Categories
Other languages Sexual politics

The Swedish board of health (Socialstyrelsen) on BDSM 2008


Koder i klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem utgår

The content of this page was retrieved August 1, 2009. The link is now dead: http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/FirstPage/2008/Q4/081117nyhet.htm

Socialstyrelsen tar nu bort vissa koder i den svenska klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem. Bland annat utgår ”Transvestism” samt ”Fetischism”och ”Sadomasochism” från och med den 1 januari 2009.

– Att koder för till exempel vissa sexuella beteenden finns i klassifikationen uppfattas av många som stötande och kan bidra till att bevara och förstärka fördomar i samhället. Det vill vi inte medverka till, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.

De senaste åren har Socialstyrelsen kontaktats flera gånger av RFSU och andra intresseorganisationer som vill att förändringar görs i den svenska versionen av ICD-10 –  ”Klassifikation av hälsoproblem och sjukdomar 1997”. De ändringar som nu genomförs bygger på konkreta förslag från dessa organisationer.

ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) är ett klassifikationssystem som bland annat används för att gruppera sjukdomar, olika tillstånd, beteenden och sociala faktorer som kan vara anledning till kontakt med sjukvården.

Flera kritiska röster

Systemet utgör också en grund för att få information om vilket arbete som utförs inom hälso- och sjukvården: vad patienter vårdas för, vilken behandling de får och vad resultaten blir. Informationen är viktig för att kunna följa upp och utvärdera sjukvårdens resultat och kvalitet.

Kritikerna menar att klassifikationen, som den är utformad idag, på ett olyckligt sätt ger en sjukdomsstämpel åt företeelser som har med könsidentitet att göra, exempelvis transvestism, men även vissa sexuella beteenden. Genom att ändra den svenska klassifikationen vill nu Socialstyrelsen ge en tydlig signal om att vissa diagnoser som specificeras i klassifikationen inte ska ses som sjukdomar. De specifika koder som nu utgår används i praktiken mycket sällan.

Förändringen innebär att följande koder utgår: ”Transvestism med dubbla roller”, ”Könsidentitetsstörning i barndomen” samt ”Fetischism”, ”Fetischistisk transvestism”, ”Sadomasochism” och ”Multipla störningar av sexuell preferens”.

Flera av de aktuella koderna togs bort i Sverige redan 1981 ur Klassifikation av sjukdomar 1968 (fjärde upplagan), motsvarande WHO:s ICD-8, och fanns inte heller med i den svenska versionen av ICD-9. I samband med att den svenska versionen av ICD-10 infördes år 1997 återinfördes vissa koder som en konsekvens av att man strikt följde den nya internationella versionen av ICD.

Tar upp frågan internationellt

– Vi vet att klassifikationens koder ofta uppfattas som sjukdomar, oavsett vad de egentligen står för. Det är olyckligt eftersom det kan bidra till att bevara och förstärka fördomar i samhället, vilket i sin tur ökar risken för social stigmatisering hos enskilda. Det vill vi bidra till att förändra, säger Lars-Erik Holm.

– Vi tänker också fortsätta att ta upp den här frågan internationellt i samband med att WHO nu har inlett arbetet med att ta fram nästa version av klassifikationen, ICD-11. Men det kommer att ta tid och WHO:s arbete kommer sannolikt inte att vara avslutat förrän tidigast 2016, säger Lars-Erik Holm.

Kontakt

Lars-Erik Holm (Nås via presstjänsten 075-247 30 05)

Uppdaterad: 18 november 2008

 


English
text


This press release in Swedish from The Swedish board of health (Socialstyrelsen) was retrieved from their home page August 1, 2009. The link is now dead.

Socialstyrelsen announced on their home page November 17, 2008, that six diagnoses of sexual behaviours will be deleted from Sweden’s national version of ICD diagnoses starting on January 1, 2009. The six diagnoses include sadomasochism, fetishism, transvestism, fetishistic transvestitism, multiple disorders of sexual preferences and gender identity disorder in youth.

The Swedish revision was done because these psychiatric diagnoses “may contribute to preserve and reinforce prejudices in society, which in turn increases the risk of social stigmatizing of individuals”.

Read more here!