. april er det også ulovlig å oppbevare poppers eller amylnitritt. Poppers har en tid vært ulovlig å selge i vårt naboland, men nå rammer forbudslinjen også privat bruk og besittelse.

Den nye loven om doping og syntetiske rusmidler gjelder besittelse av “helsefarlige misbruksmidler som ikke er å anse som narkotika, dopmiddel eller legemiddel”. Loven er kommet i stand for at politiet skal kunne gripe inn mot stort sett alle midler som brukes for å ruse seg, i motsetning til idag der de bare kan gripe inn mot narkostiske stoffer. Definisjonen av narkotika endres fra “sterkt vanedannende egenskaper”, til “avhengighetsskapende egenskaper”. Det bør ifølge regjeringen “kreves at varen på grunn av sine iboende egenskaper medfører fare for menneskers liv eller helse og anvendes eller kan anvendes i den hensikt å oppnå beruselse eller annen påvirkning.”.

I dag er det ulovlig å selge poppers, men ikke å bruke det. Regjeringen kommer om kort tid til å legge fram en detaljert liste over hvilke varer som skal omfattes av den nye loven. Lørdag åpnet homoklubben TipTop i Hus1 sine lokaler. Lørdagsklubben er allerede blitt døpt til navnet “Poppers”. Hvorvidt dette også kan anses som en ulovlig handling, har Riksdagen ennå ikke tatt stilling til, ironiserer den svenske homoavisa QX. Alkohol, kaffe og tobakk kommer kommer etter hva den svenske internettavisa Sylvester erfarer, fremdeles til å være lovlig også etter 1. april.

Også i Danmark ble forbud mot poppers diskutert for et par år siden. Men daværende sundhetsminister Yvonne Herløv Andersen avslo forslaget fra den konservative folketingsrepresentanten Henriette Kjær. Poppers ble i og for seg ansett som farlig, men ikke farlig nok eller utbredt nok til å foranledige et forbud, kunne Berlinske Tidende fortelle 27.8.1996. I Danmark fryktet man at illegal handel skulle oppstå dersom middelet ble forbudt. I argumentasjonen for ikke å kriminalisere noterte man at poppers ikke er avhengighetsskapende og at kun tre ulykkestilfeller hadde oppstått i forbindelse med poppers. I to tilfeller hadde personene drukket poppersvæsken, hvilket er livsfarlig. Ved et tredje tilfelle oppstod øyeskader da en 15-åring sniffet stoffet.

Amylnitritt eller poppers har en kraftig karutvidende effekt når man sniffer det inn gjennom nesen. Siden 1867 har poppers blitt brukt som legemiddel mot hjertekrampe. I USA kunne man kjøpe det uten resept på 1960-tallet. Fra 1968 ble det reseptbelagt.

Homser begynte å sniffe poppers for å øke den seksuelle opphisselsen og som stimulans på dansegulvet. Middelet ble solgt i små glassbeholdere og den “poppende” lyden når man brøt ampullen ga opphav til navnet.

Effekten av amylnitritt er kortvarig. Man blir ikke fysisk avhengig av det. Muligens kan en snakke om en mulig “psykisk avhengighet”. På 1980-tallet ble det spekulert på om poppers kunne ha forbindelse med den aids-relaterte sykdommen Kaposis Sarkom men en slik sammenheng er ikke blitt påvist.

Det vi vet er at poppers, i likhet med alkohol og andre rusmidler, kan belaste immunsystemet. Men den største faren er kanskje at en blir sløv og glemmer grunnleggende regler for sikrere sex fordi poppers forbigående kan redusere vurderingsevnen. Ikke minst viktig er det å ha hodet med seg i forhold til endel former for fetisj- og sm-sex, der sikkerheten må være i høysetet. Poppers har vært spesielt populært i lærhomsemiljøer verden over, men har etterhvert spredt seg også til andre homofile.

Poppersvæsken er sterkt etsende og en kan få brannskader ved hudkontakt. Drikking av poppers er som nevnt livsfarlig. Bivirkninger kan være hodepine, svimmelhet, hjerteklapp, blodtrykksfall og irritasjon av slimhinner. Fordi poppers utvider blodårene og øker hjertefrekvensen brått og kraftig, er stoffet livsfarlig for folk med hjerte og lungeproblemer. I kombinasjon med potensmiddelet Viagra skal dødsfall ha forekommet, ettersom begge midlene reduserer blodtrykket kraftig.

Kilder: Sylvester, QX, Skeive nyheter samt heftet “Sekrare Sex för l”derkillar” utgitt av lærhomseforeningen SLM Stockholm og støttet av svenske helsemyndigheter.
Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 23.2.1999