Categories
Arkiv 1997 - 2002 Norsk

Ingen nazi-fetisj i SLM

Artikkelen er hentet fra Skeive nyheter 7.7.1999
Av Svein Skeid

– Det har aldri forekommet nazi-fetisjer i SLM-Oslo, og foreningen vil heller ikke i fremtiden være varmestue for den slags udemokratiske elementer om det nå går under betegnelsen fetisj eller ikke. SLM-formannen er ulykkelig over oppslaget og den redaksjonelle omtale av ham i julinummeret av månedsavisa Blikk.

Siste utgave av lesbe- og homseavisa Blikk bringer en reportasje om oppblomstringen av nazipropaganda på internett sammen med et intervju med en ung homse som tidligere tilhørte nazimiljøet på Nordstrand. Samtidig bringer avisa kommentarer fra Smialeder Tone K. Barstad og formannen i SLM – Scandinavian Leather Men Oslo. I følge reportasjen skal SLM-formannen ha uttalt at “folk med nazi-fetisjer [kunne ha] sine egne atskilte fetisjkvelder [i SLM-huset på Grønland]”. “Ingen går med slike uniformer, sier SLM-formannen, som imidlertid ikke synes han kan nekte noen å gå i en naziuniform”, heter det videre i reportasjen.

På lederplass skriver redaktør Arne Walderhaug: “Skal SLM-formannen forsvare at nazi-fetisjer er gangbar mynt, må han enten åpne for ideologien eller så må han hevde at seksualiteten er amoralsk.” “Toppen av usmakelighet på disse [gay nazi internett-]sidene må sies å være et bilde hvor den rosa trekanten og hakekorset er satt sammen; et hakekors inni den rosa trekanten.”

Slo alarm for tre år siden

– SLM-Oslo syns utviklingen med gay nazisider på internett er skremmende, sier SLM-formannen til Skeive nyheter. Vi ble klar over nettsteder med hakekors inni en rosa trekant allerede for tre år siden, etter en henvendelse fra styret i LLH-Oslo, Osloavdelingen til Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring.

– Jeg slo umiddelbart alarm, forteller SLM-formannen. Vi ønsket å demme opp for denne utviklingen for å hindre at de europeiske lærklubbene skulle bli infiltrert av den slags udemokratiske elementer. SLM Oslo hadde da allerede en klar antirasistisk og antinazistisk formålsparagraf på linje med Smia og LLH. Vi ønsket å gjøre en forsterket versjon av vår egen formålsparagraf til en forpliktende antinazi-vedtekt i hele den europeiske lærsammenslutningen ECMC, European Confederation of Motorcycle Clubs.

Dette var etter vår mening påkrevet for å trygge klubbenes adresselister og medlemsarkiver fra å bli misbrukt av antidemokratiske elementer. En klinkende klar vedtekt var også ment som et håndslag til våre fargede medlemmer, samt til de av våre europeiske broderklubber som kjemper mot høyrevold og arbeider med å forklare omverdenen forskjellen på naziterror og samtykkende sm- og fetisj-samspill.

Dette ble en ambisiøs oppgave fordi paraplyorganisasjonen til da ikke hadde engasjert seg i slike “politiske” saker. Allikevel var anti-nazi er en gammel linje i ECMC. Allerede i 1978 debatterte ECMCs årsmøte hvordan en skulle demme opp for naziinfiltratører i egne rekker.

Med et samlet styre i ryggen brakte SLM-formannen saken videre til de nordiske Top of Europe-klubbene våren 1997. Dermed sto et samstemmig norden bak forslaget da det ble fremmet på ECMCs årsmøte i Manchester samme høst. Saken måtte imidlertid opp på enda en generalforsamling før det kunne tre i kraft som en del av lærsammenslutningens grunnlov i Zürich høsten 1998.

Nå er alle de femti europeiske fetisjforeningene forpliktet av formålsparagraf 3g som utvetydig slår fast at “Rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer, handlinger og medlemsskap i slike udemokratiske organisasjoner er uforenlig med medlemsskap i ECMC.”

Den smakløse nazi-illustrasjonen med rosa trekant og hakekors inni ble et viktig argument da SLM-Oslo fikk gjennomslag for sitt forslag i Zürich med 40 av 47 stemmer. Dessverre fant noen av de engelske klubbene ikke å ville stemme for SLMs “politiske” forslag fordi klubbene kun driver sosial virksomhet. I ettertid har imidlertid klubbene Midland Link og MSC Bournemouth kommet til at det var feigt og urett ikke å støtte SLMs forslag. De krever nå at de fem resterende engelske klubbene må gå ut av lærsammenslutningen dersom de ikke kan støtte dens vedtekter.

Anti nazi-pionér

– Vedtaket er en seier for saken og for demokratiet i lærbevegelsen, sier SLM-formannen, som har fått mye pepper fra de fem engelske klubbene fordi han “splitter” lærhomoeuropa i antinazi-spørsmålet. Ingen enkeltklubb eller lærhomoleder har gjort så mye for å forebygge rasisme og nazisme i lærmiljøet som SLM-Oslo og dens formann. Derfor oppfatter han Blikks redaksjonelle kritikk av ham i julinummeret som dypt urettferdig.

Agurk

– Dette er blitt en typisk agurksak, mener SLM-formannen som angrer på at han ikke ba om å få lese intervjuet for å få luket ut de verste feilene i juliutgaven. – Det er selvfølgelig ikke “greit” å vise seg med nazisymboler eller uniformer på SLM, det har heller aldri forekommet. – Klubben vår skal aldri bli noen varmestue for udemokratiske elementer om det nå kalles fetisj eller ei. Hva folk gjør i sine private hjem har verken SLM eller andre mulighet til å kontrollere. Nazi fetisj-fester i klubbens regi ville dessuten være i strid både med SLM og ECMCs vedtekter og mine egne holdninger, poengterer SLM-formannen.

– Jeg tror faktisk det ville være meget upopulært om noen skulle vise seg i den slags utstyr. Selv fetisjklubben London Blues, som var én av seks engelske klubbene som unnlot å stemme for SLM-Oslos forslag sist høst, gjør på sine internettsider det klart at folk med nazi-fetisj ikke har adgang til klubbens lokaler.

I løpet av sine fem år som formann i SLM-Oslo har SLM-formannen fått et godt innblikk i europeisk lærkultur. – På mine mange reiser til London, Amsterdam, Hamburg og Berlin har jeg aldri noen gang observert naziytringer, uniformer eller slike symboler i lærmiljøet, presiserer han. Heller ikke de fem årene jeg bodde i Paris, som med sine fire lærklubber framviser et mangfold av ulike fetisjer.

Anti nazi-emblemer

Derimot ser SLM-formannen ofte anti nazi-merker på sine representasjonsreiser for SLM rundt i Europa. Ved siden av norden, jobber spesielt italienske og tyske lærklubber aktivt mot nazivold, som bare i sistnevnte land rammer én av fem homser.

– Lærhomoer som minoriteten i minoriteten er de første som rammes av nazistenes trakassering, mener SLM-formannen. I flere europeiske land er nazi-angrep på homofile med og uten lær et stort problem.

– Vi vet at nazigruppene som påtok seg ansvaret for bombeattentatet mot homofile og innvandrere i London nylig, har nær kontakt med norske og svenske høyreekstremister. Svenske RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaber”ttigande, har forgjeves krevd lovgivning mot hatmotivert homovold, ikke minst etter flere grove naziangrep på lærhomser gjennom årenes løp. Blikk og Klassekampen har også dokumentert trusler og angrep mot norske homoer med og uten lær fra en van oversprayet med nazisymboler for noen år tilbake.

Men forakten for det som er annerledes når dessverre utover de høyreekstremes rekker. – Det ser vi for eksempel ved høyremoralisters hærverk på Elisabeth Ohlsons bilde av Jesus med lærhomser på Ecce Homo-visningen i Ørebro sist høst. – Senest er den svenske avisa Expressen anmeldt for å ha skrevet at den bomberammede puben Admiral Duncan i London var en lærbar, og at “eierne derfor kan skylde seg selv for nazi-attentatet”.

Som kjent markerte Smia og SLM-Oslo senest i årets homoparade sin solidaritet med ofrene for høyrevold og naziterror med parolen “Homomangfold mot nazivold”.
English
text
No nazi-fetish in SLM
The European leather/SM movement has a long tradition against rasism and nazism. As early as in 1978 the AGM of ECMC – the gay “European Confederation of Motorcycle Clubs” – discussed how to stop Nazi elements from infiltrating their member-clubs.

After a proposal from SLM-Oslo, the ECMC AGM, with their 50 european member clubs in 1998 included an article in their Constitution against “Racist and Nazi attitudes, manifestations and actions, as well as membership in corresponding anti-democratic organizations”.

SLM har gått foran i arbeidet mot rasisme og nazisme i det europeiske lærmiljøet.
Foto: Svein Skeid

SLM Oslo ved 20 års jubiléet i 1996
Mange av våre homoledere var også “sånn”; over hele landet som spydspisser og arbeidsmaur i kampen for alle homoers rettigheter. Men sine innerste hemmeligheter delte de bare med noen få likesinnede…helt til SLM kom på banen 7. mai 1976.

ECMC 25 år 1999
Du har sikkert sett dem på byen med skinnjakker og ECMC-merket på skulderen. Håndtrykket symboliserer kameratskap, respekt og gjensidige avtaler mellom samtykkende voksne homofile menn.

Categories
Norsk

Oppvask i britiske lærhomse-organisasjoner

Engelskmennene er noe for seg selv, også i lærhomse-sammenheng.

På generalforsamlingen i den europeiske lærsammenslutningen ECMC, var britene, som Blikk har meldt tidligere, alene om å stemme imot det norske forslaget om å ta avstand fra “rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer, handlinger og medlemskap i slike udemokratiske organisasjoner”. Én britisk lærklubb stemte mot, og seks andre stemte blankt på SLM Oslos anti nazi-forslag som ble vedtatt med 40 av 47 stemmer.

Nå har Midland Link, én av de britiske klubbene, i følge SLM-bladet “Lenka”, kommet til at det var feigt og urett av de engelske klubbene ikke å støtte anti nazi-forslaget. Foreningen trekker derfor støtten til sitt eget nasjonale lærhomse-nettverk FUKC!. FUKC! forsvarer seg med at det hele bygger på “misforståelser” ettersom de ikke ønsker å fatte “politiske” vedtak fordi klubbene kun driver sosial virksomhet. Brevet der partene anklager hverandre er sendt ut til alle klubbene i det europeiske lærhomsenettverket ECMC.

I flere europeiske land er nazi-angrep på homofile med og uten lær et stort problem. Sverige har de siste to årene opplevd en rekke naziangrep på homoseksuelles treffsteder. I følge den svenske internettavisa Qmagazine har de verste angrepene skjedd mot lærhomser på arrangementer der fetisj og sm var tema.

På den svenske fotografen Elisabeth Ohlsons mye omtalte utstilling “Ecce Homo” ble bildet “Veropet” som viser Jesus omkranset av lærhomser, utsatt for hærverk da vandreutstillingen ble vist i Ørebro sist høst og fotografen har mottatt en rekke bombetrusler. Nylig ble hun bombardert med steiner og råtne tomater av 500 demonstranter fra den syrisk-ortodokse forsamlingen Sankta Maria da utstillingen ble vist i Norrköping.
Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 20.2.1999

Brevet der partene anklager hverandre er sendt ut til alle klubbene i det europeiske lærhomsenettverket ECMC.

Categories
Arkiv 1997 - 2002 Norsk

Norske lærhomser i humanistblad

Denne artikkelen er en redigert utgave av artikkel fra Skeive nyheter 10.12.98

Den norske foreningen for lærhomser, SLM eller Scandinavian Leather Men, har et flott oppslag i siste nummer av bladet til Human Etisk Forbund “Fri tanke”. SLM-Oslo sitt anti nazi-vedtak nådde helt til topps i den europeiske lærsammenslutningen ECMC.

Fri Tanke refererer vedtaket der det heter at “rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer, handlinger og medlemsskap i udemokratiske organisasjoner er uforenlig med medlemsskap i lærhomseforeningene”.

Svein Skeid forteller til humanistbladet at vedtaket er ment som et håndslag til lærhomser fra andre kulturer enn den norske og til de mange europeiske lærklubbene som opplever høyrevold og naziterror. Skapnytt har tidligere fortalt om den økende høyrevolden mot svenske homo- og lærklubber.

Under mottoet “Leder gegen Rechts”, har tyske lærhomoklubber lenge motarbeidet høyreekstremistisk vold. Flere andre lærklubber har også engasjert seg seksualpolitisk for å informere omverdenen om den grunnleggende forskjellen på naziskinheads og homoseksuelle fetisjister og sm-ere.

ECMC, European Conferation of Motorcycle Clubs som neste år kan feire sitt 25-års-jubileum, ble stiftet i kjølvannet av homofrigjøringen på slutten av 1960-tallet. Sammenslutningen består i dag av 50 ikke-kommersielle lærklubber i femten europeiske land.

Det er andre gangen Fri Tanke bringer stoff om dette tabubelagte området. Forrige gang var i april 1997 da bladet brakte et intervju med den amerikanske sexologen og humanist-lederen Vern Bullough som mente at humanister nå må ta ansvaret for den seksuelle revolusjonen. I intervju med Levi Fragell fremhevet Bullough at absolutt frivillighet, gjensidighet og likeverd er nøkkelordene også i sadomasochisme. – De fleste sadomasochister lever et helt normalt, lovlydig og samfunnsgagnlig liv, uttalte Bullough og fortsatte: Sadomasochisme som stimulerende sexlek er noe annet enn destruktiv og skadelig vold. – Det går en grense mot det inhumane, og føyde til at de fleste forgrunnsfigurer under den seksuelle revolusjon har vært humanister, selv om de ikke uttrykkelig har henvist til humanismen i sitt virke.

Categories
Norsk

Sverige: Homolokaler rene festninger

De groveste naziangrepene i Sverige skjer mot lærhomser på fester med fetisj og sm som tema.

Denne artikkelen er hentet fra Skeive Nyheter 19.11.1998

Den svenske homoorganisasjonen RFSL har fått skryt av politiet for sikringen av lokalene sine. I de siste årene har homofile generelt og lærhomser spesielt vært utsatt for en rekke angrep fra høyreekstreme grupper. Dette har gjort det nødvendig å bygge ut møte- og festlokalene til rene festninger. Homohuset i Linköping som i høst har vært utsatt for naziangrep tre ganger i løpet av en måned, har nå innstallert uknuselig vindusglass og overfallsalarm i sine lokaler.

Lærklubben SLM-Stockholm har i foreningens over 20 år lange historie også vært hyppig hjemsøkt av naziterror. Dette bærer da også lokalene sentralt plassert på Södern preg av. Lokalene som opprinnelig er en kjellergarasje har det meste av kodesystemer og ekstra gitterdør som kan senkes ved nazialarm. Dessuten har lærhomsenes møtested, liksom RFSL-lagene forøvrig, etterhvert utviklet god kontakt med politiet som patruljerer nabolaget i når foreningene har arrangementer.

Det er et klart mønster at lærhomsene som minoriteten i minoriteten med sin tydelige erotiske påkledning, er spesielt utsatt for nazivolden. De groveste angrepene i Linköping skjedde også da RFSL i høst avholdt fest med lær- og fetisj som tema. Angrep mot lærhomser i lær, gummi og uniformer skjedde også på en tilsvarende sm-fest i Linköping høsten 1997.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL mener at den naziinspirerte volden mot homoseksuelle øker i grovhet og omfang. Minst fem homofile menn har blitt myrdet av nynazistiske grupper i Sverige de siste årene.

En 25 år gammel nazist som i 1995 mishandlet en homoseksuell mann i Gøteborg så grovt at han døde, har også tidligere en dom for homomord. Han forklarte i retten hvordan han og hans nazikamerater spesielt var ute for å “ta homoer”. “Straffen” for den 25 år gamle dobbeltmorderen ble rettspsykiatrisk omsorg med særskilt program for prøveløslatelse. – Det varer ikke lenge før voldsmannen igjen er ute på gatene, skriver de to sosialdemokratiske avisene Folkbladet Norrköping och Östgöten i lederkommentarer.

Også norske nynazister vier homoseksuelle spesiell oppmerksomhet. I programmet til Norsk Hedensk Front, heter det at “homofili hos begge kjønn er en alvorlig åndelig defekt”, og at “homofile skal gis en human død”.

Avisa Klassekampen har tidligere skrevet om naziangrep og skyting på det daværende homsestedet Den sorte enke i Møllergata som også hadde en egen lærbar. En van overmalt med nazisymboler kjørte den gang rundt i Oslos gater og terroriserte homofile med og uten lær. Homofile “Lars” fortalte den gang til Klassekampen hvordan nazivanen prøvde å kjøre ham ned da han kom i fullt lærutstyr ut fra Den sorte enke. (Klassekampen 27.7.1990).

Categories
Arkiv 1997 - 2002 Other languages

Naziattack mot RFSL

NYHET 981003

Nazistattack mot RFSL

Linköping:

Ett nazistgäng attackerade RFSL Linköpings lokal, under natten till söndagen den 27 september.

 

RFSL i Linköping har attackerats av nynazister ett antal gånger de senaste åren. Följderna har ofta blivit krossade glasrutor och skärrade festbesökare. De grövsta angreppen har gjorts då RFSL haft en fest med läder- eller fetischtema.

 

Lördagen den 26 september hade RFSL i Linköping åter igen en fest med “fetisch”-tema. Under festen gång kom plötsligt ett gäng svartklädda ungdomar fram till lokalen.

 

– Det var fem eller sex nazzar i 18-årsåldern som började sparka och slå mot glasrutorna, berättar Roger, som arbetade i entren på RFSL under lördagsnatten, och som omedelbart larmade polisen.

 

– Det dröjde dock över en kvart innan polisen kom, och då hade nazisterna redan hunnit ge sig av, säger Roger.
Kom tillbaka

 

Lite senare på natten mot söndagen den 27 september, när festen fortfarande fortgick, kom nazistgänget tillbaka till klubblokalen.

 

– Vi larmade polisen igen, som var här inom fem minuter och kunde omringa gänget med såväl pikebussar som vanliga polisbilar, berättar Roger.

– Poliserna har lärt sig vid det här laget hur de ska fånga in nazisterna när de kommer, tillägger han.

 

Polisen krävde legitimation av de angripande ungdomarna, men en av ynglingarna vägrade uppge vem han var, varpå poliserna tog med honom till polisstationen. I övrigt gjordes inga gripanden av polisen.
Kan inget göra

 

– Så länge inte homosexuella skyddas av lagen om hets mot folkgrupp kan inte polisen göra något, säger Roger.

 

RFSL i Linköping har sedan en tid tillbaka sin entredörr låst under festerna. Personalen släpper in sina gäster först efter att de har sett vilka som ringer på. Därför kom aldrig nazisterna in i lokalen. Dessutom har fönstren försetts med okrossbart glas, varför angreppet den 27 september inte gjorde någon åverkan på lokalen.

 

Joakim Anrell

 

Tipsa Qmagazine!!!

 

Copyright © Qmagazine 1998

Categories
Arkiv 1997 - 2002 Other languages

Nazister attackerade RFSL i Linköping

NYHET 971019

Nazister attackerade RFSL i Linköping

(Bilde): Nazister utanför RFSL:s lokal.

FOTO: SLM Stockholm

Linköping

 

Responsen från polisen var dålig när nynazister i svarta rånarluvor fotograferade, gjorde Hitlerhälsningar och skrek “bögjävlar” till homosexuella i Linköping. Till slut kom basebollträn fram och fönsterrutor krossades. Nu ökar polisen bevakningen av RFSL i Liköping.

 

Lördagen den 18 oktober arrangerade RFSL i Linköping en annorlunda killfest. Under temat “in the army” tog RFSL hjälp av SLM i Stockholm och närmare hundra bögar i tuffa uniformer samlades i RFSL Linköpings lokal. Utanför lokalen samlades en helt annan grupp, nämligen 10-15 nynazister.

 

Det hela började med att två unga killar försökte komma in i lokalen men blev avvisade då de saknade legitimation. Lite senare samma kväll återkom de tillsammans med ett tiotal andra ungdomar. De visade sig tillhöra en nynazistisk organisation.

 

Hans Andersen, RFSL Linköping, jobbade i garderoben och entrén denna kväll. Han såg tydligt vad som hände utanför lokalen. Lite gerrad tyckte han det var en himla tur att ynglingarna inte släpptes in i lokalen.

 

Gästerna fotograferades

 

– Ungdomarna började fotografera och trakassera gästerna som kom. De skrek “bögjävlar” och gjorde Hitlerhälsningar till våra medlemmar, säger Hans Andersen.

 

En av gästerna som var på väg till lokalen möttes av frågan om han skulle till bögklubben, men han svarade att han inte skulle dit. Han upplevde situationen som så hotfull att han inte vågade gå in i lokalen utan passerade förbi. Efter händelsen vill han vara helt anonym.

 

– Vi ringde till polisen och de kom till lokalen. Då försvann de nynazistiska ungdomarna. Men snart var de tillbaka igen och stämningen blev mer och mer hotfull utanför. Vi blev tvungna att ringa polisen titt som tätt, påpekar Hans Andersen.

 

Bakom rånarluvor

 

När ungdomarna kom tillbaka andra gången hade de svarta rånarluvor neddragna för ansiktet för att inte bli identifierade. I provokativt syfte, för att skapa bråk, ställde de sig i ett led och började jucka. Ingen av RFSL:s gäster gick dock ut från lokalen, varpå de nazistiska ungdomarna började sparka och slå på dörren.

 

– Man drog sig för att gå utanför dörren. Vi var tvungna att ha entrédörren låst hela kvällen. Mellan halv elva och kvart i tolv på kvällen ringde vi polisen fem gånger. Men varje gång tog det så pass lång tid till polisen kom att gänget hann försvinna, säger Hans Andersen.

 

Vid ett tillfälle tog polisen en av killarna i nazistgänget, men han släpptes nästan direkt och var tillbaka hos de andra igen.

 

– Vi blev gerrade och oroliga och tänkte “vad händer nästa gång”. Innanför entrén var stämningen på helspänn hela kvällen och vi var minst sju personer där samtidigt, säger Hans Andersen.

 

Klockan 02.00 krossades ett fönster på baksidan av lokalen. Det var sjätte gången polisen tillkallades till platsen. Detta var det enda tillfälle som poliserna kom in i RFSL:s lokal och tog kontakt med personalen.

 

Dålig respons från polisen

 

– Polisen ville inte ha någon kontakt med oss. De ville inte höra någonting om vad vi sett under kvällen. Responsen från polisen var verkligen dålig, påpekar en upprörd Hans Andersen.

 

Personalen under festen försökte i ett av de senare telefonsamtalen med polisen få dem att befinna sig i anslutning till lokalen när alla skulle gå hem. Denna begäran upprepades när polisen var på plats för att ta upp anmälan om glaskrossningen på baksidan. Men polisen kunde inte prioritera detta, utan bara cirkulera förbi lokalen under något tillfälle. Detta möjliggjorde att gruppen snabbt skulle kunna försvinna när en polisbil uppenbarades för att i nästa ögonblick vara tillbaka igen. Det var percis detta som hände.

 

Fönster krossades

 

När de tre sista personerna, tillika festarrangörer, skulle lämna lokalen vid tretiden och stod utanför i väntan på en taxi kom två alldagligt klädda personer ur nazistgruppen beväpnade med basebollträn. Snabbt flydde de tre festarrangörerna in i husets trappuppgång, men ett basebollträ slog sönder fönstret till dörren och en av arrangörena träffades i ena axeln och ådrog sig en lättare skada.

 

De två basebollförsedda killarna började slå sänder fönster efter fönster på bottenplanet i fastigheten och värst drabbade av glaskrossningen var alla grannar på nedre botten. På RFSL:s lokal kunde många fönster räddas. Efter att ett antal fönster tidigare genom åren har slagits sönder har okrossbara fönster satts in. Nu blev bara tre rutor krossade på RFSL:s lokal. Polisen kallades på nytt till platsen och ett basebollträ beslagtogs.

 

Hur nazisterna fått kännedom om festen vet inte arrangörerna. Att de valde att attackera lokalen just denna kväll kan bero på att gästerna var så speciellt klädda, i läder och militäruniformer, och framstod som provocerande gentemot nazisterna, tror flera medlemmar.

 

En rädsla breder ut sig

 

Några av gästerna var hela tiden omedvetna om vad som hände utanför lokalen. Själva festen ägde nämligen rum i källarplanet. Efter händelsen är många av RFSL:s medlemmar gerrade, arga och rädda. De tycker att det är obehagligt och är rädda för att det ska bli mer. Av rädsla vågar endast ett par av medlemmarna berätta om händelsen och om sin homosexualitet i media.

 

Även Hans Andersen känner ett ökat obehag av att gå på stan. Han säger att han efter det inträffade tittar sig om ofta, framför allt när det är mörkt ute, orolig för att nynazister skall attackera honom.

 

– I eländet vill jag ändå tro att det kan byggas upp något positivt. Bland annat kommer vi att bygga upp ett bättre förhållande med polisen, säger Hans Andersen.

 

Ökad polisbevakning

 

Efter nazisternas attentat har RFSL Linköpings styrelse haft ett möte med Linköpings polismästare Ylva Orrenius, för att få polisen att öka sin beredskap för RFSL:s del. En följd av mötet är att RFSL har fått en kontaktperson hos polisen, som skall hålla reda på när RFSL anordnar fester och arrangemang i lokalen. På så vis skall polisen kunna höja beredskapen och bevakningen av dessa fester.

 

En följd av händelsen är att polisen fått upp ögonen för att homosexuella är en utsatt grupp i Linköping. Ylva Orrenius tyckre det är viktigt att hitta lämpliga lösningar för att den här typen av händelser inte skall upprepas. Hon anser dock att polisen gjorde vad man hade resurser till under den aktuella kvällen. Nynazistiska grupper hade nämligen samlats på andra håll i Linköping för att samma kväll starta bråk med invandrarungdomar.

 

RFSL Linköping har valt att fortsätta sina efterföljande fester enligt planeringen. Lördagen efter nazisternas attack hölls fest som vanligt och polisen tittade förbi flera gånger. Dessutom har ett överfallslarm, direktkopplat till polisen, insatllerats i entrén.

 

– Medlemmarna kan fortsätta besöka våra fester. Det finns ingen anledning att känna oro, säger RFSL Linköpings ordförande.

 

Nazisternas attack mot RFSL Linköpings lokal har också satt igång en debatt på riksnivå. RFSL kräver på nytt att homosexuella skall omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. Det som hände i Linköping är ett direkt attentat mot homosexuella som grupp, och än idag finns inget lagförbud mot den typen av hets. Händelsen i Linköping är knappast unik i landet. Liknande attentat förekommer flera gånger om året mot olika RFSL-avdelningar. RFSL anser att en lagändring är nödvändig för att uppnå en förändring.

 

Joakim Anrell

 

Tipsa Qmagazine!!!

 

Copyright © Qmagazine 1998